Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Oktubre 2016

Palig-ona ang Imong Pagtuo sa Imong Gilaoman

Palig-ona ang Imong Pagtuo sa Imong Gilaoman

“Ang pagtuo mao ang masaligan nga pagpaabot sa mga butang nga gilaoman.”—HEB. 11:1.

AWIT: 81, 134

1, 2. (a) Unsay kalainan sa paglaom sa matuod nga mga Kristohanon ug nianang sa mga tawo sa kalibotan ni Satanas? (b) Unsang importanteng mga pangutana ang atong hisgotan?

PAGKANINDOT sa mga butang nga gilaoman sa matuod nga mga Kristohanon! Kitang tanan, dinihogan man o sakop sa “ubang mga karnero,” naglaom nga makita ang katumanan sa orihinal nga katuyoan ni Jehova ug ang pagbalaan sa iyang ngalan. (Juan 10:16; Mat. 6:9, 10) Kana mao ang labing importanteng mga butang nga atong gilaoman. Naghinamhinam usab kita sa gisaad nga ganti nga kinabuhing walay kataposan ingong sakop sa “bag-ong mga langit” o kaha sa “bag-ong yuta.” (2 Ped. 3:13) Sa pagkakaron, naglaom kita nga padayong mouswag sa espirituwal ang katawhan sa Diyos.

2 Kadtong bahin sa kalibotan ni Satanas may gilaoman usab, pero tingali nagduhaduha sila kon matuman ba gyod kana. Pananglitan, milyonmilyong sugarol ang lagmit naglaom nga modaog sa loto, apan dili sila makaseguro kon mahitabo ba gyod kana. Sa laing bahin, ang tinuod nga pagtuo mao “ang masaligan nga pagpaabot” sa atong Kristohanong paglaom. (Heb. 11:1) Apan, maghunahuna ka tingali, unsaon nimo pagseguro nga mahitabo gayod ang imong gilaoman? Ug unsay mga kaayohan sa paghupot ug lig-ong pagtuo sa imong gilaoman?

3. Asa gipasukad ang tinuod nga Kristohanong pagtuo?

 3 Ang mga tawong makasasala wala matawo nga duna nay pagtuo. Ang pagtuo dili usab maugmad nga kinaiyanhon. Ang Kristohanong pagtuo maoy resulta sa paglihok sa balaang espiritu sa Diyos diha sa madinawatong kasingkasing. (Gal. 5:22) Ang Bibliya wala mag-ingon nga si Jehova dunay pagtuo o nagkinahanglan niana. Kay siya man ang labing gamhanan ug maalamon sa tanan, walay makapugong niya sa pagtuman sa iyang katuyoan. Ang atong langitnong Amahan nakaseguro gayod nga matuman ang iyang gisaad nga mga panalangin maong para kaniya, kini samag natuman na. Busa siya miingon: “Nahitabo na kini!” (Basaha ang Pinadayag 21:3-6.) Ang Kristohanong pagtuo gipasukad sa kamatuoran nga si Jehova “ang matinumanon nga Diyos,” kinsa kanunayng motuman sa iyang mga saad.—Deut. 7:9.

MGA EHEMPLO SA PAGTUO KANIADTO

4. Unsay gilaoman sa matinumanong mga lalaki ug babaye nga nabuhi sa wala pa ang Kristohanong panahon?

4 Ang kapitulo 11 sa Hebreohanon nagtug-an kanato sa mga ngalan sa 16 ka lalaki ug babaye nga lig-og pagtuo. Ang inspiradong magsusulat niini naghisgot kanila ug sa daghan pa kinsa “gipamatud-an pinaagi sa ilang pagtuo.” (Heb. 11:39) Silang tanan ‘masaligong nagpaabot’ sa panahon dihang ang Diyos magpatungha sa gisaad nga “binhi” aron sumpoon ang rebelyon ni Satanas ug tumanon ang orihinal nga katuyoan ni Jehova. (Gen. 3:15) Ang maong matinumanong mga alagad nangamatay sa wala pa buksi sa gisaad nga “binhi,” si Jesu-Kristo, ang kahigayonan nga mabuhi sa langit. (Gal. 3:16) Hinunoa, kay dili man mapakyas ang mga saad ni Jehova, sila pagabanhawon ug makatagamtam ug hingpit nga kinabuhi sa paraisong yuta.—Sal. 37:11; Isa. 26:19; Os. 13:14.

5, 6. Unsay gilaoman ni Abraham ug sa iyang pamilya, ug sa unsang paagi nahuptan nila ang lig-ong pagtuo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

5 Ang Hebreohanon 11:13 nag-ingon bahin sa pipila nga nabuhi sa wala pa ang Kristohanong panahon: “Diha sa pagtuo kini silang tanan nangamatay, bisan ug wala sila makabaton sa katumanan sa mga saad, apan sila nakakita niini sa halayo ug nahinangop niini.” Usa kanila si Abraham. Tin-aw ba diha sa iyang hunahuna ang makapalipayng paglaom sa kinabuhi ilalom sa pagmando sa gisaad nga “binhi”? Si Jesus naghatag ug tin-awng tubag niana dihang giingnan niya ang iyang mga magsusupak: “Si Abraham nga inyong amahan nagmaya sa hilabihan sa paglaom nga makita ang akong adlaw, ug siya nakakita niini ug nagmaya.” (Juan 8:56) Tinuod usab kana kang Sara, Isaac, Jacob, ug sa daghan pa nga naglaom sa umaabot nga Gingharian, nga “ang magtutukod ug magbubuhat . . . mao ang Diyos.”—Heb. 11:8-11.

6 Sa unsang paagi nahuptan ni Abraham ug sa iyang kaliwat ang lig-ong pagtuo? Lagmit nakakat-on sila bahin sa Diyos gikan sa matinumanong mga tigulang, sa mga pinadayag gikan sa Diyos, o sa kasaligan nga karaang mga sinulat. Labawng hinungdanon, wala nila kalimti ang ilang nakat-onan apan gipabilhan ug gipamalandong nila ang mga saad ug mga sugo sa Diyos. Tungod kay segurado gayod ang ilang paglaom, kini nga mga lalaki ug babaye andam moantos sa bisan unsang kalisdanan aron magpabiling maunongon sa Diyos.

7. Unsay gitagana ni Jehova kanato aron molig-on ang atong pagtuo, ug unsay angay natong buhaton sa maong mga tagana?

7 Aron magpabiling lig-on ang atong pagtuo, gitagana ni Jehova kanato ang iyang kompletong Pulong, ang Bibliya. Aron ‘magmalipayon’ ug “magmalamposon,” kinahanglang regular kitang magbasa sa Pulong sa Diyos, kada adlaw kon posible. (Sal. 1:1-3; basaha ang Buhat 17:11.) Busa, sama sa mga magsisimba ni Jehova kaniadto, kinahanglang padayon kitang mamalandong sa mga saad sa Diyos ug magmatinumanon sa iyang mga sugo. Gitagan-an usab kita ni Jehova ug dagayang espirituwal nga pagkaon pinaagi sa “matinumanon ug maalamong ulipon.” (Mat.  24:45) Busa, kon atong pabilhan ang atong nakat-onan gikan sa maong espirituwal nga mga tagana, mahisama kita sa karaang mga ehemplo sa pagtuo kinsa ‘masaligong nagpaabot’ sa Gingharian.

8. Sa unsang paagi ang pag-ampo makapalig-on sa atong pagtuo?

8 Ang pag-ampo nakatabang usab sa katawhan ni Jehova kaniadto sa paghupot ug lig-ong pagtuo. Napalig-on ang ilang pagtuo dihang nasinati nila ang tubag sa ilang mga pag-ampo. (Neh. 1:4, 11; Sal. 34:4, 15, 17; Dan. 9:19-21) Mahimo sab natong isulti ang atong mga kabalaka kang Jehova, kay nahibalo kita nga siya mamati ug magpalig-on kanato aron kita makalahutay nga malipayon. Ug dihang matubag ang atong mga pag-ampo, mas molig-on ang atong pagtuo. (Basaha ang 1 Juan 5:14, 15.) Tungod kay ang pagtuo maoy bahin sa bunga sa espiritu, kinahanglan kitang ‘magpadayon sa pagpangayo’ sa espiritu sa Diyos, sama sa gidasig ni Jesus kanato.—Luc. 11:9, 13.

9. Gawas pa sa pag-ampo alang sa atong kaugalingon, kinsa pay angay natong iampo?

9 Hinunoa, kon moampo ta sa Diyos, dili lang personal nga tabang ang atong pangayoon. Daghan kaayo ang “katingalahang mga buhat” ni Jehova ug kita makapasalamat ug makadayeg kaniya adlaw-adlaw! (Sal. 40:5) Angay usab madayag diha sa atong mga pag-ampo nga atong ‘gihinumdoman silang mga binilanggo nga may mga talikala nga daw [kita] tinalikalaan uban kanila.’ Ug kinahanglan sab natong iampo ang atong mga igsoon sa tibuok kalibotan, ilabina ‘kanila nga nagapanguna [kanato].’ Matandog gayod kita dihang makita nato kon giunsa pagtubag ni Jehova ang atong hiniusang mga pag-ampo.—Heb. 13:3, 7.

WALA SILA MOKOMPROMISO

10. Kinsa nga mga alagad sa Diyos ang wala mokompromiso, ug unsay nakatabang nila sa paghimo niana?

10 Sa Hebreohanon kapitulo 11, gihubit ni apostol Pablo ang mga pagsulay nga naagoman sa daghang wala nganling mga alagad sa Diyos. Pananglitan, gihisgotan sa apostol ang mga babaye sa pagtuo nga namatyag mga anak apan sa ulahi nakauban nila kini pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw. Gihisgotan niya ang uban kinsa ‘wala modawat ug kagawasan pinaagi sa lukat, aron makabaton sila ug mas maayong pagkabanhaw.’ (Heb. 11:35) Bisag dili nato maseguro kon kinsay gitumong ni Pablo, ang pipila, sama kang Nabot ug Zacarias, gibato hangtod namatay tungod sa ilang pagsunod sa Diyos ug pagbuhat sa iyang kabubut-on. (1 Hari 21:3, 15; 2 Cron. 24:20, 21) Tin-aw nga si Daniel ug ang iyang mga kauban may kahigayonan nga “modawat ug kagawasan” pinaagi sa pagkompromiso. Imbes buhaton kana, ang ilang pagtuo sa gahom sa Diyos nakatabang nila, ingnon ta, sa ‘pagpatak-om sa baba sa mga leyon’ ug sa ‘pagpahunong sa puwersa sa kalayo.’—Heb. 11:33, 34; Dan. 3:16-18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23.

11. Unsang mga pagsulay ang naagoman sa pipila ka propeta tungod sa ilang pagtuo?

11 Tungod sa ilang pagtuo, ang mga propeta sama kang Micaias ug Jeremias ‘nakaagom ug pagsulay pinaagig mga pagyagayaga ug pagkabilanggo.’ Ang uban, sama kang Elias, “naglatagaw sa mga desyerto ug sa kabukiran ug sa mga langob ug sa mga lungib sa yuta.” Silang tanan nakalahutay tungod kay sila ‘masaligong nagpaabot sa mga butang nga gilaoman.’—Heb. 11:1, 36-38; 1 Hari 18:13; 22:24-27; Jer. 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2.

12. Kinsa ang kinamaayohang ehemplo sa pag-atubang sa mga pagsulay, ug unsay nakatabang kaniya?

12 Human hisgoti ang lainlaing lalaki ug babaye sa pagtuo, gipasiugda ni Pablo ang kinamaayohang ehemplo—ang atong Ginoong Jesu-Kristo. “Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan,” matod sa Hebreohanon 12:2, “siya nag-antos sa estaka sa pagsakit, nga wala igsapayan ang kaulaw, ug milingkod sa tuong kamot sa trono sa Diyos.” Sa pagkatinuod, kinahanglan natong ‘tagdon pag-ayo’ ang ehemplo sa pagtuo ni Jesus  ilalom sa grabeng mga pagsulay. (Basaha ang Hebreohanon 12:3.) Sama kang Jesus, ang unang Kristohanong mga martir wala mokompromiso. Usa kanila ang tinun-ang si Antipas. (Pin. 2:13) Sila nakadawat na sa ilang ganti nga pagkabanhaw ngadto sa langitnong kinabuhi—nga labaw pa kay sa “mas maayong pagkabanhaw” nga gidahom sa maunongong mga alagad sa Diyos sa wala pa ang Kristohanong panahon. (Heb. 11:35) Wala madugay human sa pagkatukod sa Gingharian niadtong 1914, ang maong matinumanong mga dinihogan, nga natulog sa kamatayon, gibanhaw ngadto sa espirituhanong kinabuhi sa langit aron magmando sa katawhan uban ni Jesus.—Pin. 20:4.

MODERNONG MGA EHEMPLO SA PAGTUO

13, 14. Unsang mga pagsulay ang naagoman ni Rudolf Graichen, ug unsay nakatabang niya sa paglahutay?

13 Milyonmilyong alagad sa Diyos karon ang nagsundog sa ehemplo ni Jesus pinaagi sa paghunahuna kanunay sa ilang paglaom ug sa pagpabiling lig-on bisan pa sa mga pagsulay. Tagda ang ehemplo ni Rudolf Graichen, nga natawo sa Germany niadtong 1925. Nahinumdom siya sa mga letrato sa mga esena sa Bibliya diha sa mga bungbong sa ilang balay. Misulat siya, “Makita sa usa ka letrato ang lobo ug karnero, nating kanding ug leopardo, nating baka ug leyon—ang tanan malinawon, ug usa ka gamayng bata ang nangulo kanila. . . .  Wala gyod nako malimti ang maong mga letrato.” (Isa. 11:6-9) Bisan pa sa grabeng paglutos sa daghang katuigan, una gikan sa Nazi Gestapo ug sa ulahi pinaagi sa Komunistang Stasi sa East Germany, nagpabiling lig-on ang pagtuo ni Rudolf sa paraiso.

14 Ang lain pang grabeng mga pagsulay nga naatubang ni Rudolf mao ang pagkamatay sa iyang minahal nga inahan, nga nasakit ug typhus sa kampo konsentrasyon sa Ravensbrück, ug ang pagkakita niya sa iyang amahan nga mihuyang ang pagtuo sa punto nga mipirma kinig dokumento nga nag-ingong dili na kini Saksi ni Jehova. Human gipagawas sa prisohan, si Rudolf malipayong nag-alagad ingong tigdumala sa sirkito ug dayon nakadawat ug imbitasyon sa Gilead School. Giasayn siya ingong misyonaryo sa Chile, diin nag-alagad na usab siya ingong tigdumala sa sirkito. Apan wala pa matapos ang iyang mga pagsulay. Usa ka tuig human maminyo kang Patsy nga usa ka misyonarya, ang ilang anak nga babaye namatay. Sa ulahi, ang iyang minahal nga asawa namatay bisag 43 anyos pa lang. Si Rudolf nakalahutay niining tanang pagsulay ug, bisag tigulang na ug masakiton, nag-alagad ingong regular payunir ug ansiyano dihang ang sugilanon sa iyang kinabuhi migula sa Agosto 1, 1997 nga Bantayanang Torre, panid 20-25. [1]

15. Paghatag ug pananglitan sa mga igsoon karon nga malipayong milahutay sa paglutos.

15 Ang mga Saksi ni Jehova nagmalipayon sa ilang paglaom bisan sa grabe ug nagapadayong mga paglutos. Pananglitan, daghan sa atong mga igsoon, babaye ug lalaki, ang nangapriso sa Eritrea, Singapore, ug South Korea. Kasagaran, tungod kana sa ilang pagsunod sa giingon ni Jesus nga dili mobakyaw ug espada. (Mat. 26:52) Lakip niining gatosan ka piniriso mao si Isaac, Negede, ug Paulos, nga 20 ka tuig nang nabilanggo didto sa Eritrea! Bisan pag wala sila tugoti sa pagminyo ug pagsuportar sa ilang tigulang nga mga ginikanan, kini nga mga igsoon nagpabiling maunongon bisan pa sa grabeng pagmaltratar. Ang ilang mapahiyomong mga nawong, sama sa makita diha sa atong website nga jw.org, nagpaila nga sila lig-og pagtuo. Bisan ang ilang mga guwardiya nagtahod na kanila.

Nakabenepisyo ka ba sa mga ehemplo sa pagtuo diha sa imong kongregasyon? (Tan-awa ang parapo 15, 16)

16. Sa unsang paagi makapanalipod nimo ang lig-ong pagtuo?

16 Kadaghanan sa katawhan ni Jehova wala makaagom ug grabeng paglutos. Lahi ang mga pagsulay nga ilang giatubang. Daghan ang nag-antos sa kakabos, sibil nga mga gubat, o sa kinaiyanhong mga katalagman. Ang uban nagsundog kang Moises ug sa mga patriarka sa pagkaagi nga ilang gibiyaan ang haruhayng kinabuhi o pagkainila sa kalibotan. Nakigbisog silag maayo aron dili madani sa materyalistiko ug hakog nga pagkinabuhi. Unsay nakatabang nila sa paghimo niana? Ang ilang gugma kang Jehova ug ang ilang lig-ong pagtuo sa saad nga iyang tul-iron ang tanang inhustisya ug gantihan ang iyang matinumanong mga alagad ug kinabuhing walay kataposan diha sa matarong nga bag-ong kalibotan.—Basaha ang Salmo 37:5, 7, 9, 29.

17. Unsay determinado nimong buhaton, ug unsay hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Niining artikuloha, atong nakita kon sa unsang paagi ang pagpamalandong sa mga saad sa Diyos ug ang regular nga pag-ampo makatabang aron magpabiling lig-on ang atong pagtuo. Sa baylo, kana makatabang nato sa paglahutay sa mga pagsulay samtang kita kanunayng maghunahuna sa atong paglaom uban ang ‘masaligong pagpaabot.’ Apan ang kahulogan sa pagtuo diha sa Bibliya naglangkit ug labaw pa, ingon sa ipakita sa sunod nga artikulo.

^ [1] (parapo 14) Tan-awa usab ang artikulong “Bisan pa sa mga Pagsulay, Sanag Gihapon ang Akong Paglaom” sa Abril 22, 2002 nga Pagmata!, nga naghisgot sa kinabuhi ni Andrej Hanák nga taga-Slovakia.