“Balik kanako, . . . ug ako mobalik kaninyo.”​—ZAC. 1:3.

AWIT: 120, 117

1-3. (a) Unsay kahimtang sa katawhan ni Jehova dihang nagsugod pagpanagna si Zacarias? (b) Nganong giawhag ni Jehova ang iyang katawhan nga ‘mobalik niya’?

USA ka linukot nga basahon nga naglupad, babaye diha sa sudlanan nga gitakloban, ug duha ka babaye nga may mga pako nga sama nianang sa cigueña (stork). Kini maoy pipila sa mga panan-awon nga gihisgotan sa basahon sa Zacarias. (Zac. 5:1, 7-9) Nganong gihatag ni Jehova sa iyang propeta kining talagsaong mga panan-awon? Unsay kahimtang sa mga Israelinhon niadtong panahona? Unsay epekto kanato nianang mga panan-awon ni Zacarias?

2 Ang tuig 537 B.C.E. maoy makapalipayng panahon para sa napahinungod nga katawhan ni Jehova. Human sa 70 ka tuig nga pagkabihag sa Babilonya, sila gipagawas. Naghinamhinam sila sa pagbalik sa Jerusalem aron ipasig-uli ang tinuod nga pagsimba. Pagka-536 B.C.E., nahuman na ang pundasyon sa templo. Nianang panahona ang mga tawo “nagsinggit sa makusog . . . ug ang kasaba  nadungog bisan sa halayo kaayo.” (Esd. 3:10-13) Apan wala madugay, nagkadaghan ang misupak sa maong proyekto. Kay naluya tungod sa daghang problema ug kalisdanan, ang mga tawo mihunong pagtukod sa templo ug nagtukod sa ilang mga balay ug nag-atiman sa ilang kaumahan. Milabay ang 16 ka tuig, apan wala gihapon mahuman ang templo. Kinahanglang pahinumdoman ang katawhan nga angay silang mobalik kang Jehova ug mohunong sa pag-una sa kaugalingong kaayohan. Gusto ni Jehova nga mobalik sila kaniya ug simbahon siya nga may kaisog ug kadasig.

3 Aron pahinumdoman ang iyang katawhan kon nganong gipagawas sila sa Babilonya, gipadala sa Diyos ang iyang manalagnang si Zacarias niadtong 520 B.C.E. Ang ngalang Zacarias, nga nagkahulogang “Nahinumdom si Jehova,” lagmit nagpahinumdom nila sa usa ka importanteng butang. Bisag nalimtan nila ang pagluwas ni Jehova kanila, Siya nahinumdom gihapon sa iyang katawhan. (Basaha ang Zacarias 1:3, 4.) Mahigugmaon niyang gipasaligan sila nga tabangan niya sila sa pagpasig-uli sa putling pagsimba. Pero gipasidan-an usab sila nga dili niya tugotan ang dili kinasingkasing nga pagsimba. Atong susihon kon sa unsang paagi sila gidasig ni Jehova pinaagi sa ikaunom ug ikapitong panan-awon ni Zacarias. Masayran sab nato kon unsay atong makat-onan niana.

SILOT SA PAGPANGAWAT

4. Unsay nakita ni Zacarias sa ikaunom nga panan-awon? Nganong ang basahon may sulat sa atubangan ug likod? (Tan-awa ang unang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

4 Ang Zacarias kapitulo 5 nagsugod pinaagig talagsaong panan-awon. (Basaha ang Zacarias 5:1, 2.) Nakita ni Zacarias nga naglupad ang usa ka linukot nga basahon nga duolag 9 metros ang gitas-on ug 4.5 metros ang gilapdon! Kini binuksan ug puwede nang basahon. Nasulat sa atubangan ug likod niini ang mensahe sa paghukom. (Zac. 5:3) Sagad, atubangan lang sa linukot nga basahon ang ginasulatan. Busa, klaro nga kining basahona naundag importante ug seryosong mensahe.

Kinahanglang likayan sa mga Kristohanon ang bisan unsang matang sa pagpangawat (Tan-awa ang parapo 5-7)

5, 6. Unsay panglantaw ni Jehova sa bisan unsang matang sa pagpangawat?

5 Basaha ang Zacarias 5:3, 4. Ang tanang tawo manubag kang Jehova, apan ilabina ang katawhan nga gitawag sa iyang ngalan. Kadtong nahigugma sa Diyos nahibalo nga ang bisan unsang matang sa pagpangawat “magapasipala sa ngalan sa [ilang] Diyos.” (Prov. 30:8, 9) Bisag unsa pay motibo o rason, giuna sa tawong nangawat ang hakog nga tinguha imbes ang Diyos ug mas gipabilhan niya ang materyal nga mga butang. Gipakamenos niya ang balaod sa Diyos, ug wala niya tahora si Jehova ug ang Iyang ngalan.

6 Namatikdan ba nimo ang giingon sa Zacarias 5:3, 4 nga “ang tunglo . . . mosulod sa balay sa kawatan . . . ug kini mopuyo taliwala sa iyang balay ug maglaglag niini”? Nagpasabot kini nga ipadayag ug hukman ni Jehova ang bisan unsang daotang buhat sa iyang katawhan. Bisan pag itago sa usa ang iyang pagpangawat gikan sa mga awtoridad, amo, ansiyano, o ginikanan, dili niya kana matago sa Diyos​—kinsa naggarantiya nga ipadayag Niya ang bisan unsang pagpangawat. (Heb. 4:13) Makapalipay gayod ang pagpakig-uban niadtong naningkamot nga magmatinud-anon “sa tanang butang”!​—Heb. 13:18.

7. Sa unsang paagi malikayan nato ang tunglo sa naglupad nga basahon?

7 Gidumtan ni Jehova ang tanang matang sa pagpangawat. Usa ka kadungganan nga magkinabuhi sumala sa taas nga sukdanan ni Jehova, nga dili mobuhat ug mga butang nga magpasipala sa iyang ngalan. Sa ingon, malikayan nato ang paghukom ni Jehova niadtong tinuyong molapas sa iyang balaod.

 PAGTUMAN SA ATONG PANAAD “ADLAW-ADLAW”

8-10. (a) Unsa ang panumpa? (b) Unsa nga panumpa ang wala tumana ni Haring Zedekias?

8 Dayon, ang mensahe nga nasulat sa naglupad nga basahon nagpasidaan niadtong ‘nagapanumpa ug bakak sa ngalan sa Diyos.’ (Zac. 5:4) Ang panumpa maoy gipanumpaang pahayag nga magpamatuod nga tinuod ang usa ka butang, o usa ka seryosong panaad nga ang usa ka tawo mobuhat o dili mobuhat sa usa ka butang.

9 Seryoso kaayong butang ang pagpanumpa sa ngalan ni Jehova. Kanay gibuhat sa kataposang hari nga nagmando sa Jerusalem. Si Zedekias nanumpa sa ngalan ni Jehova nga magpasakop siya sa hari sa Babilonya. Apan, wala tumana ni Zedekias ang iyang panumpa. Busa miingon si Jehova nga si Zedekias mamatay sa Babilonya “sa dapit sa hari nga naghimo nga hari sa usa nga nagtamay sa iyang panumpa ug naglapas sa iyang pakigsaad.”​—Ezeq. 17:16.

10 Gidahom ni Jehova nga tumanon ni Haring Zedekias ang iyang gipanumpa sa ngalan sa Diyos. (2 Cron. 36:13) Hinunoa, si Zedekias midangop sa Ehipto aron unta makalingkawas sa kamot sa Babilonya.​—Ezeq. 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Unsa ang atong labing importanteng panaad? (b) Sa unsang mga paagi angayng mag-apektar kanato ang atong pahinungod?

11 Mamati usab si Jehova sa atong mga panaad. Aron maangkon ang iyang pag-uyon, kinahanglang tumanon nato kana. (Sal. 76:11) Sa tanan natong panaad, ang labing importante mao ang atong pagpahinungod kaniya. Ang pagpahinungod maoy seryosong panaad nga alagaron si Jehova bisag unsay mahitabo.

12 Sa unsang paagi matuman nato ang atong pahinungod? Ang atong paglahutay sa mga pagsulay, dagko ug gagmay, angayng magpakita nga giisip natong seryoso ang atong panaad nga dayegon si Jehova  “adlaw-adlaw.” (Sal. 61:8) Pananglitan, kon may magpaibog-ibog nimo diha sa trabahoan o eskuylahan, isipon ba nimo kini ingong kahigayonan sa pagpakitag ‘kahimuot sa mga dalan ni Jehova’ pinaagi sa pagsalikway sa maong panental? (Prov. 23:26) Kon ikaw lang sa pamilya ang nag-alagad kang Jehova, mangayo ka bag tabang kang Jehova nga mahuptan ang Kristohanong panggawi bisag ikaw ray naningkamot sa pagbuhat niana? Adlaw-adlaw ka bang moampo sa atong mahigugmaong langitnong Amahan, nga magpasalamat kaniya tungod sa iyang paggiya ug paghigugma kanimo? Naggahin ka bag panahon sa pagbasa sa Bibliya adlaw-adlaw? Apil kana sa imong gipanaad kang Jehova dihang nagpahinungod ka kaniya. Kinahanglan nimo kanang tumanon. Ang imong bug-os nga pagpakigbahin sa pagsimba magpakita nga imong gihigugma si Jehova ug gituman nimo ang imong pahinungod. Ang atong pagsimba maoy paagi sa pagkinabuhi, dili pormalidad lang. Ang pagtuman sa atong saad maoy alang sa atong kaayohan; ang atong pagkamatinumanon moresulta sa maayong kaugmaon.​—Deut. 10:12, 13.

13. Unsay atong makat-onan sa ikaunom nga panan-awon ni Zacarias?

13 Atong nakat-onan sa ikaunom nga panan-awon ni Zacarias nga ang mga nahigugma kang Jehova dili angayng mangawat o mohimog bakak nga panumpa. Nakat-onan sab nato nga bisan pa sa ilang kasaypanan, wala talikdi ni Jehova ang mga Israelinhon. Iyang nasabtan ang ilang kalisdanan kay gilibotan sila sa mga kaaway. Siya naghatag kanatog panig-ingnan pinaagi sa pagtuman sa iyang mga saad, ug nagtabang kanato sa pagbuhat usab niana. Ang usa ka paagi mao ang paghatag natog paglaom nga sa dili madugay taposon niya ang tanang pagkadaotan sa yuta. Ang sunod nga panan-awon ni Zacarias naggarantiya nianang nindot nga paglaom.

ANG PAGKADAOTAN ‘IGABUTANG SA IYANG HUSTONG DAPIT’

14, 15. (a) Unsay nakita ni Zacarias sa ikapitong panan-awon? (Tan-awa ang ikaduhang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Unsay gisimbolohan sa babaye sulod sa ephah, ug nganong gitakloban dayon sa anghel ang sudlanan?

14 Human makita ang naglupad nga linukot nga basahon, giingnan si Zacarias sa usa ka anghel nga ‘iyahat ang iyang mga mata.’ Unsay ipadayag niining ikapitong panan-awon? Iyang nakita ang usa ka sudlanan nga gitawag ug “ephah.” (Basaha ang Zacarias 5:5-8.) Kini adunay “lingin nga taklob nga tingga.” Dihang gikuha ang taklob, nakita ni Zacarias ang ‘usa ka babaye nga naglingkod’ sa sulod. Ang anghel miingon nga ang babaye mao ang “Pagkadaotan.” Hunahunaa ang kahadlok ni Zacarias dihang miaksiyon kinig gula sa sudlanan! Dihadiha, gidasok sa anghel ang babaye ug gitaklobag balik ang sudlanan. Unsay kahulogan niini?

15 Gipasiugda niini nga panan-awon nga dili tugotan ni Jehova ang bisan unsang matang sa pagkadaotan taliwala sa iyang katawhan. Seguroon niya nga masumpo ug mawagtang dayon kini. (1 Cor. 5:13) Gipasaligan kita niana sa anghel pinaagi sa pagtaklob dayon sa sudlanan.

Naningkamot si Jehova nga mahuptang hinlo ang pagsimba kaniya (Tan-awa ang parapo 16-18)

16. (a) Unsay sunod nga nahitabo sa ephah? (Tan-awa ang ikatulong hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Asa gidala sa mga babaye nga may mga pako ang ephah?

16 Sunod, nakita ni Zacarias ang duha ka babaye nga may kusgang mga pako nga sama nianang sa cigueña. (Basaha ang Zacarias 5:9-11.) Lahi kaayo kining mga bayhana sa babaye diha sa sudlanan! Gamit ang ilang kusgang mga pako, giisa nila ang ephah nga gisudlan sa “Pagkadaotan.” Asa man nila kini dad-on? Ibutang nila kini sa “yuta sa Sinar,” o Babilonya. Apan, nganong dad-on man nila ang ephah ngadto sa Babilonya?

17, 18. (a) Nganong ang Sinar maoy “hustong dapit” alang sa “Pagkadaotan”? (b) Unsay determinado natong buhaton maylabot sa pagkadaotan?

 17 Para sa mga Israelinhon sa adlaw ni Zacarias, ang Sinar maoy haom nga dapit nga butangan sa Pagkadaotan. Makapamatuod si Zacarias ug ang ubang Hudiyo nga ang Babilonya maoy dapit sa pagkadaotan. Kay nagdako sila taliwala sa hugaw ug idolatrosong panggawi niining siyudara, kinahanglang suklan nila kada adlaw ang impluwensiya nianang paganong dapit. Seguradong nahupayan sila niining maong panan-awon​—usa ka garantiya nga huptang hinlo ni Jehova ang pagsimba kaniya!

18 Ang panan-awon nagpahinumdom usab sa mga Hudiyo sa ilang responsibilidad nga huptang hinlo ang ilang pagsimba. Ang pagkadaotan dili tugotang makasulod ug magpabilin taliwala sa katawhan ni Jehova. Human kita dad-a ngadto sa hinlong organisasyon sa Diyos diin kita gipanalipdan ug gimahal, atong responsibilidad nga huptan kanang hinlo. Naningkamot ba kita nga huptang hinlo ang atong “balay”? Ang bisan unsang pagkadaotan walay dapit diha sa atong espirituwal nga paraiso.

ANG HINLO NGA KATAWHAN MAGPASIDUNGOG KANG JEHOVA

19. Unsay epekto kanato sa talagsaong mga panan-awon ni Zacarias?

19 Ang ikaunom ug ikapitong panan-awon ni Zacarias nagpasidaan niadtong nagpadayon sa pagbuhat ug daotan, nga nagpahinumdom nga dili tugotan ni Jehova ang pagkadaotan. Kon bahin sa iyang mga magsisimba, kinahanglang dumtan nila ang pagkadaotan. Kini nga mga panan-awon maoy mahigugmaon usab nga pasalig gikan sa atong langitnong Amahan. Kon maningkamot ta nga maangkon ang pag-uyon ug proteksiyon sa Diyos, dili ta niya tunglohon. Hinunoa, panalanginan ta niya. Dili gyod makawang ang tanan natong paningkamot sa pagpabiling hinlo niining kalibotan nga puno sa pagkadaotan. Makasalig ta nga molampos ta sa tabang ni Jehova! Pero unsaon nato pagseguro nga magpabilin ang tinuod nga pagsimba niining dili diyosnong kalibotan? Unsay garantiya nga panalipdan ni Jehova ang iyang organisasyon samtang magkaduol ang dakong kasakitan? Tubagon kana sa sunod nga artikulo.