SI Jehova ang atong “Dakong Instruktor.” (Isa. 30:20) Tungod sa iyang gugma, iyang giedukar ug gibansay ang uban. Pananglitan, iyang gipakita kang Jesus ang “tanang butang nga iyang ginabuhat.” (Juan 5:20) Ingong iyang mga Saksi, gihatagan kita ni Jehova “sa dila sa mga tinudloan,” samtang naningkamot kita sa pagtabang sa uban ug sa pagpasidungog kaniya.—Isa. 50:4.

Agig pagsundog sa gugma ni Jehova, ang Teaching Committee sa Nagamandong Lawas naggamit ug napulo ka teokratikanhong tunghaan sa pagbansay niadtong interesado ug anaa sa kahimtang nga motungha. Giisip mo ba kini nga mga tunghaan ingong pamatuod sa gugma ni Jehova?

Palihog basaha ang mosunod nga impormasyon bahin niini nga mga tunghaan ug ang mga komento sa pipila nga nakatungha na. Dayon pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Sa unsang paagi ko makapahimulos sa edukasyon nga gikan sa Diyos?’

 PAHIMUSLI ANG TEOKRATIKANHONG PAGBANSAY

Ingong “Diyos sa gugma,” si Jehova nagtaganag pagbansay nga magpauswag sa atong kinabuhi, nag-andam kanato sa pagsagubang sa mga problema, ug nagtabang kanato nga magmalipayon sa atong ministeryo. (2 Cor. 13:11) Sama sa mga tinun-an sa unang siglo, kita nabansay sa pagtabang sa uban, “nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang butang” nga gisugo kanato.—Mat. 28:20.

Bisag dili kita makatungha niining tanan nga tunghaan, kita makapahimulos sa usa o kapin pa niini. Ug atong mapadapat ang gitaganang binase sa Bibliya nga instruksiyon. Mapauswag usab nato ang atong pagkaepektibo sa ministeryo pinaagi sa pagpakig-uban sa hanas nga mga alagad ni Jehova.

Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Anaa ba ko sa kahimtang nga makatungha sa bisan hain niini nga mga tunghaan?’

Giisip gayod sa mga magsisimba ni Jehova nga dakong pribilehiyo ang pagtungha ug pagkat-on gikan niining hinungdanong mga tunghaan. Hinaot ang pagbansay nga imong madawat mas magpasuod nimo sa Diyos ug magsangkap nimo sa pagtuman sa imong mga responsabilidad, ilabina ang dinaliang sugo sa pagsangyaw sa maayong balita.