Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Padayong Magkinabuhi Ingong “Temporaryong mga Pumoluyo”

Padayong Magkinabuhi Ingong “Temporaryong mga Pumoluyo”

“Ako nagtambag kaninyo ingong mga langyaw ug temporaryong mga pumoluyo nga magpadayon kamo sa pag-ayad sa unodnong mga tinguha.”—1 PED. 2:11.

1, 2. Kinsa ang “mga pinili” nga gitumong ni Pedro, ug nganong gitawag niya silang “temporaryong mga pumoluyo”?

MGA 30 ka tuig human misaka si Jesus sa langit, si apostol Pedro misulat sa “temporaryong mga pumoluyo nga nagkatibulaag sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, ug Bitinia.” Sila gitawag usab niya nga “mga pinili.” (1 Ped. 1:1) Ang “mga pinili” nga gitumong ni Pedro mao kadtong sama niya nga gidihogan sa balaang espiritu ug “gipahimugso pag-usab ngadto sa usa ka buhi nga paglaom” aron magmando kauban ni Kristo sa langit. (Basaha ang 1 Pedro 1:3, 4.) Apan nganong sa ulahi gitawag man niya silang “mga langyaw ug temporaryong mga pumoluyo”? (1 Ped. 2:11) Ug nganong angay kitang mainteres niini nga mga 1 ra man sa matag 650 ka Saksi sa tibuok kalibotan ang nag-angkong mga dinihogan, o mga pinili?

2 Ang mga dinihogan sa unang siglo haom nga tawgong “temporaryong mga pumoluyo.” Sama kanila, temporaryo usab ang pagpuyo sa nahibiling mga dinihogan karon dinhi sa yuta. Si apostol Pablo, nga membro sa “gamayng panon” sa mga dinihogan, mipatin-aw: “Alang kanato, ang atong pagkalungsoranon nagalungtad sa mga langit, nga gikan sa maong dapit usab kita maikagong nagahulat sa usa ka manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo.” (Luc. 12:32; Filip. 3:20) Sanglit ang pagkalungsoranon sa mga dinihogan didto man sa langit, sila mobiya sa yuta inigkamatay nila ug modawat ug imortal nga kinabuhi sa langit. (Basaha ang Filipos 1:21-23.) Busa sa literal nga diwa, sila maoy “temporaryong mga pumoluyo” sa yuta nga gimandoan ni Satanas.

3. Unsang pangutana bahin sa “ubang mga karnero” ang motungha?

3 Apan komosta ang “ubang mga karnero”? (Juan  10:16) Gitudlo sa Bibliya nga sila mahimong permanenteng mga pumoluyo sa yuta. Oo, sila magpuyo niini sa walay kataposan! Apan sa pagkakaron, mahimo usab silang isipon nga temporaryong mga pumoluyo. Sa unsang diwa?

‘ANG TIBUOK KALALANGAN NAGPADAYON SA PAG-AGULO’

4. Unsay dili masulbad sa mga politiko ug sa uban?

4 Samtang tugotan pang maglungtad ang sistema ni Satanas, ang tanang tawo, lakip ang mga Kristohanon, padayong mag-antos sa resulta sa pagrebelde ni Satanas kang Jehova. Atong mabasa sa Roma 8:22: “Kita nahibalo nga ang tibuok kalalangan duyog nga nagpadayon sa pag-agulo ug anaa sa kasakitan hangtod karon.” Bisan pa sa sinserong mga paningkamot sa mga politiko, siyentista, ug matinabangong mga adunahan, dili gyod nila kini masulbad.

5. Sukad sa 1914, unsay gihimo sa minilyong tawo, ug ngano?

5 Sukad sa 1914, minilyon ang kinabubut-ong nagpasakop kang Jesu-Kristo, ang gientronong Hari sa Diyos. Dili nila buot nga mahimong bahin sa sistema ni Satanas ug dili usab sila mosuportar niini. Hinunoa, gigamit nila ang ilang kinabuhi ug materyal nga mga butang alang sa Gingharian sa Diyos.—Roma 14:7, 8.

6. Sa unsang diwa nga ang mga Saksi ni Jehova maoy mga langyaw?

6 Ang mga Saksi ni Jehova sa kapig 200 ka nasod maoy masinugtanong mga lungsoranon. Apan bisag asa sila nagpuyo, sila samag mga langyaw. Sila kanunayng neyutral sa mga isyu sa politika ug sa katilingban. Karon pa lang, giisip na nila nga sila maoy mga lungsoranon sa bag-ong kalibotan nga gisaad sa Diyos. Nalipay sila nga ang ilang temporaryong pagpuyo niining dili hingpit nga sistema hapit nang matapos.

Wala kita nagapaningkamot sa pagsalbar sa kalibotan ni Satanas. Atong gituboy ang bag-ong kalibotan sa Diyos

7. Sa unsang paagi ang mga alagad sa Diyos mahimong permanenteng mga pumoluyo, ug asa sila mopuyo?

7 Hapit nang laglagon ni Kristo ang daotang sistema ni Satanas. Wagtangon sa hingpit nga gingharian ni Kristo ang sala ug pag-antos dinhi sa yuta. Laglagon niini ang tanang mirebelde sa soberanya ni Jehova.  Ang maunongong mga alagad sa Diyos mahimo nang permanenteng mga pumoluyo sa Paraisong yuta. (Basaha ang Pinadayag 21:1-5.) Nianang panahona, ang kalalangan bug-os nang ‘mahigawas gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot ug makabaton sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos.’—Roma 8:21.

UNSAY GIDAHOM ALANG SA MATUOD NGA MGA KRISTOHANON?

8, 9. Ipatin-aw kon unsay gipasabot ni Pedro sa “pag-ayad sa unodnong mga tinguha.”

8 Gipatin-aw ni Pedro kon unsay gidahom alang sa mga Kristohanon. Siya miingon: “Mga hinigugma, ako nagtambag kaninyo ingong mga langyaw ug temporaryong mga pumoluyo nga magpadayon kamo sa pag-ayad sa unodnong mga tinguha, nga maoy nagapakigsangka batok sa kalag.” (1 Ped. 2:11) Kini nga tambag maoy alang sa mga dinihogan, apan mapadapat usab kini sa ubang karnero ni Jesus.

9 Ang ubang tinguha dili daotan kon tagbawon sa paaging giuyonan sa atong Maglalalang. Gani, makahatag kinig dugang kalipay sa kinabuhi. Pananglitan, normal lang nga gusto natog lamiang pagkaon ug ilimnon. Malipay kitang maglingawlingaw ug makig-uban sa maayong mga higala. Normal usab nga magtinguhag seksuwal nga relasyon sa kapikas. (1 Cor. 7:3-5) Apan ang gitumong ni Pedro mao ang “unodnong mga tinguha” nga “nagapakigsangka batok sa kalag.” Sa ubang Bibliya, kini gihubad nga “kaulag” (King James Version) o “makasasalang mga tinguha” (New International Version). Tin-aw nga angay natong isalikway ang bisan unsang tinguha nga wala mahiuyon sa katuyoan ni Jehova ug makadaot sa atong relasyon kaniya. Kay kon dili, ang atong paglaom nga mabuhi sa walay kataposan mameligrong mawala.

10. Unsa ang pipila ka paagi nga gigamit ni Satanas aron ang mga Kristohanon mahimong bahin sa iyang kalibotan?

10 Tumong ni Satanas nga pahuyangon ang determinasyon sa matuod nga mga Kristohanon nga isipon ang ilang kaugalingon nga “temporaryong mga pumoluyo” niining sistemaha. Ang materyalismo, imoralidad, ambisyong mainila, pag-una kanunay sa kaugalingon, ug nasyonalismo maoy mga lit-ag ni Satanas nga angay kitang magbantay. Kon determinado kitang isalikway kining daotang mga tinguha sa unod, atong gipakita nga dili nato buot mahimong bahin sa kalibotan ni Satanas. Gipakita usab nato nga kita temporaryong nagkinabuhi niining kalibotana. Ang ato gayong gitinguha mao nga mahimong permanenteng pumoluyo sa matarong nga bag-ong kalibotan sa Diyos.

MAAYONG PANGGAWI

11, 12. Unsay pag-isip sa uban sa mga langyaw, ug unsay ikasulti bahin sa mga Saksi ni Jehova?

11 Si Pedro padayong nagpatin-aw kon unsa pay gidahom alang sa “temporaryong mga pumoluyo” nga mga Kristohanon. Sa bersikulo 12, siya miingon: “Hupti ninyo ang maayong panggawi taliwala sa mga nasod, aron nga, sa butang nga ilang gisulti batok kaninyo ingong mga mamumuhat ug daotan, sila ingong resulta sa inyong maayong mga buhat nga niini sila mga saksing-nakakita maghimaya sa Diyos sa adlaw sa iyang pagsusi.” Usahay ang mga langyaw, o kadtong temporaryong nagpuyo sa laing dapit, sawayon sa uban. Basin isipon pa silang daotan tungod lang kay lahi silag sinultihan, linihokan, sininaan, o hitsura. Apan kon maayo silag panggawi, makita sa mga tawo nga dili tinuod ang negatibong mga komento bahin kanila.

12 Sa susama, ang matuod nga mga Kristohanon lahi sa kadaghanan kon bahin sa  sinultihan, kalingawan, sininaan, ug pamostura. Tungod niini, ang pipila mosultig daotan batok kanila. Apan ang uban modayeg sa ilang maayong panggawi.

13, 14. Sa unsang paagi ang kaalam “mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini”? Paghatag ug pananglitan.

13 Oo, ang atong maayong panggawi magpamatuod nga dili tinuod ang negatibong mga komento bahin kanato. Bisan gani si Jesus, nga hingpit nga nagmatinumanon sa Diyos, sayop nga giakusahan. Gitawag siya sa uban nga “tawong ulitan ug palainom ug bino, higala sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala.” Apan tungod sa iyang maayong panggawi, napamatud-ang sayop ang mga akusasyon kaniya. “Ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini,” miingon si Jesus. (Mat. 11:19) Tinuod usab kini karon. Pananglitan, ang pipila nga nagpuyo duol sa Bethel sa Selters, Germany naghunahuna nga dili normal ang pagkinabuhi sa mga igsoon nga nag-alagad didto. Apan gidepensahan sa mayor didto ang mga Bethelite ug miingon: “Lahi ang paagi sa pagkinabuhi sa mga Saksi nga nagpuyo didto, pero wala gyod sila makahatag ug kasamok sa komunidad.”

Ang kamatuoran sa Bibliya nakapahiusa niini nga pamilya sa Russia

14 Di pa dugay, susama usab niini ang giingon bahin sa mga Saksi ni Jehova sa Moscow, Russia. Daghang daotang buhat ang giakusar kanila. Pagka-Hunyo 2010, ang European Court of Human Rights sa Strasbourg, France, midesisyon: “Nakita sa Korte nga dili makataronganon ang pagbabag [sa Moscow] sa katungod sa [mga Saksi ni Jehova] sa kagawasan sa relihiyon ug panagkatigom. Ang ubos nga mga korte wala makahatag ug ‘lig-on ug igong’ ebidensiya nga ang organisasyong miapelar” sad-an sa pagbungkag ug mga pamilya, pagdasig sa uban nga maghikog, pagdumili ug medikal nga tabang, ug uban pa. Ang Korte miingon usab nga gigamit sa ubos nga mga korte ang estriktong mga balaod sa Moscow aron pig-otan ang mga Saksi ni Jehova.

HUSTONG PAGPASAKOP

15. Unsang prinsipyo sa Bibliya ang gisunod sa matuod nga mga Kristohanon sa tibuok kalibotan?

15 Ang mga Saksi ni Jehova sa Moscow ug sa tibuok kalibotan nagsunod sa lain pang prinsipyo nga gihisgotan ni Pedro alang sa mga Kristohanon. Siya misulat: “Tungod sa Ginoo magpasakop kamo sa tanang tawhanong linalang: kon sa hari man ingong maoy labaw o sa mga gobernador.” (1 Ped. 2:13, 14) Ang matuod nga mga Kristohanon dili bahin niining daotang kalibotan. Apan sama sa giawhag ni Pablo kanila, sila kinabubut-ong nagpasakop sa gobyerno nga gibutang sa Diyos “sa ilang relatibong mga posisyon.”—Basaha ang Roma 13:1, 5-7.

16, 17. (a) Unsay pamatuod nga dili kita kontra-gobyerno? (b) Unsay giingon sa pipila ka opisyal sa gobyerno?

16 Bisag ang mga Saksi ni Jehova nagagawi  ingong “temporaryong mga pumoluyo” niining sistemaha, wala nila kini himoa ingong pagprotesta batok sa gobyerno o sa ubang tawo. Sila nahibalo nga ang matag usa may kaugalingong opinyon bahin sa politika o sa mga problema sa nasod. Dili sama sa ubang relihiyon, ang mga Saksi ni Jehova wala mag-apil-apil sa politika. Wala nila diktahi ang mga awtoridad kon unsaon pagdumala ang ilang mga ginsakpan. Wala gani silay tinguha nga magpatunghag kagubot sa komunidad o magrebelde sa gobyerno!

17 Si Pedro miingon nga angay kitang “magpasidungog sa hari,” mao nga ginasunod sa mga Kristohanon ang mga opisyal sa gobyerno aron ipakita ang ilang pagtahod ug pagpasidungog kanila. (1 Ped. 2:17) Usahay ang mga opisyal sa gobyerno moingon nga wala silay makitang rason aron isipong hulga sa komunidad ang mga Saksi ni Jehova. Pananglitan, si Steffen Reiche, kanhing ministro sa gabinete sa estado sa Brandenburg ug sa ulahi nahimong membro sa parliamento sa Germany, miingon: “Ang mga Saksi ni Jehova diha sa mga kampo ug prisohan nagpakitag mga hiyas nga, sama sa nangagi, importante kaayo karon sa paglungtad sa demokratiko ug konstitusyonal nga estado: ang ilang lig-ong pagbarog batok sa SS ug ang kaayo nga gipakita nila sa ubang binilanggo. Kini nga mga hiyas angayng ipakita sa mga molupyo sa atong nasod ilabina nga nagkagrabe ang dili maayong pagtratar ngadto sa mga langyaw ug sa mga tawong lahig gituohan o opinyon sa politika.”

PAGPAKITAG GUGMA

18. (a) Nganong dili ikatingala nga kita may gugma sa tibuok kapunongan sa mga igsoon? (b) Unsay naobserbahan sa uban bahin sa mga Saksi?

18 Si apostol Pedro misulat: “Pagbaton ug gugma alang sa tibuok kapunongan sa mga igsoon, magmahadlokon sa Diyos.” (1 Ped. 2:17) Ang mga Saksi ni Jehova may kahadlok sa Diyos—kahadlok nga makabuhat ug mga butang nga dili makapahimuot kaniya. Kini dugang nakadasig kanila nga buhaton ang iyang kabubut-on. Sila nalipay nga nahimong bahin sa tibuok kalibotang panag-igsoonay nga nahiusang nag-alagad kang Jehova. Busa dili ikatingala nga sila may “gugma alang sa tibuok kapunongan sa mga igsoon.” Dihang maobserbahan kini sa mga dili Saksi, sila makadayeg kay talagsa na lang ang nagpakitag inigsoong gugma niining mahakogong kalibotan. Pananglitan, usa ka tour guide nga nagtrabaho sa usa ka American travel agency ang dili makatuo sa pag-atiman ug gugma nga gipakita sa mga Saksi sa Germany ngadto sa mga delegado sa 2009 nga internasyonal nga kombensiyon didto. Siya miingon nga sukad nga siya nahimong tour guide, wala pa siyay nakita nga sama niini. Sa ulahi, usa ka Saksi miingon: “Nahingangha ug dasig kaayo siyang mikomento bahin kanato.” Sa mga kombensiyon nga imong natambongan, nakadungog ka na bag mga tawo nga positibong mikomento bahin sa mga Saksi?

19. Unsay angay natong determinasyon, ug ngano?

19 Sama sa ato nang nahisgotan, ug sa daghan pang paagi, gipakita sa mga Saksi ni Jehova nga sila nagkinabuhi gayod ingong “temporaryong mga pumoluyo” niining sistema ni Satanas. Sila nalipay sa pagbuhat niini ug determinado nga padayon kining himoon. Lig-on ang ilang paglaom nga sa dili madugay mahimo na silang permanenteng mga pumoluyo sa matarong nga bag-ong kalibotan sa Diyos. Naghinamhinam ka na ba niini?