Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2012

Indise sa Ulohan sa Ang Bantayanang Torre sa 2012

Indise sa Ulohan sa Ang Bantayanang Torre sa 2012

Nagpaila sa petsa nga migula ang artikulo

BIBLIYA

 • Alang sa mga Batan-on, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1
 • Iningles nga Bibliya ni Coverdale, 6/1
 • Makabag-o sa Kinabuhi, 1/1, 2/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1
 • Matuotuohong Paggamit, 12/15
 • Nagtagna sa Umaabot? 1/1
 • Pagkatalagsaon, 6/1
 • Swahili, 9/1

JEHOVA

 • Amahan, 7/1
 • Magpatunghag Gobyerno nga Magmando sa Tibuok Yuta? 11/1
 • Nahingawa sa mga Babaye? 9/1
 • Nganong Dunay Organisasyon? 2/1
 • Nganong Gamiton ang Ngalan? 6/1
 • Nganong Gipadala si Jesus sa Yuta? 12/1
 • Nganong Gisugo si Abraham sa Paghalad sa Anak? 1/1
 • Pakigsuod sa Diyos, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1
 • Sakiton ang mga Tawo sa Impiyerno? 10/1
 • Tigpatalinghog sa Pag-ampo, 7/1
 • Unsay Gusto Nimong Ipangutana sa Diyos? 11/1

JESU-KRISTO

 • Apokripal nga mga Ebanghelyo, 4/1
 • Kahulogan sa “Ubani Siya ug Duha ka Milya” (Mat 5:41), 4/1
 • Kanus-a Nahimong Hari? 8/1
 • Kinsay Nagpadala sa “Bituon”? 4/1
 • Kon Nganong ang mga Hudiyo Napandol sa Paagi sa Pagkamatay, 5/1
 • Krimen sa mga Mamumuhat ug Daotan nga Gilansang Tapad, 2/1
 • Mga Pangutana Gitubag, 4/1
 • Panglantaw sa Politika, 5/1
 • Sa Unsang Paagi Handomon ang Kamatayon ni Jesus? 3/1
 • Si Jesus ba Diyos? 4/1

KRISTOHANONG KINABUHI UG MGA HIYAS

 • Akong Leksiyon sa Bibliya, 2/1, 5/1, 8/1, 11/1
 • Declaration Pledging Faithfulness, 12/15
 • Dihang ang Anak Magduhaduha sa Imong Relihiyon, 2/1
 • Gasa sa Pagkatagsaanon, 11/15
 • Himoang Makalingaw ug Mapuslanon ang Pagtuon, 1/15
 • Kalulot, 9/1
 • Kaminyoon Lang ang Makahatag ug Kalipay? 10/1
 • Nganong Bawtismohan ang mga Kristohanon? 4/1
 • ‘Pagbantay sa Lebadura sa mga Pariseo,’ 5/15
 • Pangitaa ang “Mahanasong Pagtultol,” 6/15
 • Pornograpiya Makapalagpot sa Usa? 3/15
 • Tudloi ang Inyong mga Anak, 3/1, 6/1, 9/1, 12/1
 • Unang-Siglong Kristohanon Nag-apil-apil sa Politika? 5/1
 • Unsaon Nimo Pagtambag? 3/15
 • Utang, 11/1

MGA SAKSI NI JEHOVA

 • “Ang Kasaysayan Dili Mamakak” (Estonia), 12/1
 • Colporteur, 5/15
 • European Court Milaban sa Katungod sa Pagdumili Tungod sa Konsensiya (V. Bayatyan), 11/1
 • “Gikan sa Baba sa mga Bata” (Russia, Australia), 10/15
 • Graduwasyon sa Gilead, 2/1, 8/1
 • Kalulot Makahupay sa Kasakit, 6/15
 • “Kinanindotang Mensahe nga Nadungog Sukad” (radyo sa Canada), 11/15
 • Maisogong Nagmantala sa Pulong sa Diyos! 2/15
 • May mga Ministrong Babaye? 9/1
 • Mga Utlanan Walay Kapuslanan (Portugal, Spain, France),
   
  1/1
 • Modernong mga Aztec, 3/1
 • Nagtanyag sa Kaugalingon sa Brazil, 10/15
 • Nagtanyag sa Kaugalingon sa Ecuador, 7/15
 • “Nahimo Kong Sentro sa Atensiyon” (Dawn-Mobile), 2/15
 • “Natuman ang Akong Pangandoy” (pagpayunir), 7/15
 • Nganong Magsangyaw sa Balay ug Balay? 6/1
 • Pagtipig sa mga Mutya sa Atong Kagahapon, 1/15
 • Pilgrim, 8/15
 • Pinayanong Edisyon (Watchtower), 12/15
 • “Pwede Mi Nimong Kuhaag Picture?” (Mexico), 3/15
 • Sobra Mihulip sa Kakulangan (amot), 11/15
 • Sulat Gikan sa . . . , 3/1, 6/1, 9/1, 12/1
 • Teokratikanhong mga Tunghaan, 9/15
 • Tinuig nga Miting, 8/15
 • Tun-anang Edisyon (Bantayanang Torre), 1/15
 • “Unsaon Man Nako Pagsangyaw?” (paralitiko), 1/15

MGA SUGILANON SA KINABUHI

 • “Adunay Kahimuot Diha sa Imong Tuong Kamot Hangtod sa Kahangtoran” (L. Didur), 3/15
 • Gahom sa Pulong sa Diyos sa Hindu nga Pamilya (N. Govindsamy), 10/1
 • Gitudloan Ko ni Jehova sa Pagbuhat sa Iyang Kabubut-on (M. Lloyd), 7/15
 • Managhigala sa 60 ka Tuig (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 10/15
 • Nakabaton Kog Tinuod nga Kagawasan! (M. Kilin), 12/1
 • Nakaila na Ko sa Diyos nga Akong Gisimba (M. Bacudio), 9/1
 • Nasuod Ko sa Maalamong mga Edaran (E. Gjerde), 5/15
 • “Sekreto” nga Nakat-onan sa Pag-alagad sa Diyos (O. Randriamora), 6/15
 • Setenta ka Tuig Nagkupot sa Sidsid sa Hudiyo (L. Smith), 4/15
 • Si Jehova Nagbukas sa Akong Mata (P. Oyeka), 6/1

TUN-ANANG MGA ARTIKULO

 • “Ako Magauban Kaninyo,” 8/15
 • Alagara ang Diyos sa Kagawasan, 7/15
 • Ang Matuod nga mga Kristohanon Nagtahod sa Pulong sa Diyos, 1/15
 • Atubanga ang mga Kalisdanan Uban ang Kaisog, 10/15
 • Ayawg Lingi sa “mga Butang nga Anaa sa Luyo,” 3/15
 • Barog nga Malig-on ug Likayi ang mga Lit-ag ni Satanas, 8/15
 • ‘Buot sa Anak nga Ibutyag ang Amahan,’ 4/15
 • Gibanaag Mo ba ang Himaya ni Jehova? 5/15
 • Gibutyag ni Jehova Kon Unsay “Mahitabo sa Dili-Madugay,” 6/15
 • Ginatigom ni Jehova ang Iyang Malipayong Katawhan, 9/15
 • Ginatigom ni Jehova ang Iyang Pamilya, 7/15
 • Gipabilhan Mo ba Gayod ang Gasa sa Diyos nga Kaminyoon? 5/15
 • Harianong Pagkasaserdote nga Magdalag Kaayohan sa Katawhan, 1/15
 • Himoang Oo ang Imong Oo, 10/15
 • Himoang Tinuod nga Malamposon ang Imong Kinabuhi, 12/15
 • Hupti ang Bug-os nga Kasingkasing Ngadto Kang Jehova, 4/15
 • Hupti ang Imong Pagbati sa Pagkadinalian, 3/15
 • Hupti ang Positibong Espiritu sa Kongregasyon, 2/15
 • Ikaw Maoy Sinaligang Piniyalan! 12/15
 • Kalinaw Sulod sa Usa ka Libo ka Tuig—Ug Hangtod sa Hangtod! 9/15
 • Kat-oni ang Pagkamabinantayon sa mga Apostoles ni Jesus, 1/15
 • Kinabubut-on nga Magpasaylo sa Usag Usa, 11/15
 • “Kinsa man ang Akong Kalisangan?” 7/15
 • Kita Gipanalipdan ni Jehova Alang sa Kaluwasan, 4/15
 • Kon sa Unsang Paagi Matapos Kining Kalibotana, 9/15
 • ‘Magmaisogon ug Magmalig-on Gayod,’ 2/15
 • Magmaya sa Atong Paglaom, 3/15
 • Magpagiya Kang Jehova Ngadto sa Tinuod nga Kagawasan, 7/15
 • Mahimo Kang Magmalipayon sa Panimalay nga Magkalahig Relihiyon, 2/15
 • Mogawi Kamo Ingong mga Lungsoranon sa Gingharian! 8/15
 • Nahiusa sa Matuod nga Pagsimba ang “Temporaryong mga Pumoluyo,” 12/15
 • Nganong Unahon ang Pag-alagad Kang Jehova? 6/15
 • Padayong Magkinabuhi Ingong “Temporaryong mga Pumoluyo,” 12/15
 • Pagbantay sa mga Lit-ag sa Yawa, 8/15
 • Pagbudhi—Ilhanan sa Kataposang mga Adlaw! 4/15
 • Paghimog Tibuok-Kalag nga mga Halad Kang Jehova, 1/15
 • Pagkat-on Gikan sa ‘Gambalay sa Kamatuoran,’ 1/15
 • Paningkamoti nga Mapalig-on ang Inyong Kaminyoon, 5/15
 • Salig Kang Jehova—Ang Dakong Tigtakda sa Panahon, 5/15
 • Si Jehova Maoy “Tigpadayag sa mga Tinago,” 6/15
 • Si Jehova Nahibalo Kon Unsaon Pagluwas sa Iyang Katawhan, 4/15
 • Si Jesus Nagtaganag Sumbanan sa Pagpaubos, 11/15
 • “Sila Giagak sa Balaang Espiritu,” 6/15
 • Sunda ang Diyos Aron Makabenepisyo sa Iyang mga Saad, 10/15
 • Sundoga ang Pagkamabinantayon ni Jesus, 2/15
 • Sundoga ang Pagkamapailobon ni Jehova ug ni Jesus, 9/15
 • Tabangi ang mga Tawo nga “Momata Gikan sa Pagkatulog,” 3/15
 • “Tudloi Ako sa Pagbuhat sa Imong Kabubut-on,” 11/15
 • Ugmara ang Tinamdan sa Usa nga Mas Ubos, 11/15
 • Unsang Espiritu ang Imong Ginapakita? 10/15
 • Unsay Kahulogan Alang Kanimo sa Pagpasaylo ni Jehova? 11/15
 • “Wala Kamo Mahibalo sa Adlaw ni sa Takna,” 9/15

UBAN PA

 • Abraham, 1/1
 • Adlaw sa Paghukom, 9/1
 • Ahasuero (sa Ester), 1/1
 • Anas sa mga Ebanghelyo, 4/1
 • Armagedon, 2/1
 • Asin Mawad-an sa Kaparat? (Mat 5:13), 12/1
 • Aspalto Ingong Argamasa, 7/1
 • Bino Ingong Tambal, 8/1
 • Butang nga Mas Maayo sa Pasko, 12/1
 • Espiritismo, 3/1
 • Espiritung Linalang Nag-apektar Kanato? 7/1
 • Frozen nga Embryo, 12/15
 • “Ganti Alang sa Inyong Kalihokan” (Asa), 8/15
 • Halaran sa “Diyos nga Wala Mailhi,” 3/1
 • “Hukmanan” (Buh 18:12), 5/1
 • “Imposible!”—Unsay Kahulogan Niini? 6/1
 • Kagikan sa mga Hudiyo, 6/1
 • Kamatayon sa Maunongon “Bililhon,” 5/15
 • Kanus-a Nahimong Ikapitong Gahom sa Kalibotan ang Anglo-Amerika? 6/15
 • Kasina, 2/15
 • Kolor, Panapton sa Kapanahonan sa Bibliya, 3/1
 • “Kon Asa Ikaw Moadto, Ako Moadto” (Ruth), 7/1
 • Korapsiyon Matapos? 10/1
 • Maalamon, Maisogon, Dili-Mahakogon (Ester), 1/1
 • “Maayo Kaayo nga Babaye” (Ruth), 10/1
 • Maayong Balita Bahin sa Relihiyon, 5/1
 • Magbalantay (kapanahonan sa Bibliya), 11/1
 • Mag-uuma (kapanahonan sa Bibliya), 5/1
 • Mahimo Ka Bang Mabuhi sa Walay Kataposan? 10/1
 • Makapili Kag Malipayong Kaugmaon, 5/1
 • Manabako, 8/1
 • Mangingisda (kapanahonan sa Bibliya), 8/1
 • Maniningil ug Buhis (unang siglo), 3/1
 • Manunugtog, Tulonggon (kapanahonan sa Bibliya), 2/1
 • Matapos ba ang Yuta? 2/1
 • Mawad-ag Drakma, 12/1
 • “Mga Anak nga Lalaki sa mga Manalagna,” 10/1
 • Mga Bato sa Tabon sa Dughan sa Hataas nga Saserdote, 8/1
 • Mga Tolda nga Gihimo ni Pablo, 11/1
 • Mikalagiw ang mga Kristohanon sa Judea sa Wala pa ang 70 C.E.? 10/1
 • Milagro, 8/1
 • Nagtuo nga Nabuhi Ka na Niadto? 12/1
 • Namenosang Kita, 6/1
 • Nanalipod, Nagtagana, Milahutay (Jose), 4/1
 • Natan—Maunongong Tigpaluyo sa Putling Pagsimba, 2/15
 • Nganong ang Pipila Dili Mosaulog sa Pasko? 12/1
 • Nganong Maminyo Lamag Isigkamagtutuo? 7/1
 • Pagpamalit ug Pagpamaligya sa Israel, 9/1
 • Pagpasig-uli sa Pagsalig (human makapanapaw), 5/1
 • Pagtuo Panghupay Lang sa Gibati? 11/1
 • Pangpaanyag sa Kapanahonan sa Bibliya, 12/1
 • Papel sa Kapanahonan sa Bibliya, 7/1
 • Plawta Panahon sa Paglubong sa mga Adlaw ni Jesus? 2/1
 • Pluma, Tinta sa Kapanahonan sa Bibliya, 11/1
 • Relihiyon ug Politika, 5/1
 • Sa Unsang Paagi Gipadala ang mga Sulat sa Kapanahonan sa Bibliya? 9/1
 • Tanang Maayong Tawo Moadto sa Langit? 8/1
 • Tesalonica, 6/1
 • Timailhan sa Tinuod nga Kristohanon, 3/1
 • Tisa sa Karaang Ehipto, 1/1
 • Trinidad, 3/1
 • Unang Impresyon, 3/1
 • “Unsa bay Kamatuoran?” 5/1
 • Walo ka Hari Gibutyag, 6/15