Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2012

Ginatigom ni Jehova ang Iyang Malipayong Katawhan

Ginatigom ni Jehova ang Iyang Malipayong Katawhan

“Tigoma ang katawhan, ang mga lalaki ug ang mga babaye ug ang mga bata ug ang imong langyaw nga pumoluyo.”—DEUT. 31:12.

1, 2. Unsay hisgotan niining artikuloha?

SA DAGHANG katuigan, ang mga Saksi ni Jehova nagtigom alang sa internasyonal ug distritong mga kombensiyon. Tingali kadaghan na kitang nakatambong sa maong mga kombensiyon.

2 Libolibo ka tuig kanhi, ang katawhan sa Diyos nagpahigayon usab ug mga kombensiyon. Atong repasohon ang pipila ka kombensiyon nga gihisgotan sa Bibliya ug ang mga kaamgiran niana sa atong mga kombensiyon karon. Hisgotan usab nato ang mga benepisyo sa pagtambong niana.—Sal. 44:1; Roma 15:4.

IMPORTANTENG MGA KOMBENSIYON, KANIADTO UG KARON

3. (a) Unsay nahitabo sa unang kombensiyon nga gihisgotan sa Bibliya? (b) Sa unsang paagi gitigom ang mga Israelinhon kaniadto?

3 Ang unang dakong kombensiyon nga gihisgotan sa Bibliya mao ang pagtigom sa mga Israelinhon sa tiilan sa Bukid sa Sinai aron modawat ug instruksiyon ni Jehova. Espesyal gayod kadto nga okasyon sa kasaysayan sa putling pagsimba. Dili kadto malimtan sa mga Israelinhon kay gipakita ni Jehova kanila ang iyang gahom sa dihang iyang gihatag ang Balaod. (Ex. 19:2-9, 16-19; basaha ang Exodo 20:18; Deuteronomio 4:9, 10.) Niadtong adlawa, nausab ang relasyon sa mga Israelinhon ngadto sa Diyos. Wala madugay, si Jehova mihatag ug espesipikong instruksiyon kon sa unsang paagi tigomon ang iyang katawhan. Iyang gisugo si Moises sa paghimog duha ka trompetang plata, nga gamiton sa pagtawag sa mga Israelinhon aron magtigom “diha sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.” (Num. 10:1-4) Handurawa ang ilang kalipay sa maong mga okasyon!

4, 5. Nganong importante kaayo ang mga kombensiyon nga giorganisar ni Moises ug Josue?

4 Sa mag-40 ka tuig na ang mga Israelinhon sa kamingawan,  gitigom ni Moises ang tibuok nasod alang sa usa ka kombensiyon. Nahitabo kini sa importante kaayong yugto sa kasaysayan sa bag-ong nasod sa Israel, kay hapit na silang mosulod sa Yutang Saad. Haom kini nga panahon aron pahinumdoman ni Moises ang katawhan bahin sa tanang nahimo ug pagahimoon pa ni Jehova alang kanila.—Deut. 29:1-15; 30:15-20; 31:30.

5 Tingali sa maong kombensiyon, gisultihan ni Moises ang katawhan nga dunay himoong regular nga kombensiyon. Matag pito ka tuig, panahon sa Pista sa mga Balongbalong, ang tanang lalaki, babaye, bata, ug langyawng pumoluyo sa Israel gisugo nga magtigom sa dapit nga gipili ni Jehova. Katuyoan niini nga sila ‘mamati ug makakat-on sa pagkahadlok kang Jehova ug magtuman sa tanang pulong sa balaod.’ (Basaha ang Deuteronomio 31:1, 10-12.) Tin-aw nga sukad pa kaniadto, gusto ni Jehova nga ang iyang katawhan regular nga magtigom aron makakat-on sa iyang mga sugo ug katuyoan. Sa ulahi, nasakop sa mga Israelinhon ang Yutang Saad, apan napalibotan gihapon sila sa paganong mga nasod. Busa gitigom ni Josue ang tibuok Israel aron dasigon sila nga magmaunongon kanunay kang Jehova. Agig sanong, ang katawhan nanumpa nga moalagad sa Diyos.—Jos. 23:1, 2; 24:1, 15, 21-24.

6, 7. Unsang importanteng mga kombensiyon ang gipahigayon sa atong panahon?

6 Sa atong panahon, dunay importanteng mga kombensiyon usab diin gipahibalo ang dagkong kausaban sa kalihokan sa organisasyon o sa pagsabot sa Kasulatan. (Prov. 4:18) Sa 1919, gihimo sa mga Estudyante sa Bibliya ang unang dakong kombensiyon human sa Gubat sa Kalibotan I. Kini gipahigayon sa Cedar Point, Ohio, U.S.A., ug mga 7,000 ang mitambong. Gipahibalo sa maong kombensiyon nga ang pagsangyaw sa mga alagad sa Diyos himoon na sa tibuok kalibotan. Sa 1922, sa mao gihapong lokasyon, gipahigayon ang siyam ka adlaw nga kombensiyon. Sa maong okasyon, si Joseph F. Rutherford puwersadong mipakigpulong ug miawhag sa mga mamiminaw nga padayong mosangyaw hangtod malaglag ang Dakong Babilonya. Siya miingon: “Ang kalibotan kinahanglang mahibalo nga si Jehova mao ang Diyos ug si Jesu-Kristo mao ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Kini ang adlaw sa tanang mga adlaw. Tan-awa, ang Hari nagmando! Kamo ang iyang mga magwawali. Busa imantala, imantala, imantala, ang Hari ug ang iyang gingharian.” Ingong resulta, ang mga nanambong ug ang tanang alagad sa Diyos sa tibuok kalibotan misamot ka dasig sa pagsangyaw.

7 Sa 1931, sa Columbus, Ohio, nalipay gayod ang mga Estudyante sa Bibliya sa pagsagop sa ngalang mga Saksi ni Jehova. Dayon sa 1935, sa Washington, D.C., gipatin-aw ni Brader Rutherford kon kinsa ang “dakong panon” nga “nagbarog atubangan sa trono ug atubangan sa Kordero,” nga gihubit sa Pinadayag. (Pin. 7:9-17) Sa 1942, panahon sa Gubat sa Kalibotan II, si Nathan H. Knorr mipakigpulong sa ulohang, “Kalinaw—Molungtad Kaha Kini?” Iyang gipatin-aw kon kinsa ang ‘sanag-pulang mapintas nga mananap’ sa Pinadayag 17 ug midugang nga dako pa ang himoong pagsangyaw human sa gubat.

1950 nga internasyonal nga kombensiyon sa New York City

8, 9. Nganong makapatandog ang pipila ka kombensiyon?

8 Niadtong 1946, sa “Malipayong Kanasoran” nga kombensiyon sa Cleveland, Ohio, si Brader Knorr mipakigpulong sa ulohang, “Ang mga Suliran sa Pagtukod Pag-usab ug sa Pagpadako.” Usa ka brader misulat: “Niadtong gabhiona, naa ko sa iyang luyo diha sa plataporma, ug samtang iyang gihisgotan ang buluhatong pagsangyaw ug ang mga plano sa pagpadako  sa puy-anan ug imprentahanan sa Brooklyn Bethel, subli-subling namakpak ang mga nanambong. Bisan sa layo, imong makita ang malipayong mga dagway sa tanan.” Sa 1950 nga internasyonal nga kombensiyon sa New York City, ang nanambong nalipay sa pagkadawat sa New World Translation of the Christian Greek Scriptures—ang unang tomo sa modernong Iningles nga Bibliya nga nagpasig-uli sa ngalan sa Diyos.—Jer. 16:21.

9 Makapatandog usab ang mga kombensiyon nga gipahigayon diha sa mga nasod diin gilutos o gibando kanhi ang mga Saksi ni Jehova sa daghang katuigan. Pananglitan, si Adolf Hitler miingon nga iyang puohon ang mga Saksi ni Jehova sa Germany. Apan niadtong 1955 sa Nuremberg, 107,000 ka Saksi ang nanambong sa kombensiyon nga gipahigayon sa mismong tigomanan ni Hitler ug sa iyang mga tigpaluyo kaniadto. Daghan ang nanghilak sa kalipay! Sa tulo ka “Diyosnong Debosyon” nga kombensiyon sa Poland niadtong 1989, daghan sa 166,518 ka delegado naggikan sa kanhing Soviet Union ug Czechoslovakia, ug sa ubang nasod sa Eastern Europe. Alang sa daghan, kadto ang unang panagkatigom nga ilang natambongan nga may kapin sa 15 o 20 ka alagad sa Diyos. Ug handurawa ang kalipay sa nanambong sa 1993 nga “Balaang Pagpanudlo” nga Internasyonal nga Kombensiyon sa Kiev, Ukraine, diin 7,402 ang nabawtismohan—ang kinadaghanan nga nabawtismohang Saksi ni Jehova sulod lang sa usa ka adlaw.—Isa. 60:22; Hag. 2:7.

10. Unsang mga kombensiyon ang espesyal para nimo, ug ngano?

10 Tingali may distrito o internasyonal nga mga kombensiyon nga espesyal para nimo. Nahinumdom ka ba sa unang kombensiyon nga imong gitambongan o sa kombensiyon diin ikaw nabawtismohan? Importante kaayo kini nga mga okasyon sa imong pagsimba kang Jehova. Ayaw gayod kini kalimti!—Sal. 42:4.

REGULAR NGA MGA OKASYON ALANG SA PAGMAYA

11. Unsang mga pista ang gisugo sa Diyos nga tambongan sa mga Israelinhon matag tuig?

11 Gisugo ni Jehova ang mga Israelinhon nga magtigom sa Jerusalem alang sa tulo ka pista matag tuig—ang Pista sa mga Tinapay nga Walay Igpapatubo, ang Pista sa mga Semana (sa ulahi gitawag ug Pentekostes), ug ang Pista sa mga Balongbalong. Bahin niini, ang Diyos nagsugo: “Sa tulo ka higayon sa tuig ang tanan nimong lalaki moatubang sa nawong sa matuod nga Ginoo, si Jehova.” (Ex. 23:14-17) Kay nahibalo ang mga ulo sa pamilya nga hinungdanon kini nga mga pista sa ilang pagsimba kang Jehova, sila mitambong uban sa ilang pamilya.—1 Sam. 1:1-7; Luc. 2:41, 42.

12, 13. Unsay kinahanglang himoon sa daghang Israelinhon aron makatambong sa tinuig nga mga pista?

12 Hunahunaa ang sakripisyo nga himoon sa usa ka Israelinhong pamilya alang sa maong panaw. Pananglitan, si Jose ug Maria  mopanawg mga 100 kilometros gikan sa Nasaret ngadto sa Jerusalem. Mahanduraw ba nimo kon unsa ka dugay ang maong panaw kon may gagmayng mga bata? Ang asoy bahin sa panaw ni Jesus ngadto sa Jerusalem sa bata pa siya nagpakita nga tingali kauban sa panaw ang ilang mga paryente ug higala. Lagmit dili gyod sayon ang pagpanaw, pag-andam ug pagkaon, ug pagpangitag katulgan diha sa mga dapit nga dili nila sinati. Apan nahibalo kita nga dili peligroso ang panaw kay gitugotan ra man si Jesus sa iyang ginikanan nga mokuyog sa uban bisag 12 anyos pa lang siya. Handurawa kon unsa ka sadya kadto, ilabina para sa mga bata!—Luc. 2:44-46.

13 Sukad nga daghan nang Israelinhon ang nagpuyo sa gawas sa ilang nasod, ang nanambong sa mga pista naggikan sa lainlaing nasod. Sa Pentekostes 33 K.P., gipakita sa mga Hudiyo ug sa ubang magsisimba ni Jehova sa Italya, Libya, Creta, Asia Minor, ug Mesopotamia ang ilang pagpabili sa maong mga pista pinaagi sa pagpanaw ngadto sa Jerusalem.—Buh. 2:5-11; 20:16.

14. Sa unsang paagi nakabenepisyo ang mga Israelinhon sa pagtambong sa tinuig nga mga pista?

14 Para sa matinumanong mga Israelinhon, ang labing importante ug makapahinam sa maong mga panaw mao ang pagsimba kang Jehova uban sa libolibong isigkamagsisimba. Unsa kahay gibati sa mga nanambong? Ang tubag makita sa instruksiyon ni Jehova ngadto sa iyang katawhan maylabot sa Pista sa mga Balongbalong: “Magmaya ka sa panahon sa imong pista, ikaw ug ang imong anak nga lalaki ug ang imong anak nga babaye ug ang imong ulipon nga lalaki ug ang imong ulipon nga babaye ug ang Levihanon ug ang langyaw nga pumoluyo ug ang batang ilo-sa-amahan ug ang babayeng balo, nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan. Pito ka adlaw nga saulogon mo ang pista alang kang Jehova nga imong Diyos sa dapit nga pagapilion ni Jehova, tungod kay si Jehova nga imong Diyos magpanalangin kanimo sa tanan nimong abot ug sa tanang buhat sa imong kamot, ug ikaw magmalipayon gayod.”—Deut. 16:14, 15; basaha ang Mateo 5:3.

NGANONG ANGAY NATONG PABILHAN ANG MGA KOMBENSIYON KARON?

15, 16. Unsang mga sakripisyo ang imong gihimo aron makatambong sa mga kombensiyon? Nganong malipay ka sa paghimo niana?

15 Pagkamaayong panig-ingnan ang mga pista sa Jerusalem alang sa mga alagad sa Diyos karon! Sa daghang paagi, ang atong mga kombensiyon susama gihapon sa mga pista kaniadto. Sama sa katawhan sa Diyos sa karaang panahon, daghan kanato ang mohimog mga sakripisyo aron makatambong. Apan dili kita magmahay kay daghan kitag makuhang benepisyo niini. Ang mga kombensiyon maoy importanteng bahin sa atong pagsimba. Kini nagtaganag mga impormasyon ug pagsabot nga gikinahanglan sa paghupot ug lig-ong relasyon sa Diyos. Kini nagdasig kanato sa pagpadapat sa atong nakat-onan, nagtabang kanato sa paglikay sa mga problema, ug nagdasig kanato sa pagpokus kanunay sa mga butang nga makapalipay.—Sal. 122:1-4.

SOUTH KOREA

16 Ang mga kombensiyon kanunayng makapalipay sa mga manambong. Kini ang report bahin sa usa ka dakong kombensiyon sa 1946: “Pagkanindot nga makita ang libolibong Saksi nga malipayong nagtigom sa usa ka lugar. Ug ilabinang makapalipay nga madungog ang dakong orkestra nga giduyogan sa mga nanambong nga nag-awit ug mga pagdayeg kang Jehova.” Kini midugang: “Daghan ang nagpalista sa Volunteer Service Department aron moboluntaryo sa lainlaing departamento. Nalipay kaayo sila nga nakaalagad sa ilang mga igsoon.” Kana ba usab ang imong gibati panahon sa distrito o internasyonal  nga mga kombensiyon?—Sal. 110:3; Isa. 42:10-12.

17. Unsay mga kausaban sa pag-organisar ug mga kombensiyon?

17 Duna nay mga kausaban sa pag-organisar sa atong mga kombensiyon. Pananglitan, nahinumdoman pa sa uban ang walo ka adlaw nga mga kombensiyon! May sesyon sa buntag, hapon, ug gabii. Lakip usab sa programa ang pagsangyaw. Usahay ang programa magsugod sa alas nuybe sa buntag ug matapos sa alas nuybe sa gabii. Ang mga boluntaryo nagkugi sa pag-andam ug pamahaw, paniudto, ug panihapon para sa tanan. Apan lahi na karon. Pipila na lang ka adlaw ang kombensiyon, ug ang matag pamilya magbalon nag pagkaon aron ang tanan mas makapokus sa programa.

MOZAMBIQUE

18, 19. Unsang mga bahina sa kombensiyon ang imong gikahinaman, ug ngano?

18 May mga bahin sa programa sa kombensiyon nga ato gyong gikahinaman. Pananglitan, ang espirituwal nga “pagkaon sa hustong panahon” gikan sa mga pakigpulong ug bag-ong mga publikasyon mohatag kanatog mas tin-awng pagsabot sa mga tagna ug pagtulon-an sa Bibliya. (Mat. 24:45) Ang bag-ong mga publikasyon sagad magamit sa pagtabang sa mga tawo nga makasabot sa kamatuoran. Ang mga drama nga gibase sa Bibliya makatabang kanatong tanan—batan-on man o tigulang—sa pagsusi sa atong motibo sa pag-alagad kang Jehova. Kini usab magpanalipod kanato nga dili maimpluwensiyahan sa panghunahuna sa kalibotan. Ang pakigpulong sa bawtismo motabang kanato sa pagsusi sa atong mga prioridad. Malipay usab kitang makita ang uban nga nagpabawtismo ingong simbolo sa ilang dedikasyon kang Jehova.

19 Oo, dugay nang bahin sa putling pagsimba ang mga kombensiyon. Kini nagtabang kanato nga magmalipayon ug magmaunongon sa pag-alagad kang Jehova niining lisod nga mga panahon. Kini nagdasig kanato nga mas magmasiboton sa ministeryo, naghatag kanatog kahigayonan sa pagbatog bag-ong mga higala, ug nagtabang kanato nga pabilhan ang tibuok kalibotang panag-igsoonay. Ang mga kombensiyon maoy usa sa hinungdanong mga paagi nga si Jehova nagpanalangin ug nag-atiman sa iyang mga alagad. Busa paneguroon gayod nato nga makatambong ug makabenepisyo sa tanang sesyon sa matag kombensiyon.—Prov. 10:22.