Sa Disyembre 2009, giuyonan sa Supreme Court sa Russia ang desisyon sa ubos nga korte nga hunongon ang lokal nga organisasyon sa mga Saksi ni Jehova sa Taganrog, Russia. Tungod niini, gikompiskar ang Kingdom Hall ug gideklarar nga kontra-gobyerno ang 34 sa atong mga basahon. Kining makapakurat nga hitabo gi-post diha sa atong Web site, lakip ang mga letrato sa mga Saksi sa Taganrog uban sa ilang mga anak.

Mga bata sa Australia

Paglabayg pipila ka bulan, ang Administrative Center of Jehovah’s Witnesses sa Russia nakadawat ug package ug sulat gikan sa pamilyang Saksi sa Queensland, Australia, nga nakakita sa report bahin sa desisyon sa korte. Ang sulat nag-ingon: “Minahal nga mga Igsoon, Ang among mga anak, si Cody ug Larissa, natandog pag-ayo sa pagtuo ug mga pagsulay nga naagoman sa mga igsoon sa Russia. Sila nagpadalag mga kard, sulat, ug regalo para sa mga bata sa Taganrog. Gusto nilang ipahibalo kanila nga may mga bata sab sa laing dapit nga matinumanong nag-alagad kang Jehova ug naghunahuna kanila. Ilang gipaabot ang ilang gugma kaninyo.”

Pagkadawat sa mga regalo, ang mga bata sa Taganrog nagpadalag mga sulat nga may mga drowing aron pasalamatan ang maong pamilya sa Australia. Kay natandog sa pagdasig “gikan sa baba sa mga bata,” usa ka brader sa Bethel sa Russia ang misulat kang Cody ug Larissa: “Tingali inyong mahanduraw kon unsa ka lisod alang sa mga bata ug adulto nga silotan sa usa ka butang nga wala nila buhata. Walay gihimong daotan ang atong mga igsoon sa Taganrog, pero gikompiskar ang ilang Kingdom Hall. Nasubo kaayo sila niini. Makapadasig kanila nga dunay mga igsoon sa laing dapit nga naghunahuna kanila. Salamat sa inyong gugma ug pagkamanggihatagon!”—Sal. 8:2.

Bahin gayod kita sa tibuok kalibotang panag-igsoonay, ug ang atong gugma sa usag usa nakatabang kanato sa pagsagubang sa mga pagsulay ug mga kalisdanan. Samtang gidebatehan sa mga korte kon ang ato bang mga basahon nagpasiugdag pagdumot, ang atong mga kabataan nagpakita sa ilang gugma ug kahingawa sa usag usa bisag magkalahig nasyonalidad ug kultura. Ang ilang tinamdan nagpakita nga tinuod ang giingon ni Jesus: “Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.”—Juan 13:35.

Mga bata sa Russia nga nakadawat ug mga regalo gikan sa mga bata sa Australia