Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Kinsay Nanguna sa Katawhan sa Diyos Karon?

Kinsay Nanguna sa Katawhan sa Diyos Karon?

“Hinumdomi sila nga nagapanguna kaninyo.”HEB. 13:7.

AWIT: 125, 43

1, 2. Human sa pagsaka ni Jesus sa langit, unsay lagmit gihunahuna sa mga apostoles?

ANG mga apostoles ni Jesus nagtindog sa Bukid sa mga Olibo, nga nagtan-aw sa langit. Bag-o ra nilang nakita ang ilang agalon ug higala, si Jesus, nga gibayaw ug nasalipdan sa panganod. (Buh. 1:9, 10) Sulod sa mga duha ka tuig, si Jesus nagtudlo, nagdasig, ug naggiya kanila. Karon, wala na siya. Unsa may ilang himoon?

2 Si Jesus nagsugo sa iyang mga sumusunod: “Kamo mahimong akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.” (Buh. 1:8) Sa unsang paagi nila matuman ang maong sugo? Tinuod, si Jesus nagpasalig nga sa dili madugay madawat nila ang balaang espiritu. (Buh. 1:5) Bisan pa niana, nagkinahanglag giya ug pag-organisar ang tibuok kalibotang pagsangyaw. Sa miagi, gigamit ni Jehova ang makitang mga representante sa paggiya ug pag-organisar sa iyang katawhan. Busa, lagmit naghunahuna ang mga apostoles, ‘Magtudlo ba si Jehova ug bag-ong lider?’

3. (a) Human sa pagsaka ni Jesus sa langit, unsang hinungdanong desisyon ang gihimo sa matinumanong mga apostoles? (b) Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

 3 Wala pay duha ka semana human niadto, ang mga tinun-an ni Jesus mikonsulta sa Kasulatan, miampo alang sa giya sa Diyos, ug mipili kang Matias aron pulihan si Judas Iskariote ingong ika-12 nga apostoles. (Buh. 1:15-26) Nganong ang maong pagpili hinungdanon kaayo kanila ug kang Jehova? Gihulipan ni Matias ang usa ka hinungdanong katungdanan. * Gipili ni Jesus ang iyang mga apostoles aron may kauban siya sa pagsangyaw ug sila may importanteng papel taliwala sa katawhan sa Diyos. Unsa ang maong papel, ug sa unsang paagi gitabangan sila ni Jehova ug Jesus sa pagtuman niana? Unsang susamang kahikayan ang naglungtad taliwala sa katawhan sa Diyos karon? Ug sa unsang paagi nato ‘hinumdoman sila nga nagapanguna,’ ilabina kadtong naglangkob sa “matinumanon ug maalamong ulipon”?Heb. 13:7; Mat. 24:45.

MAKITANG GRUPO UBOS SA DILI MAKITANG LIDER

4. Unsay papel sa mga apostoles ug sa ubang ansiyano sa Jerusalem sa unang siglo?

4 Sa Pentekostes 33 C.E., ang mga apostoles nagsugod pagpanguna diha sa Kristohanong kongregasyon. Nianang higayona, “si Pedro mibarog uban sa napulog-usa” ug nagpaambit sa makaluwas ug kinabuhing mga kamatuoran ngadto sa panon sa mga Hudiyo ug mga kinabig. (Buh. 2:14, 15) Daghan kanila nahimong mga magtutuo. Human niadto, ang bag-ong mga Kristohanon “nagpadayon sa pagdeboto sa ilang kaugalingon sa ginatudlo sa mga apostoles.” (Buh. 2:42) Gidumala sa mga apostoles ang pondo sa kongregasyon. (Buh. 4:34, 35) Sila nag-atiman sa espirituwal nga panginahanglan sa katawhan sa Diyos, nga nag-ingon: “Among ideboto ang among kaugalingon sa pag-ampo ug sa pagministeryo sa pulong.” (Buh. 6:4) Ug ilang gipadala ang eksperyensiyadong mga Kristohanon aron masangyawan ang bag-ong mga teritoryo. (Buh. 8:14, 15) Sa ngadtongadto, ang ubang dinihogang mga ansiyano miduyog sa mga apostoles sa pagdumala sa kalihokan sa mga kongregasyon. Ingong nagamandong lawas, sila naghatag ug instruksiyon sa tanang kongregasyon.Buh. 15:2.

5, 6. (a) Sa unsang paagi ang nagamandong lawas gihatagag gahom sa balaang espiritu? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Sa unsang paagi ang nagamandong lawas gitabangan sa mga manulonda? (c) Sa unsang paagi ang nagamandong lawas gigiyahan sa Pulong sa Diyos?

5 Giila sa mga Kristohanon sa unang siglo nga ang nagamandong lawas gigiyahan ni Jehova nga Diyos pinaagi sa ilang Lider nga si Jesus. Nganong segurado sila niini? Una, ang nagamandong lawas gihatagag gahom sa balaang espiritu. (Juan 16:13) Gibubo ang balaang espiritu sa tanang dinihogang Kristohanon, pero kini ilabinang nagtabang sa mga apostoles ug ubang ansiyano sa Jerusalem sa pagtuman sa ilang papel ingong tigdumala. Pananglitan, niadtong 49 C.E., gigiyahan sa balaang espiritu ang nagamandong lawas sa pagdesisyon sa isyu labot sa pagpatuli. Ang mga kongregasyon misunod sa ilang giya ug “padayong nalig-on diha sa pagtuo ug miuswag sa gidaghanon adlaw-adlaw.” (Buh. 16:4, 5) Ang sulat nga naundan sa maong desisyon nagpadayag usab nga ang nagamandong lawas nagpakita sa bunga sa espiritu sa Diyos, lakip ang gugma ug pagtuo.Buh. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.

6 Ikaduha, ang nagamandong lawas gitabangan sa mga manulonda. Sa wala pa mabawtismohi si Cornelio ingong unang dili tinuling Hentil nga Kristohanon, usa ka manulonda  ang nagsugo niya nga ipatawag si apostol Pedro. Human sa pagsangyaw ni Pedro kang Cornelio ug sa mga paryente niini, gibubo kanila ang balaang espiritu, bisag dili sila tinuli. Nagpalihok ni sa mga apostoles ug ubang igsoon nga magpasakop sa kabubut-on sa Diyos ug dawaton ang dili tinuling mga Hentil sa Kristohanong kongregasyon. (Buh. 11:13-18) Dugang pa, ang mga manulonda aktibong nagpaluyo sa buluhatong pagsangyaw nga gidumala sa nagamandong lawas. (Buh. 5:19, 20) Ikatulo, ang nagamandong lawas gigiyahan sa Pulong sa Diyos. Ang maong dinihogan sa espiritu nga mga ansiyano gigiyahan sa Kasulatan dihang naghusay sa mga isyu maylabot sa doktrina ug naghatag ug mga instruksiyon ngadto sa mga kongregasyon.Buh. 1:20-22; 15:15-20.

7. Nganong makaingon ta nga si Jesus nanguna sa unang mga Kristohanon?

7 Bisag may awtoridad ang nagamandong lawas sa unang kongregasyon, giila nila si Jesus ingong ilang Lider. “Iyang [si Kristo] gihatag ang pipila ingong mga apostoles,” misulat si apostol Pablo. “Magatubo unta kita sa tanang butang pinaagi sa gugma ngadto kaniya nga mao ang ulo, si Kristo.” (Efe. 4:11, 15) Imbes tawgon ang ilang kaugalingon sa ngalan sa usa ka prominenteng apostol, “ang mga tinun-an pinaagi sa pagtultol sa Diyos unang gitawag nga mga Kristohanon.” (Buh. 11:26) Tinuod, giila ni Pablo ang kahinungdanon sa ‘paghupot pag-ayo sa mga tradisyon’ o binase sa Kasulatan nga mga pagtulon-an nga gihatag sa mga apostoles ug sa ubang nagapanguna. Bisan pa niana, siya midugang: “Apan buot ko nga mahibalo kamo nga ang ulo sa matag lalaki [lakip ang matag membro sa nagamandong lawas] mao si Kristo; . . . sa baylo ang ulo ni Kristo mao ang Diyos.” (1 Cor. 11:2, 3) Oo, ilalom sa iyang Ulo, si Jehova nga Diyos, ang dili makita ug hinimayang si Kristo Jesus nanguna sa kongregasyon.

“DILI KINI BULUHATON SA TAWO”

8, 9. Sukad sa ulahing bahin sa ika-19 nga siglo, unsay hinungdanong papel ni Brader Russell?

8 Sa ulahing bahin sa ika-19 nga siglo, si Charles Taze Russell ug ang pipila sa iyang mga kauban naningkamot sa pagpasig-uli sa matuod nga Kristohanong pagsimba. Aron tabangan sila sa pagwali sa kamatuoran sa Bibliya sa lainlaing pinulongan, legal nga giestablisar niadtong 1884 ang Zion’s Watch Tower Tract Society, ug si Brader Russell ang presidente niini. * Usa siya ka maayong estudyante sa Bibliya, ug maisogon niyang giyagyag ang bakak nga mga doktrina sama sa Trinidad ug imortalidad sa kalag. Iyang nasabtan nga ang pagbalik ni Kristo dili makita ug “ang tinudlong mga panahon sa mga nasod” matapos sa 1914. (Luc. 21:24) Bug-os nga gigamit ni Brader Russell ang iyang panahon, kusog, ug kuwarta sa pagpaambit niini nga mga kamatuoran. Klaro nga nianang hinungdanong yugto, si Brader Russell gigamit ni Jehova ug ni Jesus.

9 Si Brader Russell wala mangitag espesyal nga pagtagad gikan sa mga tawo. Niadtong 1896, siya misulat: “Dili namo gusto ang pasidungog, o pagdayeg, alang kanamo o sa among mga sinulat; dili sab namo gustong tawgong Reverend o Rabbi. Ni gusto namo nga si bisan kinsa tawgon sa among ngalan.” Sa ulahi siya miingon: “Dili kini buluhaton sa tawo.”

10. (a) Kanus-a gitudlo ni Jesus “ang matinumanon ug maalamong ulipon”? (b) Isaysay kon sa unsang paagi anam-anam nga nasabtan nga ang Nagamandong Lawas lahi sa Watch Tower Society.

10 Niadtong 1919, tulo ka tuig human sa kamatayon ni Brader Russell, gitudlo ni Jesus “ang matinumanon ug maalamong ulipon.” Ngano? Aron tagan-an ang iyang mga sulugoon sa panimalay ug “pagkaon sa hustong  panahon.” (Mat. 24:45) Bisan niadtong sayong katuigan, usa ka gamayng grupo sa dinihogang mga brader nga nag-alagad sa hedkuwarter sa Brooklyn, New York, ang nag-andam ug nag-apod-apod ug espirituwal nga pagkaon sa mga sumusunod ni Jesus. Ang terminong “nagamandong lawas” unang makita sa atong mga publikasyon sa katuigan sa 1940. Nianang panahona, gituohan nga ang nagamandong lawas mao ra ang Watch Tower Bible and Tract Society. Apan pagka-1971, giklaro nga ang Nagamandong Lawas lahi sa Watch Tower Society ug sa mga direktor niini, kinsa maoy nag-atiman sa legal nga mga butang. Sukad niadto, ang Nagamandong Lawas naglakip na sa dinihogang mga brader nga dili mga direktor sa Sosyedad. Sa di pa dugayng katuigan, ang responsableng mga brader nga bahin sa “ubang mga karnero” nag-alagad ingong mga direktor sa legal nga Sosyedad ug sa ubang korporasyon nga gigamit sa katawhan sa Diyos. Sa ingon, ang Nagamandong Lawas makapokus na sa pagtaganag espirituwal nga instruksiyon ug giya. (Juan 10:16; Buh. 6:4) Ang Hulyo 15, 2013 nga Bantayanang Torre nagpatin-aw nga “ang matinumanon ug maalamong ulipon” maoy usa ka gamayng grupo sa dinihogang mga brader nga naglangkob sa Nagamandong Lawas.

Ang nagamandong lawas, katuigan sa 1950

11. Sa unsang paagi nagahimog desisyon ang Nagamandong Lawas?

11 Ang Nagamandong Lawas mohimog importanteng mga desisyon ingong grupo. Sa unsang paagi? Ang mga membro niini magmiting kada semana, nga makatabang nila nga mamentinar ang maayong komunikasyon ug panaghiusa. (Prov. 20:18) Walay membro sa Nagamandong Lawas ang giisip nga mas importante kay sa ubang membro, busa kada tuig, magpulipuli sila pagtsirman sa ilang miting. (1 Ped. 5:1) Ingon sab niana ang kahikayan sa unom ka komite sa Nagamandong Lawas. Ug ang matag membro sa maong lawas naglantaw sa ilang kaugalingon, dili ingong lider sa iyang mga igsoon, kondili ingong usa sa “mga sulugoon sa panimalay,” kinsa gipakaon sa matinumanong ulipon ug ubos sa pagdumala niini.

Sukad sa pagkatudlo niini niadtong 1919, ang matinumanong ulipon nagtaganag espirituwal nga pagkaon alang sa katawhan sa Diyos (Tan-awa ang parapo 10, 11)

“KINSA BA GAYOD ANG MATINUMANON UG MAALAMONG ULIPON?”

12. Sanglit ang Nagamandong Lawas dili inspirado ni hingpit, unsang mga pangutana ang motungha?

12 Ang Nagamandong Lawas dili inspirado ni hingpit. Busa, posibleng masayop sila sa pagpatin-aw sa mga pagtulon-an sa Bibliya o sa ilang paggiya sa organisasyon. Gani, makita sa Giya sa Pagpanukiduki Para sa mga Saksi ni Jehova ang ulohang “Katin-awan sa Atong mga Pagtulon-an,” nga naglista sa mga kausaban sa atong pagsabot sa Kasulatan. Aw, wala mag-ingon si Jesus nga ang iyang matinumanong ulipon magtaganag hingpit nga espirituwal nga pagkaon. Busa unsaon nato pagtubag ang pangutana ni Jesus: “Kinsa ba gayod ang matinumanon ug maalamong ulipon?” (Mat. 24:45) Unsay pamatuod nga ang Nagamandong Lawas mao ang matinumanong ulipon? Atong konsiderahon ang tulo ka butang nga naggiya usab sa nagamandong lawas sa unang siglo.

13. Sa unsang paagi gitabangan sa balaang espiritu ang Nagamandong Lawas?

13 Pamatuod sa balaang espiritu. Gitabangan sa balaang espiritu ang Nagamandong Lawas nga masabtan ang mga kamatuoran sa Kasulatan nga wala masabti kaniadto. Pananglitan, tagda ang listahan sa giklarong mga pagtulon-an nga gihisgotan sa miaging parapo. Seguradong walay tawong makasabot ug makapatin-aw sa “lawom nga mga butang sa Diyos” nga siyasiya ra! (Basaha ang 1 Corinto 2:10.) Ang Nagamandong Lawas mibati sama kang apostol Pablo, kinsa misulat: “Kining mga butanga atong gisulti usab, dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kondili pinaagi niadtong gitudlo sa espiritu.”  (1 Cor. 2:13) Human sa gatosan ka tuig nga apostasya ug espirituwal nga kangitngit, may lain pa bang nakatabang sa kusog nga pag-uswag sa espirituwal nga pagsabot sukad sa 1919 gawas sa balaang espiritu?

14. Sumala sa Pinadayag 14:6, 7, sa unsang paagi gitabangan sa mga manulonda ang katawhan sa Diyos karon?

14 Pamatuod sa tabang sa mga manulonda. Ang Nagamandong Lawas dunay dakong responsabilidad sa pagdumala sa tibuok kalibotang pagsangyaw nga gihimo sa kapig walo ka milyong magmamantala. Nganong malamposon kaayo ang maong buluhaton? Usa ka rason mao ang pagpaluyo sa mga manulonda. (Basaha ang Pinadayag 14:6, 7.) Sa daghang higayon, nasangyawan sa mga magmamantala ang mga indibiduwal nga mao pa gyoy paghumag ampo alang sa tabang! * Sa pipila ka nasod, ang pag-uswag sa pagsangyaw ug paghimog mga tinun-an bisan pa sa grabeng pagsupak nahimong posible usab tungod sa tabang sa mga manulonda.

15. Unsay kalainan tali sa Nagamandong Lawas ug sa mga lider sa Kakristiyanohan? Paghatag ug pananglitan.

15 Pagsalig sa Pulong sa Diyos. (Basaha ang Juan 17:17.) Tagda ang nahitabo niadtong 1973. Ang Disyembre 1 nga Bantayanang Torre nangutana: “Ang mga tawo bang wala makakuha sa ilang bisyo sa tabako kuwalipikado sa bawtismo?” Ang tubag mao: “Ang Kasulatanhong ebidensiya nagapunting sa konklusyon nga dili sila kuwalipikado.” Human isitar ang  pipila ka konektadong teksto, gipatin-aw sa Bantayanang Torre kon nganong kinahanglang palagpoton ang dili mahinulsolong tigtabako. (1 Cor. 5:7; 2 Cor. 7:1) Kini nag-ingon: “Wala kini maghawas sa panlimbasog nga molihok nga dinalidali, diniktador nga paagi. Ang [estriktong sukdanan] nagagikan gayod sa Diyos, nga nagpahayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang sinulat nga Pulong.” May lain pa bang relihiyon nga bug-os nagsalig sa Pulong sa Diyos, bisag lisod kaayo kining himoon sa pipila ka membro niini? Usa ka libro sa United States bahin sa relihiyon ang di pa dugayng miingon: “Ang Kristiyanong mga lider sagad mag-usab-usab sa ilang mga doktrina aron mohaom sa mga pagtulon-an ug opinyon sa ilang mga membro ug sa publiko.” Kon ang Nagamandong Lawas nagpagiya sa Pulong sa Diyos imbes sa opinyon sa publiko dihang modesisyon, kinsa ba gayod ang nanguna sa katawhan sa Diyos karon?

“HINUMDOMI SILA NGA NAGAPANGUNA”

16. Unsay usa ka paagi nga atong hinumdoman ang Nagamandong Lawas?

16 Basaha ang Hebreohanon 13:7. Ang pulong nga “hinumdomi” mahimo usab nga hubarong “hisgoti.” Busa, ang usa ka paagi nga imong ‘hinumdoman sila nga nagapanguna’ mao ang paghisgot sa Nagamandong Lawas sa imong mga pag-ampo. (Efe. 6:18) Palandonga ang ilang responsabilidad sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon, pagdumala sa tibuok kalibotang pagsangyaw, ug paggamit sa mga donasyon sa maalamong paagi. Seguradong nagkinahanglan gyod sila sa atong makanunayong pag-ampo!

17, 18. (a) Unsaon nato pagpakita ang atong pagsunod sa mga instruksiyon sa Nagamandong Lawas? (b) Sa unsang paagi ang atong pagsangyaw nagpaluyo sa matinumanong ulipon ug kang Jesus?

17 Siyempre, ang paghinumdom sa Nagamandong Lawas dili lang pinaagi sa pulong kondili pinaagi sab sa pagsunod sa ilang instruksiyon. Ang Nagamandong Lawas naghatag ug instruksiyon pinaagi sa atong mga publikasyon, tigom, asembliya, ug kombensiyon. Dugang pa, kini nagtudlog mga tigdumala sa sirkito, kinsa sa baylo nagtudlog mga ansiyano sa kongregasyon. Hinumdoman sa mga tigdumala sa sirkito ug mga ansiyano ang Nagamandong Lawas pinaagi sa pagsunod pag-ayo sa mga instruksiyon nga gihatag kanila. Kitang tanan nagpakitag pagtahod sa atong Lider, si Jesus, pinaagi sa pagsunod ug pagpasakop sa mga brader nga iyang gigamit sa paggiya kanato.Heb. 13:17.

18 Ang laing paagi nga atong hinumdoman ang Nagamandong Lawas mao ang paghimo sa atong maarangan sa pagsangyaw. Gani, giawhag ni Pablo ang mga Kristohanon nga sundogon ang pagtuo niadtong nanguna kanila. Ang matinumanong ulipon nagpakitag dakong pagtuo pinaagi sa madasigong pagwali ug pagpakaylap sa maayong balita sa Gingharian. Usa ka ba sa ubang mga karnero nga nagpaluyo sa mga dinihogan niining importanteng buluhaton? Malipay ka gayod dihang ang imong Lider, si Jesus, moingon: “Sa sukod nga gibuhat ninyo kini sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon, gibuhat ninyo kini kanako.”Mat. 25:34-40.

19. Nganong determinado kang sundon ang atong Lider, si Jesus?

19 Pagbalik ni Jesus sa langit, wala niya pasagdi ang iyang mga sumusunod. (Mat. 28:20) Nasayod siya nga ang balaang espiritu, mga manulonda, ug Pulong sa Diyos nakatabang niya sa pagpanguna dihang dinhi siya sa yuta. Busa, gitagan-an niya ang matinumanong ulipon karon sa samang tabang. Ingong dinihogang mga Kristohanon, ang mga membro sa maong ulipon “nagpadayon pagsunod sa Kordero bisan asa siya moadto.” (Pin. 14:4) Busa, dihang sundon nato ang ilang giya, kita nagsunod sa atong Lider, si Jesus. Sa dili madugay, iya tang giyahan ngadto sa kinabuhing walay kataposan. (Pin. 7:14-17) Ug walay tawhanong lider ang makasaad niana!

^ par. 3 Dayag nga katuyoan ni Jehova nga 12 ka apostoles ang maglangkob sa umaabot nga “[12] ka patukoranang bato” sa Bag-ong Jerusalem. (Pin. 21:14) Busa, dili kinahanglang pulihan si bisan kinsang matinumanong apostol kon matapos na ang iyang yutan-ong kinabuhi.

^ par. 8 Sukad niadtong 1955, kana nga korporasyon nailhan ingong Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ par. 14 Tan-awa ang librong Bug-os nga Pagpamatuod” sa Gingharian sa Diyos, p. 58-59.