Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2012

Kon sa Unsang Paagi Matapos Kining Kalibotana

Kon sa Unsang Paagi Matapos Kining Kalibotana

“Kamo wala diha sa kangitngit, nga tungod niana makalitan kamo nianang adlawa nga moabot sama sa mga kawatan.”—1 TES. 5:4.

1. Unsay makatabang kanato sa pagpadayon sa pagbantay ug sa pagsagubang sa mga pagsulay?

MAKAPAKURAT nga mga hitabo ang moabot sa dili madugay. Gipamatud-an kini sa mga tagna sa Bibliya, busa kinahanglan kitang magpadayon sa pagbantay. Unsay makatabang kanato sa paghimo niana? Si apostol Pablo nag-awhag kanato sa ‘pagpunting sa atong mga mata sa mga butang nga dili makita,’ o wala pa mahitabo. Oo, kinahanglan natong hunahunaon kanunay ang ganti nga kinabuhing walay kataposan, sa langit man o sa yuta. Gisulat kadto ni Pablo aron dasigon ang iyang mga isigkamagsisimba sa pagsentro sa ilang hunahuna sa ganti sa ilang pagpabiling matinumanon. Kini makatabang usab kanila sa pagsagubang sa mga pagsulay ug paglutos.—2 Cor. 4:8, 9, 16-18; 5:7.

2. (a) Aron magpabiling lig-on ang atong paglaom, unsay kinahanglan natong buhaton? (b) Unsay atong hisgotan karon ug sa sunod nga artikulo?

2 Ang tambag ni Pablo dunay importanteng prinsipyo: Aron magpabiling lig-on ang atong paglaom, kinahanglang isentro nato ang atong hunahuna sa hinungdanong mga hitabo nga wala pa makita o mahitabo. (Heb. 11:1; 12:1, 2) Busa atong hisgotan karon ug sa sunod nga artikulo ang napulo ka umaabot nga hitabo may kalabotan sa atong paglaom nga kinabuhing walay kataposan.

UNSAY MAHITABO SA DILI PA ANG KATAPOSAN?

3. (a) Unsang umaabot nga hitabo ang gihisgotan sa 1 Tesalonica 5:2, 3? (b) Unsay buhaton sa mga lider sa politika, ug kinsay lagmit moduyog kanila?

3 Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, gihisgotan niya ang usa sa umaabot nga mga hitabo. (Basaha ang 1 Tesalonica 5:2, 3.) Kini mao ang “adlaw  ni Jehova.” Kini magsugod sa dihang laglagon ang bakak nga relihiyon ug matapos sa gubat sa Armagedon. Apan sa dili pa kini magsugod, ang mga lider sa kalibotan mosinggit ug “Kalinaw ug kasegurohan!” Kini nga pagsinggit mahimong magtumong sa usa ka hitabo o sa sunodsunod nga mga hitabo. Tingali magtuo ang mga nasod nga hapit na nilang masulbad ang pipila ka dagkong problema. Komosta ang mga lider sa relihiyon? Kay bahin man sa kalibotan, posibleng moduyog sila sa politikal nga mga lider. (Pin. 17:1, 2) Sila mahisama unya sa bakak nga mga propeta sa karaang Juda. Si Jehova miingon bahin kanila: “[Sila] nag-ingon: ‘Adunay pakigdait! Adunay pakigdait!’ sa dihang walay pakigdait.”—Jer. 6:14; 23:16, 17.

4. Unsay atong nasabtan nga wala masabti sa kadaghanan?

4 Bisag kinsa pay moduyog sa pagsinggit ug “Kalinaw ug kasegurohan!” timailhan kini nga magsugod na ang adlaw ni Jehova. Kanay rason nga si Pablo miingon: “Mga igsoon, kamo wala diha sa kangitngit, nga tungod niana makalitan kamo nianang adlawa nga moabot sama sa mga kawatan, kay kamong tanan mga anak sa kahayag.” (1 Tes. 5:4, 5) Dili sama sa kadaghanan, atong nasabtan ang giingon sa Bibliya bahin sa nagakahitabo karon. Sa unsang paagi ang pagsinggit ug “Kalinaw ug kasegurohan!” eksaktong matuman? Wala pa kita mahibalo. Busa kinahanglang “magtukaw kita ug maghupot ug maayong panghunahuna.”—1 Tes. 5:6; Sof. 3:8.

USA KA “RAYNA” NGA WALA MAGDAHOM NGA SIYA MALAGLAG

5. (a) Sa unsang paagi magsugod ang “dakong kasakitan”? (b) Kinsa ang “rayna” nga nagtuong walay daotang mahitabo kaniya?

5 Unsay sunod nga mahitabo? Si Pablo miingon: “Sa dihang sila magaingon: ‘Kalinaw ug kasegurohan!’ unya ang kalit nga kalaglagan modangat dihadiha kanila.” Ang unang hugna niining “kalit nga kalaglagan” mao ang pag-atake batok sa tanang bakak nga relihiyon sa kalibotan, nga gitawag sa Bibliya ug “Dakong Babilonya,” o “ang bigaon.” (Pin. 17:5, 6, 15) Kining pag-atake batok sa tanang bakak nga relihiyon, lakip sa Kakristiyanohan, mao ang sinugdanan sa “dakong kasakitan.” (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8) Makapakurat gayod kini para sa daghan. Ngano? Kay hangtod nianang panahona, nagtuo ang bigaon nga siya usa ka “rayna” nga ‘dili makatilawg pagbangotan.’ Apan iyang maamgohan nga nasayop diay siya. Kalit ug dali kaayo ang iyang pagkalaglag, sama rag “usa ka adlaw.”—Pin. 18:7, 8.

6. Kinsay molaglag sa bakak nga relihiyon?

 6 Sumala sa Bibliya, usa ka “mapintas nga mananap” nga may “napulo ka sungay” ang moatake sa bigaon. Gipakita sa atong pagtuon sa basahong Pinadayag nga ang mapintas nga mananap nagsimbolo sa United Nations (UN). Ang “napulo ka sungay” nagsimbolo sa tanang gobyerno nga nagsuportar niining ‘sanag-pulang mapintas nga mananap.’ * (Pin. 17:3, 5, 11, 12) Unsa ka grabe ang maong pag-atake? Ang mga nasod nga membro sa UN magkuha sa bahandi sa bigaon ug magyagyag sa iyang pagkadaotan ug pagkaimoral. Sila “magaugdaw kaniya sa kalayo.” Busa ang bakak nga relihiyon bug-os malaglag.Basaha  ang Pinadayag 17:16.

7. Unsay mag-aghat sa “mapintas nga mananap” sa pag-atake?

7 Gipadayag usab sa Bibliya kon unsay mag-aghat sa maong pag-atake. Maniobrahon ni Jehova ang mga lider sa politika nga “buhaton ang iyang hunahuna,” nga mao ang paglaglag sa bigaon. (Pin. 17:17) Ang relihiyon nalangkit kanunay sa mga gubat ug maoy hinungdan sa daghang problema sa kalibotan. Busa magtuo ang mga nasod nga ang paglaglag sa bigaon maoy alang sa ilang kaayohan. Gani, sila maghunahuna nga ang ilang pag-atake sa bigaon maoy kaugalingon nilang ideya. Apan ang tinuod, gigamit sila sa Diyos sa paglaglag sa tanang bakak nga relihiyon. Busa sa wala damha, ang usa ka bahin sa sistema ni Satanas moatake sa laing bahin niini, ug dili siya makapugong niana.—Mat. 12:25, 26.

ATAKEHON ANG KATAWHAN SA DIYOS

8. Unsa ang pag-atake ni “Gog sa yuta sa Magog”?

8 Human malaglag ang bakak nga relihiyon, ang mga alagad sa Diyos “nagpuyo [gihapon] sa kasegurohan” ug “walay paril.” (Ezeq. 38:11, 14) Unsay mahitabo niining daw walay ikasukol nga pundok sa katawhan nga padayong nagsimba kang Jehova? Lagmit sila atakehon sa “daghang katawhan.” Kini gihubit sa Bibliya ingong pag-atake ni “Gog sa yuta sa Magog.” (Basaha ang Ezequiel 38:2, 15, 16.) Unsay angay natong bation bahin niini?

9. (a) Unsay labing hinungdanon para sa mga Kristohanon? (b) Sa unsang paagi mapalig-on nato karon ang atong pagtuo?

9 Nahibalo kita nga atakehon ang katawhan sa Diyos, apan dili kita angayng mabalaka pag-ayo niini. Ang labing hinungdanon mao ang pagbalaan sa ngalan ni Jehova ug ang pagbayaw sa iyang  soberanya, dili ang atong kaluwasan. Gani, kapig 60 ka beses si Jehova miingon: “Kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.” (Ezeq. 6:7) Mahinamon gayod kitang nagpaabot sa katumanan nianang hinungdanong bahin sa tagna ni Ezequiel. Ug masaligon kita nga ‘si Jehova nahibalo kon unsaon pagluwas sa katawhan nga may diyosnong pagkamahinalaron gikan sa pagsulay.’ (2 Ped. 2:9) Sa kasamtangan, maningkamot kita sa pagpalig-on sa atong pagtuo aron makapabiling maunongon kang Jehova bisag unsa pang pagsulay ang atong maatubang. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa Bibliya, pagpamalandong sa atong nakat-onan, ug sa pagpaambit sa mensahe sa Gingharian. Kini magpalig-on sa atong paglaom nga kinabuhing walay kataposan. Kini nga paglaom maoy samag “angkla” nga motabang kanato nga magmaunongon.—Heb. 6:19; Sal. 25:21.

ANG MGA NASOD MAPUGOS SA PAG-ILA KANG JEHOVA

10, 11. Sa unsang paagi magsugod ang Armagedon, ug unsay mahitabo nianang panahona?

10 Unsang makapakurat nga hitabo ang moresulta sa dihang atakehon ang mga alagad ni Jehova? Pinaagi ni Jesus ug sa mga kasundalohan sa langit, si Jehova molihok alang sa Iyang katawhan. (Pin. 19:11-16) Mao na kini ang “gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan,” ang Armagedon.—Pin. 16:14, 16.

11 Bahin niini nga gubat, si Jehova miingon pinaagi ni Ezequiel: “‘Tawgon ko ang usa ka espada batok [kang Gog] sa akong tibuok bukirong rehiyon,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. ‘Ang espada sa matag usa modangat batok sa kaugalingon niyang igsoon.’” Tungod sa kalisang, kadtong dapig kang Satanas magkaguliyang ug magpinatyanay. Sa pagkatinuod, kini ang mahitabo sa enterong sistema ni Satanas. Si Jehova miingon: “Kalayo ug asupre akong ipaulan nganha [kang Gog] ug sa iyang mga pundok ug sa daghang katawhan nga uban kaniya.” (Ezeq. 38:21, 22) Unsa unyay resulta niini?

12. Ang mga nasod mapugos sa unsa?

12 Ang mga nasod makaamgo nga ang ilang kalaglagan maoy pagbuot ni Jehova. Dayon, sama sa karaang mga Ehiptohanon nga migukod sa mga Israelinhon didto sa Pulang Dagat, ang kasundalohan usab ni Satanas makaingon: “Si Jehova tino nga nagapakig-away alang kanila”! (Ex. 14:25) Oo, ang mga nasod mapugos sa pag-ila kang Jehova. (Basaha ang Ezequiel 38:23.) Duol na ba gayong magsugod kining mga hitaboa?

WALA NAY MOSUNOD NGA LAING GAHOM SA KALIBOTAN

13. Unsay atong nahibaloan maylabot sa ikalimang bahin sa larawan nga gihubit ni Daniel?

13 Ang usa ka tagna ni Daniel makatabang nato sa pagkahibalo kon asa na kita sa agos sa panahon. Sa maong tagna, gihubit ni Daniel ang pormag tawo nga larawan nga hinimo sa lainlaing metal. (Dan. 2:28, 31-33) Kini nagsimbolo sa sunodsunod nga mga gahom sa kalibotan nga nagdumot ug nakig-away sa katawhan sa Diyos kaniadto ug karon. Kini mao ang Babilonya, Medo-Persia, Gresya, ug Roma. Ug ang kataposang gahom sa kalibotan naglungtad sa atong panahon. Sa tagna ni Daniel, ang tiil ug ang mga tudlo sa tiil sa larawan nagsimbolo sa kataposang gahom sa kalibotan. Panahon sa Gubat sa Kalibotan I, nag-alyansa ang Britanya ug Estados Unidos. Busa ang ikalimang bahin sa larawan mao ang Anglo-Amerikanhong Gahom sa Kalibotan. Kay ang tiil man ang kataposang bahin sa larawan, kini nagpakita nga wala nay laing mosunod nga gahom  sa kalibotan. Ang tiil ug ang mga tudlo sa tiil, nga gama sa puthaw ug yutang kulonon, naghulagway sa huyang nga pagmando sa Anglo-Amerikanhong Gahom sa Kalibotan.

14. Unsang gahom sa kalibotan ang maabtan sa Armagedon?

14 Sa mao gihapong tagna, ang Gingharian sa Diyos gihulagway ingong dakong bato nga gisapsap gikan sa usa ka bukid niadtong 1914. Ang bukid nagsimbolo sa soberanya ni Jehova, o sa iyang katungod nga magmando. Ang dakong bato hapit nang moigo sa tiil sa larawan. Sa Armagedon, ang tiil ug ang tibuok larawan madugmok. (Basaha ang Daniel 2:44, 45.) Busa ang Anglo-Amerikanhong Gahom sa Kalibotan mao ang gahom sa kalibotan nga maabtan sa Armagedon. Makapahinam gayod nga makita ang katumanan niining tagnaa! * Apan unsay buhaton ni Jehova kang Satanas?

UNSAY MAHITABO SA PANGUNANG KAAWAY SA DIYOS?

15. Human sa Armagedon, unsay mahitabo kang Satanas ug sa iyang mga demonyo?

15 Una, masaksihan ni Satanas ang bug-os nga kalaglagan sa iyang organisasyon sa yuta. Dayon dunay mahitabo kaniya. Gisultihan kita ni apostol Juan kon unsa kana. (Basaha ang Pinadayag 20:1-3.) Si Jesu-Kristo, ang ‘manulonda nga may dalang yawi sa kahiladman,’ magtambog kang Satanas ug sa iyang mga demonyo ngadto sa kahiladman ug magbilanggo kanila sulod sa 1,000 ka tuig. (Luc. 8:30, 31; 1 Juan 3:8) Kini ang sinugdanan sa pagsamad sa ulo sa halas. *Gen. 3:15.

16. Unsay kahimtang ni Satanas sa dihang tua na siya sa “kahiladman”?

16 Unsa ang “kahiladman” diin itambog si Satanas ug ang iyang mga demonyo? Ang Gregong pulong nga gigamit ni Juan nga a′bys·sos nagkahulogang “hilabihan ka lawom.” Gihubad usab kini nga “dili-matugkad, walay kinutoban.” Busa usa kini ka dapit nga dili maadtoan ni bisan kinsa gawas ni Jehova ug ni Jesus. Si Satanas bilanggoon didto aron “dili na siya makapahisalaag pa sa kanasoran.” Sama siyag patay nga wala nay mahimo. Mahilom na unya ang “leyon nga nagangulob”!—1 Ped. 5:8.

MGA HITABO SA DILI PA ANG YUGTO SA KALINAW

17, 18. (a) Unsang mga hitabo ang ato nang nahisgotan? (b) Human niining mga hitaboa, unsang yugto sa panahon ang atong mapahimuslan?

17 Sa dili madugay, atong masaksihan ang hinungdanon ug kulbahinam nga mga hitabo. Naghinamhinam kita kon sa unsang paagi matuman ang pagsinggit ug “Kalinaw ug kasegurohan!” Dayon atong masaksihan ang kalaglagan sa Dakong Babilonya, ang pag-atake ni Gog sa Magog, ang gubat sa Armagedon, ug ang pagtambog kang Satanas ug sa iyang mga demonyo ngadto sa kahiladman. Human niini, ang tanang pagkadaotan mawala na. Dayon mosunod ang Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo. Nianang panahona, bug-os mausab ang atong kinabuhi ug atong matagamtam ang “kadagaya sa pakigdait.”—Sal. 37:10, 11.

18 Gawas sa lima nga atong nahisgotan, duna pay laing lima ka hitabo nga angay natong ‘ipunting ang atong mga mata.’ Hisgotan kini sa sunod nga artikulo.

^ par. 6 Tan-awa ang Pinadayag—Hingpit nga Sangkoanan Niini Haduol Na!, panid 251-258.

^ par. 14 Ang mga pulong sa Daniel 2:44 nga “magatapos niining tanang gingharian” nagtumong sa mga gingharian, o gahom sa kalibotan, nga gisimbolohan sa lainlaing bahin sa larawan. Apan gipakita sa laing tagna sa Bibliya nga ang “mga hari sa tibuok gipuy-ang yuta” makig-away kang Jehova sa “dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.” (Pin. 16:14; 19:19-21) Busa sa Armagedon, dili lang ang mga gingharian nga gisimbolohan sa larawan ang malaglag kondili ang tanang gingharian niining kalibotana.

^ par. 15 Ang bug-os nga pagdugmok sa ulo sa halas mahitabo human sa 1,000 ka tuig, sa dihang si Satanas ug ang iyang mga demonyo itambog sa “linaw nga kalayo ug asupre.”—Pin. 20:7-10; Mat. 25:41.