Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ayaw Tugoting May Magpahilayo Kanimo Kang Jehova

Ayaw Tugoting May Magpahilayo Kanimo Kang Jehova

“Pagpili alang sa inyong kaugalingon karong adlawa kon kinsay inyong alagaran.”—JOS. 24:15.

1-3. (a) Nganong si Josue maayong panig-ingnan kanato? (b) Unsay angay natong hinumdoman sa dihang mohimog desisyon?

PAGPILI—hinungdanon kaayo kini sa kinabuhi. Ang usa makabuot kon unsang direksiyon sa kinabuhi ang iyang pilion. Sa pag-ilustrar: Handurawa ang usa ka tawo nga naglakaw sa dalan. Pag-abot niya sa unahan, misanga kini sa duha ka dalan. Hain niini ang iyang subayon? Kon nahibalo na siya sa iyang adtoan, iyang pilion ang dalan paingon sa iyang destinasyon ug dili kadtong magpahilayo kaniya gikan niana.

2 Ang Bibliya naghisgot ug daghang indibiduwal nga nakaatubang ug susamang situwasyon. Pananglitan, si Cain kinahanglang mopili kon magpadaog siya sa iyang kasuko o pugngan kini. (Gen. 4:6, 7) Si Josue kinahanglang mopili kon mosimba siya sa matuod nga Diyos o sa bakak nga mga diyos. (Jos. 24:15) Kay tumong niya nga magpabiling suod kang Jehova, gipili niya ang dalan nga motultol niana. Si Cain walay ingon niana nga tumong, ug gipili niya ang dalan nga nagpahilayo kaniya kang Jehova.

3 Usahay, malisdan kita sa paghimog desisyon. Kon mahitabo kana, hinumdomi ang imong destinasyon, o tumong—ang paghimaya kang Jehova sa tanan nimong himoon ug ang paglikay sa bisan unsang butang nga magpahilayo kanimo gikan kaniya. (Basaha ang Hebreohanon 3:12.) Niini ug sa sunod nga artikulo, atong hisgotan ang pito ka bahin sa kinabuhi nga dili nato angayng tugotang magpahilayo kanato kang Jehova.

TRABAHO UG KARERA

4. Nganong importante ang pagpanarbaho?

4 Obligasyon sa mga Kristohanon nga tagan-an ang ilang kaugalingon ug ang ilang pamilya. Ang Bibliya  nag-ingon nga kon ang usa dili buot motagana sa iyang panimalay, siya mas daotan pa kay sa tawong way pagtuo. (2 Tes. 3:10; 1 Tim. 5:8) Tin-aw nga importanteng bahin sa kinabuhi ang pagpanarbaho. Apan kon dili ka magbantay, ang trabaho ug karera magpahilayo kanimo kang Jehova. Sa unsang paagi?

5. Unsay angayng konsiderahon una modawat ug trabaho?

5 Pananglit nangita kag trabaho. Kon nihit ang trabaho sa inyong lugar, basin madani ka sa pagdawat sa bisan unsang trabaho nga unang itanyag kanimo. Apan komosta kon ang matang sa trabaho supak sa mga prinsipyo sa Bibliya? O kaha makahurot kini sa panahon nga angay unta nimong igahin sa kongregasyon o sa pamilya? Dawaton ba gihapon nimo kini, nga maghunahunang mas maayo na lang kini kay sa walay trabaho? Hinumdomi, ang pagpili sa sayop nga dalan magpahilayo kanimo kang Jehova. (Heb. 2:1) Nangita ka man o naghunahunang mobalhin ug trabaho, sa unsang paagi ka makahimog maalamong desisyon?

6, 7. (a) Paghatag ug duha ka magkalahing tumong sa pagpanarbaho. (b) Hain niini nga tumong ang magpasuod kanimo kang Jehova, ug ngano?

6 Sa nahisgotan na, hinumdomi ang imong tumong. Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Nganong nanarbaho man ko?’ Kon ang imong pangunang tumong mao ang pagtagana sa kaugalingon ug sa pamilya aron makaalagad kang Jehova, panalanginan niya ang imong mga paningkamot. (Mat. 6:33) Matabangan ka ni Jehova kon kalit kang mawad-ag trabaho o mahugno ang ekonomiya. (Isa. 59:1) Nahibalo siya “kon unsaon pagluwas sa katawhan nga may diyosnong pagkamahinalaron gikan sa pagsulay.”—2 Ped. 2:9.

7 Sa laing bahin, komosta kon ang imong tumong mao ang pagpadato? Tingali molampos ka. Apan hinumdomi nga ang imong gituohang kalamposan may daotang sangpotanan. (Basaha ang 1 Timoteo 6:9, 10.) Ang sobrang pagpangagpas sa bahandi ug karera magpahilayo lamang kanimo kang Jehova.

8, 9. Unsay angayng konsiderahon sa mga ginikanan labot sa ilang tinamdan sa trabaho? Ipatin-aw.

8 Kon ikaw usa ka ginikanan, hunahunaa kon unsay epekto sa imong panig-ingnan nganha sa imong mga anak. Unsay ilang nakita nga labing importante kanimo—imong karera o ang imong relasyon kang Jehova? Kon ilang nakita nga ang posisyon, dungog, ug bahandi mao ang labing importante kanimo, dili kaha subayon usab nila ang maong sayop nga dalan? Mamenosan kaha ang ilang pagtahod kanimo ingong ginikanan? Usa ka batan-ong Kristohanon miingon: “Sukad sa bata pa ko, puliki na sa trabaho si Papa. Sa primero, nagkugi siya aron maharuhay ang among kahimtang. Gusto niyang maatiman mi pag-ayo. Apan nausab siya sa ulahi. Sige na lang siyag trabaho, ug mamalit nag mahalong mga butang nga wala kinahanglana. Mao nga ang among pamilya nailhang kuwartahan imbes nga makapadasig sa uban sa espirituwal. Mas pilion pa nako ang espirituwal nga pagpaluyo ni Papa kay sa iyang kuwarta.”

9 Mga ginikanan, ayaw ipahilayo ang inyong kaugalingon kang Jehova pinaagi sa paghatag ug sobrang importansiya sa inyong karera. Ipakita sa inyong mga anak nga nagtuo gayod kamo nga ang labing hinungdanong bahandi nga mabatonan maoy espirituwal, dili materyal.—Mat. 5:3.

10. Unsay angayng konsiderahon sa usa ka batan-on sa dihang mopilig karera?

10 Kon ikaw usa ka batan-ong naghunahuna kon unsang karera ang pilion, sa unsang paagi ka makahimog hustong desisyon? Sama sa nahisgotan na, kinahanglang nahibalo ka kon unsay imong tumong sa kinabuhi. Ang imo bang gihunahunang  kurso ug trabaho makatabang kanimo sa pagpangagpas sa intereses sa Gingharian nga mas bug-os, o magpahilayo na hinuon kanimo kang Jehova? (2 Tim. 4:10) Tumong ba nimo nga mahisama sa mga tawo sa kalibotan, nga ang kalipay nagdepende sa gidaghanon sa ilang kuwarta? O mosalig ka ba kang Jehova sama kang David, kinsa miingon: “Batan-on ako kaniadto, ako natigulang na usab, apan wala ako makakita ug matarong nga gibiyaan sa bug-os, ni sa iyang kaliwat nga nagapangita ug tinapay”? (Sal. 37:25) Hinumdomi nga ang usa ka dalan magpahilayo kanimo kang Jehova, samtang ang lain motultol kanimo sa kinamaayohang kinabuhi. (Basaha ang Proverbio 10:22; Malaquias 3:10.) Unsang dalana ang imong pilion? *

LULINGHAYAW UG KALINGAWAN

11. Unsay giingon sa Bibliya bahin sa lulinghayaw ug kalingawan, apan unsay angay natong hinumdoman?

11 Ang Bibliya wala mag-ingon nga sayop ang paglingawlingaw o usik kini sa panahon. “Ang lawasnong pagbansay may diyutayng kapuslanan,” misulat si Pablo kang Timoteo. (1 Tim. 4:8) Miingon pa gani ang Bibliya nga may “panahon sa pagkatawa” ug “panahon sa paglukso,” ug nagdasig kini kanato sa pagbaton ug igong pahulay. (Eccl. 3:4; 4:6) Apan kon dili ka magbantay, ang lulinghayaw ug kalingawan makapahilayo kanimo kang Jehova. Sa unsang paagi? Sagad ang kapeligrohan nalangkit niining duha ka butang—ang matang sa kalingawan ug ang gidaghanon sa panahon nga imong ginagugol niini.

Ang kalingawan makapalagsik kon kini husto nga matang ug kon igong panahon lang ang gugolon niini

12. Unsang mga butang ang angay nimong tagdon labot sa imong lulinghayaw ug kalingawan?

12 Una, tagda ang matang sa kalingawan. Daghang maayong matang sa lulinghayaw ug kalingawan. Apan kadaghanan sa kalingawan karon nagpasiugda sa mga butang nga gidumtan sa Diyos, lakip ang kapintasan, espiritismo, ug imoralidad. Busa kinahanglang susihon nimog maayo ang imong kalingawan. Unsay epekto niini kanimo? Nagdasig ba kini kanimo nga mahimong bayolente, maindigon, o nasyonalistiko? (Prov. 3:31) Nakahurot ba kini sa imong kuwarta? Nakapandol ba kini sa uban? (Roma 14:21) Unsang matanga sa mga tawo ang imong nakauban niini nga kalingawan?  (Prov. 13:20) Kini ba nagdani kanimo sa pagbuhat ug daotan?—Sant. 1:14, 15.

13, 14. Unsay angay nimong tagdon bahin sa panahon nga imong ginagugol sa paglingawlingaw?

13 Tagda usab ang gidaghanon sa panahon nga imong ginagugol sa lulinghayaw ug kalingawan. Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Naggugol ba kog daghan kaayong panahon sa paglulinghayaw nga diyutay na lang ang nahibilin alang sa espirituwal nga mga kalihokan?’ Kon mogugol kag daghang panahon sa lulinghayaw ug kalingawan, kini dili na makapalagsik. Sa pagkatinuod, mas nag-enjoy sa paglulinghayaw kadtong naggugol lang ug igong panahon niini. Ngano? Kay nahibalo sila nga ilang giuna “ang mas hinungdanong mga butang,” busa dili sila makonsensiya dihang maglingawlingaw.—Basaha ang Filipos 1:10, 11.

14 Morag makalingaw ang paggugol ug daghang panahon sa paglingawlingaw, apan kini makapahilayo kanimo kang Jehova. Nahitabo kini kang Kim, usa ka 20 anyos nga sister. Matod niya, “Pirme kong naa sa mga parti—kada Biyernes, Sabado, ug Dominggo. Apan karon, akong nakita nga daghan pang mas importanteng butang nga angayng himoon. Pananglitan, ingong payunir, kinahanglan kong momatag alas 6:00 sa buntag para mosangyaw. Busa dili ko angayng magparti-parti hangtod ala una o alas dos sa kadlawon. Nahibalo ko nga dili daotan ang tanang parti, apan mahimo kining dakong kabaldahan. Sama sa ubang butang, dili kita angayng mogugol ug daghang panahon niini.”

15. Sa unsang paagi ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak sa pagpilig maayong kalingawan?

15 Responsabilidad sa mga ginikanan ang pagtagana sa materyal, espirituwal, ug emosyonal nga panginahanglan sa ilang pamilya. Lakip niana ang paglingawlingaw. Kon ikaw usa ka ginikanan, ayaw isipa nga daotan ang tanang kalingawan. Apan pagbantay usab sa dili maayong kalingawan. (1 Cor. 5:6) Kon pilion nimo kinig maayo, makakita kag kalingawan nga tinuod nga makapalagsik sa imong pamilya. * Niining paagiha, ikaw ug ang imong mga anak makasubay sa dalan nga mas magpasuod kaninyo kang Jehova.

RELASYON SA PAMILYA

16, 17. Unsang situwasyon ang nakapaguol sa daghang ginikanan, ug giunsa nato pagkahibalo nga nakasabot si Jehova sa ilang gibati?

16 Suod kaayo ang relasyon tali sa ginikanan ug anak, mao nga gigamit kini ni Jehova sa pag-ilustrar sa iyang gugma alang sa katawhan. (Isa. 49:15) Busa normal lang nga masubo pag-ayo kon ang usa ka membro sa pamilya mobiya kang Jehova. Usa ka sister nga napalagpot ang anak nga babaye miingon: “Naguol kaayo ko. Ako nakapangutana, ‘Nganong mibiya man siya kang Jehova?’ Nakonsensiya ko ug gibasol nako ang akong kaugalingon.”

17 Nakasabot si Jehova sa imong gibati. Siya mismo “nasakitan” dihang misupak ang unang membro sa iyang tawhanong pamilya. Naguol usab siya dihang mirebelde ang kadaghanan sa mga tawo sa panahon ni Noe. (Gen. 6:5, 6) Tingali kadtong wala makasinati niini dili bug-os makasabot kon unsa kini ka sakit. Apan dili maalamon nga tugotan nimong mahilayo ka kang Jehova tungod sa sayop nga panggawi sa napalagpot nga membro sa pamilya. Nan, sa unsang paagi nimo masagubang ang kaguol dihang ang usa ka membro sa pamilya mobiya kang Jehova?

18. Nganong dili angayng basolon sa mga ginikanan ang ilang kaugalingon kon ang ilang anak mobiya kang Jehova?

18 Ayaw basola ang imong kaugalingon  sa nahitabo. Si Jehova naghatag ug kapilian sa mga tawo, ug ang matag bawtismadong membro sa pamilya kinahanglang “magpas-an sa iyang kaugalingong luwan.” (Gal. 6:5) Busa ang nakasala maoy manubag kang Jehova, dili ikaw. (Ezeq. 18:20) Ayaw usab basola ang uban. Tahora ang kahikayan ni Jehova sa pagdisiplina. Barog batok sa Yawa—dili batok sa mga ansiyano kinsa nanalipod sa kongregasyon.—1 Ped. 5:8, 9.

Dili sayop molaom nga mobalik ang imong anak kang Jehova

19, 20. (a) Sa unsang paagi masagubang sa mga ginikanan ang ilang kaguol kon napalagpot ang ilang anak? (b) Unsay hustong laoman sa mga ginikanan?

19 Sa laing bahin, kon masuko ka kang Jehova, gipahilayo nimo ang imong kaugalingon kaniya. Hinunoa, kinahanglang makita sa imong anak nga gimahal nimo si Jehova labaw kay kang bisan kinsa—bisan sa imong pamilya. Aron masagubang ang kaguol, padayong palig-ona ang imong espirituwalidad. Ayaw ilain ang imong kaugalingon gikan sa matinumanong mga isigkamagtutuo. (Prov. 18:1) Pag-ampo kang Jehova, ug isulti ang imong gibati. (Sal. 62:7, 8) Ayaw pangitag pasumangil aron makakomunikar sa napalagpot nga membro sa pamilya, pananglitan, pinaagig text o e-mail. (1 Cor. 5:11) Magmapuliki sa espirituwal nga mga kalihokan. (1 Cor. 15:58) Ang sister nga gihisgotan ganina miingon: “Nahibalo ko nga kinahanglan kong magmapuliki sa pag-alagad kang Jehova ug padayong palig-onon ang akong espirituwalidad aron nga kon makabalik na ang akong anak, makatabang ko niya.”

20 Ang Bibliya nag-ingon nga ang gugma “molaom sa tanang butang.” (1 Cor. 13:4, 7) Dili sayop molaom nga mobalik ang imong anak. Matag tuig, daghang napalagpot ang naghinulsol ug mibalik sa organisasyon. Si Jehova dili maghambin ug kasuko niadtong mga mahinulsolon kay siya “andam sa pagpasaylo.”—Sal. 86:5.

PAGHIMOG MAALAMONG MGA PAGPILI

21, 22. Unsay imong determinasyon labot sa imong kagawasan sa pagpili?

21 Gihatagan ni Jehova ang tawo ug kagawasan sa pagpili. (Basaha ang Deuteronomio 30:19, 20.) Apan naglangkit kinig seryosong responsabilidad. Ang matag Kristohanon angayng mangutana: ‘Unsang dalana ang akong gisubay? Ako bang gitugotan ang trabaho ug karera, lulinghayaw ug kalingawan, o relasyon sa pamilya nga magpahilayo kanako kang Jehova?’

22 Walay paglubad ang gugma ni Jehova sa iyang katawhan. Mapahilayo lamang kita kaniya kon atong pilion ang sayop nga dalan. (Roma 8:38, 39) Apan dili kana kinahanglang mahitabo! Paneguroa nga walay makapahilayo kanimo kang Jehova. Ang sunod nga artikulo maghisgot sa upat pa ka bahin sa kinabuhi diin kinahanglan kitang mag-amping sa atong mga pagpili.

^ par. 10 Alang sa dugang impormasyon bahin sa pagpilig karera, tan-awa ang kapitulo 38 sa librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler, Tomo 2.

^ par. 15 Alang sa mga sugyot, tan-awa ang Nobyembre 2011 nga gula sa Pagmata!, panid 17-19.