Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Matuman Gayod ang Katuyoan ni Jehova!

Matuman Gayod ang Katuyoan ni Jehova!

“Akong gisulti gayod kini; akong ipadangat usab kini. Akong giumol kini, akong pagabuhaton usab kini.”ISA. 46:11.

AWIT: 147, 149

1, 2. (a) Unsay gipadayag ni Jehova kanato? (b) Unsang pasalig ang atong mabasa sa Isaias 46:10, 11 ug 55:11?

ANG unang mga pulong sa Bibliya maoy simple apan makahuloganon: “Sa sinugdan gilalang sa Diyos ang mga langit ug ang yuta.” (Gen. 1:1) Tinuod, diyutay ra ang atong nahibaloan sa daghang butang nga gilalang sa Diyos, sama sa kawanangan, kahayag, ug grabidad, ug tipik ra sa uniberso ang atong nakita. (Eccl. 3:11) Bisan pa niana, si Jehova nagpadayag kanato sa iyang katuyoan sa yuta ug sa katawhan. Ang yuta mahimong haom nga puy-anan alang sa mga lalaki ug babaye nga gilalang sa larawan sa Diyos. (Gen. 1:26) Sila mahimong iyang mga anak, ug si Jehova mahimong ilang Amahan.

2 Sumala sa gihisgotan sa kapitulo tres sa Genesis, gibabagan ang katuyoan ni Jehova. (Gen. 3:1-7) Pero ang maong babag mabuntog gayod. Walay makapugong kang Jehova. (Isa. 46:10, 11; 55:11) Busa, makaseguro ta nga ang orihinal nga katuyoan ni Jehova matuman sa iyang gitakdang panahon!

3. (a) Unsang mga kamatuoran ang importante kaayo aron atong masabtan ang mensahe sa Bibliya? (b) Nganong repasohon nato karon ang maong mga pagtulon-an? (c) Unsang mga pangutana ang atong konsiderahon?

3 Sa walay duhaduha, nahibalo kita sa kamatuoran bahin sa katuyoan sa Diyos alang sa yuta ug sa katawhan, ug sa pangunang  papel ni Jesu-Kristo sa katumanan sa katuyoan sa Diyos. Importante kaayo ang maong mga kamatuoran ug lagmit lakip kana sa una natong mga nakat-onan dihang nagsugod ta pagtuon sa Pulong sa Diyos. Sa baylo, gusto natong tabangan ang sinserong mga tawo nga mahibalo usab nianang hinungdanong mga pagtulon-an. Karon, samtang gitun-an nato kining artikuloha, naningkamot ta sa pag-imbitar ug daghan kutob sa mahimo aron motambong sa Memoryal sa kamatayon ni Kristo. (Luc. 22:19, 20) Ang manambong daghag makat-onan bahin sa katuyoan sa Diyos. Busa, samtang nagkaduol ang Memoryal, haom lang nga maghunahuna tag espesipikong mga pangutana aron mainteres ang atong mga Bible study ug ubang sinserong tawo niining importanteng okasyon. Atong konsiderahon kining tulo ka pangutana: Unsa ang orihinal nga katuyoan sa Diyos alang sa yuta ug sa katawhan? Nganong nababagan kini? Ug nganong ang halad lukat ni Jesus mao ang yawi nga magbukas sa kahigayonan aron matuman ang katuyoan sa Diyos?

UNSA ANG ORIHINAL NGA KATUYOAN SA MAGLALALANG?

4. Sa unsang paagi ang kalalangan naghimaya kang Jehova?

4 Makapahingangha kaayo nga Maglalalang si Jehova. Ang tanan niyang gilalang maayo kaayo. (Gen. 1:31; Jer. 10:12) Unsay atong makat-onan sa kanindot ug kahapsay nga makita diha sa kalalangan? Dihang atong obserbahan ang kalalangan, makadayeg gyod ta kon sa unsang paagi mapuslanon ang tanang gilalang ni Jehova, gagmay ug dagko. Dili ba makapahingangha ang kakomplikado sa selula sa tawo, ang katahom sa bag-ong natawong bata, o ang kanindot sa pagsalop sa adlaw? Nakadayeg ta niini kay gilalang ta nga makaapresyar sa katahom.Basaha ang Salmo 19:1; 104:24.

5. Sa unsang paagi giseguro ni Jehova nga ang tibuok kalalangan molihok nga may kahapsay?

5 Ingon sa makita diha sa kalalangan, si Jehova mahigugmaong nagbutang ug mga limitasyon. Naghimo siyag mga balaod sa kinaiyahan ug sa moralidad aron masegurong ang tanan molihok nga may kahapsay. (Sal. 19:7-9) Sa pagkatinuod, ang tanang butang sa uniberso may kaugalingong dapit ug papel diha sa katuyoan sa Diyos. Si Jehova naghimog sukdanan kon sa unsang paagi magtinabangay ang iyang kalalangan. Sa ingon, ang balaod sa grabidad nagpugong sa atmospera aron magpabilin kining duol sa yuta, nagkontrolar sa pagtaob ug paghunas sa dagat, ug nakaamot sa kahapsay nga hinungdanon sa kinabuhi dinhi sa yuta. Ang tibuok kalalangan, apil ang mga tawo, naglihok sumala niini nga mga limitasyon. Klaro nga ang kahapsay sa kalalangan nagpamatuod nga dunay katuyoan ang Diyos alang sa yuta ug sa katawhan. Dihang magsangyaw, mapasiugda ba nato kon kinsa ang Hinungdan niining talagsaong kahapsay?Pin. 4:11.

6, 7. Unsa ang pipila ka gasa nga gihatag ni Jehova kang Adan ug Eva?

6 Orihinal nga katuyoan ni Jehova nga ang katawhan mabuhi sa yuta sa walay kataposan. (Gen. 1:28; Sal. 37:29) Dagaya niyang gihatagan si Adan ug Eva ug lainlaing bililhong gasa aron mabuhi nga malipayon. (Basaha ang Santiago 1:17.) Si Jehova naghatag nilag kagawasan sa pagpili, katakos sa pagpangatarongan, ug katakos sa paghigugma ug pagpakighigala. Ang Maglalalang nakig-estorya kang Adan ug naghatag ug instruksiyon kon sa unsang paagi ipakita ang pagkamatinumanon. Si Adan nakakat-on usab sa pagtagana sa iyang panginahanglan ug sa pag-atiman sa mga hayop ug sa yuta. (Gen. 2:15-17, 19, 20) Si Jehova naglalang sab kang Adan ug Eva nga may katakos sa pagtilaw, paghikap, pagtan-aw, pagpamati ug pagpanimaho. Tungod niana, bug-os  nilang matagamtam ang kanindot ug kadagaya sa ilang Paraisong puy-anan. Para sa unang magtiayon, daghan kaayo ang kahigayonan alang sa makapatagbawng trabaho, kalamposan, ug pagkat-on.

7 Unsa pay bahin sa katuyoan sa Diyos? Si Jehova naglalang kang Adan ug Eva nga may katakos sa pagpatunghag hingpit nga mga anak. Katuyoan Niya nga ang ilang mga anak manganak usab hangtod mapuno sa tawhanong pamilya ang tibuok yuta. Gusto ni Jehova nga si Adan ug Eva ug ang tanang ginikanan maghigugma sa ilang mga anak sama sa paghigugma niya sa iyang unang hingpit nga tawhanong mga anak. Ang yuta, nga puno sa mga tagana, mahimo unta nilang permanenteng puy-anan.Sal. 115:16.

NGANONG NABABAGAN KINI?

8. Unsay katuyoan sa balaod diha sa Genesis 2:16, 17?

8 Ang katuyoan sa Diyos wala dayon matuman. Ngano? Si Jehova naghatag kang Adan ug Eva ug simpleng balaod nga magpadayag kon ila bang giila ang mga limitasyon sa ilang kagawasan. Siya miingon: “Gikan sa tanang kahoy sa tanaman makakaon ka hangtod sa pagkatagbaw. Apan kon bahin sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan dili ka gayod mokaon gikan niini, kay sa adlaw nga mokaon ka gikan niini mamatay ka gayod.” (Gen. 2:16, 17) Dili lisod para kang Adan ug Eva nga sabton ang maong balaod; dili sab to lisod tumanon. Kon buot hunahunaon, dili nila maato ang gitaganang pagkaon.

9, 10. (a) Unsa ang akusasyon ni Satanas batok kang Jehova? (b) Unsay desisyon ni Adan ug Eva? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

9 Si Satanas nga Yawa migamit ug halas sa paglimbong kang Eva aron supakon ang iyang Amahan, si Jehova. (Basaha ang Genesis 3:1-5; Pin. 12:9) Gipatungha ni Satanas ang isyu nga ang tawhanong mga anak sa Diyos wala tugoting mokaon “gikan sa tanang kahoy sa tanaman.” Sama rag siya miingon: ‘Dili diay mo makahimo kon unsay inyong gusto?’ Dayon, misulti siyag klarong bakak: “Dili gayod kamo mamatay.” Unya, iyang gikombinsir si Eva nga dili kini angayng maminaw sa Diyos: “Nasayod ang Diyos nga sa mismong adlaw nga kamo mokaon gikan niini ang inyong mga mata mangabuka.” Miingon si Satanas nga dili ipakaon ni Jehova ang bunga sa kahoy kay makahatag kini kanilag espesyal nga kahibalo. Dugang pa, si Satanas mihimog bakak nga saad: “Kamo mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.”

10 Si Adan ug Eva kinahanglang modesisyon kon unsay buhaton. Sundon ba nila si Jehova, o maminaw sila sa halas? Sila midesisyon nga supakon ang Diyos. Sa pagbuhat niana, miduyog sila sa rebelyon ni Satanas. Ilang gisalikway si Jehova ingong ilang Amahan ug wala na magpasakop sa iyang luwas nga pagmando.Gen. 3:6-13.

11. Nganong wala balewalaa ni Jehova ang rebelyon?

11 Tungod sa ilang pagrebelde kang Jehova, nawala ni Adan ug Eva ang ilang kahingpitan. Dugang pa, ang ilang pagrebelde nagpahimulag kanila kang Jehova kay “putli kaayo ang [iyang] mga mata aron motan-aw sa daotan.” Maong siya “dili makahimo sa pagtan-aw sa kasamok [o, pagkadaotan].” (Hab. 1:13) Kon iya kadtong gibalewala, mameligro ang tibuok kalalangan—sa langit ug sa yuta. Labaw sa tanan, kon walay himoon ang Diyos bahin sa nahimong sala didto sa Eden, makuwestiyon ang iyang pagkakasaligan. Pero dili gyod usbon ni Jehova ang iyang mga sukdanan; dili gyod niya kini supakon. (Sal. 119:142) Busa, ang pagbaton ni Adan ug Eva ug kagawasan sa pagpili wala maghatag nilag katungod nga supakon ang balaod sa Diyos. Ingong resulta sa ilang pagrebelde kang Jehova, sila namatay ug mibalik sa abog nga ilang gigikanan.Gen. 3:19.

12. Unsay nahitabo sa mga anak ni Adan?

 12 Dihang gikaon ni Adan ug Eva ang bunga, gihimo nila ang ilang kaugalingon nga dili dalawaton ingong membro sa unibersohanong pamilya sa Diyos. Ang Diyos nagpalayas nila sa Eden, ug wala na silay paglaom nga makabalik. (Gen. 3:23, 24) Sa pagbuhat niana, makataronganong gipahamtang ni Jehova kanila ang mga sangpotanan sa ilang desisyon. (Basaha ang Deuteronomio 32:4, 5.) Kay dili na hingpit, dili na masundog sa tawo ang mga hiyas sa Diyos sa hingpit nga paagi. Dili lang ang iyang maayong kaugmaon ang giwala ni Adan, gipasa pa niya sa iyang mga anak ang pagkadili-hingpit, sala, ug kamatayon. (Roma 5:12) Gikuhaan niyag kahigayonan ang iyang mga kaliwat nga mabuhi sa walay kataposan. Dugang pa, dili na makapatunghag hingpit nga anak si Adan ug Eva, ingon man ang ilang mga anak. Human mapatalikod si Adan ug Eva gikan sa Diyos, si Satanas nga Yawa nagpadayon sa pagpahisalaag sa mga tawo hangtod karon.Juan 8:44.

NAPASIG-ULI TUNGOD SA LUKAT

13. Unsay gusto ni Jehova para sa mga tawo?

13 Hinunoa, gihigugma gihapon sa Diyos ang katawhan. Bisan pa sa pagrebelde ni Adan ug Eva, gusto ni Jehova nga masuod ang katawhan kaniya. Dili niya gusto nga naay mamatay. (2 Ped. 3:9) Busa, human dayon sa rebelyon, ang Diyos mihimog mga kahikayan aron makapakigsuod pag-usab ang katawhan kaniya. Gihimo niya kana sa paagi nga dili maglapas sa iyang matarong nga mga sukdanan. Giunsa kana paghimo ni Jehova?

14. (a) Sumala sa Juan 3:16, unsay gitagana sa Diyos aron mapasig-uli ang katawhan? (b) Unsang pangutana ang puwede natong hisgotan uban sa mga interesado?

14 Basaha ang Juan 3:16. Daghan sa atong giimbitar sa Memoryal ang nakamemorya sa maong teksto. Pero ang pangutana mao, Sa unsang paagi ang halad ni Jesus nagpaposible sa kinabuhing walay kataposan? Ang pagpangimbitar sa Memoryal, pagselebrar niini, ug pagbalikduaw sa nanambong maghatag natog kahigayonan sa pagtabang sa mga interesado nga masabtan ang tubag nianang importanteng pangutana. Lagmit makadayeg sila dihang mas masabtan nila kon sa unsang paagi ang gugma ug kaalam ni Jehova napakita pinaagi sa iyang gitaganang lukat. Unsang mga punto bahin sa lukat ang puwede natong ipasiugda?

15. Sa unsang paagi lahi ang tawong si Jesus kang Adan?

15 Si Jehova nagtaganag hingpit nga tawo aron mahimong lukat. Kanang tawhana kinahanglang magmaunongon kang Jehova ug andam mohatag sa iyang kinabuhi alang sa katawhan nga wala untay paglaom. (Roma 5:17-19) Gibalhin ni Jehova ang kinabuhi sa iyang unang linalang gikan sa langit nganhi sa yuta. (Juan 1:14) Sa ingon, si Jesus nahimong hingpit nga tawo, sama kang Adan sa sinugdan. Pero dili sama kang Adan, si Jesus nagkinabuhi sumala sa sukdanan ni Jehova alang sa hingpit nga tawo. Bisag grabeng gisulayan, si Jesus wala gyod makasala o mosupak sa bisan unsang balaod sa Diyos.

16. Nganong bililhong gasa ang lukat?

16 Ingong hingpit nga tawo, maluwas ni Jesus ang katawhan gikan sa sala ug kamatayon pinaagi sa paghatag sa iyang kinabuhi alang kanila. Siya ang katumbas sa kon unsa untay gidahom kang Adan—usa ka hingpit nga tawo, bug-os maunongon ug matinumanon sa Diyos. (1 Tim. 2:6) Si Jesus nahimong halad lukat nga nagpaposible aron mabuhi sa walay kataposan ang “daghan”—mga lalaki, babaye, ug kabataan. (Mat. 20:28) Oo, ang lukat mao ang yawi nga nagbukas sa kahigayonan aron matuman ang orihinal nga katuyoan sa Diyos. (2 Cor. 1:19, 20) Ang lukat naghatag ug kahigayonan sa tanang matinumanong  tawo nga mabuhi sa walay kataposan.

GIBUKSAN NI JEHOVA ANG KAHIGAYONAN

17. Unsay gipaposible sa lukat?

17 Si Jehova mihimog dakong sakripisyo aron itagana ang lukat. (1 Ped. 1:19) Para niya, bililhon kaayo ang katawhan maong andam niyang ihatag ang iyang bugtong Anak alang kanato. (1 Juan 4:9, 10) Sa diwa, si Jesus ang mipuli sa atong orihinal nga tawhanong amahan, si Adan. (1 Cor. 15:45) Sa pagbuhat niana, dili lang kinabuhi ang mapasig-uli ni Jesus; iya tang gihatagan ug kahigayonan nga mapasig-uli sa pamilya sa Diyos. Oo, pinaagi sa halad ni Jesus, puwedeng dawatog balik ni Jehova ang mga tawo sa iyang pamilya nga dili ikompromiso ang iyang pagkamatarong. Dili ba makapalipay ang paghunahuna sa panahon nga ang tanang matinumanong tawo mahimo nang hingpit? Mahiusa na ang langitnon ug yutan-ong bahin sa iyang pamilya. Sa bug-os nga diwa, kitang tanan mahimo nang mga anak sa Diyos.Roma 8:21.

18. Kanus-a si Jehova mahimong “tanang butang ngadto sa tanan”?

18 Ang rebelyon ni Satanas wala makapugong kang Jehova sa pagpakita sa iyang gugma sa katawhan, ni makapugong kini bisan sa dili hingpit nga mga tawo nga magmaunongon kang Jehova. Pinaagi sa lukat, tabangan ni Jehova ang tanan niyang mga anak nga mahimong bug-os nga matarong. Hunahunaa kon sama sa unsa ang kinabuhi dihang ang tanan nga “makakita sa Anak ug magpasundayag ug pagtuo” makabatog kinabuhing walay kataposan. (Juan 6:40) Tungod sa iyang dakong gugma ug kaalam, tumanon ni Jehova ang iyang orihinal nga katuyoan nga himoong hingpit ang iyang tawhanong pamilya. Ang atong Amahan nga si Jehova mahimo nang “tanang butang ngadto sa tanan.”1 Cor. 15:28.

19. (a) Ang pagkamapasalamaton angayng magpalihok kanato sa pagbuhat sa unsa? (Tan-awa ang kahong “ Magpadayon Ta sa Pagpangita sa mga Takos.”) (b) Unsang bahin sa lukat ang atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

19 Ang atong pagkamapasalamaton sa lukat angayng magpalihok kanato nga buhaton ang tanan aron ipahibalo sa uban nga puwede silang makabenepisyo sa maong bililhong gasa. Kinahanglang mahibalo ang mga tawo nga pinaagi lang sa lukat nga si Jehova nagtanyag sa tanang tawo ug kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan. Pero dili lang kana ang nalampos sa lukat. Ang sunod nga artikulo maghisgot kon sa unsang paagi ang halad ni Jesus maghusay usab sa moral nga mga isyu nga gipatungha ni Satanas didto sa Eden.