Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2012

Himoang Tinuod nga Malamposon ang Imong Kinabuhi

Himoang Tinuod nga Malamposon ang Imong Kinabuhi

‘Magmalamposon ka sa imong dalan ug molihok nga maalamon.’—JOS. 1:8.

1, 2. (a) Para sa daghan, unsa ang malamposong kinabuhi? (b) Unsaon nimo pagkahibalo sa imong sukdanan sa kalamposan?

UNSA ang malamposong kinabuhi? Kon imong pangutan-on ang mga tawo niini, lainlain ang ilang tubag. Daghan ang moingon nga malamposon ka kon ikaw kuwartahan, maayog trabaho, o may taas nga edukasyon. Para sa uban, malamposon ka kon maayo ang imong relasyon sa imong pamilya, mga higala, o katrabaho. Basin hunahunaon pa gani sa usa ka alagad sa Diyos nga ang kalamposan nagdepende sa kon unsay imong pribilehiyo sa kongregasyon o nalampos sa ministeryo.

2 Aron mahibaloan nimo kon unsay imong sukdanan sa kalamposan, pagsulat ug ngalan sa mga tawo nga giisip nimong malamposon—kadtong imong gidayeg ug gitahod pag-ayo. Unsay ilang kaamgiran? Sila ba dato o sikat? Sila ba prominente? Ang imong tubag magpakita kon unsay naa sa imong kasingkasing, ug kana makaimpluwensiyag dako sa imong mga desisyon ug tumong.—Luc. 6:45.

3. (a) Unsay angayng himoon ni Josue aron magmalamposon? (b) Unsay atong hisgotan karon?

3 Ang labing hinungdanon kon giisip ba kita ni Jehova nga malamposon, kay ang atong kinabuhi nagdepende sa iyang pag-uyon. Dihang si Josue gihatagag bug-at nga asaynment nga manguna sa mga Israelinhon ngadto sa Yutang Saad, gisultihan siya ni Jehova nga basahon ang Balaod ni Moises “adlaw ug gabii” ug sundon gayod ang nasulat niini. Ang Diyos nagpasalig kaniya: “Sa ingon magmalamposon ka sa imong dalan ug sa ingon molihok ka nga maalamon.” (Jos. 1:7, 8) Ug nahibalo kita nga si Josue nagmalamposon. Komosta kita? Unsaon nato pagkahibalo kon ang atong panglantaw sa kalamposan nahiuyon sa panglantaw sa Diyos? Atong hisgotan ang kinabuhi sa duha ka tawo diha sa Bibliya.

 MALAMPOSON BA ANG KINABUHI NI SOLOMON?

4. Nganong makaingon kita nga malamposon si Solomon?

4 Sa daghang paagi, si Solomon nagmalamposon. Ngano? Kay sa daghang katuigan, siya mahinadlokon ug masinugtanon kang Jehova, mao nga siya dagayang gipanalanginan. Hinumdomi nga dihang gipangutana siya ni Jehova kon unsay iyang gusto, siya nangayog kaalam sa paggiya sa katawhan. Busa ang Diyos naghatag kaniyag kaalam ug bahandi usab. (Basaha ang 1 Hari 3:10-14.) Ang iyang kaalam “mas dako pa gayod kay sa kaalam sa tanang taga-Sidlakan ug sa tanang kaalam sa Ehipto.” Ang kabantog ni Solomon miabot “sa tanang kanasoran.” (1 Hari 4:30, 31) Kon bahin sa bahandi, sa bulawan pa lang makadawat na siyag mga 25 ka tonelada matag tuig! (2 Cron. 9:13) Maayo siya sa diplomasya, pagpanukod, ug komersiyo. Oo, samtang si Solomon padayong nagmatinumanon sa Diyos, siya nagmalamposon.—2 Cron. 9:22-24.

5. Unsay giingon ni Solomon bahin niadtong malamposon sa panan-aw sa Diyos?

5 Ang gisulat ni Solomon sa Ecclesiastes nagpakita nga dili lang mga inila o dato ang puwedeng magmalipayon ug magmalamposon. Siya misulat: “Nasayran ko nga walay mas maayo alang kanila kay sa pagmaya ug sa pagbuhat ug maayo samtang buhi pa; ug usab nga ang matag tawo mokaon ug moinom ug magpahimulos ug maayo sa tanan niyang kahago. Kini ang gasa sa Diyos.” (Eccl. 3:12, 13) Iyang nasabtan nga kining maayong mga butang sa kinabuhi tinuod lang nga makapalipay kon ang usa may maayong relasyon sa Diyos. Husto ang giingon ni Solomon: “Kini ang kataposan sa butang, ang tanan nadungog na: Kahadloki ang matuod nga Diyos ug tumana ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga obligasyon sa tawo.”—Eccl. 12:13.

6. Unsay atong makat-onan sa ehemplo ni Solomon bahin sa kon unsay tinuod nga kalamposan?

6 Sa daghang katuigan, si Solomon mahinadlokon sa Diyos. Atong mabasa nga siya “nagpadayon sa paghigugma kang Jehova pinaagi sa paglakaw diha sa mga lagda ni David nga iyang amahan.” (1 Hari 3:3) Dili ba kana maoy tinuod nga kalamposan? Sa paggiya sa Diyos, si Solomon nagtukod ug dako ug nindot nga templo alang sa matuod nga pagsimba ug misulat ug tulo ka basahon sa Bibliya. Bisag dili nato mahimo ang sama niana, ang ehemplo ni Solomon niadtong matinumanon pa siya magtudlo kanato kon unsay tinuod nga kalamposan ug kon unsaon kana pagkab-ot. Bahin niini, si Solomon gigiyahan sa Diyos sa pagsulat nga ang bahandi, kaalam, kabantog, ug gahom—mga butang nga giisip karon sa mga tawo nga sukdanan sa kalamposan—maoy kawang lamang. Ang maong mga butang wala gayoy kapuslanan, “usa ka paggukod sa hangin.” Dili ba daghang mahigugmaon sa bahandi dili kontento ug nangandoy pag dugang? Sagad sila mabalaka nga mawala kini. Ug sa umaabot, ang ilang bahandi maadto ra sa lain.—Basaha ang Ecclesiastes 2:8-11, 17; 5:10-12.

7, 8. Sa unsang paagi si Solomon wala magmatinumanon, ug unsay resulta?

7 Nahibalo usab kita nga sa ulahi si Solomon wala na magmatinumanon. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Nahitabo sa natigulang na si Solomon nga ang iyang mga asawa nagpakiling sa iyang kasingkasing sa pagsunod sa ubang mga diyos; ug ang iyang kasingkasing wala mabug-os uban kang Jehova nga iyang Diyos sama sa kasingkasing ni David nga iyang amahan. . . . Si Solomon misugod sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.”—1 Hari 11:4-6.

8 Si Jehova nasuko kang Solomon ug miingon: “Tungod kay . . . ikaw wala magtuman sa akong pakigsaad ug sa akong mga lagda nga akong gihatag ingong sugo kanimo, ako sa walay pakyas maglangkat sa gingharian gikan kanimo, ug ihatag ko gayod kini sa imong alagad.” (1 Hari 11:11)  Pagkamakapasubo! Bisag malamposon si Solomon sa daghang paagi, sa ulahi iyang gipakyas si Jehova. Napakyas siya sa labing importanteng butang sa kinabuhi—ang pagpabiling matinumanon sa Diyos. Pangutan-on nato ang atong kaugalingon, ‘Determinado ba kong makakat-on gikan sa kinabuhi ni Solomon aron ako magmalamposon?’

ANG TINUOD NGA MALAMPOSONG KINABUHI

9. Sa panglantaw sa kalibotan, malamposon ba si Pablo? Ipatin-aw.

9 Ang kinabuhi ni apostol Pablo lahi kaayo sa kinabuhi ni Haring Solomon. Si Pablo wala maglingkod sa nindot nga trono o magkaon uban sa mga hari. Hinunoa, dihay mga higayon nga siya gigutom, giuhaw, gitugnaw, ug hubo. (2 Cor. 11:24-27) Dihang iyang gidawat si Jesus ingong Mesiyas, nawad-an siyag dungganong posisyon sa Judaismo. Gani, gidumtan siya sa Hudiyong mga lider sa relihiyon. Siya gibilanggo, gilatigo, gibunalan, ug gibato. Si Pablo miingon nga siya ug ang iyang mga isigka-Kristohanon gibugalbugalan, gilutos, ug gipasipalahan. “Kami nahisama sa basura sa kalibotan, ang kinahig nga mga hugaw sa tanang butang, hangtod karon.”—1 Cor. 4:11-13.

Sa panglantaw sa tawo, dako ang kahigayonan ni Saulo nga magmalamposon

10. Nganong para sa uban, giusikan ni Pablo ang kahigayonan nga magmalamposon?

10 Ang batan-ong si Saulo, nga gitawag sa ulahig apostol Pablo, dakog purohan nga magmalamposon. Lagmit gikan siya sa prominenteng pamilya kay estudyante siya sa iladong magtutudlo nga si Gamaliel. Sa ulahi siya misulat: “Ako nakahimog labaw nga pag-uswag diha sa Judaismo kay sa kadaghanan sa akong mga katalirongan.” (Gal. 1:14) Si Saulo larino sa pinulongang Hebreohanon ug Grego. Ingong lungsoranon sa Roma, nakabaton siyag mga pribilehiyo ug katungod nga gitinguha pag-ayo sa uban. Kon padayon pa niyang gipangagpas ang kalibotanong kalamposan, prominente ug dato na unta siya. Apan iyang gipili ang kinabuhi nga para sa uban—tingali bisan sa iyang mga paryente—maoy kabuangan. Ngano?

11. Unsang mga butang ug tumong ang bililhon kang Pablo, ug ngano?

11 Gihigugma ni Pablo si Jehova ug mas gitinguha ang Iyang pag-uyon kay sa bahandi ug pagkainila. Dihang nakabatog tukmang kahibalo sa kamatuoran, gipabilhan ni Pablo ang lukat, ang Kristohanong ministeryo, ug ang paglaom nga mabuhi sa langit—mga butang nga gibalewala sa kalibotan. Nasabtan ni Pablo nga dunay isyu nga pagahusayon. Si Satanas nangangkon nga iyang mapatalikod ang mga tawo sa pag-alagad sa Diyos. (Job 1:9-11; 2:3-5) Bisag unsa pang pagsulay ang iyang maatubang, determinado si Pablo nga magmatinumanon sa Diyos ug dili mobiya sa matuod nga pagsimba. Para sa kalibotan,  dili kini ang paagi aron ang usa magmalamposon.

Si Pablo tinuod nga nagmalamposon

12. Nganong gibutang nimo ang imong paglaom sa Diyos?

12 Sama ka bag determinasyon ni Pablo? Bisag dili kanunayng sayon nga magmatinumanon, nahibalo kita nga moresulta kini sa panalangin ug pag-uyon ni Jehova, ug kana ang tinuod nga kalamposan. (Prov. 10:22) Karon pa lang, nakabenepisyo na kita ug makalaom nga panalanginan pa sa umaabot. (Basaha ang Marcos 10:29, 30.) Busa haom lang nga ibutang nato ang atong paglaom “dili sa walay-kasegurohang bahandi, kondili sa Diyos, nga dagayang naghatag kanato sa tanang butang aron atong pagakalipayan.” Kita ‘maampingong nagtipig alang sa atong kaugalingon ug usa ka maayong patukoranan alang sa umaabot, aron kita makapangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi.’ (1 Tim. 6:17-19) Oo, makaseguro kita nga paglabay sa gatosan ka tuig, bisag libolibo o kapin pa gikan karon, kita makaingon, “Husto gyod ang akong gipiling dalan paingon sa tinuod nga kalamposan!”

ASA ANG IMONG BAHANDI?

13. Unsay gitambag ni Jesus bahin sa pagtigom ug bahandi?

13 Bahin sa bahandi, si Jesus nagtambag: “Hunong na kamo sa pagtigom ug mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug taya magakutkot, ug diin ang mga kawatan magalungkab ug magapangawat. Hinunoa, pagtigom kamo ug mga bahandi alang kaninyo sa langit, diin walay tangkob ni taya nga magakutkot, ug diin walay mga kawatan nga magalungkab ug magapangawat. Kay kon hain gani ang imong bahandi, atua usab didto ang imong kasingkasing.”—Mat. 6:19-21.

14. Nganong dili maalamon nga magtigom ug bahandi sa yuta?

14 Dili lang kuwarta ang giisip sa tawo nga bahandi dinhi sa yuta. Kini mahimong maglakip sa kabantog, pagkainila, o gahom—mga butang nga sumala kang Solomon, giisip sa mga tawo ingong sukdanan sa kalamposan. Ang giingon ni Jesus susama sa gihisgotan ni Solomon diha sa Ecclesiastes—ang bahandi sa kalibotan dili permanente. Tingali imong naobserbahan nga ang mga bahandi nga sama niana madaot ra o daling mawala. Bahin niini, si Propesor F. Dale Bruner misulat: “Nasayod kitang tanan nga ang kabantog dili permanente. Ang sikat karon, laos na ugma. Ang malamposong negosyo karong tuiga, mahapay sunod tuig. . . . [Si Jesus] nahigugma sa mga tawo, maong iyang giawhag sila nga likayan ang kaguol nga resulta sa magkalawos nga himaya. Kini dili magdugay. Dili gusto ni Jesus nga mapakyas ang [iyang] mga tinun-an. ‘Ang kalibotan nagtuyok adlaw-adlaw, ang naa sa ibabaw karon, naa na sa ilalom ugma.’” Bisag kadaghanan mouyon niini, daghan ba ang nag-usab sa ilang panglantaw sa kinabuhi? Komosta ka?

15. Unsang matanga sa kalamposan ang angay natong pangagpason?

15 Ang ubang lider sa relihiyon nagtudlo nga sayop ang pagpaningkamot nga molampos ug angay kanang hunongon. Apan  matikdi nga si Jesus wala mag-ingon nga sayop ang maong mga paningkamot. Hinunoa, giawhag niya ang iyang mga tinun-an nga ibalhin sa laing direksiyon ang ilang paningkamot—ang pagtigom ug dili madunot nga ‘mga bahandi sa langit.’ Angay nga ang atong pangunang tinguha mao ang magmalamposon sa panglantaw ni Jehova. Oo, ang mga pulong ni Jesus magpahinumdom kanato nga makapili kita kon unsay atong pangagpason. Apan kini ang tinuod: Kon unsay anaa sa atong kasingkasing, o hinungdanon kanato, kana ang atong pangagpason.

16. Sa unsa kita makasalig?

16 Kon tinguha nato nga pahimut-an si Jehova, makasalig kita nga itagana niya ang mga butang nga atong gikinahanglan. Usahay tugotan niya nga kita magutman o uhawon, sama sa nasinatian ni Pablo. (1 Cor. 4:11) Apan makasalig kita sa maalamong tambag ni Jesus: “Ayaw gayod pagkabalaka ug moingon, ‘Unsa may among kan-on?’ o, ‘Unsa may among imnon?’ o, ‘Unsa may among isul-ob?’ Kay kining tanan mao ang mga butang nga maikagong ginapangagpas sa mga nasod. Kay ang inyong langitnong Amahan nahibalo nga gikinahanglan ninyo kining tanang butanga. Nan, magpadayon sa pagpangita pag-una sa gingharian ug sa iyang pagkamatarong, ug kining tanang ubang mga butang igadugang ra kaninyo.”—Mat. 6:31-33.

MAGMALAMPOSON SUMALA SA PANGLANTAW SA DIYOS

17, 18. (a) Unsa ang tinuod nga sukdanan sa kalamposan? (b) Sa unsa wala magdepende ang kalamposan?

17 Hinumdomi kini nga punto: Ang tinuod nga kalamposan wala magdepende sa atong nalampos o posisyon base sa sukdanan sa kalibotan. Wala usab kini magdepende sa kon unsay atong pribilehiyo sa kongregasyon. Apan ang maong panalangin nalangkit sa atong pagkamasinugtanon ug pagkamatinumanon sa Diyos—ang tinuod nga sukdanan sa kalamposan. Si Jehova nagpasalig: “Ang gipangita diha sa mga piniyalan mao nga ang usa ka tawo makaplagang matinumanon.” (1 Cor. 4:2) Ug angay kitang magpabiling matinumanon. Si Jesus miingon: “Siya nga nakalahutay hangtod sa kataposan mao ang maluwas.” (Mat. 10:22) Kon kita maluwas, dili ba pamatuod kana sa tinuod nga kalamposan?

18 Sa nahisgotan na, ang pagkamatinumanon sa Diyos wala magdepende sa pagkainila, edukasyon, kadato, o sa atong kahimtang sa katilingban; ni magdepende kini sa intelihensiya, katakos, o abilidad. Bisag unsa pay atong kahimtang, kita makapabiling matinumanon sa Diyos. Sa unang siglo, dunay mga alagad sa Diyos nga dato, duna poy kabos. Si Pablo nagtambag nga ang mga dato angayng “magbuhat sa maayo, nga magmadato sa maayong mga buhat, nga magmahinatagon, andam sa pagpaambit.” Ang maong mga dato ug kabos parehong “makapangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi.” (1 Tim. 6:17-19) Tinuod usab kini karon. Kitang tanan dunay samang kahigayonan ug responsabilidad: Angay kitang magpabiling matinumanon ug “magmadato sa maayong mga buhat.” Kon buhaton nato kini, kita malamposon sa panglantaw sa atong Maglalalang ug malipay usab kita nga ato siyang napahimut-an.—Prov. 27:11.

19. Bahin sa kalamposan, unsay imong determinasyon?

19 Tingali dili nimo bug-os mabag-o ang imong kahimtang, apan duna kay mahimo sa pagsagubang niini. Paningkamoting magmatinumanon bisag unsa pay imong kahimtang. Dili gyod makawang ang imong paningkamot. Makasalig ka nga si Jehova dagayang magpanalangin kanimo—karon ug sa walay kataposan. Ayaw kalimti ang giingon ni Jesus sa mga dinihogan: “Pamatud-i ang imong kaugalingon nga matinumanon bisan hangtod sa kamatayon, ug igahatag ko kanimo ang purongpurong sa kinabuhi.” (Pin. 2:10) Kana ang tinuod nga kalamposan!