Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Si apostol Pablo misulat nga si Jehova ‘dili motugot nga tentalon kamo nga labaw sa inyong maantos.’ (1 Cor. 10:13) Nagpasabot ba kini nga timbangtimbangon daan ni Jehova kon unsay atong maantos, dayon pilion niya kon unsang pagsulay ang modangat nato?

Tagda kon unsay nalangkit sa maong panglantaw. Usa ka brader kansang anak naghikog nangutana: ‘Gitimbangtimbang bang daan ni Jehova nga maagwanta ra namo sa akong asawa ang kaguol nga bation tungod sa paghikog sa among anak? Nahitabo ba kadto tungod kay nahibalo nang daan ang Diyos nga maantos namo kana?’ Makataronganon bang motuo nga maniobrahon ni Jehova ang mga panghitabo sa atong kinabuhi sa espesipikong mga paagi?

Ang dugang pagkonsiderar sa mga pulong ni Pablo sa 1 Corinto 10:13 motultol niini nga konklusyon: Dili nato mabasa sa Kasulatan nga timbangtimbangon daan ni Jehova kon unsay atong maantos ug dayon, base niana, pilion niya kon unsang mga pagsulay ang modangat nato. Hisgotan nato ang upat ka rason kon nganong makaingon ta niana.

Una, gihatagan ni Jehova ang mga tawo ug kagawasan sa pagpili. Buot niyang mopili ta kon unsay atong gusto nga dalan sa kinabuhi. (Deut. 30:19, 20; Jos. 24:15) Kon pilion nato ang hustong dalan, makalaom ta sa giya ni Jehova. (Prov. 16:9) Pero kon pilion nato ang sayop nga dalan, antoson nato ang resulta niana. (Gal. 6:7) Kon si Jehova pay mopili kon unsang mga pagsulay ang modangat nato, dili ba sama ra kanag gilimitahan niya ang atong kagawasan sa pagpili?

Ikaduha, dili ta panalipdan ni Jehova batok sa ‘panahon ug wala damhang panghitabo.’ (Eccl. 9:11) Ang usa tingali maaksidente, nga lagmit may mapait nga resulta, kay naatol nga tua siya sa maong dapit. Si Jesus naghisgot bahin sa usa ka trahedya diin 18 ka tawo ang namatay dihang natumpagan sa torre, ug miingon siya nga dili kadto pagbuot sa Diyos. (Luc. 13:1-5) Busa, dili makataronganon ang paghunahuna nga tinoon daan sa Diyos kon kinsay mabuhi ug mamatay tungod sa wala damhang panghitabo.

Ikatulo, ang matag usa kanato nalangkit sa isyu sa integridad. Hinumdomi nga gikuwestiyon ni Satanas ang integridad sa tanang magsisimba ni Jehova, nga nangangkong dili ta magmaunongon kang Jehova kon makaagom sa mga pagsulay. (Job 1:9-11; 2:4; Pin. 12:10) Kon ilikay ta ni Jehova sa pipila ka pagsulay kay nakita niyang daan nga dili nato kana maantos, dili ba makahatag nag dugang pamatuod sa  pangangkon ni Satanas nga nag-alagad ta sa Diyos tungod sa hakog nga motibo?

Ikaupat, dili kinahanglang sayron ni Jehova ang tanang mahitabo kanato. Ang ideya nga pilion daan sa Diyos kon unsang mga pagsulay ang modangat nato magpasabot nga nahibalo siya sa tanang mahitabo nato sa umaabot. Apan dili kana Kasulatanhon. Tinuod, puwedeng sayron sa Diyos ang umaabot. (Isa. 46:10) Pero gipakita sa Bibliya nga iyang pilion kon unsang mga panghitabo sa umaabot ang iyang sayron. (Gen. 18:20, 21; 22:12) Busa dihang gamiton niya ang iyang katakos sa pagkahibalong daan sa umaabot, ipakita sab niya ang iyang pagtahod sa atong kagawasan sa pagpili. Dili ba mao kanay atong madahom sa Diyos kinsa nagpabili sa atong kagawasan ug kanunayng naggamit sa iyang mga hiyas sa balanseng paagi?Deut. 32:4; 2 Cor. 3:17.

Nan, unsaon nato pagsabot ang mga pulong ni Pablo: “Dili . . . itugot [sa Diyos] nga tentalon kamo nga labaw sa inyong maantos”? Gihisgotan ni Pablo dinhi kon unsay buhaton ni Jehova panahon sa pagsulay, dili sa wala pa ang pagsulay. * Ang gisulti sa apostol nagpasalig nato nga bisan unsa mang pagsulay ang modangat, si Jehova motabang nato kon mosalig ta niya. (Sal. 55:22) Ang makapahupay nga mga pulong ni Pablo gibase sa duha ka hinungdanong kamatuoran.

Una, ang mga pagsulay nga atong giatubang maoy “sagad sa mga tawo.” Busa, ang atong mga pagsulay komon nang nasinatian sa mga tawo. Ang maong mga pagsulay maantos ra nato—basta mosalig ta sa Diyos. (1 Ped. 5:8, 9) Sa konteksto sa 1 Corinto 10:13, si Pablo naghisgot sa mga pagsulay nga naatubang sa Israel sa kamingawan. (1 Cor. 10:6-11) Ang maong mga pagsulay nasinati na sa mga tawo ug naantos sa matinumanong mga Israelinhon. Upat ka beses nga si Pablo miingon nga ang “pipila kanila” misupak. Ikasubo, ang pipila ka Israelinhon nagpadaog sa sayop nga mga tinguha kay wala sila mosalig sa Diyos.

Ikaduha, “ang Diyos kasaligan.” Ang rekord sa mga pakiglabot sa Diyos sa iyang katawhan nagpakita nga ihatag niya ang iyang maunongong gugma “niadtong nahigugma kaniya ug niadtong nagatuman sa iyang mga sugo.” (Deut. 7:9) Gipakita usab niana nga ang Diyos kanunayng motuman sa iyang mga saad. (Jos. 23:14) Tungod sa iyang rekord sa pagkamaunongon, kadtong nahigugma ug nagmatinumanon kaniya makasalig nga tumanon niya ang iyang saad maylabot sa mga pagsulay nga ila tingaling maatubang: (1) Dili niya tugotang moabot sa punto nga imposible nang maantos ang pagsulay, ug (2) ‘siya magtagana [kanilag] kalingkawasan.’

Si Jehova ‘magahupay kanato sa tanan natong kasakitan’

Sa unsang paagi si Jehova magtaganag kalingkawasan niadtong nagsalig niya? Siyempre, kon iyang kabubut-on, puwede niyang taposon ang usa ka pagsulay. Apan hinumdomi ang giingon ni Pablo: “Siya [si Jehova] usab magtaganag kalingkawasan aron kamo makahimo sa pag-antos niini.” Busa, sa daghang kahimtang, siya nagtaganag “kalingkawasan” pinaagi sa paghatag sa atong gikinahanglan aron makalahutay ta sa mga pagsulay. Tagda ang pipila ka paagi nga si Jehova nagtaganag kalingkawasan:

  • Siya ‘magahupay kanato sa tanan natong kasakitan [o, pagsulay].’ (2 Cor. 1:3, 4) Si Jehova makahupay sa atong hunahuna ug kasingkasing pinaagi sa iyang Pulong, balaang espiritu, ug sa espirituwal nga pagkaon nga gitagana sa matinumanong ulipon.Mat. 24:45; Juan 14:16; Roma 15:4.

  • Siya makagiya nato pinaagi sa balaang espiritu. (Juan 14:26) Dihang motungha ang mga pagsulay, ang espiritu mahimong magpahinumdom kanato sa mga asoy ug prinsipyo sa Bibliya ug dayon mahibaloan nato kon unsay maalamong buhaton.

  • Mahimong gamiton niya ang iyang mga anghel sa pagtabang nato.Heb. 1:14.

  • Mahimong motabang siya nato pinaagi sa atong mga isigkamagsisimba kinsa “makapalig-on” nato pinaagi sa pulong ug buhat.Col. 4:11.

Nan, unsa may atong ikahinapos maylabot sa kahulogan sa gisulti ni Pablo sa 1 Corinto 10:13? Dili pilion ni Jehova ang mga pagsulay nga atong atubangon. Pero, kon motungha man ang mga pagsulay, makaseguro ta niini: Kon bug-os tang mosalig kang Jehova, dili gyod niya tugotan ang pagsulay nga moabot sa punto nga imposible na natong maantos; motagana gyod siyag kalingkawasan aron makalahutay ta niana. Makapahupay gayod kana!

^ par. 2 Ang Gregong pulong nga gihubad ug “tentasyon” mahimong magpasabot ug “pagsulay.”