Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

“Wala Kamo Mahibalo sa Adlaw ni sa Takna”

“Wala Kamo Mahibalo sa Adlaw ni sa Takna”

“Busa, magpadayon sa pagbantay tungod kay wala kamo mahibalo sa adlaw ni sa takna.”—MAT. 25:13.

1-3. (a) Unsang mga situwasyon ang makatabang nato nga masabtan ang punto ni Jesus sa iyang duha ka ilustrasyon? (b) Unsang mga pangutana ang angay natong tubagon?

IBUTANG ta nga may opisyal sa gobyerno nga magpahatod nimo sa usa ka importanteng miting. Dayon nagsabot mo nga magkita sa usa ka lugar. Apan sa imo na siyang sundoon, imong nakita nga kulang ang gasolina. Busa nagdalidali kag patubil. Ang opisyal miabot, apan wala ka pa. Kay dili na siya kahulat, nagpahatod siya sa lain. Pag-abot nimo, wala na ang opisyal. Unsay imong bation?

2 Karon ibutang ta nga ikaw ang maong opisyal ug nagsugo kag tulo ka tawo sa pag-atiman ug importanteng trabaho. Imong gipatin-aw ang ilang trabaho, ug silang tulo misugot nga buhaton kini. Apan pagbalik nimo, duha lang ang mituman sa imong gisugo. Ang usa, gawas nga wala motuman, daghan pag pasangil. Sa pagkatinuod, wala gyod siya mosulay sa pagtrabaho. Unsay imong bation?

3 Kini nga mga situwasyon susama sa duha sa mga ilustrasyon ni Jesus—ang bahin sa mga ulay ug mga talanton. Kining duha ka ilustrasyon nagtumong sa panahon sa kataposan ug nagpakita kon nganong kadaghanan sa dinihogang Kristohanon magmatinumanon ug magmaalamon samtang ang uban dili. * (Mat. 25:1-30) Iyang gipasiugda ang punto niini nga mga ilustrasyon pinaagi sa pag-ingon: “Busa, magpadayon sa pagbantay tungod kay wala kamo mahibalo sa adlaw ni sa takna”—sa ato pa, kon kanus-a ang eksaktong panahon nga ipahamtang ni Jesus ang paghukom sa Diyos nganha sa kalibotan ni Satanas. (Mat. 25:13) Mapadapat usab nato karon ang maong tambag. Sa unsang paagi kita makabenepisyo kon magpadayon kita sa pagbantay, sumala  sa gidasig ni Jesus? Kinsa ang padayong nagbantay? Ug unsay angay natong buhaton aron makapadayon kita sa pagbantay?

MGA BENEPISYO KON PADAYONG MAGBANTAY

4. Nganong ang padayong pagbantay wala magpasabot nga kinahanglan kitang mahibalo kon kanus-a eksaktong moabot ang kataposan?

4 Dunay mga situwasyon nga importanteng mahibalo kita sa eksaktong oras aron dili maleyt, sama sa pagtrabaho, pagpadoktor, o pagsakayg eroplano. Apan sa ubang situwasyon, sama sa pagpatay ug sunog o pagluwas sa mga biktima sa kalamidad, ang pagsigeg tan-aw sa oras makabalda, o peligroso pa gani. Niini nga mga situwasyon, mas importanteng magpokus sa imong ginabuhat kay sa magbantay sa oras. Sa susama, samtang nagkaduol ang kataposan, mas importante ang pagtabang sa uban nga makakat-on sa mga tagana ni Jehova alang sa kaluwasan. Ang padayong pagbantay wala magpasabot nga kinahanglan kitang mahibalo sa eksaktong adlaw o oras sa pag-abot sa kataposan. Gani, dunay lima ka benepisyo niini.

5. Kay wala man kita mahibalo sa adlaw o oras, sa unsang paagi madayag kon unsay naa sa atong kasingkasing?

5 Una, kay wala man kita mahibalo sa eksaktong adlaw o oras sa pag-abot sa kataposan, atong ikapakita kon unsa gyoy naa sa atong kasingkasing. Sa pagkatinuod, gihatagan kita ni Jehova ug dignidad kay gitugotan niya kita sa pagdesisyon kon kita ba magmaunongon kaniya o dili. Ang pangunang rason nga kita nag-alagad kang Jehova mao ang atong gugma kaniya, dili lang aron maluwas. (Basaha ang Salmo 37:4.) Kalipay nato ang pagbuhat sa iyang kabubut-on, ug nahibalo kita nga ang Diyos nagtudlo kanato alang sa atong kaayohan. (Isa. 48:17) Wala nato isipa nga bug-at ang iyang mga sugo.—1 Juan 5:3.

6. Kon mag-alagad kita sa Diyos tungod sa gugma, unsay iyang bation, ug ngano?

6 Ang ikaduhang benepisyo mao nga duna kitay kahigayonan nga mapalipay ang kasingkasing ni Jehova. Kon mag-alagad kita tungod sa gugma—dili tungod sa petsa o sa ganti—kita makaamot sa tubag ni Jehova sa mga pagtamay ni Satanas. (Job 2:4, 5; basaha ang Proverbio 27:11.) Nasayod kita sa kasakit ug kaguol nga gipahinabo sa Yawa, busa buot gyod natong dapigan ang soberanya ni Jehova ug isalikway ang daotang pagmando ni Satanas.

7. Nganong buot nimong gamiton ang imong kinabuhi sa pag-alagad sa Diyos ug sa pagtabang sa uban?

7 Ang ikatulong benepisyo mao nga madasig kitang gamiton ang atong kinabuhi sa pag-alagad sa Diyos ug sa pagtabang sa uban. Daghang wala makaila sa Diyos nagtuo usab nga duol nang matapos kining kalibotana. Kay nahadlok nga may moabot nga katalagman nga maglaglag sa yuta, kini ang ilang tinamdan: “Mangaon kita ug manginom, kay ugma kita mangamatay.” (1 Cor. 15:32) Apan kita wala mahadlok. Kita wala magpalain ug maghunahuna lang sa kaugalingong kaayohan. (Prov. 18:1) Hinunoa kita nagsakripisyo pinaagi sa paggamit sa atong panahon, kusog, ug sa uban natong nabatonan alang sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian. (Basaha ang Mateo 16:24.) Malipayon kitang nag-alagad sa Diyos, ilabina sa pagtabang sa uban nga makaila kaniya.

8. Unsang pananglitan sa Bibliya ang nagpakita nga kinahanglang bug-os kitang mosalig kang Jehova ug sa iyang Pulong?

8 Ang ikaupat nga benepisyo mao nga kini motabang nato nga bug-os mosalig kang Jehova ug ipadapat kanunay ang iyang Pulong. Kay dili hingpit, dali ra kitang mosalig sa atong kaugalingon. Giawhag ni Pablo ang tanang Kristohanon: “Siya nga naghunahuna nga siya nagabarog magbantay nga siya dili mapukan.” Iyang gihisgotan ang  23,000 ka Israelinhon nga nawad-an sa pag-uyon ni Jehova. Kini nahitabo sa hapit nang makasulod ang katawhan sa Diyos sa Yutang Saad ubos sa pagpanguna ni Josue. Matod ni Pablo “kining mga butanga . . . gisulat ingong pasidaan kanato” nga nagkinabuhi sa panahong hapit nang taposon kining sistemaha.—1 Cor. 10:8, 11, 12.

9. Sa unsang paagi ang mga pagsulay magdalisay kanato ug mas magpasuod kanato sa Diyos?

9 Ang ikalimang benepisyo mao nga kita makakat-on gikan sa mga pagsulay ug molig-on ang atong pagtuo. (Basaha ang Salmo 119:71.) Ang kataposang mga adlaw niining sistemaha maoy “makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.” (2 Tim. 3:1-5) Ang kalibotan ni Satanas nagdumot kanato, busa mahimong lutoson kita tungod sa atong pagtuo. (Juan 15:19; 16:2) Maingon nga ang kalayo magdalisay sa metal, ang mga pagsulay magdalisay o magpalig-on sa atong pagtuo. Kon kita magpaubos ug magpagiya sa Diyos, ang mga pagsulay dili makapahunong nato. Hinunoa, mas masuod kita kang Jehova labaw pa kay sa atong gidahom.—Sant. 1:2-4; 4:8.

10. Kanus-a morag paspas kaayong molabay ang oras?

10 Usahay, morag hinay o paspas kaayong molabay ang oras. Kon puliki kita ug dili magsigeg tan-aw sa relo, morag paspas kaayong molabay ang oras. Sa susama, kon puliki kita sa buluhaton ni Jehova, ang kataposan moabot nga wala ra damha. Maayong ehemplo niini ang mga dinihogan. Atong repasohon kadiyot ang nahitabo human naentrono si Jesus niadtong 1914, ug kon sa unsang paagi gipakita sa daghang dinihogan nga sila andam samtang ang uban dili.

GIPAKITA SA MGA DINIHOGAN NGA SILA ANDAM

11. Human sa 1914, nganong nagtuo ang ubang dinihogan nga nalangan si Jesus?

11 Hinumdomi pag-usab ang ilustrasyon ni Jesus bahin sa mga ulay ug mga talanton. Kon nahibalo ang mga ulay o mga ulipon kon kanus-a moabot ang pamanhonon o ang agalon, dili na unta sila kinahanglang magpadayon sa pagbantay. Apan kay wala man sila mahibalo, kinahanglan silang andam kanunay. Bisag dugay nang nahibalo ang mga dinihogan nga espesyal nga tuig ang 1914, wala nila bug-os masabti kon unsay mahitabo. Dihang wala mahitabo ang ilang gidahom, nagtuo ang uban nga nalangan si Jesus. Usa ka brader miingon: “Pipila kanamo nagtuo gyod nga moadto na mi sa langit sa unang semana sa Oktubre [1914].”

12. Sa unsang paagi gipakita sa kadaghanang dinihogan nga sila matinumanon ug maalamon?

12 Makadismaya gayod nga magdahom nga moabot ang kataposan ug dayon wala kana moabot! Gawas pa, gilutos ang mga igsoon niadtong Gubat sa Kalibotan I. Halos nahunong ang pagsangyaw, nga samag natulog ang mga dinihogan. Apan pagka-1919, dunay nakapukaw nila! Si Jesus miabot sa espirituwal nga templo sa Diyos aron susihon ang tanang nag-angkong Kristohanon. Ang uban wala makapasar ug nawad-ag pribilehiyo nga padayong mag-alagad sa ilang Agalon, si Jesus. Sila dili andam; sama sila sa hungog nga mga ulay nga walay reserbang lana para sa ilang mga lampara. Ug sama sa tapolang ulipon, sila dili gustong mosakripisyo alang sa Gingharian. Apan kadaghanan sa mga dinihogan nagmaunongon ug nagpakitag dakong tinguha nga moalagad sa ilang Agalon bisan niadtong lisod nga mga tuig sa gubat.

13. Unsay tinamdan sa ulipon nga matang human sa 1914, ug unsay ilang tinamdan karon?

13 Human sa 1914, gipatin-aw sa The Watchtower kon unsay tinamdan sa kadaghanang dinihogan niadtong panahona. Kini miingon nga kadtong dunay hustong tinamdan wala maluya. Kini nagpadayon: “Dili namo gusto nga ang among pagbuot maoy matuman; busa dihang nasabtan  namo nga sayop diay ang among gidahom niadtong Oktubre 1914, nalipay mi nga wala usba sa Ginoo ang Iyang Plano aron lang mi pahimut-an. Dili namo gusto nga kanay Iyang himoon. Buot lang namo nga masabtan ang Iyang mga plano ug katuyoan.” Ang pagkamapainubsanon ug debosyon sa mga dinihogan dayag gihapon karon. Wala sila mangangkon nga sila inspirado sa Diyos, apan determinado silang tumanon ang buluhatong gisugo ni Jesus kanila dinhi sa yuta. Karon, ang ilang pagkamabinantayon ug kasibot gisundog sa “dakong panon” sa “ubang mga karnero,” kinsa may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa yuta.—Pin. 7:9; Juan 10:16.

ATONG GIPAKITA NGA KITA ANDAM

Bisan sa lisod nga mga kahimtang, pangitag paagi nga makabatog espirituwal nga pagkaon

14. Sa unsang paagi kita mapanalipdan kon dili kita mobulag sa ulipon nga matang?

14 Sama sa dinihogang mga Kristohanon, ang mga membro sa dakong panon nga padayong nagbantay wala gayod mobulag sa ulipon nga matang, kinsa gitudlo sa Diyos sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon. Ingong resulta, wala sila mahutdig espirituwal nga lana gikan sa Pulong sa Diyos ug balaang espiritu. (Basaha ang Salmo 119:130; Juan 16:13.) Kay napalig-on ang pagtuo, gipakita usab nila nga sila andam sa pagbalik ni Kristo pinaagi sa pagpabiling aktibo bisan ilalom sa grabeng mga pagsulay. Pananglitan, diha sa usa ka prisohan sa mga Nazi, usa ray Bibliya sa mga igsoon. Busa miampo sila alang sa dugang espirituwal nga pagkaon. Wala madugay, ilang nasayran nga dunay bag-ong napriso nga brader nga nagdalag pipila ka bag-ong isyu sa Bantayanang Torre, nga iyang gitago sa iyang artipisyal nga paa nga gama sa kahoy. Usa sa mga nakalahutay mao ang dinihogang brader nga si Ernst Wauer. Siya miingon: “Gitabangan mi ni Jehova sa kahibulongang paagi nga masag-ulo ang makapadasig nga mga punto sa maong mga artikulo.” Siya midugang: “Dali na kaayong mabatonan karon ang espirituwal nga pagkaon, apan kanunay ba nato kining gipabilhan? Nagtuo gyod ko nga dagayang panalanginan ni Jehova kadtong mosalig ug magmaunongon kaniya ug mokaon diha sa iyang lamesa.”

15, 16. Sa unsang paagi gipanalanginan ang usa ka magtiayon sa ilang kasibot sa ministeryo? Unsay imong makat-onan sa mga kasinatiang sama niana?

15 Gitabangan usab sa ubang karnero ang mga igsoon ni Kristo pinaagi sa masibotong  pagsangyaw. (Mat. 25:40) Dili sama sa daotan ug tapolang ulipon sa ilustrasyon ni Jesus, andam silang magsakripisyo aron unahon ang Gingharian. Pananglitan, si Jon ug Masako gidapit nga moadto sa Kenya aron motabang sa pagsangyaw ngadto sa mga Insek. Sa sinugdan, nagduhaduha silang moadto. Apan human konsideraha ang ilang kahimtang ug nag-ampo bahin niini, sila midesisyon sa pagbalhin.

16 Gipanalanginan gayod ang ilang mga paningkamot. “Mabungahon kaayo ang among ministeryo dinhi,” matod nila. Nakasugod silag pito ka pagtuon sa Bibliya ug daghan silag nindot nga mga kasinatian. Sila mihinapos, “Kada adlaw namong gipasalamatan si Jehova kay Iya ming gipadala dinhi.” Daghang igsoon usab ang determinadong magmapuliki sa pag-alagad sa Diyos, bisag kanus-a pa moabot ang kataposan. Hunahunaa ang libolibo nga migraduwar sa Gilead School ug nagmisyonaryo. Daghan kag makat-onan bahin sa pagmisyonaryo sa artikulong “Kami Nagahimo sa Labing Maayo nga Among Maarangan!” sa Oktubre 15, 2001 nga Bantayanang Torre. Samtang imong basahon kining makaiikag nga asoy bahin sa usa ka adlawng kalihokan sa usa ka misyonaryo, hunahunaa kon sa unsang paagi pa nimo mapauswag ang imong pag-alagad sa Diyos. Kini maghimaya kaniya, ug maghatag dugang kalipay kanimo.

PADAYON SA PAGBANTAY

Dali rang molabay ang panahon kon nakapokus kita sa atong ministeryo

17. Nganong usa ka panalangin nga wala kita mahibalo sa adlaw o oras sa pag-abot sa kataposan?

17 Panalangin gayod nga wala kita mahibalo sa eksaktong adlaw o oras nga matapos kining sistemaha. Imbes madismaya o maluya, mas masuod hinuon kita sa atong mahigugmaong Amahan nga si Jehova samtang atong ginabuhat ang iyang kabubut-on. Kay padayon kitang nagpokus sa buluhaton nga gisugo ni Jesus ug naglikay sa mga kabaldahan, kita malipayong nag-alagad kang Jehova.—Luc. 9:62.

18. Nganong dili kita angayng moundang sa pag-alagad?

18 Duol na kaayo ang adlaw sa paghukom, busa dili nato gustong mahigawad kanato si Jehova o si Jesus. Gisalig nila kanato ang importante kaayong buluhaton niining panahon sa kataposan. Mapasalamaton gayod kita sa ilang pagsalig kanato!—Basaha ang 1 Timoteo 1:12.

19. Sa unsang paagi atong ikapakita nga kita andam?

19 Sa langit man o sa paraisong yuta ang atong paglaom, magmadeterminado kitang magpadayon sa pagsangyaw ug paghimog mga tinun-an. Bisag wala kita mahibalo sa eksaktong adlaw o oras sa pag-abot sa adlaw ni Jehova, kita makapangandam niana ug padayon kanang buhaton. (Mat. 24:36, 44) Makaseguro kita nga kon bug-os kitang mosalig kang Jehova ug unahon ang iyang Gingharian, dili gayod kita madismaya.—Roma 10:11.

^ par. 3 Tan-awa ang Marso 1, 2004 nga Bantayanang Torre, panid 14-18.