“Puwede mi ana!” Mao ni ang tubag namo sa akong bana, akong igsoon ug iyang asawa, sa imbitasyon sa usa ka bag-ong asaynment. Nganong gidawat man to namo, ug giunsa mi pagpanalangin ni Jehova? Una, estoryahan usâ ta mo sa akong kagikan.

NATAWO ko niadtong 1923 sa Hemsworth, usa ka lungsod sa Yorkshire, England. Naa koy magulang, si Bob. Dihang mga nuybe anyos ko, si Papa, kinsa nakasaway sa pagkasalingkapaw sa relihiyon, nakadawat ug pipila ka libro nga nagyagyag sa bakak nga relihiyon. Giganahan kaayo siya sa iyang nabasa. Pipila ka tuig sa ulahi, si Bob Atkinson mibisita sa among balay ug gipatokar sa ponograpo ang rekording sa usa sa mga pakigpulong ni Brader Rutherford. Among nahibal-an nga gikan kini sa grupo nga nag-imprenta sa maong mga libro! Gidapit sa among ginikanan si Brader Atkinson nga manihapon uban namo kada gabii ug tubagon ang daghan namong pangutana bahin sa Bibliya. Giimbitar mi niya sa pagtambong ug mga tigom diha sa balay sa usa ka brader pipila ka kilometro ang gilay-on. Mitambong dayon mi, ug usa ka gamayng kongregasyon ang naporma sa Hemsworth. Wala madugay, magpasaka na mig mga zone servant (karon gitawag ug tigdumala sa sirkito). Imbitahon pod namo sa pagpangaon ang mga payunir sa duol nga mga kongregasyon. Nakadasig gyod nako ang pagpakig-uban kanila.

Nianang panahona, may gisugdan ming negosyo. Pero giingnan ni Papa ang akong magulang, “Kon gusto nimong magpayunir, dili nato ni idayon.” Misugot si Bob, ug mibiya siya sa balay sa edad nga 21 aron magpayunir. Duha ka tuig sa ulahi, sa 16 anyos ko, natudlo ko ingong payunir. Gawas sa mga hinapos sa semana, sagad ako ray magsangyaw gamit ang testimony card ug ponograpo. Pero, gipanalanginan ko ni Jehova ug Bible study nga mihimog dakong pag-uswag. Ngadtongadto, daghang membro sa iyang pamilya ang na-Saksi. Pagkasunod tuig, natudlo ko ingong espesyal payunir, uban kang Mary Henshall. Giasayn mi sa probinsiya sa Cheshire, usa ka teritoryo nga wala pa masangyawi.

Panahon sa Gubat sa Kalibotan II, ang mga babaye gisugo sa pagsuportar sa gubat. Ingong mga espesyal payunir, nagdahom mi nga makadawat ug eksemsiyon sama sa ubang ministro sa relihiyon. Pero wala mosugot ang korte, busa gisentensiyahan kog 31 ka adlaw nga pagkapriso. Pagkasunod tuig, dihang 19 anyos ko, nagpalista ko nga dili magsundalo. Gipaatubang ko sa duha ka korte, pero gidismis ang akong kaso. Niining mga panahona, nahibalo ko  nga ang balaang espiritu nagtabang nako ug nga si Jehova naghawid sa akong kamot aron molig-on ko.​—Isa. 41:10, 13.

BAG-ONG PARTNER

Nagkaila mi ni Arthur Matthews niadtong 1946. Napriso siyag tulo ka bulan kay midumili siya sa pagsundalo. Human siya buhii, miuban siya sa iyang igsoong si Dennis, usa ka espesyal payunir, sa Hemsworth. Sukad pagkabata, gitudloan sila sa ilang amahan bahin kang Jehova ug nabawtismohan pagkatin-edyer. Wala madugay, naasayn si Dennis sa Ireland, mao nga wala nay partner si Arthur. Kay nakadayeg ang akong ginikanan sa panggawi niining batan-on ug kugihang payunir, ilang gipapuyo si Arthur uban nila. Kon mobisita ko, kami ni Arthur ang manghugas ug plato humag kaon. Ngadtongadto, nagsinulatay mi. Pagka-1948, napriso na pod si Arthur ug tulo ka bulan. Nagminyo mi sa Enero 1949 ug gihimo namong tumong nga magpabilin sa bug-os panahong pag-alagad kutob sa mahimo. Gibadyet namo among kuwarta. Panahon sa bakasyon, mamupo mig prutas aron makakuwarta. Sa tabang ni Jehova, nakapadayon mi sa pagpayunir.

Sa Hemsworth human sa among kasal, 1949

Kapin lag usa ka tuig sa ulahi, giasayn mi sa Northern Ireland, una sa Armagh ug dayon sa Newry, nga parehong daghag Katoliko. Grabe kaayo ang diskriminasyon sa relihiyon niining mga lugara, busa kinahanglan ming mag-amping pag-ayo dihang makig-estorya sa mga tawo. Ang mga tigom gihimo sa balay sa igsoong magtiayon, nga 16 kilometros gikan sa among gipuy-an. Mga walo ang manambong. Usahay didto mi mangatulog​—nga manghigda sa salog. Pagkabuntag, maghikay mig lamiang pamahaw. Makapalipay kaayo nga karon daghan nag Saksi nianang lugara.

“PUWEDE MI ANA!”

Ang akong magulang ug ang iyang asawa nga si Lottie nag-alagad na ingong espesyal payunir sa Northern Ireland, ug niadtong 1952, nanambong ming upat sa distritong kombensiyon sa Belfast. Usa ka buotang brader ang nagpasaka namo, ug kauban namo si Pryce Hughes, nga niadtong panahona alagad sa sangang buhatan sa Britain. Usa ka gabii niana, among giestoryahan ang gi-release nga pulyetong God’s Way Is Love, nga gipatik para gyod sa mga taga-Ireland. Gihisgotan ni Brader Hughes nga lisod sangyawan ang mga Katoliko sa Irish Republic. Ang mga igsoon gipapahawa sa ilang gipuy-an, ug ang mga pari nagsugo sa mga tawo nga dagmalan ang mga igsoon. Si Pryce miingon, “Nangita mig mga magtiayon nga may sakyanan para sa espesyal nga kampanya sa pagpanagtag sa pulyeto sa tibuok nasod.” * Miingon dayon mi, “Puwede mi ana!” Mao niy akong gihisgotan sa sinugdan niini nga sugilanon.

Uban ang mga payunir diha sa traysikol

May lugar sa Dublin nga pirmeng masak-an sa mga payunir, ang balay ni Ma Rutland, usa ka matinumanong sister nga nag-alagad sa dugay nang katuigan. Human sa among pag-estar didto ug pagbaligya sa pipila  namo ka kabtangan, kaming upat nanakay sa traysikol ni Bob ug nangitag awto. Nakakita mig segunda manong awto nga maayog kondisyon ug gipahatod namo ni sa nagbaligya kay dili man mi kahibalong modrayb. Si Arthur tibuok gabiing naglingkod sa katre, nga kunohay nagdusoduso sa kambiyo. Pagkabuntag, samtang gisulayan niyag drayb ang awto pagawas sa parkingan, miabot ang misyonaryang si Mildred Willett (nga naminyo sa ulahi kang John Barr). Makamao siyang modrayb! Gitudloan mi niya pagdrayb. Human niana, andam na ming managtag!

Among awto ug treyler

Sunod, nagkinahanglan mig kapuy-an. Gipasidan-an mi sa mga igsoon nga dili mopuyo sa treyler kay basig sunogon ni sa mga magsusupak. Busa nangita mig balay, pero wala miy makita. Nianang gabhiona, nangatulog ming upat sa awto. Pagkaugma, ang amo rang nakit-an mao ang usa ka inasembol nga gamayng treyler nga may duha ka gagmayng katre. Nahimo tong among balay. Katingad-an nga wala mi maproblema sa pagparking sa treyler diha sa propidad sa mahigalaong mga mag-uuma. Among kobrehan ang teritoryo nga 16 hangtod 24 kilometros gikan sa among treyler. Human mi makabalhin sa laing dapit, mobalik mi aron sangyawan ang lugar nga unang giparkingan sa among treyler.

Wala ra kaayo mi supaka dihang gibisita namo ang tanang balay sa habagatan-sidlakan sa Irish Republic. Nakahatag mi ug kapig 20,000 ka pulyeto ug gipadala namo sa sangang buhatan sa Britain ang ngalan sa mga interesado. Panalangin gyod nga ginatos na karon ang mga Saksi nianang lugara!

BALIK SA ENGLAND, DAYON PAINGON SA SCOTLAND

Sa ulahi, naasayn mi sa habagatang London. Human sa pipila ka semana, si Arthur gitawgan sa sangang buhatan sa Britain ug gihangyo nga mosugod sa sirkitong buluhaton pagkaugma! Human sa usa ka semanang pagbansay, mibiyahe mi paingon sa among sirkito sa Scotland. Wala nay panahon si Arthur nga mangandam sa iyang mga pakigpulong, pero nakadasig gyod nako ang iyang kaandam sa pagdawat ug bisan unsang asaynment sa pag-alagad kang Jehova. Ganahan gyod mi sa among asaynment sa sirkitong buluhaton. Human sa pipila ka tuig nga pag-alagad sa teritoryo nga kami ray Saksi, nalipay mi nga daghan na mig makauban nga mga igsoon.

Dihang nakadawat si Arthur ug imbitasyon para sa 10 ka bulang pag-eskuyla sa Gilead niadtong 1962, kinahanglan ming mohimog importanteng desisyon. Nakadesisyon mi nga bisag mahibilin ko, maayong dawaton ni Arthur ang maong pribilehiyo. Kay wala na man unya koy partner, giasayn kog balik sa Hemsworth ingong espesyal payunir. Pagbalik ni Arthur usa ka tuig sa ulahi, giasayn mi sa distritong buluhaton ug apil sa among duawon ang Scotland, northern England, ug Northern Ireland.

NAASAYN SA IRELAND

Pagka-1964, nakadawat si Arthur ug bag-ong asaynment ingong alagad sa sangang buhatan sa Irish Republic. Malipayon kaayo mi sa sirkitong  buluhaton, maong sa sinugdan nabalaka kaayo ko niini nga kausaban. Karon, kon akong hunahunaon ang nangagi, mapasalamaton ko nga nakapribilehiyo ko sa pag-alagad sa Bethel. Para nako, kon imong dawaton ang usa ka asaynment bisag dili kaayo ka ganahan niini, panalanginan gyod ka ni Jehova. Sa Bethel, magtrabaho ko sa opisina, mag-empakeg mga literatura, magluto, ug manghinlo. Sa pipila ka higayon, nag-alagad pod mi sa distritong buluhaton ug nakaila ang mga igsoon sa lainlaing dapit sa nasod. Kini, apil na ang pagkakita sa pag-uswag sa among mga Bible study, nakapasuod namo sa among espirituwal nga pamilya sa Ireland. Panalangin gyod ni!

IMPORTANTENG PANGHITABO SA TEOKRATIKANHONG KASAYSAYAN SA IRELAND

Ang unang internasyonal nga kombensiyon sa Ireland gipahigayon sa Dublin niadtong 1965. * Bisan sa grabeng pagsupak, malamposon kaayo ang kombensiyon​—diin 3,948 ang nanambong ug 65 ang nabawtismohan. Ang tanan nga nagpasaka sa 3,500 ka internasyonal nga delegado nakadawat ug sulat pasalamat. Nakadayeg sab ang mga tagbalay sa maayong panggawi sa mga delegado. Importanteng panghitabo gyod ni sa Ireland.

Giabiabi ni Arthur si Nathan Knorr dihang miabot kini alang sa 1965 nga kombensiyon

Gi-release ni Arthur niadtong 1983 ang Gaelic nga Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya

Pagka-1966, ang amihanan ug habagatang Ireland giusa pagdumala ubos sa sangang buhatan sa Dublin. Lahi kaayo kini sa politikal ug relihiyosong pagkabahinbahin niining islaha. Nalipay kaayo mi nga daghang Katoliko ang midawat sa kamatuoran ug nag-alagad kauban sa mga igsoon nga kanhing mga Protestante.

KAUSABAN SA ASAYNMENT

Pagka-2011, nausab gyod ang among kahimtang dihang giusa ang sangang buhatan sa Britain ug Ireland ug giasayn mi sa London Bethel. Nianang panahona, nagsugod na kog kabalaka sa panglawas ni Arthur. Nadayagnos siyag Parkinson’s disease. Sa Mayo 20, 2015, namatay ang akong bana kinsa kauban nako sulod sa 66 ka tuig.

Sa milabayng pipila ka tuig, mibati kog kamingaw, depresyon, ug kaguol. Sa una, si Arthur pirmeng naa sa akong kiliran. Gimingaw kaayo ko niya! Pero kon makaatubang kag ingon ani nga mga situwasyon, mas masuod ka kang Jehova. Makapalipay pod ang pagkahibalo nga daghan kaayo ang nagmahal kang Arthur. Nakadawat kog sulat gikan sa mga igsoon sa Ireland, Britain, ug sa United States. Kini nga mga sulat, apil na ang pagdasig gikan sa igsoon ni Arthur nga si Dennis ug sa asawa niini nga si Mavis, ug sa akong mga pag-umangkon nga si Ruth ug Judy, nakatabang gyod nako.

Usa ka teksto nga nakadasig gyod nako mao ang Isaias 30:18, nga nag-ingon: “Si Jehova magpadayon sa pagpaabot nga pakitaan kamog pabor, ug busa siya motindog aron pakitaan kamog kaluoy. Kay si Jehova usa ka Diyos sa paghukom. Malipayon kadtong tanan nga nagapaabot kaniya.” Nakapahupay gyod nako ang pagkahibalo nga si Jehova mapailobong naghulat aron sulbaron ang tanang problema ug hatagan tag makapalipayng mga asaynment sa bag-ong kalibotan.

Kon akong hinumdoman ang among kaagi, akong makita kon giunsa paggiya ug pagpanalangin ni Jehova ang buluhaton sa Ireland! Pribilehiyo gyod nako nga makatabang ug gamay sa maong espirituwal nga pag-uswag. Sa walay duhaduha, panalanginan ni Jehova ang magmatinumanon kaniya.

^ par. 12 Tan-awa ang 1988 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, p. 101-102.

^ par. 22 Tan-awa ang 1988 Yearbook, p. 109-112.