Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2017

Ang Lukat—“Hingpit nga Regalo” Gikan sa Amahan

Ang Lukat—“Hingpit nga Regalo” Gikan sa Amahan

“Ang matag maayong gasa ug matag hingpit nga regalo naggikan . . . sa Amahan.”SANT. 1:17.

AWIT: 148, 109

1. Unsay gipaposible sa lukat?

DAGHANG panalangin ang nahimong posible tungod sa halad lukat ni Jesu-Kristo. Tungod sa lukat, ang tanang anak ni Adan nga nahigugma sa pagkamatarong may kahigayonan nga mahimong bahin sa pamilya sa Diyos. Ang lukat maghatag sab natog kahigayonan nga malipayong mabuhi sa walay kataposan. Gawas pa niana, ang lukat ni Kristo magtaganag labaw pa kay sa pagpanalangin sa matinumanong katawhan. Ang pagkaandam ni Jesus mamatay samtang nagpaluyo sa pagkamatarong ni Jehova hinungdanon alang sa tanan, sa langit man o sa yuta.Heb. 1:8, 9.

2. (a) Unsang importanteng mga butang sa langit ug sa yuta ang giapil ni Jesus sa iyang pag-ampo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Unsay atong konsiderahon niining artikuloha?

2 Mga duha ka tuig una pa sa kamatayon ug halad lukat ni Jesus, gitudloan niya ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo: “Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mat. 6: 9, 10) Aron mas modako ang atong apresasyon sa lukat, atong hisgotan kon sa unsang paagi nalangkit kini sa pagbalaan sa ngalan sa Diyos, pagmando sa Gingharian sa Diyos, ug sa katumanan sa katuyoan sa Diyos.

“PAGABALAANON UNTA ANG IMONG NGALAN”

3. Unsay girepresentahan sa ngalan ni Jehova, ug giunsa pagbutangbutang ni Satanas kanang balaan nga ngalan?

3 Gihisgotan ni Jesus ang pagbalaan sa ngalan sa Diyos ingong unang hangyo diha sa iyang modelong pag-ampo. Ang ngalan ni Jehova nagrepresentar sa katibuk-an sa Iyang kamaayo, kahalangdon, ug kabalaan. Sa laing pag-ampo, gitawag ni Jesus si Jehova ingong “Amahan nga Balaan.” (Juan 17:11) Kay balaan man si Jehova, ang tanan niyang prinsipyo ug balaod maoy balaan. Bisan pa niini, sa tanaman sa Eden, malimbongong gikuwestiyon ni Satanas ang katungod sa Diyos sa paghatag ug sukdanan alang sa mga tawo. Pinaagi sa pagsultig bakak bahin kang Jehova, gibutangbutangan ni Satanas ang balaang ngalan sa Diyos.Gen. 3:1-5.

4. Sa unsang paagi si Jesus nakaamot sa pagbalaan sa ngalan sa Diyos?

4 Sa laing bahin, si Jesus nahigugma gayod sa ngalan ni Jehova. (Juan 17:25, 26) Nakaamot si Jesus sa pagbalaan sa ngalan sa Diyos. (Basaha ang Salmo 40:8-10.) Pinaagi sa iyang hingpit nga pagkinabuhi sa yuta, gipamatud-an ni Jesus nga makataronganon ug matarong ang pagtakda ni Jehova ug sukdanan para sa iyang intelihenteng mga linalang. Bisag gipaantos ni Satanas si Jesus sa masakit nga kamatayon, bug-os gihapong nagmaunongon si Jesus sa iyang langitnong Amahan. Pinaagi sa pagpabiling maunongon, gipamatud-an ni Jesus nga posible alang sa hingpit nga tawo nga magmatinumanon sa bug-os sa matarong nga sukdanan sa Diyos.

5. Sa unsang paagi atong ikapakita nga gibalaan nato ang ngalan sa Diyos?

5 Unsaon nato pagpakita nga gimahal nato ang ngalan ni Jehova? Ikapakita nato kana pinaagi sa atong panggawi. Si Jehova nagsugo nga kita magmabalaan. (Basaha ang 1 Pedro 1:15, 16.) Nagkahulogan kini nga si Jehova lang ang atong simbahon ug bug-os kasingkasing tang motuman kaniya. Bisag mag-atubang ug pagsulay, buhaton nato ang tanan sa pagkinabuhi subay sa iyang matarong nga mga prinsipyo ug balaod. Pinaagi sa matarong nga mga buhat, gipasidlak nato ang atong kahayag ug sa ingon naghimaya sa ngalan ni Jehova. (Mat. 5:14-16) Ingong balaang katawhan, atong gipamatud-an sa atong pagkinabuhi nga maayo ang mga balaod ni Jehova ug bakak ang mga akusasyon ni Satanas. Kay dili hingpit, kitang tanan masayop. Kon mahitabo kana, kinasingkasing tang maghinulsol ug mobiya sa mga binuhatan nga magpasipala kang Jehova.Sal. 79:9.

6. Bisag dili ta hingpit, nganong puwede tang isipon ni Jehova nga matarong?

6 Pinasukad sa halad ni Kristo, pasayloon ni Jehova ang mga sala niadtong nagpakitag pagtuo. Dawaton niya ingong iyang mga magsisimba kadtong nagdedikar sa ilang kaugalingon kaniya. Gipahayag ni Jehova nga matarong ang dinihogang mga Kristohanon ingong iyang mga anak. Gipahayag sab niya nga matarong ang “ubang mga karnero” ingong iyang mga higala. (Juan 10:16; Roma 5:1, 2; Sant. 2:21-25) Busa bisag karon, ang lukat nagpaposible nga kita makabaton ug matarong nga baroganan atubangan sa atong Amahan ug makaamot sa pagbalaan sa iyang ngalan.

“PAANHIA ANG IMONG GINGHARIAN”

7. Unsang mga panalangin ilalom sa pagmando sa Gingharian ang gipaposible sa lukat?

7 Sa modelong pag-ampo, ang sunod nga hangyo ni Jesus mao: “Paanhia ang imong  gingharian.” Sa unsang paagi konektado ang lukat ngadto sa Gingharian sa Diyos? Gipaposible sa lukat nga matigom ang 144,000 kinsa mahimong mga hari ug saserdote kauban ni Kristo sa langit. (Pin. 5:9, 10; 14:1) Si Jesus ug ang iyang kaubang mga magmamando, kinsa naglangkob sa Gingharian sa Diyos, mao ang magpatuman sa mga kaayohan sa lukat ngadto sa matinumanong katawhan sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang yuta mahimong paraiso, ug ang tanang matinumanong tawo mahimong hingpit, nga bug-os maghiusa sa langitnon ug yutan-ong bahin sa pamilya sa Diyos. (Pin. 5:13; 20:6) Si Jesus magdugmok sa ulo sa halas ug magpapha sa tanang epekto sa rebelyon ni Satanas sa tibuok uniberso.Gen. 3:15.

8. (a) Giunsa pagtabang ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga masabtan ang kaimportante sa Gingharian sa Diyos? (b) Karon, sa unsang paagi ikapakita nato ang atong pagsuportar sa Gingharian?

8 Samtang dinhi sa yuta, gitabangan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga masabtan ang kaimportante sa Gingharian sa Diyos. Human dayon sa iyang bawtismo, gipahayag ni Jesus “ang maayong balita sa gingharian sa Diyos” bisag asa siya moadto. (Luc. 4:43) Sa kataposan niyang gipamulong sa iyang mga tinun-an una siya mobalik sa langit, gisugo sila ni Jesus sa pagpamatuod bahin kaniya “hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.” (Buh. 1:6-8) Pinaagi sa pagsangyaw sa Gingharian, ang katawhan sa tibuok kalibotan makabatog kahigayonan nga makakat-on bahin sa lukat ug mahimong sakop sa Gingharian sa Diyos. Karon, ikapakita nato ang atong pagsuportar sa Gingharian pinaagi sa pagtabang sa mga igsoon ni Kristo sa yuta sa pagtuman sa sugo nga isangyaw ang maayong balita sa Gingharian sa tibuok kalibotan.Mat. 24:14; 25:40.

“MATUMAN UNTA ANG IMONG KABUBUT-ON”

9. Nganong makasalig ta nga tumanon ni Jehova ang iyang katuyoan sa katawhan?

9 Unsay gipasabot ni Jesus sa iyang sunod nga hangyo: “Matuman unta ang imong kabubut-on”? Si Jehova ang Maglalalang. Busa kon moingon siya nga mahitabo ang usa ka butang, mahitabo gyod kana. (Isa. 55:11) Dili siya motugot nga pugngan sa rebelyon ni Satanas ang Iyang katuyoan sa katawhan. Sukad sa sinugdan, kabubut-on na ni Jehova nga ang yuta mapuno sa hingpit nga mga anak ni Adan ug Eva. (Gen. 1:28) Kon namatay pa si Adan ug Eva nga walay anak, dili matuman ang katuyoan sa Diyos nga pun-on ang yuta sa ilang mga kaliwat. Busa, human makasala si Adan ug Eva, gitugotan sila ni Jehova nga makabatog mga anak. Pinaagi sa lukat, gihatagan ni Jehova ug kahigayonan ang tanang magpasundayag ug pagtuo nga mahimong hingpit ug mabuhi sa walay kataposan. Gihigugma ni Jehova ang mga tawo, ug kabubut-on niya nga ang matinumanong katawhan magkinabuhi sumala sa iyang katuyoan.

10. Sa unsang paagi ang mga patay makabenepisyo sa lukat?

10 Komosta man ang binilyong tawo nga nangamatay nga wala makabatog kahigayonan nga makaila ug makaalagad kang Jehova? Gipaposible sa lukat ang pagkabanhaw sa mga patay. Ang atong mahigugmaong langitnong Amahan magbuhi nila pag-usab ug maghatag kanilag kahigayonan sa pagkat-on bahin sa iyang katuyoan ug pagbatog kinabuhing walay kataposan. (Buh. 24:15) Gusto ni Jehova nga ang mga tawo mabuhi, dili mamatay. Ingong Tuboran sa kinabuhi, siya mahimong Amahan sa tanang pagabanhawon. (Sal. 36:9) Busa, haom kaayo nga gitudloan ta ni Jesus sa pag-ampo: “Amahan namo nga anaa sa mga langit.” (Mat. 6:9) Gihatagan ni Jehova si Jesus ug hinungdanong papel sa pagbanhaw sa mga patay. (Juan 6:40, 44) Sa Paraiso, tumanon ni Jesus ang iyang papel ingong “ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi.”Juan 11:25.

11. Unsay kabubut-on sa Diyos alang sa “dakong panon”?

11 Si Jehova mahinatagon dili lang sa pipila ka espesyal nga tawo, kay si Jesus miingon: “Si  bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa Diyos, kini siya maoy akong igsoong lalaki ug igsoong babaye ug inahan.” (Mar. 3:35) Kabubut-on sa Diyos nga mahimong iyang mga magsisimba ang dili maihap nga “dakong panon” gikan sa tanang nasod, tribo, ug pinulongan. Kadtong magpasundayag ug pagtuo sa lukat ni Kristo ug magbuhat sa kabubut-on sa Diyos mahimong malakip niadtong moingon: “Ang kaluwasan utang namo sa atong Diyos, nga naglingkod sa trono, ug sa Kordero.”Pin. 7:9, 10.

12. Sa unsang paagi nadayag diha sa modelong pag-ampo ang katuyoan ni Jehova alang sa masinugtanong katawhan?

12 Ang katuyoan ni Jehova alang sa matinumanong katawhan nadayag diha sa mga hangyo sa modelong pag-ampo ni Jesus. Kaharmonya niini nga pag-ampo, gusto natong buhaton ang atong maarangan sa pagbalaan, o pag-isip nga balaan, sa ngalan ni Jehova. (Isa. 8:13) Ang ngalan mismo ni Jesus nagkahulogang “Si Jehova Maoy Kaluwasan,” ug ang atong kaluwasan pinaagi sa lukat magpasidungog ug maghimaya sa ngalan ni Jehova. Ang Gingharian sa Diyos gamiton sa pagpatuman sa mga benepisyo sa lukat nganha sa masinugtanong katawhan. Sa pagkatinuod, ang modelong pag-ampo nagpasalig kanato nga walay makapugong sa katumanan sa kabubut-on sa Diyos.Sal. 135:6; Isa. 46:9, 10.

IPAKITA ANG IMONG PAGKAMAPASALAMATON SA LUKAT

13. Unsay gipakita sa atong bawtismo?

13 Ang usa ka importanteng paagi nga ikapakita nato ang pagkamapasalamaton sa lukat mao ang pagdedikar sa atong kaugalingon kang Jehova pinasukad sa atong pagtuo sa lukat ug pagpabawtismo. Ang atong bawtismo nagpakita nga “kita iya ni Jehova.” (Roma 14:8) Nagrepresentar kini sa atong hangyo sa Diyos nga makabaton ug hinlong konsensiya. (1 Ped. 3:21) Tubagon ni Jehova kana nga hangyo pinaagi sa pagpadapat kanato sa  nagahinlong dugo sa halad ni Kristo. Kita makasalig gayod nga iyang ihatag kanato ang tanan niyang gisaad.Roma 8:32.

Sa unsang mga paagi ikapakita nato ang atong pagkamapasalamaton sa lukat? (Tan-awa ang parapo 13, 14)

14. Nganong gisugo ta sa paghigugma sa atong isigkatawo?

14 Unsa pay laing paagi nga ikapakita nato ang atong pagkamapasalamaton sa lukat? Tungod kay ang tanang ginabuhat ni Jehova gipalihok sa gugma, iyang kabubut-on nga ang tanan niyang magsisimba magpakitag gugma ingong pangunang hiyas. (1 Juan 4:8-11) Atong gipamatud-an nga gusto natong mahimong “mga anak sa [atong] Amahan nga anaa sa mga langit” pinaagi sa paghigugma nato sa atong isigkatawo. (Mat. 5:43-48) Ang sugo nga higugmaon ang atong isigkatawo maoy ikaduha sa sugo nga higugmaon si Jehova. (Mat. 22:37-40) Ang usa ka importanteng paagi nga ikapakita nato ang atong gugma sa isigkatawo mao ang pagtuman sa sugo nga isangyaw ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Dihang ipakita nato ang atong gugma sa isigkatawo, gibanaag nato ang himaya sa Diyos. Sa pagkatinuod, ang atong gugma sa Diyos “mahingpit dinhi kanato” kon atong sundon ang sugo sa paghigugma sa uban, ilabina sa atong mga igsoon.1 Juan 4:12, 20.

ANG LUKAT MAGTAGANAG “MGA PANAHON SA KAHAYAHAY” GIKAN KANG JEHOVA

15. (a) Unsang mga panalangin ang atong nadawat karon gikan kang Jehova? (b) Unsang mga panalangin ang atong madawat sa umaabot?

15 Bug-os nga mapasaylo ang atong mga sala kon magpakita tag pagtuo sa lukat. Ang Pulong sa Diyos nagpasalig kanato nga ang atong mga sala mahimong “mapapas.” (Basaha ang Buhat 3:19-21.) Sama sa ato nang nahisgotan, pinasukad sa lukat, gisagop ni Jehova ang iyang dinihogan sa espiritung mga alagad ingong mga anak. (Roma 8:15-17) Kon bahin kanato nga sakop sa “ubang mga karnero,” sama rag nagbuhat na si Jehova ug sertipiko sa pagsagop nga gisulatan sa atong ngalan. Human kita mahingpit ug makalabang sa kataposang pagsulay, si Jehova malipay sa pagpirma sa sertipiko, ingnon ta, ug pagsagop kanato ingong iyang pinalanggang yutan-ong mga anak. (Roma 8:20, 21; Pin. 20:7-9) Ang gugma ni Jehova sa iyang bililhong mga anak walay kataposan. Ang mga benepisyo sa lukat magpabilin hangtod sa hangtod. (Heb. 9:12) Dili gayod mawala ang bili niini nga gasa. Walay tawo o gahom ang makakuha niini kanato.

16. Sa unsang paagi ang lukat tinuod nga nagpahigawas kanato?

16 Walay mahimo ang Yawa sa pagpugong sa tanang tinuod nga mahinulsolon sa pagkahimong bahin sa pamilya ni Jehova. Si Jesus mianhi sa yuta ug namatay “makausa alang sa tanang panahon.” Busa bug-os nga nabayran ang lukat. (Heb. 9:24-26) Wagtangon niini ang silot nga napanunod nato gikan kang Adan. Tungod sa halad ni Kristo, wala na kita maulipon sa kalibotan nga gigamhan ni Satanas, ug wala na ta magkinabuhi nga may kahadlok sa kamatayon.Heb. 2:14, 15.

17. Unsay imong pagbati sa gugma ni Jehova kanimo?

17 Kasaligan gayod ang mga saad sa Diyos. Maingon nga ang iyang mga balaod sa kalalangan dili mapakyas, dili sab ta pakyason ni Jehova. Siya dili mausab. (Mal. 3:6) Gihatagan ta ni Jehova ug labaw pa sa gasa nga kinabuhi. Gihatagan ta niya sa iyang gugma. “Kita nakahibalo ug nagtuo sa gugma nga nabatonan sa Diyos sa atong kahimtang. Ang Diyos gugma.” (1 Juan 4:16) Ang tibuok yuta mahimo unyang nindot kaayong paraiso, ug ang tanan magbanaag sa gugma sa Diyos. Hinaot moduyog kita sa matinumanon nga langitnong mga linalang sa Diyos sa pag-ingon: “Ang pagdayeg ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang dungog ug ang gahom ug ang kusog maiya unta sa atong Diyos hangtod sa kahangtoran. Amen.”Pin. 7:12.