Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2012

Sundoga ang Pagkamapailobon ni Jehova ug ni Jesus

Sundoga ang Pagkamapailobon ni Jehova ug ni Jesus

“Isipa ang pailob sa atong Ginoo ingong kaluwasan.”—2 PED. 3:15.

1. Unsay gihunahuna sa daghang matinumanong alagad ni Jehova?

USA ka matinumanong sister nga nakalahutay ug mga pagsulay sulod sa daghang katuigan ang nakapangutana, “Buhi pa kaha ko inig-abot sa kataposan?” Kana usab ang gihunahuna sa ubang dugay nang mga alagad ni Jehova. Gipangandoy gyod nato nga moabot na ang adlaw sa dihang bag-ohon sa Diyos ang tanang butang ug wagtangon ang atong mga problema. (Pin. 21:5) Bisag daghan kitag nakitang ebidensiya nga duol na kaayong matapos ang sistema ni Satanas, basig malisdan kita sa pagpaabot nga mapailobon sa maong adlaw.

2. Unsang mga pangutana bahin sa pailob ang atong hisgotan?

2 Gipakita sa Bibliya nga kinahanglan kitang magmapailobon. Sama sa mga alagad sa Diyos sa karaang panahon, madawat lang nato ang mga saad sa Diyos kon duna kitay lig-ong pagtuo ug mapailobong maghulat kon kanus-a niya tumanon ang maong mga saad. (Basaha ang Hebreohanon 6:11, 12.) Si Jehova mismo nagmapailobon. Mahimo niyang taposon ang pagkadaotan bisag unsang orasa, apan naghulat siya sa hustong panahon. (Roma 9:20-24) Nganong mapailobon man kaayo si Jehova? Sa unsang paagi si Jesus nagsundog sa pagkamapailobon sa Diyos ug nagpakitag ehemplo kanato? Unsay mga benepisyo kon atong sundogon ang pagkamapailobon sa Diyos? Ang tubag niining mga pangutanaha makatabang nato sa pag-ugmad ug pailob ug lig-ong pagtuo, bisag sa atong tan-aw morag nalangan si Jehova.

NGANONG NAGMAPAILOBON SI JEHOVA?

3, 4. (a) Nganong nagmapailobon si Jehova sa pagtuman sa iyang katuyoan sa Yuta? (b) Unsay gihimo ni Jehova sa dihang nahitabo ang rebelyon sa Eden?

3 Sanglit si Jehova man ang may kinalabwang awtoridad sa tibuok uniberso, mahimo niyang taposon dihadiha ang tanang problema. Apan siya nagmapailobon kay  duna siyay maayong rason. Tungod sa rebelyon sa Eden, mitungha ang importanteng mga pangutana nga kinahanglang matubag alang sa kaayohan sa tanang linalang sa uniberso. Nagmapailobon si Jehova kay nahibalo siya nga nagkinahanglag panahon aron bug-os matubag ang maong mga pangutana. Dugang pa, nahibalo siya pag-ayo sa binuhatan ug tinamdan sa mga manulonda ug sa mga tawo, busa gihimo niya ang labing maayo alang kanato.—Heb. 4:13.

4 Katuyoan ni Jehova nga ang yuta mapuno sa kaliwat ni Adan ug Eva. Bisag natental ni Satanas si Eva ug misupak si Adan sa Diyos, wala kanselaha ni Jehova ang iyang katuyoan. Siya nagpabiling kalmado, wala magdalidali sa pagdesisyon, ug wala maghunahuna nga wala nay paglaom ang mga tawo. Hinunoa, mihimo siyag paagi aron matuman ang iyang katuyoan alang sa tawo ug sa Yuta. (Isa. 55:11) Aron matuman kini ug mabindikar ang iyang soberanya, si Jehova nagmapailobon ug nagpakitag dakong pagpugong sa kaugalingon. Gani, naghulat pa siyag libolibo ka tuig aron matuman sa kinamaayohang paagi ang pipila ka bahin sa iyang katuyoan.

5. Ang pailob ni Jehova moresulta sa unsang panalangin?

5 Si Jehova usab mapailobong naghulat aron mas daghang tawo ang makabatog kinabuhing walay kataposan. Sa pagkakaron, mihimo siyag mga kahikayan aron maluwas ang “usa ka dakong panon.” (Pin. 7:9, 14; 14:6) Pinaagi sa atong pagsangyaw, gidapit ni Jehova ang mga tawo sa pagkat-on bahin sa Gingharian ug sa iyang matarong nga mga sukdanan. Ang mensahe sa Gingharian maoy “maayong balita,” ang labing maayong balita alang sa katawhan! (Mat. 24:14) Ang matag usa nga gikabig ni Jehova nahimong bahin sa iyang tibuok kalibotang organisasyon, diin ang tanan tinuod nga managhigala ug nahigugma sa matarong. (Juan 6:44-47) Gihimo kini sa atong mahigugmaong Diyos aron tabangan ang mga tawo nga makabaton sa iyang pag-uyon. Mipili usab siyag mga tawo nga mahimong membro sa iyang langitnong gingharian. Dihang madawat na nila ang ilang posisyon sa langit, ilang tabangan ang masinugtanong katawhan nga mahimong hingpit ug mabuhi sa walay kataposan. Tin-aw nga samtang mapailobong naghulat si Jehova, siya milihok sa pagtuman sa iyang mga saad. Ug kini maoy alang sa atong kaayohan.

6. (a) Sa unsang paagi si Jehova nagmapailobon sa adlaw ni Noe? (b) Sa unsang paagi si Jehova nagmapailobon karon?

6 Bisag gihagit na pag-ayo, nagpailob gihapon si Jehova. Pananglitan, matikdi kon unsay iyang gihimo sa dihang mikaylap ang pagkadaotan sa wala pa ang Lunop. Ang yuta napuno sa imoralidad ug kapintasan, ug si Jehova “nasakitan diha sa iyang kasingkasing” tungod sa pagkadaotan sa tawo. (Gen. 6:2-8) Dili niya gustong magpadayon ang maong kahimtang, busa mihukom siya nga magpahinabog Lunop aron laglagon ang dili masinugtanong katawhan. Samtang mapailobong nagpaabot, si Jehova mihimog mga kahikayan aron maluwas si Noe ug ang iyang pamilya. (1 Ped. 3:20) Pag-abot sa hustong panahon, gisultihan ni Jehova si Noe bahin sa Lunop ug gisugo siya sa pagtukod ug arka. (Gen. 6:14-22) Gusto usab sa Diyos nga pasidan-an ni Noe ang mga tawo sa umaabot nga kalaglagan, mao nga ang Bibliya nagtawag kang Noe nga “magwawali sa pagkamatarong.” (2 Ped. 2:5) Si Jesus miingon nga ang atong panahon susama sa mga adlaw ni Noe. Gitakda na ni Jehova kon kanus-a taposon kining daotang sistema. Walay tawo nga nahibalo kon unsang “adlawa ug taknaa” kana mahitabo. (Mat. 24:36) Kita gisugo usab sa Diyos nga pasidan-an ang mga tawo ug sultihan sila kon sa unsang paagi sila maluwas.

7. Langayan ba si Jehova sa pagtuman sa iyang mga saad? Ipatin-aw.

7 Tin-aw nga ang pailob ni Jehova wala magpasabot nga igo ra siyang magpalabay sa panahon. Dili gayod nato hunahunaon nga  wala siyay pagtagad o kaluoy kanato! Apan mahimong malisdan kita sa pagbuhat niana samtang magkatigulang o mag-antos kita niining daotang sistema. Basin kita maluya o mobati nga nalangan ang Diyos sa pagtuman sa iyang mga saad. (Heb. 10:36) Ayawg kalimti nga duna siyay maayong mga rason nga magmapailobon ug gigamit niya ang panahon aron makabenepisyo ang iyang maunongong mga alagad. (2 Ped. 2:3; 3:9) Tagda usab kon sa unsang paagi gisundog ni Jesus ang pailob sa Diyos.

SA UNSANG PAAGI SI JESUS MAAYONG EHEMPLO SA PAGKAMAPAILOBON?

8. Sa unsang mga kahimtang nga nagmapailobon si Jesus?

8 Si Jesus malipayong nagbuhat sa kabubut-on sa Diyos sulod sa libolibo ka tuig. Dihang mirebelde si Satanas, midesisyon si Jehova nga ipadala sa yuta ang iyang bugtong Anak ingong Mesiyas. Hunahunaa ang pailob ni Jesus samtang nagpaabot ug libolibo ka tuig hangtod nga miabot ang maong panahon. (Basaha ang Galacia 4:4.) Apan wala siya magpaabot nga walay ginabuhat. Siya puliki sa buluhatong gisugo sa iyang Amahan. Sa dinhi na si Jesus sa yuta, nahibalo siya nga si Satanas ang magpahinabo sa iyang kamatayon, ingon sa gitagna. (Gen. 3:15; Mat. 16:21) Iyang giantos ang grabeng kasakit aron matuman ang kabubut-on sa Diyos. Busa siya ang hingpit nga ehemplo sa pagkamaunongon. Mas importante kaniya ang kabubut-on sa Diyos kay sa iyang kaugalingon ug posisyon. Makabenepisyo gayod kita sa pagsundog sa iyang ehemplo.—Heb. 5:8, 9.

9, 10. (a) Unsay gibuhat ni Jesus samtang mapailobong naghulat sa paglihok ni Jehova? (b) Unsay angay natong tinamdan maylabot sa gitakdang panahon ni Jehova?

9 Human sa iyang pagkabanhaw, gihatagan si Jesus ug awtoridad sa langit ug sa yuta. (Mat. 28:18) Gigamit niya kini sa pagtuman sa katuyoan ni Jehova sumala sa gitakdang panahon sa Diyos. Mapailobon siyang naghulat diha sa tuong kamot sa Diyos hangtod sa 1914, sa dihang gibutang sa Diyos ang iyang mga kaaway ingong tumbanan sa iyang mga tiil. (Sal. 110:1, 2; Heb. 10:12, 13) Hapit nang laglagon ni Jesus ang sistema ni Satanas. Sa kasamtangan, siya mapailobong nagtabang sa mga tawo nga makabaton sa pag-uyon sa Diyos ug nagtultol kanila sa “mga tubig sa kinabuhi.”—Pin. 7:17.

10 Nakita ba nimo kon sa unsang paagi nimo masundog si Jesus? Nahibalo siya nga may gitakdang panahon si Jehova. Seguradong naghinamhinam si Jesus sa pagbuhat sa kabubut-on sa iyang Amahan. Apan naghulat siya sa gitakdang panahon sa Diyos. Samtang nagpaabot sa kataposan niining daotang sistema, kinahanglan kitang magmapailobon. Kinahanglan kitang maghulat sa Diyos ug dili mohunong sa dihang madismaya. Unsay atong mahimo aron maugmad kining matanga sa pailob?

SA UNSANG PAAGI NAKO MASUNDOG ANG PAGKAMAPAILOBON SA DIYOS?

11. (a) Unsay koneksiyon sa pagtuo ug pailob? (b) Nganong mas duna kitay rason nga makabaton ug lig-ong pagtuo?

11 Sa wala pa moanhi si Jesus sa yuta, ang panig-ingnan sa mga propeta ug sa ubang matinumanong alagad nagpakita nga bisan ang dili hingpit nga mga tawo makaantos nga mapailobon. Ang ilang pailob maoy resulta sa ilang pagtuo. (Basaha ang Santiago 5:10, 11.) Kon wala pa silay pagtuo sa gisaad ni Jehova, mapailobon kaha nilang paaboton ang katumanan niana? Sa pagkatinuod, tungod sa ilang pagtuo nga tumanon sa Diyos ang iyang mga saad, naantos nila ang daghang makahahadlok ug malisod nga mga pagsulay. (Heb. 11:13, 35-40) Kita karon mas dunay rason nga makabaton ug lig-ong pagtuo kay si Jesus nahimong “Maghihingpit sa atong pagtuo.” (Heb. 12:2) Iyang gituman ang daghang tagna ug gibutyag ang mga katuyoan sa Diyos aron makabaton kitag pagtuo.

12. Unsay atong buhaton aron mas molig-on ang atong pagtuo?

 12 Unsay atong buhaton aron mas molig-on ang atong pagtuo, ug sa ingon mahimo kitang mas mapailobon? Importante ang pagpadapat sa tambag sa Diyos. Pananglitan, palandonga ang mga rason kon nganong giuna nimo ang Gingharian. Makahimo ka pa bag dugang paningkamot aron mas mapadapat ang tambag sa Mateo 6:33? Puwede nimong dugangan ang imong panahon sa ministeryo o kaha himoong simple ang imong kinabuhi. Hinumdomi kon sa unsang paagi gipanalanginan ni Jehova ang imong mga paningkamot. Tingali gitabangan ka niya nga makabatog bag-ong Bible study o gihatagan ka niyag ‘kalinaw nga labaw sa tanang panghunahuna.’ (Basaha ang Filipos 4:7.) Samtang imong palandongon ang mga panalangin nga imong nadawat tungod sa pagsunod sa mga instruksiyon ni Jehova, mas mapabilhan nimo kon nganong maayo nga magmapailobon.—Sal. 34:8.

13. Unsang ilustrasyon ang nagpakita nga ang pagtuo maghimo kanatong mas mapailobon?

13 Aron mas masabtan kon sa unsang paagi ang pagtuo maghimo kanatong mas mapailobon, tagda kini nga ilustrasyon. Ang usa ka mag-uuma magtanom, mag-atiman, ug mag-ani. Sa matag higayon nga maayo ang iyang ani, ang mag-uuma mas may kompiyansang magtanom pag-usab ug tingali mas daghan pa kay sa miagi. Siya magtanom bisan pag kinahanglan siyang magpaabot sa ting-ani. Masaligon siya nga duna gyoy maani. Sa samang paagi, sa matag higayon nga makakat-on kita sa tambag ni Jehova, mosunod niana, ug moanig mga panalangin, mas molig-on ang atong pagsalig ug pagtuo kaniya. Mas dali na kanato nga magmapailobon ug maghulat sa mga panalangin nga nahibalo kitang moabot.—Basaha ang Santiago 5:7, 8.

Ang pagsundog sa pailob sa Diyos motabang kanimo nga magpokus sa Gingharian ug moanig mga panalangin!

14, 15. Unsay angay natong panglantaw sa pag-antos sa tawo?

14 Ang laing paagi aron mahimong mas  mapailobon mao ang pagsundog sa panglantaw ni Jehova sa kalibotan ug sa atong kahimtang. Pananglitan, tagda kon unsay hunahuna ni Jehova bahin sa pag-antos sa tawo. Sulod sa taas nga panahon, nakita ni Jehova ang pag-antos sa mga tawo. Bisag nasakitan siya niini, wala siya magpadaog sa iyang gibati o mihunong sa pagbuhat ug maayo. Iyang gipadala ang iyang bugtong Anak aron “sa pagbungkag sa mga buhat sa Yawa” ug sa pagwagtang sa tanang kadaot nga gipahinabo ni Satanas. (1 Juan 3:8) Sa pagkatinuod, temporaryo lang ang pag-antos sa mga tawo, apan permanente ang solusyon sa Diyos. Busa imbes maluya sa pagkadaotan sa pagmando ni Satanas o mawad-ag pailob kon kanus-a kini matapos, angay kitang mosalig sa mga saad sa Diyos. Duna nay gitakdang panahon si Jehova sa pagtapos sa pagkadaotan, ug molihok siya sa eksaktong panahon.—Isa. 46:13; Nah. 1:9.

15 Niining malisod nga kataposang mga adlaw, basin makasinati kitag grabeng mga pagsulay sa pagtuo. Lagmit mabiktima kita sa kapintasan o mag-antos ang atong pamilya. Imbes masuko, kinahanglang bug-os kitang mosalig kang Jehova. Tungod sa atong pagkadili-hingpit, malisdan kita sa pagbuhat niana. Apan hinumdomi ang gihimo ni Jesus nga nasulat sa Mateo 26:39.Basaha.

16. Unsay angay natong likayan samtang magpaabot sa kataposan?

16 Kon ang usa maghunahuna nga morag layo pa ang kataposan, iyang maugmad ang sayop nga tinamdan. Basin bation niya nga kinahanglan siyang mohimog mga plano engkasog dili matuman ang mga saad ni Jehova. Tingali siya maghunahuna, ‘Ako unang tan-awon kon tumanon ba gyod ni Jehova ang iyang mga saad.’ Busa malisdan na siyang maghulat nga mapailobon. Basin maningkamot na siyang mainila sa kalibotan o unahon ang pinansiyal nga kasegurohan imbes ang Gingharian sa Diyos. O kaha moeskuyla sa kolehiyo aron makabatog haruhayng kinabuhi. Dili ba nagpakita kanag kawalay pagtuo? Hinumdomi nga giawhag kita ni Pablo nga sundogon ang mga matinumanon kinsa “pinaagi sa pagtuo ug pailob” nakadawat sa saad ni Jehova. (Heb. 6:12) Dili tugotan ni Jehova nga magdugay pa kining daotang sistema, ug dili gayod siya maglangan. (Hab. 2:3) Sa kasamtangan, atong likayan ang taphaw nga pag-alagad. Kinahanglang magmaalerto ug magmakugihon kita sa pagsangyaw sa maayong balita, nga makapalipay gayod kanato bisan karon.—Luc. 21:36.

UNSANG MGA PANALANGIN ANG MORESULTA SA PAGKAMAPAILOBON?

17, 18. (a) Unsay atong kahigayonan samtang nagpaabot nga mapailobon? (b) Unsang mga panalangin ang atong madawat kon magmapailobon kita?

17 Bag-ohan man o dugay nang alagad sa Diyos, buot natong moalagad kaniya sa walay kataposan. Ang pagkamapailobon motabang nato sa paglahutay hangtod nga matapos kining sistemaha, bisag kanus-a pa kini moabot. Gihatagan kita ni Jehova karon ug kahigayonan nga pamatud-an ang atong bug-os nga pagsalig sa iyang mga desisyon ug, kon gikinahanglan, ipakita nga andam kitang mag-antos alang sa iyang ngalan. (1 Ped. 4:13, 14) Gibansay usab kita sa Diyos aron maugmad ang pailob nga gikinahanglan sa atong kaluwasan.—1 Ped. 5:10.

18 Nabatonan ni Jesus ang tanang awtoridad sa langit ug sa yuta, ug walay makapugong kaniya sa pagpanalipod kanimo kon magpabilin kang matinumanon. (Juan 10:28, 29) Dili kita angayng mahadlok kon unsay mahitabo sa umaabot o bisan gani sa kamatayon. Kadtong mapailobong molahutay hangtod sa kataposan maluwas. Busa paneguroon natong dili maimpluwensiyahan sa kalibotan ug dili mohunong sa pagsalig kang Jehova. Kondili magmadeterminado kita sa pagpalig-on sa atong pagtuo ug maalamong gamiton ang panahon samtang nagpailob pa ang Diyos.—Mat. 24:13; basaha ang 2 Pedro 3:17, 18.