“Mga anak, . . . patalinghog sa disiplina ug mahimong maalamon.”​—PROV. 8:32, 33.

AWIT: 56, 89

1. Sa unsang paagi mabatonan nato ang kaalam, ug unsay benepisyo niana?

SI Jehova ang Tuboran sa kaalam, ug dagaya siyang nagahatag sa iyang kaalam ngadto sa uban. Ang Santiago 1:5 nag-ingon: “Kon aduna man kaninyoy nakulangan ug kaalam, magpadayon siya sa pagpangayo sa Diyos, kay siya nagahatag nga madagayaon ngadto sa tanan ug dili mamuyboy.” Ang usa ka paagi nga mabatonan nato ang kaalam sa Diyos mao ang pagdawat sa iyang disiplina. Ug ang maong kaalam makapanalipod nato batok sa moral ug espirituwal nga kadaot. (Prov. 2:10-12) Ingong resulta, “magpabilin [ta] diha sa gugma sa Diyos . . . nga nagapanglantaw sa kinabuhing walay kataposan.”​—Jud. 21.

2. Sa unsang paagi nato maapresyar ang disiplina sa Diyos?

2 Apan tungod sa atong pagkamakasasala, pagpadako kanato, ug sa uban pang rason, malisdan ta sa pagdawat sa disiplina o sa paglantaw niana sa positibong paagi. Maapresyar nato ang disiplina kon atong maeksperyensiyahan ang mga benepisyo niana, nga nagpamatuod sa gugma sa Diyos kanato. Ang Proverbio 3:11, 12 nag-ingon: “Ang disiplina ni Jehova, Oh anak ko, ayaw isalikway . . . kay ang gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong.” Oo, dili gyod nato kalimtan nga naghunahuna si Jehova sa atong kaayohan. (Basaha ang Hebreohanon 12:5-11.) Kay ang Diyos nakaila pag-ayo kanato,  ang iyang disiplina kanunayng haom ug mao gyoy atong gikinahanglan. Susihon nato karon ang upat ka bahin sa disiplina: (1) sa kaugalingon, (2) sa ginikanan, (3) sa kongregasyon, ug (4) ang mas sakit pa kay sa temporaryong kasakit sa disiplina.

MAALAMON ANG PAGDISIPLINA SA KAUGALINGON

3. Sa unsang paagi makakat-on ang anak sa pagdisiplina sa kaugalingon? Iilustrar.

3 Ang pagdisiplina sa kaugalingon nag-apil sa pagkontrolar sa kaugalingon aron mahimong mas maayo ang atong panggawi ug panghunahuna. Wala ta ipanganak uban ang pagdisiplina sa kaugalingon. Kinahanglan nato kining makat-onan. Sa pag-ilustrar: Dihang ang usa ka bata magtuon sa pagbisikleta, sagad kuptan sa ginikanan ang bisikleta aron dili ni matumba. Pero dihang medyo makabalanse na ang bata, buhian kadiyot sa ginikanan ang bisikleta matag karon ug unya. Kon makamao na gyong mobalanse ang bata, buhian na gyod niya ang bisikleta. Sa susama, kon magmapailobon ang mga ginikanan sa pagbansay sa ilang mga anak “sa disiplina ug sa pagdumala-sa-kaisipan [o, giya] ni Jehova,” gitabangan sab nila ang ilang mga anak nga makakat-on sa pagdisiplina sa kaugalingon ug magmaalamon.​—Efe. 6:4.

4, 5. (a) Nganong ang pagdisiplina sa kaugalingon importanteng bahin sa “bag-ong pagkatawo”? (b) Nganong dili ta mosurender bisag “matumba sa makapito”?

4 Ang samang mga prinsipyo mapadapat niadtong nakaila kang Jehova dihang hamtong na sila. Tinuod, medyo nakakat-on na sila sa pagdisiplina sa kaugalingon. Pero sa espirituwal, ang bag-ong tinun-an dili pa hamtong. Apan anam-anam siyang mouswag ngadto sa pagkahamtong dihang isul-ob niya ang “bag-ong pagkatawo” nga sama nianang kang Kristo. (Efe. 4:23, 24) Ang pagdisiplina sa kaugalingon maoy importanteng bahin sa maong pag-uswag. Tungod niana, makakat-on ta sa “pagsalikway sa pagkadili-diyosnon ug sa kalibotanong mga tinguha ug sa pagkinabuhi uban ang maayong panghunahuna ug pagkamatarong ug diyosnong pagkamahinalaron taliwala niini nga sistema sa mga butang.”​—Tito 2:12.

5 Galing lang, kitang tanan makasasala. (Eccl. 7:20) Pero kon masayop ta, nagpasabot ba nga wala na tay disiplina sa kaugalingon o kaha kulang ta niana? Dili sa tanang higayon. Ang Proverbio 24:16 nag-ingon: “Ang tawong matarong mahimong matumba sa makapito, ug siya mobangon gayod.” Unsay makatabang niya nga molampos? Dili ang kaugalingon niyang kusog, kondili ang espiritu sa Diyos. (Basaha ang Filipos 4:13.) Apil sa bunga sa maong espiritu ang pagpugong sa kaugalingon, nga susama gayod sa pagdisiplina sa kaugalingon.

6. Sa unsang paagi mouswag ang atong pagtuon sa Pulong sa Diyos? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

6 Importante sab ang kinasingkasing nga pag-ampo, pagtuon sa Bibliya, ug pagpamalandong aron maugmad ang disiplina sa kaugalingon. Pero komosta kon malisdan ka sa pagtuon sa Pulong sa Diyos? Basin dili ka hilig magtuon. Apan hinumdomi nga si Jehova motabang nimo kon magpatabang ka. Makatabang siya nga ‘maugmad nimo ang pagpangandoy’ sa iyang Pulong. (1 Ped. 2:2) Una, hangyoa si Jehova nga tabangan ka sa pagdisiplina sa kaugalingon aron makatuon ka sa iyang Pulong. Dayon, lihok uyon sa imong pag-ampo. Tingali makasugod ka pinaagi sa paggahin ug pipila ka minutos sa matag pagtuon. Ngadtongadto, mahimo nang mas sayon ug mas makalingaw ang pagtuon. Oo, maapresyar nimo ang hilom nga mga panahon dihang mamalandong ka sa bililhong mga hunahuna ni Jehova.​—1 Tim. 4:15.

7. Sa unsang paagi ang pagdisiplina sa kaugalingon makatabang nato sa pagkab-ot sa atong espirituwal nga tumong?

7 Ang disiplina sa kaugalingon makatabang  nato sa pagkab-ot sa espirituwal nga mga tumong. Tagda ang usa ka amahan kinsa mibating anam-anam siyang nawad-ag kadasig. Kay nabalaka, gihimo niyang tumong nga magregular payunir ug nagbasa siyag mga artikulo bahin niana sa atong mga magasin. Ang pagbuhat niini nga inubanan sa pag-ampo nakapalig-on niya sa espirituwal. Nag-oksilyare payunir sab siya kon makahimo. Unsay resulta? Bisan pa sa mga babag, nakapokus siya sa iyang tumong nga magregular payunir. Sa ngadtongadto, nakab-ot niya kini.

MATUTOA ANG MGA ANAK DIHA SA DISIPLINA NI JEHOVA

Ang mga bata wala ipanganak nga nakahibalo na kon unsay husto ug sayop; kinahanglan silang bansayon (Tan-awa ang parapo 8)

8-10. Unsay makatabang sa mga ginikanan nga molampos sa pagmatuto sa ilang mga anak sa pag-alagad kang Jehova? Iilustrar.

8 Ang mga ginikanan may bililhon nga pribilehiyo​—ang pagmatuto sa ilang mga anak “sa disiplina ug sa pagdumala-sa-kaisipan [o, giya] ni Jehova.” (Efe. 6:4) Lisod kana ilabina niining panahona. (2 Tim. 3:1-5) Siyempre, ang mga bata wala ipanganak nga nakahibalo na kon unsay husto ug sayop. Duna silay konsensiya, pero kinahanglan pa ning tudloan, o disiplinahon. (Roma 2:14, 15) Ang usa ka reperensiya sa Bibliya nag-ingon nga ang Gregong pulong nga gihubad ug “disiplina” mahimong magkahulogag pagmatuto sa anak aron mahimong responsable inigkadako.

9 Ang mga bata nga mahigugmaong gidisiplina sagad mobating luwas. Ilang makat-onan nga may mga limitasyon ang kagawasan ug ang mga desisyon ug panggawi may mga resulta​—maayo o daotan. Maong importante gyod nga ang mga ginikanan magpagiya kang Jehova. Hinumdomi nga lainlain ang paagi sa pagmatuto sa mga anak depende sa kultura ug sa dagan sa panahon. Kon ang mga ginikanan mamati sa Diyos, ang pagmatuto sa ilang anak dili tira pasagad ug wala magdepende sa kaugalingong eksperyensiya o panghunahuna.

10 Agig ilustrasyon, konsideraha si Noe. Dihang gisugo siya ni Jehova nga magtukod ug arka, dili puwedeng mosalig si Noe sa iyang eksperyensiya. Wala pa siya makatukod sukad ug arka. Busa kinahanglan siyang mosalig kang Jehova, nga buhaton ang “ingon gayod,” o sumala sa gisugo ni Jehova. (Gen. 6:22) Unsay resulta? Milampos si Noe sa paghimo sa arka ug naluwas siya ug ang iyang pamilya! Milampos usab si Noe ingong amahan, tungod sa samang rason​—misalig siya sa kaalam sa Diyos. Busa gitudloan niya pag-ayo ang iyang mga anak ug nagpakita siyag maayong ehemplo kanila, nga lisod buhaton nianang daotang kalibotan unâ ang Lunop.​—Gen. 6:5.

11. Unsa ka importante ang ehemplo sa ginikanan diha sa pagbansay sa mga anak?

11 Mga ginikanan, unsaon ninyo paghimo ang “ingon gayod” sa panan-aw sa Diyos? Pamati kang Jehova. Sa pagmatuto sa inyong mga anak, patudlo niya pinaagi sa iyang Pulong ug sa giya gikan sa iyang organisasyon. Sa ulahi, lagmit pasalamatan mo sa inyong  mga anak tungod niana! Usa ka brader misulat: “Mapasalamaton kaayo kong gimatuto ko sa akong ginikanan. Gipaningkamotan nilang matandog ang akong kasingkasing. Dako silag natabang sa akong espirituwal nga pag-uswag.” Hinunoa, bisan pa sa paningkamot sa mga ginikanan, may pipila ka anak nga mobiya kang Jehova. Pero kon ang mga ginikanan maningkamot sa pagtisok sa kamatuoran diha sa kasingkasing sa ilang anak, sila makabatog hinlong konsensiya. Makalaom sab sila nga moabot ra ang adlaw nga ang ilang anak mobalik kang Jehova.

12, 13. (a) Kon na-disfellowship ang anak, unsaon pagpakita sa ginikanan nga gituman nila ang Diyos? (b) Sa unsang paagi nakabenepisyo ang usa ka pamilya dihang ang ginikanan nagmatinumanon kang Jehova?

12 Usa sa kinalisdang pagsulay sa pagkamatinumanon alang sa pipila ka ginikanan mao ang pagka-disfellowship sa ilang anak. Konsideraha ang usa ka inahan kansang anak nga babaye na-disfellowship ug mibiya sa balay. Ang inahan miadmitir: “Mangita kog lusot diha sa atong mga publikasyon aron makauban nako ang akong anak ug apo.” Siya midugang: “Pero, mapinanggaon kong gipasabot sa akong bana nga ang among anak wala na sa among poder ug dili mi angayng manghilabot.”

13 Pipila ka tuig sa ulahi, napasig-uli ang anak. “Karon, halos kada adlaw siyang manawag o mag-text nako!” matod sa inahan. “Ug gitahod gyod ko niya ug ang akong bana kay nahibalo siya nga among gituman ang Diyos. Suod kaayo mi.” Kon na-disfellowship ang imong anak, ikaw ba ‘mosalig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing ug [dili] mosalig sa kaugalingon mong pagsabot’? (Prov. 3:5, 6) Hinumdomi, ang disiplina ni Jehova nagpakita sa iyang dili hitupngang kaalam ug gugma. Ayawg kalimot nga gihatag niya ang iyang Anak alang sa tanan, lakip na sa imong anak. Dili gusto sa Diyos nga dunay malaglag. (Basaha ang 2 Pedro 3:9.) Busa mga ginikanan, salig kanunay sa disiplina ug giya ni Jehova. Buhata kana bisag sakit para nimo ang pagtuman sa giingon ni Jehova. Oo, suportahi ang disiplina sa Diyos, ug ayaw kanag supaka.

SA KONGREGASYON

14. Sa unsang paagi makabenepisyo ta sa instruksiyon nga gitagana ni Jehova pinaagi sa “matinumanong piniyalan”?

14 Si Jehova misaad nga iyang atimanon, protektahan, ug tudloan ang kongregasyon. Gibuhat niya kana sa daghang paagi. Pananglitan, gitudlo niya ang iyang Anak sa pag-atiman sa kongregasyon, ug si Jesus nag-asayn sa “matinumanong piniyalan” sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon sa tukmang panahon. (Luc. 12:42) Ang maong pagkaon mabatonan sa daghang paagi ug nagtaganag bililhong instruksiyon, o disiplina. Pangutan-a ang kaugalingon, ‘May pakigpulong ba o artikulo sa atong mga magasin nga nagpalihok nako sa pagbag-o sa akong panghunahuna o panggawi?’ Kon oo, magmalipayon ka kay ikaw nagpaumol, o nagpadisiplina kang Jehova.​—Prov. 2:1-5.

15, 16. (a) Sa unsang paagi makabenepisyo ta sa “mga gasa nga mga lalaki”? (b) Unsay atong buhaton aron magmalipayon ang mga ansiyano sa ilang buluhaton?

15 Si Kristo naghatag pod sa kongregasyon ug “mga gasa nga mga lalaki”​—mga ansiyano nga mag-atiman sa panon sa Diyos. (Efe. 4:8, 11-13) Sa unsang paagi makabenepisyo ta nianang bililhong mga gasa? Ang usa ka paagi mao ang pagsundog sa ilang pagtuo ug maayong ehemplo. Ang laing paagi mao ang pagsunod sa ilang binase sa Bibliyang tambag. (Basaha ang Hebreohanon 13:7, 17.) Hinumdomi, gimahal ta sa mga ansiyano ug gusto nilang mouswag ta sa espirituwal. Pananglitan, kon namatikdan nilang dili na ta regular sa tigom o anam-anam nga nawad-ag kadasig, seguradong tabangan dayon ta nila.  Sila mamati nato ug mohatag natog mahigugmaong pagdasig ug haom nga tambag gikan sa Bibliya. Giisip ba nimo ang maong tabang ingong pamatuod sa gugma ni Jehova kanimo?

16 Hinumdomi, dili tingali sayon para sa mga ansiyano ang pagtambag nato. Pananglitan, hunahunaa kon unsa ka lisod alang kang propetang Natan ang pagpakig-estorya kang David human sulayi sa hari pagtabon ang iyang seryosong sala. (2 Sam. 12:1-14) Sa susama, seguradong nagkinahanglag kaisog si apostol Pablo sa pagbadlong kang Pedro, nga usa sa 12 ka apostoles, dihang nagpakita nig paboritismo ngadto sa Hudiyong mga igsoon. (Gal. 2:11-14) Busa unsay imong buhaton aron dili kaayo malisdan ang inyong mga ansiyano sa paghatag ug tambag? Paningkamoti nga mahimo kang mapainubsanon, daling duolon, ug mapasalamaton. Isipa ang ilang tabang ingong pamatuod sa gugma sa Diyos. Makabenepisyo ka, ug magmalipayon ang mga ansiyano sa ilang buluhaton.

17. Sa unsang paagi nakabenepisyo ang usa ka sister sa mahigugmaong tabang sa mga ansiyano?

17 Tungod sa iyang kagahapon, nalisdan ang usa ka sister sa paghigugma kang Jehova. Siya miingon: “Dihang ma-depress ko tungod sa akong kagahapon ug sa ubang problema, makig-estorya ko sa mga ansiyano. Dili ko nila kasab-an o sawayon, ila hinuon kong dasigon ug palig-onon. Kada human sa tigom, bisag daghan silag buhaton, duna gyoy moduol aron mangomosta nako. Tungod sa akong kagahapon, mobati kong dili takos sa gugma sa Diyos. Pero, kanunayng gigamit ni Jehova ang kongregasyon ug ang mga ansiyano aron pamatud-an ang Iyang gugma kanako. Mag-ampo ko nga dili gyod ko mobiya niya.”

UNSAY MAS SAKIT PA SA DISIPLINA?

18, 19. Unsay mas sakit pa sa disiplina? Iilustrar.

18 Tinuod, sakit tingali ang disiplina, pero dunay mas sakit pa niana​—ang kadaot nga moresulta tungod sa pagsalikway sa disiplina. (Heb. 12:11) Tagda ang duha ka pananglitan​—si Cain ug Haring Zedekias. Dihang nakita sa Diyos nga nagdumot si Cain kang Abel ug gusto niya ning patyon, ang Diyos nagtambag kang Cain: “Nganong ikaw nanginit sa kasuko ug nganong nagminghoy ang imong panagway? Kon magbuhat ka ug maayo, dili ba adunay pagbayaw? Apan kon dili ka magbuhat ug maayo, adunay sala nga naghupo sa ganghaan, ug ikaw ang gipangandoy niini; ug makabuntog ka ba niini?” (Gen. 4:6, 7) Wala mamati si Cain ug siya nakasala. Giantos niya ang masakit nga epekto niana sa tibuok niyang kinabuhi. (Gen. 4:11, 12) Kana mas sakit kon ikomparar sa pagbadlong ni Jehova.

19 Si Zedekias maoy huyang ug daotan nga hari. Panahon sa iyang pagmando, ngil-ad kaayo ang kahimtang sa Jerusalem. Si propetang Jeremias balikbalik nga nagtambag kang Zedekias nga biyaan ang iyang daotang mga buhat, pero wala magpadisiplina ang hari. Makapaguol kaayo ang resulta. (Jer. 52:8-11) Gusto gyod ni Jehova nga malikayan nato ang maong kasakit!​—Basaha ang Isaias 48:17, 18.

20. Unsay mahitabo niadtong modawat sa disiplina sa Diyos ug niadtong mosalikway niana?

20 Sa kalibotan, sagad tamayon ang disiplina, apil na ang disiplina sa kaugalingon. Apan antoson sa usa ang resulta nianang binuang nga panghunahuna. (Prov. 1:24-31) Busa, ‘magpatalinghog ta sa disiplina ug mahimong maalamon.’ Sumala pa sa Proverbio 4:13, “hawiri ang disiplina; ug ayaw kini buhii. Ampingi kini, kay kini maoy imong kinabuhi.”