Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2012

Nahiusa sa Matuod nga Pagsimba ang “Temporaryong mga Pumoluyo”

Nahiusa sa Matuod nga Pagsimba ang “Temporaryong mga Pumoluyo”

“Ang mga langyaw mahimong inyong mga mag-uuma ug inyong mga tig-atiman sa parasan. Ug kon bahin kaninyo, kamo pagatawgon nga mga saserdote ni Jehova.”—ISA. 61:5, 6.

1. Unsay panglantaw sa uban sa mga langyaw, apan nganong sayop kini?

INGON sa gipakita sa miaging artikulo, may mga tawong dili ganahan ug nagtamay pa gani sa mga langyaw. Tingali ilang gibati nga ubos ang mga tawong gikan sa laing nasod. Apan sayop kana kay walay rasa nga mas labaw sa uban. Ang basahong The Races of Mankind nag-ingon: “Ang tanang rasa sa katawhan maoy sama sa giingon sa Bibliya—managsoon.” Sagad magkalahi ang managsoon, pero magsoon gihapon sila.

2, 3. Unsay panglantaw ni Jehova sa mga langyaw?

2 Siyempre bisag asa kita magpuyo, dunay mga langyaw. Ingon usab niana panahon sa mga Israelinhon, nga nahimong piniling katawhan ni Jehova pinaagi sa pakigsaad sa Balaod. Limitado ra ang katungod sa mga dili Israelinhon, apan ang mga Israelinhon gisugo nga pakitaan silag pagtahod ug dili magpihigpihig kanila. Pagkamaayong ehemplo alang kanato! Ang matuod nga mga Kristohanon dili angayng magpihigpihig o magpakitag diskriminasyon. Ngano? Si apostol Pedro miingon: “Tinong naila ko nga ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.”—Buh. 10:34, 35.

3 Ang mga langyaw sa karaang Israel nakabenepisyo sa ilang pagpuyo uban sa mga Israelinhon. Kini nagpadayag sa panglantaw ni Jehova sa mga langyaw, sama sa giingon ni apostol Pablo sa ulahi: “Siya ba Diyos sa mga Hudiyo lamang? Dili ba siya Diyos usab sa katawhan sa kanasoran? Oo, sa katawhan sa kanasoran usab.”—Roma 3:29; Joel 2:32.

4. Nganong makaingon kita nga walay langyaw sa “Israel sa Diyos”?

4 Pinaagi sa bag-ong pakigsaad, ang kongregasyon  sa dinihogang mga Kristohanon maoy gipuli sa literal nga nasod sa Israel ingong pinili sa Diyos. Mao nga kini gitawag nga “Israel sa Diyos.” (Gal. 6:16) Gipatin-aw ni Pablo nga niining bag-ong nasod, “walay Grego ni Hudiyo, pagkatinuli ni pagkadili-tinuli, langyaw, Sityanhon, ulipon, tawong gawasnon, hinunoa si Kristo maoy tanang butang ug anaa sa tanan.” (Col. 3:11) Busa kini nagpaila nga walay isipong langyaw sulod sa Kristohanong kongregasyon.

5, 6. (a) Nganong basin matingala ang pipila sa giingon sa Isaias 61:5, 6? (b) Kinsa ang “mga saserdote ni Jehova” ug ang “mga langyaw” nga gihisgotan ni Isaias? (c) Unsay kaamgiran niining duha ka grupo?

5 Apan basin matingala ang uban sa giingon sa Isaias kapitulo 61, nga naundan ug tagna nga nagakatuman sa Kristohanong kongregasyon. Ang bersikulo 6 sa maong kapitulo naghisgot niadtong mag-alagad ingong “mga saserdote ni Jehova.” Apan ang bersikulo 5 naghisgot nga dunay “mga langyaw” nga motabang ug mag-alagad uban sa “mga saserdote.” Unsaon nato kini pagsabot?

6 Ang “mga saserdote ni Jehova” mao ang dinihogang mga Kristohanon nga makapahimulos “sa unang pagkabanhaw” ug “mahimong mga saserdote sa Diyos ug sa Kristo, ug magamando ingong mga hari uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig.” (Pin. 20:6) Anaa usab ang daghang maunongong Kristohanon nga may yutan-ong paglaom. Bisag nagpaluyo sila sa mga dinihogan, sila samag mga langyaw. Malipayon silang nagpaluyo ug nag-alagad uban sa “mga saserdote ni Jehova” ingong “mga mag-uuma” ug “mga tig-atiman sa parasan.” Gitabangan nila ang mga dinihogan sa pagsangyaw ug pagtudlo sa uban bahin sa kamatuoran alang sa kadayeganan sa Diyos. Oo, ang mga dinihogan ug ang “ubang mga karnero” nangitag sinserong mga tawo ug mahigugmaong nagtabang kanila nga makaalagad sa Diyos hangtod sa hangtod.—Juan 10:16.

“TEMPORARYONG MGA PUMOLUYO” SAMA KANG ABRAHAM

7. Sa unsang paagi ang mga Kristohanon karon susama kang Abraham ug sa ubang matinumanong lalaki kaniadto?

7 Gipakita sa miaging artikulo nga ang matuod nga mga Kristohanon samag mga  langyaw, o temporaryong mga pumoluyo, sa kalibotan ni Satanas. Sama sila sa matinumanong mga lalaki sa karaang panahon—lakip kang Abraham—nga nagkinabuhi ingong “mga estranyo ug temporaryong mga pumoluyo sa yuta.” (Heb. 11:13) Sa langit o sa yuta man ang atong paglaom, mahimo kitang makabaton ug talagsaong relasyon uban kang Jehova sama kang Abraham. Gipatin-aw ni Santiago nga “‘si Abraham nagbutang ug pagtuo kang Jehova, ug kadto giisip kaniya ingong pagkamatarong,’ ug siya gitawag nga ‘higala ni Jehova.’”—Sant. 2:23.

8. Unsay gisaad kang Abraham, ug unsay iyang gibati bahin sa katumanan niini?

8 Ang Diyos nagsaad nga pinaagi kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ang tanang pamilya sa yuta—dili lang usa ka nasod—panalanginan. (Basaha ang Genesis 22:15-18.) Bisag ang katumanan niini dugay pang mahitabo, masaligon si Abraham nga matuman kini. Sa kapig katunga sa iyang kinabuhi, siya ug ang iyang pamilya nagbalhinbalhin ug lugar. Sulod nianang panahona, nagmatinumanon si Abraham ingong higala ni Jehova.

9, 10. (a) Sa unsang mga paagi nato masundog si Abraham? (b) Unsang pagdapit ang atong ipaabot sa uban?

9 Bisag wala mahibalo si Abraham kon unsa ka dugay siyang maghulat sa katumanan sa maong saad, wala molubad ang iyang gugma ug debosyon kang Jehova. Kay kanunay siyang nagpokus sa mga saad ni Jehova, wala siya permanenteng magpuyo sa usa ka lugar. (Heb. 11:14, 15) Maalamon gayod nga atong sundogon ang panig-ingnan ni Abraham pinaagi sa pagkinabuhing simple. Dili usab kita angayng mabalaka pag-ayo sa materyal nga mga butang, sa atong posisyon sa katilingban, o sa sekular nga mga karera. Nganong maningkamot man kita sa pagbaton ug daw normal nga kinabuhi niining sistema nga hapit nang taposon? Nganong higugmaon man nato ang mga butang nga temporaryo lang? Sama kang Abraham, ang atong palaaboton mas labaw pa niining kalibotana. Andam kitang mag-antos ug maghulat hangtod nga mahitabo ang atong gilaoman.—Basaha ang Roma 8:25.

Sama kang Abraham, padayon ka bang nagpokus sa katumanan sa mga saad sa Diyos?

10 Si Jehova padayong nagdapit sa mga tawo sa tanang kanasoran sa pagdawat ug mga panalangin pinaagi sa binhi ni Abraham. Ang dinihogang “mga saserdote ni Jehova,” maingon man ang ubang karnero, o “mga langyaw,” naghimo niini nga pagdapit sa mga tawo sa tibuok kalibotan diha sa kapig 600 ka pinulongan.

HIGUGMAA ANG MGA TAWO SA TANANG KANASORAN

11. Unsay gipadayag ni Solomon diha sa iyang pag-ampo bahin sa mga tawo sa kanasoran?

11 Sa inagurasyon sa templo niadtong 1026 B.C.E., gipadayag ni Solomon diha sa iyang pag-ampo nga ang mga tawo sa tanang kanasoran moduyog sa pagdayeg kang Jehova. Kaharmonya kini sa gisaad ni Jehova kang Abraham. Siya miampo: “Ngadto usab sa langyaw, nga dili bahin sa imong katawhang Israel ug nga moanhi gayod gikan sa usa ka halayong yuta tungod sa imong ngalan (kay sila makadungog sa imong dakong ngalan ug sa imong kusgan nga kamot ug sa imong tinuy-od nga bukton), ug siya moanhi gayod ug moampo paatubang niining balaya, mamati ka unta gikan sa mga langit, ang imong pihong dapit nga puloy-anan, ug ikaw magabuhat sumala sa tanan nga alang niana nagasangpit ang usa ka langyaw kanimo; aron ang tanang mga katawhan sa yuta mahibalo sa imong ngalan aron sa pagkahadlok kanimo sama sa imong katawhang Israel.”—1 Hari 8:41-43.

12. Nganong ang mga Saksi ni Jehova giisip nga samag “mga langyaw”?

 12 Ang langyaw maoy usa ka tawo nga miadto o nagpuyo sa dili niya nasod. Ang mga Saksi ni Jehova samag mga langyaw. Sila nagpuyo sa lainlaing bahin sa kalibotan, apan ang ilang gipaluyohan mao lang ang Gingharian sa Diyos ilalom ni Kristo. Busa sila nagpabiling neyutral sa politika, bisan pag lantawon sila sa uban nga lahi sa kadaghanan.

Sa panan-aw ni Jehova, walay langyaw kanila

13. (a) Sa unsang paagi ang pulong “langyaw” sagad nagdepende lang sa panglantaw sa usa? (b) Lakip ba sa orihinal nga katuyoan ni Jehova nga dunay isipong langyaw? Ipatin-aw.

13 Ang mga langyaw sagad mailhan dayon kay lahi silag sinultihan, kostumbre, hitsura, o sininaan. Apan dili kini ang mas importante kondili ang mga butang nga managsama ang mga tawo, bisag unsa pay nasyonalidad. Sa pagkatinuod, ang usa giisip lamang nga langyaw kay lahi siya sa uban sa pipila ka paagi. Apan kon dili kita magpokus niini nga mga kalainan, dili na nato isipong langyaw ang usa ka tawo. Kon ang tibuok kalibotan nailalom pa sa usa ka gobyerno, wala untay isipong langyaw. Sa pagkatinuod, orihinal nga katuyoan ni Jehova nga ang tanang katawhan mahiusa ingong usa ka pamilya ubos sa usa ka pagmando—iyang pagmando. Posible kaha karon nga ang mga tawo sa tanang kanasoran dili na mag-isip sa uban ingong langyaw?

14, 15. Ingong usa ka grupo, unsay nahimo sa mga Saksi ni Jehova?

14 Niining mahakogon ug nasyonalistikong kalibotan, makapalipay nga may mga indibiduwal nga nahigugma sa mga tawo sa tanang nasod. Tinuod, kinahanglag paningkamot aron mawala ang atong diskriminasyon sa uban. Si Ted Turner, nga nagmugna sa TV network nga CNN, mikomento bahin sa abilidarang mga tawo nga iyang nakatrabaho gikan sa lainlaing nasod: “Nindot kaayong kasinatian nga makauban sila sa trabaho. Nakakat-on ko nga dili na sila isipong ‘mga langyaw’ kondili mga isigka-molupyo niining planetaha. Para nako karon, ang pulong ‘langyaw’ maoy pagtamay. Maong mihimo kog patakaran sa CNN nga dili na gamiton kining pulonga sa pagsibya o sa pagpakig-estorya diha sa opisina. Ang pulong ‘internasyonal’ na ang gamiton.”

15 Sa tibuok kalibotan, ang mga Saksi ni Jehova lang ang grupo nga nagsundog sa panglantaw sa Diyos bahin sa mga tawo. Pinaagi niini, nausab ang ilang panglantaw ug pagbati sa uban. Imbes dudahan o dumtan ang mga tawo nga gikan sa laing nasod, malipay silang makakitag mga langyaw nga lainlaig abilidad. Napamalandong  mo na ba kini ug ang maayong epekto niini sa imong pagpakiglabot sa uban?

KALIBOTAN NGA WALA NAY LANGYAW

16, 17. Unsay kahulogan alang kanimo sa katumanan sa Pinadayag 16:16 ug Daniel 2:44?

16 Ang tanang nasod hapit nang makiggubat kang Jesu-Kristo ug sa iyang langitnong kasundalohan sa kataposang gubat batok sa pagmando sa Diyos. Kini “gitawag sa Hebreohanon ug Har–Magedon.” (Pin. 16:14, 16; 19:11-16) Kapig 2,500 ka tuig kanhi, si propeta Daniel nagtagna kon unsay mahitabo sa mga gobyerno sa yuta nga supak sa katuyoan sa Diyos: “Sa mga adlaw nianang mga haria ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag. Ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan. Kini magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian, ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.”—Dan. 2:44.

17 Handurawa kon unsay kahulogan niini alang kanimo. Sa pagkakaron, kitang tanan matawag nga langyaw kay ang kalibotan nabahin sa lainlaing nasod nga may kaugalingong mga utlanan. Apan human sa Armagedon, mawala na ang maong mga utlanan. Bisag magkalahi gihapon ug hitsura o kinaiya ang mga tawo nianang panahona, kini nagpakita lang nga nindot ug nagkadaiya ang kalalangan sa Diyos. Kining makapahinam nga palaaboton angayng magdasig kanato sa pagdayeg ug pagpasidungog sa atong Maglalalang, si Jehova nga Diyos, kutob sa atong maarangan.

Naghinamhinam ka ba sa panahong wala nay utlanan ang mga nasod ug wala nay “langyaw”?

18. Unsang pananglitan ang nagpakita nga walay giisip nga langyaw taliwala sa mga Saksi ni Jehova?

18 Damgo ra ba kining tibuok kalibotan nga kausaban? Dili gayod. Makasalig kita nga mahitabo kini. Karon pa lang, ang mga Saksi ni Jehova wala na mag-isip sa uban nga langyaw. Pananglitan, di pa dugay, ang pipila ka gagmayng sangang buhatan gitapo ngadto sa ubang sangang buhatan aron pasimplehon ang pagdumala niini ug mas mapauswag ang mga kahikayan sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian. (Mat. 24:14) Ang mga desisyon nga gihimo labot niini wala ibase sa mga utlanan sa nasod, gawas lang kon gipangayo kini sa balaod. Dugang pamatuod kini nga anam-anam nang giguba ni Jesu-Kristo—ang gientrono nga Hari ni Jehova—ang utlanan sa mga nasod. Hapit na niyang ‘taposon ang iyang pagpangdaog’!—Pin. 6:2.

19. Unsay naposible tungod sa putling pinulongan sa kamatuoran?

19 Bisag naggikan sa lainlaing nasod ug nagsultig lainlaing pinulongan, ang mga Saksi ni Jehova naningkamot sa pagtuboy sa putling pinulongan sa kamatuoran. Busa ang ilang panaghiusa dili gayod mabungkag. (Basaha ang Sofonias 3:9.) Sila maoy usa ka internasyonal nga pamilya nga nagpuyo niining daotang kalibotan, apan dili bahin niini. Ang panaghiusa niini nga pamilya maoy pasiuna lang sa umaabot nga kahimtang—usa ka kalibotan nga walay mga langyaw. Nianang panahona, ang tanan mouyon gayod sa giingon sa The Races of Mankind nga gihisgotan sa sinugdan: “Ang tanang rasa sa katawhan maoy sama sa giingon sa Bibliya—managsoon.”