SA DAGHANG katuigan, daghan sa tibuok kalibotan ang miapresyar ug nakabenepisyo sa binase sa Bibliya nga impormasyon sa Ang Bantayanang Torre. Niadtong Hulyo 2011, giluwatan ang unang isyu sa pinayano nga tun-anang edisyon niining magasina sa Iningles. Gipatin-aw sa maong isyu nga sulayan kini sulod sa usa ka tuig, ug kon dakog tabang, kini padayong iimprenta.

Kami malipay sa pagpahibalo nga kini padayong iimprenta. Sa umaabot, mabatonan usab ang pinayanong edisyon sa pinulongang French, Portuguese, ug Spanish.

KON NGANONG DAGHAN ANG MIAPRESYAR

Human makadawat sa pinayanong edisyon, ang pipila sa South Pacific mitaho: “Karon masabtan na gyod pag-ayo sa mga igsoon ang Bantayanang Torre.” Ang laing sulat miingon: “Ang panahong gigugol kaniadto sa pagpangita sa kahulogan sa mga pulong ug sa pagpatin-aw sa mga ekspresyon magahin na karon sa pagsabot sa gisitar nga mga teksto ug kon nganong gigamit kini diha sa artikulo.”

“Ang panahong gigugol kaniadto sa pagpangita sa kahulogan sa mga pulong ug sa pagpatin-aw sa mga ekspresyon magahin na karon sa pagsabot sa gisitar nga mga teksto ug kon nganong gigamit kini diha sa artikulo”

Usa ka sister sa United States nga migraduwar sa kolehiyo miingon: “Sulod sa 18 ka tuig, nabansay ko sa pagsulti ug pagsulat sa paaging masabtan lang niadtong may taas nga edukasyon. Naanad kong magsulti ug maghunahuna sa komplikadong paagi, bisag dili kinahanglan. Akong nakita nga angay nako ning bag-ohon.” Siya karon usa na ka epektibong magsasangyaw. Siya misulat: “Dako kaayog tabang ang pinayanong edisyon sa Watchtower. Gipakita niini kon unsaon pagsulti ang mga butang sa simpleng paagi.”

 Usa ka sister sa England nga nabawtismohan sa 1972 misulat bahin sa pinayanong edisyon sa Watchtower: “Sa akong pagbasa sa unang isyu niini, gibati nako nga naa sa akong tapad si Jehova, nag-agbay siya nako, ug dungan namo kining gibasa. Sama kog anak nga gibasahan sa iyang amahan ug estorya una matulog.”

Usa ka Bethelite nga sister sa United States, nga kapig 40 ka tuig nang bawtismado, miingon nga ang pinayanong edisyon nakatabang niya nga mas masabtan ang Bibliya. Pananglitan, ang kahong “Some Expressions Explained” sa isyu sa Septiyembre 15, 2011 nagpatin-aw sa ekspresyong “panganod sa mga saksi” diha sa Hebreohanon 12:1 niining paagiha: “Sila dili maihap sa kadaghan.” Matod niya: “Mas tin-aw na ang akong pagsabot sa maong teksto.” Bahin sa senemanang panagkatigom, siya midugang: “Bisag basahon ra sa mga bata ang ilang tubag diha sa pinayanong edisyon, ang mga pulong niini lahi kay sa regular nga edisyon sa Watchtower nga maoy gigamit sa kadaghanan. Mao nga ang komento sa mga bata bag-o sa mga mamiminaw.”

Laing Bethelite nga sister misulat: “Eksayted kong makadungog sa komento sa mga bata sa among kongregasyon. Ang pinayanong edisyon sa Watchtower nakatabang nilang motubag nga kinasingkasing. Nadasig gyod ko sa ilang mga komento.”

Miingon usab ang usa ka sister nga nabawtismohan niadtong 1984 bahin sa pinayanong edisyon: “Mora bag gisulat kini para nako. Dali  ra kaayo nakong masabtan ang akong ginabasa. Karon makakomento na gyod ko sa Pagtuon sa Bantayanang Torre.”

DAKOG TABANG SA MGA GINIKANAN

Kini ang giingon sa inahan sa usa ka siyete anyos nga batang lalaki: “Kaniadto, dihang mangandam mi alang sa Pagtuon sa Bantayanang Torre, dugay ug kapoyon ko sa pagpasabot niya sa daghang sentence.” Sa unsang paagi nakatabang ang pinayanong edisyon? Siya misulat: “Nalipay ko nga makaapil na siya sa pagbasa sa mga parapo ug nakasabot gyod siya sa iyang ginabasa. Kay dali ra man masabtan ang mga pulong ug mas mugbo ang mga sentence, dili na siya malisdan. Siya nay mangandam sa iyang mga komento, ug sundan gyod niya diha sa iyang magasin ang gitun-an hangtod matapos ang tigom.”

“Nalipay ko nga makaapil na siya sa pagbasa sa mga parapo ug nakasabot gyod siya sa iyang ginabasa”

Misulat usab ang inahan sa usa ka nuybe anyos nga batang babaye: “Kaniadto, ginatabangan namo siya sa pag-andam ug komento. Karon siya nay nagahimo sa iyang komento. Dili na namo kanunayng ipatin-aw o pasimplehon ang impormasyon. Kay dali na man kining masabtan, malingaw na siya sa Pagtuon sa Bantayanang Torre.”

UNSAY GIINGON SA MGA BATA?

Gibati sa daghang bata nga ang pinayanong edisyon sa Watchtower gitagana ilabina kanila. Mihangyo ang 12 anyos nga si Rebecca: “Unta ipadayon ninyo ang bag-ong edisyon!” Siya midugang: “Ganahan kaayo ko sa seksiyong ‘Some Expressions Explained.’ Dali ra kaayo ning masabtan sa mga bata.”

Kana usab ang gibati sa siyete anyos nga si Nicolette: “Sa una, nalisdan ko sa pagsabot sa Watchtower. Pero karon, pirme na kong makakomento nga dili tudloan.” Misulat ang nuybe anyos nga si Emma: “Dako kaayo nig tabang nako ug sa akong manghod nga lalaki nga sayis anyos. Mas daghan na mig masabtan karon! Salamat!”

Tin-aw nga daghan ang nakabenepisyo niini nga edisyon sa Watchtower, nga naggamit ug daling masabtan nga mga pulong ug simpleng mga sentence. Busa padayon kining iimprenta uban sa regular nga edisyon, nga maoy bililhong tagana sukad pa sa 1879.