Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 Sugilanon sa Kinabuhi

Managhigala sa 60 na ka Tuig ug Nagsugod Pa Lang

Managhigala sa 60 na ka Tuig ug Nagsugod Pa Lang

Usa ka gabii sa 1951, upat ka brader nga kapig 20 anyos ang mga edad nagtindog diha sa phone booth sa Ithaca, New York, U.S.A., ug eksayted nga nag-long distance sa Michigan, Iowa, ug California. Duna silay maayong balita!

SA Pebrero nianang tuiga, 122 ka payunir ang miabot sa South Lansing, New York aron moeskuyla sa ika-17 nga klase sa Gilead School. Lakip kanila si Lowell Turner, William (Bill) Kasten, Richard Kelsey, ug Ramon Templeton. Si Lowell ug Bill parehong taga-Michigan, si Richard taga-Iowa, ug si Ramon taga-California. Wala madugay, silang upat nagkasuod.

Wala ngadto sa tuo: Si Richard, Lowell, Ramon, ug Bill nahimong managhigala samtang didto sa Gilead

Lima ka bulan sa ulahi, eksayted kaayo ang tanang estudyante sa dihang gipahibalo nga moabot si Brader Nathan Knorr gikan sa hedkuwarter aron mopakigpulong kanila. Gisulti sa upat ka brader nga gusto nilang maasayn sa samang nasod. Karon, mahibaloan na gyod nila kon asa sila magmisyonaryo.

Naghinamhinam ang tanang estudyante sa dihang ipahibalo na ni Brader Knorr ang ilang mga asaynment. Ang unang gitawag sa stage mao ang upat ka managhigala nga parehong gikulbaan. Pero nahuwasan sila dihang gipahibalo nga sila iasayn sa samang lugar! Apan asa? Ang ilang nasorpresa nga mga klasmet dugay nahumag pamalakpak dihang gipahibalo nga ipadala sila sa Germany.

Ang mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan nakadayeg pag-ayo sa pagkamatinumanon sa mga Saksi sa Germany sukad sa 1933 panahon sa pagmando ni Hitler. Nahinumdoman pa sa daghang estudyante nga nagpadala silag mga sinina ug ubang hinabang para sa mga igsoon sa Europe human sa Gubat sa Kalibotan II. Ang mga Saksi sa Germany maoy ehemplo sa lig-ong pagtuo, determinasyon, kaisog, ug pagsalig kang Jehova. ‘Karon personal na namong makaila kining minahal nga mga igsoon,’ miingon si Lowell. Dili ikatingala nga eksayted kaayo silang nanawag sa ilang pamilya ug mga higala niadtong gabhiona!

PADULONG SA GERMANY

Si Ramon samtang nagtudlo sa Kingdom Ministry School

Sa Hulyo 27, 1951, ang SS Homeland mibiya sa pantalan sa East River sa New York, ug ang upat ka managhigala mobiyaheg 11 ka adlaw padulong sa Germany. Sa nag-eskuyla pa sila sa Gilead, nakakat-on silag pipila ka pulong nga German kay  gitudloan sila ni Brader Albert Schroeder, usa sa ilang mga instruktor ug sa ulahi nahimong membro sa Nagamandong Lawas. Kay daghan mag kasakay nga German, nagdahom sila nga makakat-on pag dugang. Apan lainlain diay ug diyalekto sa German ang mga pasahero!

Sa Agosto 7 sa Martes sa buntag, human nga gidagat sa biyahe, ang upat ka brader nakaabot ra gyod sa Hamburg, Germany. Nakita nila sa palibot ang makapasubong epekto sa gubat, nga natapos unom na ka tuig ang milabay. Dayon, sila misakayg tren ug mibiyaheg tibuok gabii padulong sa Wiesbaden, diin nahimutang ang branch office.

Si Richard samtang nagtrabaho sa Addressograph sa Bethel sa Wiesbaden

Sayo sa buntag sa Miyerkoles, ilang nakaila ang unang Saksi nga ilang nahimamat sa Germany, usa ka brader nga German kaayog ngalan—Hans. Gikan sa estasyon sa tren, gihatod sila ni Hans sa Bethel. Pag-abot nila, gisugat sila sa usa ka edarang sister nga medyo estrikta ug dili makamaog Iningles. Nagtuo ang sister nga magkasinabot ra sila kon kusgon niya ang iyang tingog. Apan bisag nagkakusog na ang iyang tingog, wala gihapon sila magkasinabot. Maayo na lang kay miabot si Brader Erich Frost, ang branch servant nga makasultig Iningles.

Sa hinapos sa Agosto didto sa Frankfurt am Main, silang upat mitambong sa ilang unang German nga kombensiyon nga may temang “Mahinlong Pagsimba.” Misamot ang ilang kadasig sa pagmisyonaryo ug ang ilang tinguha sa pagsangyaw dihang dunay kinatas-ang mitambong nga 47,432 ug 2,373 ang nabawtismohan. Apan pipila ka adlaw sa ulahi, gipahibalo ni Brader Knorr nga magpabilin sila sa Bethel.

Ang kalipay nila sa ilang asaynment nagkombinsir nila nga si Jehova nahibalo kanunay kon unsay labing maayo

Pagmisyonaryo gyod ang gusto ni Ramon, gani wala niya dawata ang imbitasyon kaniadto sa Bethel sa United States. Si Richard ug Bill wala sab maghunahuna nga mag-Bethelite. Apan sa ulahi, ang kalipay nila sa ilang asaynment nagkombinsir nila nga si Jehova nahibalo kanunay kon unsay labing maayo. Busa maayo gyong mosalig sa paggiya ni Jehova imbes unahon ang personal nga kagustohan!  Ang magpadapat niini magmalipayon sa pag-alagad kang Jehova bisan asa ug sa bisan unsang asaynment nga ihatag kaniya.

VERBOTEN!

Daghang Bethelite sa Germany nalipay nga dunay mga Amerikanong nangabot kay mapraktis na nila ang ilang Iningles. Apan usa ka adlaw diha sa dining room, nahanaw ang ilang gilaoman. Sa pinulongang German, si Brader Frost dunay seryosong gisulti sa pamilya. Kadaghanan sa mga Bethelite nagduko ug hilom kaayo. Bisag wala kasabot ang upat ka brader sa gisulti, anam-anam nilang namatikdan nga bahin kini kanila. Busa sa dihang si Brader Frost subli-subling miingon sa kusog nga tingog nga “VERBOTEN!” (“Dili Puwede!”) sila gikulbaan. Unsa kahay ilang nahimo?

Si Brader Frost (tuo) ug ang uban panahon sa duaw ni Brader Knorr (wala)

Human ug pangaon, ang tanan nagdalidalig balik sa ilang kuwarto. Sa ulahi, gisultihan sila sa usa ka brader: “Aron makatabang mo namo, kinahanglang makamao mong mosultig German. Kanay rason nga miingon si Brader Frost nga hangtod dili pa mo makamaog German, VERBOTEN ang pagpakig-estorya kaninyo sa Iningles.”

Gisunod dayon kini sa pamilyang Bethel. Nakatabang kini sa upat ka brader sa pagkat-on ug German. Nagtudlo usab kini kanila nga ang tambag sa usa ka mahigugmaong igsoon, bisag lisod ipadapat sa sinugdan, sagad maoy alang sa atong kaayohan. Ang tambag ni Brader Frost nagpakita sa iyang gugma sa organisasyon ni Jehova ug sa mga igsoon. * Dili ikatingala nga gimahal siya sa upat ka brader!

MAKAKAT-ON KITA SA ATONG MGA HIGALA

Nagbakasyon sa Switzerland sa 1952

Makakat-on kitag importanteng mga leksiyon gikan sa mga higala nga mahinadlokon sa Diyos. Kini makatabang kanato nga mahimong mas maayong higala ni Jehova. Ang upat ka brader daghag nakat-onan sa matinumanong German nga mga igsoon, apan nakakat-on usab sila sa usag usa. Si Richard miingon: “Si Lowell makamao gamay ug German mao nga dali ra siyang nakakat-on, apan kaming tulo nalisdan. Kay siya man sab ang kinamagulangan, sa iya mi mangutana bahin sa pinulongan ug siya ang among gidahom nga manguna namo.” Nahinumdom si Ramon: “Eksayted kaayo ko sa dihang ipagamit sa usa ka brader ang iyang gamayng balay sa Switzerland para sa among bakasyon human sa usa ka tuig sa Germany. Nalipay ko  kay duha ka semana ming dili magsultig German! Pero gusto ni Lowell nga among basahon ug hisgotan ang inadlawng teksto sa pinulongang German! Misugot na lang mi kay namugos gyod siya. Hinuon, nakakat-on mi ug importanteng leksiyon. Sunda ang pagpanguna niadtong naghunahuna sa imong kaayohan bisag usahay dili ka mouyon. Sa daghang katuigan, nakabenepisyo mi niini nga tinamdan ug mas dali na kanamo nga magpasakop sa teokratikanhong paggiya.”

Nakat-onan usab sa upat ka managhigala nga pabilhan ang maayong mga hiyas sa matag usa, sama sa giingon sa Filipos 2:3: “Uban sa pagpaubos sa hunahuna [isipa] nga ang uban labaw kay kaninyo.” Busa sagad gidelegar nila kang Bill ang mga buluhaton nga para nila mas suheto si Bill. Matod ni Lowell: “Kon dunay importante o lisod nga butang nga kinahanglang himoon aron masulbad ang usa ka problema, kang Bill mi moduol. Maayo siyang moatubang ug lisod nga mga situwasyon bisag nahibalo pod mi kon unsaon, pero kulang lang mig kaisog o katakos.”

MALIPAYONG MGA KAMINYOON

Sa ngadtongadto nangaminyo silang upat. Ang pundasyon sa ilang panaghigala mao ang ilang gugma kang Jehova ug sa bug-os panahong ministeryo, mao nga nangita silag kapikas nga andam usab unahon si Jehova. Nakat-onan nila sa ilang bug-os panahong pag-alagad nga ang paghatag mas makapalipay kay sa pagdawat ug nga angayng unahon ang Gingharian kay sa personal nga mga tinguha. Busa mipili silag mga sister nga anaa sa bug-os panahong pag-alagad. Tungod niini, lig-on ug malipayon ang ilang mga kaminyoon.

Aron molig-on ang panaghigala o kaminyoon, kinahanglang lakip si Jehova niana. (Eccl. 4:12) Bisag sa ulahi nabiyudo si Bill ug Ramon, ilang nasinati ang kalipay ug pagsuportar nga ikahatag sa usa ka maunongong asawa. Hangtod karon, nasinati ni Lowell ug Richard ang pagsuportar sa ilang mga asawa. Si Bill, nga naminyo pag-usab, nagmaalamon sa pagpilig kapikas aron makapabilin sa bug-os panahong pag-alagad.

Sa ulahi, sila giasayn sa lainlaing dapit—panguna sa Germany, Austria, Luxembourg, Canada, ug United States. Tungod niini, panagsa na lang silang magkauban. Pero bisag lagyo na sa usag usa, kanunay gihapon ang ilang komunikasyon. Sila malipay sa mga panalangin nga madawat sa matag usa ug maghupayay panahon sa mga kagul-anan. (Roma 12:15) Angay natong pabilhan ang mga higala nga sama niana. Sila maoy gasa gikan kang Jehova. (Prov. 17:17) Lisod kaayong makakitag tinuod nga mga higala karon! Apan daghan kitag makita niini taliwala sa matuod nga mga Kristohanon. Ingong mga Saksi ni Jehova, atong higala ang mga isigkamagtutuo sa tibuok kalibotan ug, labaw sa tanan, si Jehova ug si Jesu-Kristo.

 Sama kanato, kining upat ka managhigala nakasinati sab ug mga pagsulay—ang kaguol tungod sa pagkamatay sa kapikas, pag-antos sa grabeng sakit, kalisod sa pag-atimag tigulang nga ginikanan ug pagmatutog anak samtang anaa sa bug-os panahong pag-alagad, kakulba dihang makadawat ug bag-ong asaynment, ug karon ang pagsagubang sa pagkatigulang. Apan napamatud-an sab nila nga ang mga higala—naa man sa duol o sa layo—makatabang sa usa nga nahigugma kang Jehova sa pagsagubang sa mga kalisdanan.

MANAGHIGALA HANGTOD SA HANGTOD

Dalayegon kaayo nga si Lowell, Ramon, Bill, ug Richard nagpabawtismo sa edad nga 18, 12, 11, ug 10 ug nagregular payunir tali sa edad nga 17 ug 21. Ilang gisunod ang tambag sa Ecclesiastes 12:1: “Hinumdomi, karon, ang imong Dakong Maglalalang sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on.”

Kon ikaw usa ka batan-ong brader ug itugot sa imong kahimtang, dawata ang imbitasyon ni Jehova alang sa bug-os panahong pag-alagad. Sama sa nasinati niining upat ka managhigala ug pinaagi sa dili takos nga kalulot ni Jehova, mahimo nimong masinati ang kalipay sa pag-alagad ingong magtatan-aw sa sirkito, distrito, o sa sona; pag-alagad sa Bethel, lakip ang pagkahimong membro sa Branch Committee; pagtudlo sa Kingdom Ministry School ug Pioneer Service School; ug sa paghatag ug pakigpulong sa dagko ug gagmay nga mga kombensiyon. Seguradong nalipay pag-ayo ang upat ka brader kay libolibo ang nakabenepisyo sa ilang pag-alagad! Natagamtam nila kining tanan kay sa batan-on pa, ilang gidawat ang imbitasyon ni Jehova sa pag-alagad kaniya nga bug-os kalag.—Col. 3:23.

Wala ngadto sa tuo: Si Richard, Bill, Lowell, ug Ramon nagkita sa Selters alang sa dedikasyon sa bag-ong mga bilding sa branch sa 1984

Karon, si Lowell, Richard, ug Ramon nag-alagad pag-usab sa Bethel, nga naa na sa Selters, Germany. Ikasubo, si Bill namatay sa 2010 samtang nag-alagad ingong espesyal payunir sa United States. Human sa halos 60 ka tuig nga panaghigalaay, nakuhaan silag usa ka higala. Apan ang atong Diyos, si Jehova, dili gayod malimot sa iyang mga higala. Makaseguro kita nga sa pagmando sa iyang Gingharian, mapasig-uli ang matag Kristohanong panaghigalaay nga temporaryong naputol sa kamatayon.

“Sa atong 60 ka tuig nga panaghigalaay, wala koy mahunahunaan nga dili maayong handomanan”

Una namatay si Bill, siya misulat: “Sa atong 60 ka tuig nga panaghigalaay, wala koy mahunahunaan nga dili maayong handomanan. Para nako, espesyal kaayo ang atong panaghigala.” Ang iyang tulo ka higala, nga naglaom nga magpadayon ang ilang panaghigala sa bag-ong kalibotan, miingon dayon, “Sinugdanan pa lang kini.”

^ par. 17 Ang makapainteres nga asoy sa kinabuhi ni Brader Frost mabasa sa Abril 15, 1961 nga The Watchtower, panid 244-249.