“NABALAKA ko sa akong pagbalhin dinhi,” matod ni Allen. * “Wala ko kabalo kon makaamigo ko dinhi o kon dawaton ba ko nila.” Si Allen naningkamot nga makapasibo sa iyang bag-ong kongregasyon nga kapig 1,400 kilometros gikan sa ilang dapit.

Kon mibalhin ka sa laing kongregasyon, basin mobati sab kag kabalaka. Unsay makatabang nimo sa pagpasibo o pag-adyas? Unsay imong buhaton kon ang pag-adyas mas lisod kay sa imong gidahom? Sa laing bahin, unsaon nimo pagtabang sa mga namalhin nga makaadyas dayon?

UNSAY IMONG HIMOON ARON MAKAADYAS?

Hunahunaa kini: Kon ang mga kahoy ibalhig tanom, kini ma-stress. Dihang lukahon ang kahoy, sagad putlon ang kadaghanan sa ugat niini aron sayon kining ibalhin. Dihang matanom na, ang kahoy kinahanglang mogamot dayon. Sa susama, ang pagbalhin sa laing kongregasyon basin makapa-stress nimo. Sa imong kongregasyon kaniadto, “nakagamot” ka na dihang may suod ka nang mga higala ug may espirituwal nga rutina. Karon, kinahanglan kang mogamot sa bag-ong kongregasyon. Unsay makatabang nimo? Ang pagpadapat sa Kasulatanhong mga prinsipyo. Konsiderahon nato ang pipila niini.

Ang tawong regular nga magbasa sa Pulong sa Diyos “mahisama gayod sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga mobunga sa iyang panahon ug ang iyang mga dahon dili malaya, ug ang tanan nga ginabuhat niya magmalamposon.”​Sal. 1:1-3.

Maingon nga ang kahoy kinahanglang regular nga mosuyop ug tubig aron makapabiling himsog, ang usa ka Kristohanon kinahanglang mobasa sa Pulong sa Diyos aron makapabiling himsog sa espirituwal. Busa, ipadayon ang pagbasa sa Bibliya adlaw-adlaw ug ang regular nga pagtambong sa mga tigom. Ipadayon ang imong maayong rutina sa pamilyahanong pagsimba ug personal nga pagtuon. Bisan asa ka man, parehas lang ang imong espirituwal nga panginahanglan.

“Ang dagayang nagabisibis sa uban dagaya usab nga pagabisibisan.”​Prov. 11:25.

Mas dali kang madasig ug makaadyas kon bug-os kang makigbahin sa ministeryo. Si Kevin, nga usa ka ansiyano, miingon: “Ang nakatabang gyod namo sa akong asawa mao ang pag-oksilyare payunir dayon pag-abot namo sa bag-ong kongregasyon. Dali ra ming napamilyar sa mga igsoon, payunir, ug sa teritoryo.” Si Roger, nga mibalhin sa lugar nga kapig 1,600 kilometros gikan sa iyang dapit, miingon: “Ang pagsangyaw kutob sa imong maarangan mao ang kinamaayohang paagi nga makaadyas sa bag-ong kongregasyon. Dugang pa, pahibaloa ang mga ansiyano nga mahimo kang motabang nila sa bisan unsang paagi, tingali sa pagpanglimpiyo sa Kingdom Hall, pagpuli kon walay mohatag sa bahin, o pagpasakay niadtong walay masakyan padulong sa tigom. Kon makita sa mga igsoon nga ikaw masakripisyohon, mas dali silang masuod nimo.”

“Magpasangkad.”​2 Cor. 6:13.

Pauswaga ang inyong inigsoong gugma. Pagbalhin ni Melissa ug sa iyang pamilya sa bag-ong kongregasyon, nakigsuod dayon sila sa mga igsoon. Siya miingon: “Makig-estorya mi sa mga igsoon, unâ pa ug inigkahuman sa mga tigom. Tungod niana, maestorya namo sila sa taastaas nga panahon, dili lang  basta matimbaya sila.” Nakatabang sab ni sa ilang pamilya nga mahinumdom dayon sa ngalan sa mga igsoon. Dugang pa, nagpasangkad sila pinaagi sa pagkamaabiabihon, nga nakapasuod nila sa mga igsoon. Si Melissa midugang: “Nakigbayloay mi nilag numero sa telepono aron dali ra ming makontak ug maapil sa espirituwal nga buluhaton ug ubang kalihokan.”

Kon malisdan ka sa pagpakig-estorya sa dili pa nimo kaila, mahimong magsugod ka sa simpleng paagi. Pananglitan, pahiyom—bisag dili kaayo ka ganahang himoon kini sa sinugdan. Ang pahiyom makapadani sa uban. Bisan unsa pa man, “ang kasanag sa mga mata [o, pagpahiyom] makapalipay sa kasingkasing.” (Prov. 15:30) Si Rachel, kinsa mibalhin sa lugar nga layo sa iyang gidak-an, miingon: “Maulawon kaayo ko. Usahay, pugson nako ang kaugalingon nga makigsulti sa mga igsoon sa akong bag-ong kongregasyon. Mangita kog igsoon nga naglingkod na sulod sa Kingdom Hall, nga nag-inusara. Tingali maulawon pod siya.” Himoang tumong ang pagpakig-estorya niadtong wala pa nimo mailhi, unâ pa o inigkahuman sa tigom!

Sa laing bahin, tingali eksayted kang mailaila ang mga igsoon sa unang pipila ka semana. Pero paglabay sa panahon, kini nga pagbati mawala. Nianang tungora, basin kinahanglan kang maningkamot nga padayong makighigala.

Ma-stress ang mga kahoy nga ibalhig tanom, pero dihang matanom na, sila mogamot dayon

HATAGIG PANAHON ANG IMONG KAUGALINGON NGA MAKAADYAS

Ang ubang kahoy nagkinahanglag mas taas nga panahon aron makagamot pag-ayo sa bag-ong yuta. Sa susama, dili tanan ang makaadyas dayon sa bag-ong kongregasyon. Kon ikaw dugay nang mibalhin pero naglisod gihapon pag-adyas, makatabang nimo ang pagpadapat sa mosunod nga mga prinsipyo sa Bibliya:

“Dili kita mohunong sa pagbuhat ug maayo, kay sa takdang panahon kita moani kon kita dili molunga.”​—Gal. 6:9.

Hatagig mas taas nga panahon ang kaugalingon nga makaadyas kay sa imong gidahom sa sinugdan. Pananglitan, daghang misyonaryo nga nabansay sa Gilead ang nagpabilin sa ilang asaynment sulod sa pipila ka tuig ayha mobakasyon sa ilang nasod. Ang paghimo niana nakatabang nila nga masuod sa lokal nga mga igsoon ug makaadyas sa laing kultura.

Si Alejandro, nga kadaghan nang mibalhin, nasayod nga ang pag-adyas dili madalidali. Nahinumdom siya: “Human sa among miaging pagbalhin, miingon ang akong asawa, ‘Tua niadtong kongregasyona ang tanan nakong higala!’” Gipahinumdoman siya ni Alejandro nga nasulti na niya kana duha ka tuig ang milabay dihang sila namalhin. Pero sulod nianang duha ka tuig, ang iyang asawa nagpakitag interes sa uban ug nakabatog suod nga mga higala.

“Ayaw pag-ingon: ‘Ngano man nga ang kanhing mga adlaw mas maayo pa kay niining mga adlawa?’ kay dili tungod sa kaalam nga ikaw nangutana bahin niini.”​Eccl. 7:10.

Ayawg itandi ang imong bag-ong kongregasyon sa imong kanhing kongregasyon. Pananglitan, ang mga igsoon sa imong bag-ong kongregasyon basin mas hilomon o mas prangka kay sa imong naandan. Pagpokus sa ilang maayong mga hiyas, sama sa gusto nimong buhaton nila kanimo. Wala damha sa uban nga ang ilang pagbalhin nag-aghat nila sa pagpangutana sa kaugalingon, ‘Gihigugma ba gyod nako  ang “tibuok kapunongan sa mga igsoon”?’​—1 Ped. 2:17.

“Padayon sa pagpangayo, ug kini igahatag kaninyo.”​Luc. 11:9.

Padayon sa pag-ampo para sa tabang. Si David, nga usa ka ansiyano, miingon: “Ayawg soloha ang problema. Daghang butang ang mahimo lang nato sa tabang ni Jehova. Iampo kini!” Si Rachel, nga gihisgotan ganina, miuyon: “Kon kami sa akong bana mobati nga morag dili bahin sa kongregasyon, espesipiko ming mag-ampo kang Jehova, ‘Palihog pahibaloa mi kon duna mi nahimong nakapalisod sa uban sa pagduol namo.’ Dayon, maningkamot mi sa paggahin ug mas taas nga panahon sa mga igsoon.”

Mga ginikanan, kon naglisod pag-adyas ang inyong mga anak, iampo kini uban nila. Tabangi sila nga makakitag bag-ong mga higala pinaagi sa paghikay ug makapadasig nga mga tapoktapok.

TABANGI ANG BAG-ONG NAMALHIN NGA MAKAADYAS

Unsay imong mahimo sa pagtabang niadtong namalhin sa inyong kongregasyon? Sa sinugdan pa lang, paningkamot nga mahimong tinuod nga higala. Aron mahimo kana, hunahunaa kon unsay gusto nimong buhaton kanimo kon ikaw ang mibalhin, ug dayon buhata kana. (Mat. 7:12) Puwede ba ninyong paapilon ang namalhin sa inyong pamilyahanong pagsimba o sa pagtan-aw sa binulang programa sa JW Broadcasting? Puwede ba mong magpartner sa pagsangyaw? Kon imbitahon nimo sila bisan sa simpleng pagpangaon, dili nila makalimtan ang imong pagkamaabiabihon. Unsa pay imong ikatabang sa mga namalhin?

Si Carlos miingon: “Pag-abot namo sa bag-ong kongregasyon, gihatagan mi sa usa ka sister ug listahan sa mga tindahan nga baratog baligya. Nakatabang tog dako.” Maapresyar niadtong gikan sa lugar nga lahig klima dihang sultian sila kon unsay isul-ob sa ting-init, tingtugnaw, o ting-ulan. Makatabang sab ka nga mahimong mas epektibo ang ilang ministeryo kon imong isulti kanila ang kasaysayan o tinuohan sa mga tawo sa maong lugar.

DILI MAKAWANG ANG IMONG PAG-ADYAS

Si Allen, nga gihisgotan sa sinugdan, kapin nag usa ka tuig sa iyang bag-ong kongregasyon. Siya nahinumdom: “Sa sinugdan, pugson nako ang akong kaugalingon nga makig-ilaila sa mga igsoon. Pero, karon sama na silag pamilya nako, ug malipayon ko.” Nakaamgo si Allen nga wala siya mawad-ig mga higala sa iyang pagbalhin. Nadugangan hinuon ang iyang suod nga mga higala.

^ par. 2 Ang ubang ngalan giilisan.