Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2016

Padayon sa Pagpakigbisog Alang sa Panalangin ni Jehova

Padayon sa Pagpakigbisog Alang sa Panalangin ni Jehova

“Ikaw nakigtigi sa Diyos ug sa mga tawo mao nga ikaw sa kataposan midaog.”—GEN. 32:28.

AWIT: 60, 38

1, 2. Unsay kinahanglang pakigbisogan sa mga alagad ni Jehova karon?

SUKAD sa unang matinumanong tawo nga si Abel hangtod sa atong adlaw, nakigbisog na ang maunongong mga magsisimba. Si apostol Pablo misulat sa Hebreohanong mga Kristohanon nga sila “milahutay . . . sa usa ka dakong sangka [o, nakigbisog] bisan pa sa mga pag-antos,” samtang naningkamot nga mabatonan ang pag-uyon ug panalangin ni Jehova. (Heb. 10:32-34) Gitandi ni Pablo ang pagpakigbisog sa mga Kristohanon ngadto sa pagpanglimbasog sa mga atleta nga miapil sa mga sangka sa Gresya sama sa lumba sa dagan, wrestling, ug boksing. (Heb. 12:1, 4) Karon, kita anaa sa lumba sa kinabuhi ug may mga kaaway nga nagtinguhang kita malinga, mapandol, matumba, ug mawad-ag kalipay ug ganti sa umaabot.

2 Una, kita nakigbisog pag-ayo batok kang Satanas ug sa iyang daotang kalibotan. (Efe. 6:12) Hinungdanon nga suklan nato ang “lig-ong pagkatarok nga mga butang” sa kalibotan. Kini naglakip sa mga doktrina, pilosopiya, ug makadaot nga mga buhat, sama sa imoralidad, pagpanigarilyo, paghuboghubog, ug pag-abuso sa droga. Kinahanglan sab natong pakigbisogan ang atong mga  kahuyangan ug kahigawad.—2 Cor. 10:3-6; Col. 3:5-9.

3. Giunsa ta pagbansay sa Diyos sa pagsukol sa atong mga kaaway?

3 Posible ba gayong mapildi ang maong gamhanang mga kaaway? Oo, pero dili kana sayon. Gamit ang pananglitan sa usa ka boksidor sa karaang panahon, si Pablo miingon bahin sa iyang kaugalingon: “Ang akong pagpanuntok dili ingon sa pagsuntok sa hangin.” (1 Cor. 9:26) Maingon nga ang boksidor makig-away sa iyang kontra, kinahanglan sab tang mosukol sa atong mga kaaway. Si Jehova nagbansay ug nagtabang kanato sa atong pagpakig-away. Nagtagana siyag makaluwas sa kinabuhi nga mga instruksiyon diha sa iyang Pulong. Nagtabang usab siya kanato pinaagi sa binase sa Bibliyang mga publikasyon, mga tigom, asembliya, ug kombensiyon. Gipadapat ba nimo ang imong nakat-onan? Kon wala nimo kana buhata, sama ra kag ‘nagsuntok sa hangin,’ nga wala gyod mosukol sa kaaway.

4. Unsay atong buhaton aron dili ta mapildi sa daotan?

4 Ang atong mga kaaway mahimong moatake kanato sa panahon nga wala nato damha ug dihang luya ta, busa kinahanglan tang magmaalerto. Ang Bibliya nagpasidaan kanato: “Ayaw pagpadaog sa daotan, kondili padayong daoga ang daotan pinaagi sa maayo.” (Roma 12:21) Ang awhag nga dili ‘magpadaog sa daotan’ nagpakita nga mahimo natong mapildi ang daotan. Posible kana kon padayon natong suklan ang daotan. Apan, mahimong mapildi ta ni Satanas, sa iyang daotang kalibotan, ug sa atong mga kahuyangan kon kita dili magmabinantayon ug mohunong sa pagpakigbisog. Busa, ayaw gayod pagpapildi kang Satanas!—1 Ped. 5:9.

5. (a) Unsay angay natong hinumdoman aron mabatonan ang panalangin sa Diyos? (b) Kinsa nga mga karakter sa Bibliya ang atong hisgotan?

5 Aron magmadaogon, kinahanglang dili nato kalimtan kon nganong nakigbisog ta. Ug aron mabatonan ang pag-uyon ug panalangin sa Diyos, angay natong hinumdoman ang pasalig sa Hebreohanon 11:6: “[Si bisan kinsa] nga moduol sa Diyos angay nga motuo nga siya mao ug nga siya maoy tigganti sa mga matinuorong nagapangita kaniya.” Ang Gregong pulong nga gihubad ug “matinuorong nagapangita” nagpasabot ug pagpaningkamot pag-ayo. (Buh. 15:17) Sa Kasulatan, dunay maayong mga ehemplo sa mga lalaki ug babaye nga naningkamot pag-ayo aron mabatonan ang panalangin ni Jehova. Si Jacob, Raquel, Jose, ug Pablo nakasinatig mga kahimtang nga makapaluya sa emosyon ug sa pisikal. Bisan pa niana, gipamatud-an nila nga ang paglahutay moresultag mga panalangin. Sa unsang paagi nato masundog kining upat ka ehemplo?

ANG PAGLAHUTAY MORESULTAG MGA PANALANGIN

6. Unsay nakatabang kang Jacob sa paglahutay ug sa unsang paagi siya gigantihan? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

6 Ang patriarkang si Jacob nakigbisog ug milahutay tungod sa iyang gugma kang Jehova, pagpabili sa espirituwal nga mga butang, ug lig-ong pagtuo sa saad ni Jehova nga panalanginan ang iyang kaliwat. (Gen. 28:3, 4) Mao diay nga pag-edad ni Jacob ug mga 100, nanglimbasog siya aron mabatonan ang panalangin sa Diyos; nakiglayog pa gani siya sa nagmateryalisar nga manulonda. (Basaha ang Genesis 32:24-28.) Makahimo ba gyod si Jacob sa pagpakiglayog sa gamhanang manulonda pinaagi sa iyang kaugalingong kusog? Dili gyod! Pero determinado kaayo siya, ug iyang gipamatud-an nga dili siya moatras sa maong hagit! Ug gipanalanginan gyod siya sa iyang paglahutay. Gihatag kaniya ang haom nga ngalang Israel, (nga nagkahulogang “Nakigtigi [Nakigbisog] sa Diyos” o “Ang Diyos  Nakigtigi”). Naangkon ni Jacob ang ganti nga gitinguha usab nato—ang pag-uyon ug panalangin ni Jehova.

7. (a) Unsang makapaguol nga kahimtang ang nasinati ni Raquel? (b) Sa unsang paagi siya padayong nakigbisog, ug sa ulahi gipanalanginan?

7 Ang pinalanggang asawa ni Jacob nga si Raquel naghinamhinam usab nga makita kon unsaon pagtuman ni Jehova ang Iyang saad kang Jacob. Pero daw may babag. Si Raquel walay anak. Sa iyang adlaw, makapaguol kaayo ang maong kahimtang. Sa unsang paagi si Raquel nakapadayon sa pagpakigbisog bisan pa sa mga kahimtang nga makapahigawad ug dili niya mausab? Wala siya mawad-ig paglaom. Hinunoa, padayon siyang nakigbisog pinaagi sa makanunayong pag-ampo. Gidungog ni Jehova ang kinasingkasing nga pangamuyo ni Raquel, ug sa ulahi gipanalanginan siyag mga anak. Mao diay nga may higayong si Raquel mipatugbaw: “Uban ang makigbisogong mga pakigdumog ako nakigdumog . . . Ako migula usab nga mananaog!”—Gen. 30:8, 20-24.

8. Unsang mga kalisdanan ang nasinati ni Jose, ug nganong maayo siyang ehemplo nato?

8 Walay duhaduha nga ang pagkamatinumanon ni Jacob ug Raquel maayog epekto sa ilang anak nga si Jose, nga nakatabang niya sa pag-atubang sa mga pagsulay sa iyang pagtuo. Dihang nag-edad si Jose ug 17, bug-os nga nausab ang iyang kinabuhi. Tungod sa kasina, gibaligya siya sa iyang mga igsoon ingong ulipon. Sa ulahi, napriso siya sa Ehipto sulod sa daghang katuigan bisag walay sala. (Gen. 37:23-28; 39:7-9, 20-21) Si Jose wala magpadaog sa kahigawad ni maghunahunang manimalos. Hinunoa, iyang gisentro ang iyang hunahuna ug kasingkasing sa iyang maayong relasyon kang Jehova. (Lev. 19:18; Roma 12:17-21) Makabenepisyo ta sa ehemplo ni Jose. Pananglitan, bisag duna tay mapait nga kagahapon o ang atong kahimtang karon daw wala nay paglaom, kinahanglan nga padayon tang makigbisog ug molahutay. Makasalig ta nga kon buhaton nato kana, panalanginan ta ni Jehova.—Basaha ang Genesis 39:21-23.

9. Sa pagsundog kang Jacob, Raquel, ug Jose, unsay angay natong buhaton aron panalanginan ni Jehova?

9 Hunahunaa ang usa ka lisod nga kahimtang nga imong giatubang. Tingali tungod kana sa inhustisya, diskriminasyon, o pagbiaybiay. O kaha gipasanginlan ka sa sala nga wala nimo buhata, tingali tungod sa kasina. Imbes mosurender, hinumdomi kon nganong si Jacob, Raquel, ug Jose nakapadayon sa pag-alagad kang Jehova nga malipayon. Sila gipalig-on ug gipanalanginan sa Diyos kay sila padayong nagpabili pag-ayo sa espirituwal nga mga butang. Padayon silang nakigbisog ug milihok sumala sa ilang mga pag-ampo. Karon, hapit nang matapos kining daotang sistema sa mga butang; busa, importanteng palig-onon nato pag-ayo ang atong paglaom sa umaabot. Andam ka bang manglimbasog aron mabatonan ang pag-uyon ni Jehova?

MAGMAANDAM SA PAGPAKIGBISOG ALANG SA PANALANGIN

10, 11. (a) Sa unsang mga kahimtang nga tingali kita kinahanglang makigbisog alang sa panalangin sa Diyos? (b) Unsay makatabang nato sa paghimog hustong mga desisyon ug sa pagbuntog sa kahigawad ug kababagan?

10 Sa unsang mga kahimtang nga tingali kita makigbisog alang sa panalangin sa Diyos? Usa sa gipakigbisogan sa daghan mao ang kaugalingong kahuyangan. Ang uban kinahanglang maningkamot aron mahuptan ang positibong tinamdan sa ministeryo. O sa imong bahin, kinahanglan ka tingaling molahutay bisan pa sa dili maayong panglawas o kamingaw. Dili sab nato kalimtan ang pagpakigbisog sa uban nga pasayloon ang usa nga nakapasakit o nakasala kanila. Bisag unsa na ta ka dugayng nag-alagad  kang Jehova, kitang tanan kinahanglang makigbisog sa mga butang nga lagmit makababag sa atong pag-alagad sa Diyos, kinsa magaganti sa mga matinumanon.

Nakigbisog ka ba alang sa panalangin sa Diyos? (Tan-awa ang parapo 10, 11)

11 Sa pagkatinuod, lisod gayod ang paghimog hustong mga desisyon ug pagsubay sa Kristohanong dalan. Ilabina gayod kon ang atong malimbongong kasingkasing mobira kanato sa sayop nga direksiyon. (Jer. 17:9) Kon namatikdan nimo nga nagpaingon ka na sa maong direksiyon, pag-ampo alang sa balaang espiritu. Ang pag-ampo ug ang balaang espiritu makahatag nimog kusog sa pagsubay sa hustong dalan nga motultol sa mga panalangin ni Jehova. Lihok uyon sa imong mga pag-ampo. Paningkamoti ang pagbasa sa Bibliya kada adlaw, ug paggahig panahon para sa personal nga pagtuon ug regular nga Pamilyahanong Pagsimba.—Basaha ang Salmo 119:32.

12, 13. Sa unsang paagi natabangan ang duha ka Kristohanon sa pagkontrolar sa sayop nga mga tinguha?

12 Dunay daghang pananglitan kon sa unsang paagi ang Pulong sa Diyos, iyang espiritu, ug atong mga publikasyon nakatabang sa mga Kristohanon sa pagbuntog sa sayop nga mga tinguha. Usa ka tin-edyer ang nakabasa sa artikulong “Sa Unsang Paagi Makasukol Ka sa Sayop nga mga Tinguha?” nga makita sa Disyembre 8, 2003 nga Pagmata! Unsay iyang reaksiyon? “Nakigbisog ko sa pagkontrolar sa dili maayong mga hunahuna. Dihang nabasa nako sa artikulo nga ‘alang sa daghan, ang pagpakigbugno aron mabuntog ang sayop nga mga tinguha maoy  kusganon kaayo,’ gibati nako nga wala ko mag-inusara.” Ang maong batan-on natabangan usab sa artikulong “Di-Normal nga mga Estilo sa Kinabuhi—Mouyon ba ang Diyos Niini?” sa Oktubre 8, 2003 nga gula. Matod niya, ang artikulo nag-ingon nga alang sa pipila ang pagpakigbisog maoy “tunok sa unod.” (2 Cor. 12:7) Samtang sila magpadayon sa pagpakigbisog aron mahuptan ang matarong nga panggawi, sila makabatog positibong panglantaw sa umaabot. Miingon siya: “Tungod niana, naghunahuna ko nga kada adlaw puwede kong magmatinumanon. Mapasalamaton kaayo ko kang Jehova sa paggamit niya sa iyang organisasyon sa pagtabang kanato nga makalahutay matag adlaw niining daotang sistema.”

13 Tagda usab ang eksperyensiya sa usa ka sister sa United States. Siya misulat: “Salamat sa kanunayng pagtagana ninyo sa among panginahanglan sa hustong panahon. Sagad bation nako nga kining mga artikuloha gisulat para nako. Sa daghang katuigan nanglimbasog kong suklan ang pagtinguha sa usa ka butang nga gidumtan ni Jehova. Usahay, gusto na kong mosurender. Nahibalo ko nga si Jehova maluluy-on ug mapinasayloon, pero tungod sa akong sayop nga tinguha nga wala pod nako dumti, gibati nako nga dili ko takos sa iyang tabang. Lisod kaayo ni nga pagpakigbisog. . . . Human mabasa ang artikulong ‘Duna Ka bay “Kasingkasing sa Pag-ila” Kang Jehova?’ sa Marso 15, 2013 nga Bantayanang Torre, gibati nako nga gusto gyod kong tabangan ni Jehova.”

14. (a) Unsay pagbati ni Pablo sa iyang mga pakigbisog? (b) Sa unsang paagi kita magmadaogon sa pagpakigbisog sa atong mga kahuyangan?

14 Basaha ang Roma 7:21-25. Nahibalo si Pablo kon unsa ka lisod ang pagpakigbisog sa sayop nga mga tinguha ug sa mga kahuyangan. Apan masaligon siya nga magmadaogon siya sa maong pakigbisog pinaagi sa makanunayong pag-ampo kang Jehova ug pagpakitag pagtuo sa halad lukat ni Jesus. Komosta sa atong bahin? Posible ba nga magmadaogon usab kita sa pagpakigbisog sa atong mga kahuyangan? Oo, pinaagi sa pagsundog kang Pablo, bug-os nga pagsalig kang Jehova ug dili sa atong kaugalingon, ug pagpakitag pagtuo sa lukat.

15. Nganong ang pag-ampo makatabang kanato sa pagpabiling matinumanon ug sa paglahutay sa mga pagsulay?

15 May mga higayon nga tugotan sa Diyos nga ipakita nato kon unsa gyoy atong pagbati sa usa ka butang. Pananglitan, komosta kon kita (o ang usa ka membro sa pamilya) grabeng nasakit o nakasinatig inhustisya? Ikapakita nato ang atong bug-os nga pagsalig kang Jehova pinaagi sa pag-ampo nga hatagan kitag kusog aron magpabiling matinumanon, malipayon, ug balanse sa espirituwal. (Filip. 4:13) Ang eksperyensiya sa daghan, sa adlaw ni Pablo ug sa atoa, nagpamatuod nga ang pag-ampo makapalig-on ug makatabang kanato sa paglahutay.

PADAYON SA PAGPAKIGBISOG ALANG SA PANALANGIN NI JEHOVA

16, 17. Unsay determinado nimong buhaton?

16 Gusto gayod sa Yawa nga mosurender ka. Magmadeterminado nga ‘panguptan pag-ayo ang maayo.’ (1 Tes. 5:21) Magmasaligon nga magmadaogon ka batok kang Satanas, sa iyang daotang kalibotan, ug sa bisan unsang makasasalang hilig. Mahimo nimo kana kon bug-os kang mosalig sa katakos sa Diyos sa pagpalig-on kanimo.—2 Cor. 4:7-9; Gal. 6:9.

17 Busa, padayon sa pagpakig-away. Padayon sa pagpakigbisog. Padayon sa pagpanglimbasog. Padayon sa paglahutay. Magmasaligon nga si Jehova ‘magbubo nganha kanimo sa panalangin hangtod nga wala nay panginahanglan.’—Mal. 3:10.