Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Magpadayon sa Pagdinasigay sa Usag Usa sa Matag Adlaw

Magpadayon sa Pagdinasigay sa Usag Usa sa Matag Adlaw

“Kon kamo aduna may pulong sa pagdasig alang sa katawhan, isulti kini.”—BUH. 13:15.

AWIT: 121, 45

1, 2. Nganong importante ang pagdasig?

“PANAGSA ra kong dasigon sa akong ginikanan, pero pirme ko nilang sawayon. Ug sakit kaayo silang manulti,” matod sa 18 anyos nga si Cristina. [1] “Moingon sila nga ako walay buot, walay paglaom nga mausab, ug tambok. Maong pirme kong maghilak ug dili ko ganahang makig-estorya nila. Mibati kong walay pulos.” Makapaguol kaayo kon walay pagdasig!

2 Sa laing bahin, ang pagdasig makahatag ug kaayohan. “Dugay na kong nakigbisog sa pagbating wala koy pulos,” matod ni Rubén. “Pero usa ka higayon niana, nagsangyaw ko uban sa usa ka ansiyano kinsa nakamatikod nga masulob-on ko. Mabination siyang namati samtang gipahayag nako ang akong gibati. Dayon gipahinumdoman ko niya sa maayong butang nga akong nahimo. Gipahinumdoman sab ko niya sa gisulti ni Jesus—nga ang matag usa kanato labaw pag bili kay sa daghang goryon. Kanunay nakong mahinumdoman kanang tekstoha, ug matandog gihapon ko ana. Nakahupay gyod nako ang giingon sa maong ansiyano.”—Mat. 10:31.

3. (a) Unsay giingon ni apostol Pablo bahin sa pagdasig? (b) Unsay atong konsiderahon niining artikuloha?

3 Dili katingad-an nga ang Bibliya nagpasiugda sa panginahanglan  sa kanunayng pagdasig. Gisulatan ni apostol Pablo ang Hebreohanong mga Kristohanon: “Pagbantay, mga igsoon, kay basin maugmad diha kang bisan kinsa kaninyo ang daotang kasingkasing nga walay pagtuo pinaagi sa pagpahilayo sa buhi nga Diyos; apan magpadayon sa pagtinambagay [o, pagdinasigay] ang usag usa sa matag adlaw, . . . kay basin may si bisan kinsa kaninyo nga magmatig-a tungod sa malimbongong gahom sa sala.” (Heb. 3:12, 13) Maamgohan nimo ang kaimportante sa pagdasig kon imong mahinumdoman ang mga pulong sa pagdasig nga nakapalipay nimo. Busa konsiderahon nato kining mga pangutanaha: Nganong importante ang pagdasig? Unsay atong makat-onan sa paagi nga si Jehova, Jesus, ug Pablo nagdasig sa uban? Unsaon nato paghatag ug epektibong pagdasig?

GIKINAHANGLAN NATO ANG PAGDASIG

4. Kinsay nagkinahanglag pagdasig, pero nganong nihit kaayo kini karon?

4 Kitang tanan nagkinahanglag pagdasig. Ilabina gyod samtang magkahingkod ta. “Ang mga bata . . . nagkinahanglag pagdasig sama rang ang mga tanom nagkinahanglag tubig,” miingon ang maestro nga si Timothy Evans. “Kon dasigon, ang bata mobating mapuslanon ug gipabilhan.” Apan nagkinabuhi kita sa malisod nga mga panahon. Ang mga tawo mahunahunaon lang sa kaugalingon, wala na kaayoy pagtagad, ug nihit kaayo ang pagdasig. (2 Tim. 3:1-5) Ang pipila ka ginikanan dili mohatag ug komendasyon sa ilang anak kay sila mismo wala makatilaw ug pagdasig gikan sa ilang ginikanan. Daghang empleyado ang wala hatagig komendasyon, busa miingon sila nga wala silay nadawat nga pagdasig diha sa trabahoan.

5. Unsay nalangkit sa paghatag ug pagdasig?

5 Ang pagdasig sagad naglangkit sa paghatag ug komendasyon sa nalampos sa usa ka tawo. Makadasig sab kita sa uban pinaagi sa pagpahinumdom kanila sa ilang maayong mga hiyas o pinaagi sa ‘paghupay sa mga nagmagul-anon.’ (1 Tes. 5:14) Ang Gregong pulong nga gihubad ug “pagdasig” sa literal nagkahulogang “tawgon aron pataparon.” Samtang nag-alagad uban sa mga igsoon, duna tay mga kahigayonan sa pagsultig bisan unsa nga makapadasig. (Basaha ang Ecclesiastes 4:9, 10.) Gipahimuslan ba nato ang haom nga mga higayon aron masulti nato sa uban nga gihigugma ug giapresyar nato sila? Una nato tubagon kanang pangutanaha, angay natong hunahunaon kini nga panultihon: “Ang usa ka pulong sa hustong panahon Oh pagkamaayo!”—Prov. 15:23.

6. Nganong gusto sa Yawa nga paluyahon ta? Paghatag ug pananglitan.

6 Gusto ni Satanas nga Yawa nga mahigawad ta kay nahibalo siya nga makapaluya kana kanato sa espirituwal ug sa ubang paagi. “Naluya ka ba sa adlaw sa kasakit?” miingon ang Proverbio 24:10, “ang imong kusog diyutay ra.” Gigamit ni Satanas ang mga kalamidad ug akusasyon aron paluyahon ang matarong nga si Job, apan napakyas ang maong daotang estratehiya. (Job 2:3; 22:3; 27:5) Masuklan nato ang mga buhat sa Yawa pinaagi sa pagdasig sa mga membro sa pamilya ug sa kongregasyon. Pinaagi niini, ang atong panimalay ug Kingdom Hall mahimong dapit sa kalipay ug kasegurohan.

MGA PANANGLITAN SA PAGDASIG DIHA SA BIBLIYA

7, 8. (a) Unsang mga pananglitan diha sa Bibliya ang nagpakita nga importante kang Jehova ang paghatag ug pagdasig? (b) Unsaon pagsundog sa mga ginikanan si Jehova? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

7 Jehova. Ang salmista miawit: “Si Jehova haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing; ug siya magaluwas niadtong mga nahugno sa espiritu [o, nahigawad].” (Sal. 34:18) Dihang ang matinumanong propeta nga si Jeremias nahadlok ug nahigawad, si  Jehova nagdasig kaniya. (Jer. 1:6-10) Ug seguradong nadasig ang tigulang nga propetang si Daniel dihang ang Diyos nagpadalag manulonda sa pagpalig-on kaniya. Ang maong manulonda nagtawag kang Daniel nga “tilinguhaon kaayo,” o gipabilhan pag-ayo! (Dan. 10:8, 11, 18, 19) Madasig ba sab nimo ang mga magmamantala, payunir, ug edarang mga igsoon nga nagkaluya na?

8 Bisag dugay kaayong nagkauban ang Diyos ug ang iyang minahal nga Anak, wala hunahunaa sa Diyos nga dili na kinahanglang dasigon si Jesus dihang dinhi siya sa yuta. Gani, kaduha nadunggan ni Jesus ang iyang Amahan nga misulti gikan sa langit: “Kini mao ang akong Anak, ang hinigugma, nga akong giuyonan.” (Mat. 3:17; 17:5) Busa, gikomendahan sa Diyos si Jesus ug gipasaligan kini nga maayo ang gibuhat niini. Si Jesus nadasig gayod sa duha ka higayon nga nadungog niya kini—sa sinugdan sa iyang ministeryo ug sa kataposang tuig sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. Nagpadala sab si Jehova ug manulonda aron palig-onon si Jesus dihang kini naguol pag-ayo sa gabii una sa iyang kamatayon. (Luc. 22:43) Kon ginikanan ta, sundogon nato si Jehova pinaagi sa pagdasig kanunay sa atong mga anak ug paghatag kanilag komendasyon kon makahimo silag maayo. Angay sab nato silang hatagag dugang tabang kon nag-atubang silag pagsulay kada adlaw sa eskuylahan.

9. Unsay atong makat-onan sa pagtratar ni Jesus sa iyang mga apostoles?

9 Jesus. Sa gabii nga gisugdan ni Jesus ang Memoryal, garbo ang usa ka negatibong hiyas nga iyang nakita sa mga apostoles. Gihugasan ni Jesus ang ilang mga tiil, pero naglalis gihapon sila kon kinsay labaw kanila; ug si Pedro sobrag pagsalig sa kaugalingon. (Luc. 22:24, 33, 34) Bisan pa niana, gikomendahan ni Jesus ang mga apostoles tungod sa ilang pag-unong kaniya sa mga pagsulay. Gitagna sab niya nga makahimo silag mga buluhaton nga labaw pa sa iyang nahimo, ug gipasaligan nga gimahal sila sa Diyos. (Luc. 22:28; Juan 14:12; 16:27) Makapangutana tingali ta, ‘Gisundog ba nako si Jesus pinaagi sa paghatag ug komendasyon sa akong anak ug sa uban tungod sa ilang maayong mga hiyas imbes magbantay sa ilang sayop?’

10, 11. Giunsa pagpakita ni Pablo nga kinahanglang dasigon ang uban?

10 Apostol Pablo. Sa iyang mga sulat, si Pablo misultig maayong mga butang bahin sa iyang isigka-Kristohanon. Sa daghang katuigan, nakauban niya ang pipila kanila sa iyang mga panaw ug seguradong nahibalo siya sa ilang mga kahuyangan, pero naghisgot gihapon siyag maayong mga butang bahin kanila. Pananglitan, si Pablo nagtawag kang Timoteo nga iyang “hinigugma ug matinumanong anak diha sa Ginoo,” ang usa nga sinserong moatiman sa panginahanglan sa ubang Kristohanon. (1 Cor. 4:17; Filip. 2:19, 20) Ang apostol nagrekomendar kang Tito ngadto sa kongregasyon sa Corinto ingong “mag-aambit uban kanako ug isigkamagbubuhat alang sa inyong kaayohan.” (2 Cor. 8:23) Seguradong nadasig si Timoteo ug Tito sa panglantaw ni Pablo kanila!

11 Si Pablo ug Bernabe nagpameligro sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagbalik sa mga dapit diin sila gidagmalan. Pananglitan, bisan pag nakasinati silag grabeng paglutos didto sa Listra, namalik sila aron dasigon ang bag-ong mga tinun-an sa pagpabilin sa pagtuo. (Buh. 14:19-22) Sa Efeso, si Pablo gisupak sa masuk-anong panon. Ang Buhat 20:1, 2 nag-ingon: “Human molurang ang kagubot, si Pablo nagpatawag sa mga tinun-an, ug sa nakadasig na kanila ug nakapanamilit na kanila, siya migikan aron mopanaw paingon sa Macedonia. Human makalatas niadtong mga dapita ug makadasig sa mga atua didto pinaagi sa daghang pulong, siya miabot sa Gresya.”  Importante kaayo kang Pablo ang paghatag ug pagdasig.

PAGDINASIGAY KARON

12. Sa unsang paagi makahatag ug makadawat kitag pagdasig diha sa mga tigom?

12 Ang atong langitnong Amahan nagsugo kanato sa pagtambong nga regular sa mga tigom. Tungod kay diha sa atong panagkatigom, kita makahatag ug makadawat ug pagdasig. (Basaha ang Hebreohanon 10:24, 25.) Sama sa unang mga sumusunod ni Jesus, magtigom ta aron makakat-on ug madasig. (1 Cor. 14:31) Si Cristina nga gihisgotan sa sinugdan niining artikuloha miingon: “Ang ganahan gyod nako sa mga tigom mao ang gugma ug pagdasig nga akong madawat. Usahay magul-anon ko pag-abot nako sa Kingdom Hall. Pero ang mga sister moduol nako, mohalog, ug moingon nga guwapa ko. Ila kong sultian nga gimahal ko nila ug nalipay silang makita ang akong pag-uswag sa espirituwal. Mogaan gyod ang akong pamati tungod sa ilang pagdasig!” Makapahupay gayod kon kitang tanan ‘magdinasigay’!—Roma 1:11, 12.

13. Nganong nagkinahanglag pagdasig ang eksperyensiyadong mga alagad sa Diyos?

13 Bisan ang eksperyensiyadong mga alagad sa Diyos nagkinahanglag pagdasig. Tagda si Josue. Siya matinumanong nag-alagad sulod sa daghang katuigan. Pero si Jehova nagsugo kang Moises nga dasigon si Josue: “Itudlo si Josue ug dasiga siya ug palig-ona siya, tungod kay siya ang motabok nga magauna niining katawhan ug siya ang magpahinabo nga mapanunod nila ang yuta nga imong makita.” (Deut. 3:27, 28) Hapit nang pas-anon ni Josue ang bug-at nga responsabilidad sa pagpanguna sa Israel aron panag-iyahon ang Yutang Saad. Iyang maatubang ang mga kapakyasan, ug mapildi siya sa gubat labing menos kausa. (Jos. 7:1-9) Mao diay nga kinahanglang dasigon ug palig-onon si Josue! Busa, dasigon sab nato ang mga ansiyano, apil ang mga tigdumala sa sirkito, kinsa nagkugi sa pag-atiman sa panon sa Diyos. (Basaha ang 1 Tesalonica 5:12, 13.) “Usahay hatagan mi sa mga igsoon ug mga sulat pasalamat nga nag-ingong nalipay kaayo sila sa among pagduaw,” matod sa usa ka tigdumala sa sirkito. “Among hiposan kining mga sulata ug basahon kon maluya mi. Makadasig gyod ni namo.”

Mouswag ang atong mga anak kon sinsero nato silang dasigon (Tan-awa ang parapo 14)

14. Unsay nagpakita nga epektibo ang komendasyon ug pagdasig kon magtambag ta?

14 Nakita sa mga ansiyano ug mga ginikanan nga ang komendasyon ug pagdasig magpalihok sa usa sa pagpadapat sa tambag sa Bibliya. Dihang gidayeg ni Pablo ang mga taga-Corinto kay ilang gipadapat ang iyang tambag, seguradong nadasig gyod sila nga padayong buhaton ang maayo. (2 Cor. 7:8-11) Si Andreas, kinsa may duha ka anak, miingon: “Ang pagdasig makatabang sa mga  bata nga mohamtong sa espirituwal ug emosyonal. Mahimong epektibo ang tambag kon mohatag kag pagdasig. Bisag nahibalo ang atong mga anak kon unsay husto, ang pagbuhat kon unsay husto mahimong paagi sa ilang kinabuhi kon pirme silang dasigon.”

KON SA UNSANG PAAGI MAHIMONG EPEKTIBO ANG PAGDASIG

15. Unsa ang usa ka paagi sa pagdasig sa uban?

15 Apresyaha ang paningkamot ug maayong mga hiyas sa mga isigkamagsisimba. (2 Cron. 16:9; Job 1:8) Si Jehova ug Jesus nagpabili pag-ayo sa tanan natong gihimo sa pagsuportar sa buluhaton sa Gingharian, bisag limitado lang ang atong mahimo ug maamot tungod sa atong kahimtang. (Basaha ang Lucas 21:1-4; 2 Corinto 8:12.) Pananglitan, ang pipila sa atong minahal nga edarang mga igsoon naningkamot pag-ayo aron regular nga makatambong ug makapakigbahin sa pagsangyaw. Dili ba angay nato silang dayegon ug dasigon?

16. Nganong dili ta angayng magpanuko sa pagdasig sa uban?

16 Pangitag mga kahigayonan sa pagdasig sa uban. Kon makakita tag kahigayonan sa paghatag ug komendasyon, ihatag dayon nato kana. Tagda ang nahitabo dihang si Pablo ug Bernabe didto sa Antioquia sa Pisidia. Ang tigdumalang mga opisyal sa sinagoga miingon kanila: “Mga katawhan, mga igsoon, kon kamo aduna may pulong sa pagdasig alang sa katawhan, isulti kini.” Si Pablo misanong pinaagig makapadasig nga pakigpulong. (Buh. 13:13-16, 42-44) Kon may kahigayonan ta sa pagsultig makapadasig nga mga pulong, isulti dayon nato kana. Kon batasanon nato ang pagdasig sa uban, lagmit dasigon sab ta nila.—Luc. 6:38.

17. Sa unsang paagi mahimong mas makahuloganon ang atong komendasyon?

17 Himoang sinsero ug espesipiko ang imong pagdasig. Makaayo ang mga pulong sa pagdasig ug komendasyon, pero ang mensahe ni Jesus sa mga Kristohanon sa Tiatira nagpakita nga mas maayo kon kini espesipiko. (Basaha ang Pinadayag 2:18, 19.) Pananglitan, kon ginikanan ta, puwede natong sultian ang atong mga anak kon unsang bahina sa ilang espirituwal nga pag-uswag ang atong giapresyar. Puwede natong sultian ang nag-inusarang inahan kon nganong nakadayeg ta sa paagi sa iyang pagmatuto sa iyang mga anak bisan pa sa kalisdanan. Dako kaayog epekto ang maong komendasyon ug pagdasig!

18, 19. Unsaon nato pagpalig-on kadtong nagkinahanglag pagdasig?

18 Dili ta direktang sugoon ni Jehova nga dasigon ang usa ka indibiduwal sama sa iyang pagsugo kang Moises nga dasigon ug palig-onon si Josue. Pero malipay si Jehova kon atong dasigon ang atong isigkamagtutuo ug ang uban. (Prov. 19:17; Heb. 12:12) Pananglitan, mahimo natong sultihan ang mamumulong kon sa unsang paagi ang iyang pakigpulong nagtambag kanato o nagtabang nga masabtan nato ang usa ka teksto. “Bisag kadiyot lang ta nagkaestorya,” misulat ang usa ka sister sa nagaduawng mamumulong, “imong nakita ang akong kaguol, ug gihupay ug gidasig ko nimo. Gusto nakong masayran nimo nga dihang mosulti ka sa mabinationg paagi, sa plataporma man ug sa personal, akong gibati nga regalo kana gikan kang Jehova.”

19 Lagmit makakita tag daghang paagi sa pagdasig sa uban kon determinado kitang ipadapat ang tambag ni Pablo: “Magpadayon sa paghupay . . . ug sa paglinig-onay sa usag usa, ingon gayod sa inyong ginabuhat.” (1 Tes. 5:11) Seguradong mapalipay nato si Jehova kon padayon natong dasigon ang usag usa matag adlaw.

^ [1] (parapo 1) Ang ubang ngalan giilisan.