Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pagpakitag Pagtuo​—Paghimog Maalamong Desisyon!

Pagpakitag Pagtuo​—Paghimog Maalamong Desisyon!

“Magpadayon . . . sa pagpangayo diha sa pagtuo, nga dili gayod magduhaduha.”​—SANT. 1:6.

AWIT: 81, 70

1. Unsay hinungdan sa sayop nga desisyon ni Cain, ug unsay resulta?

SI Cain may importanteng desisyon nga himoon: Buntogon ang iyang makasasalang emosyon o tugotan ang iyang emosyon nga magdiktar sa iyang buhaton. Bisag hain niini, may mga resulta nga makaapektar sa tibuok niyang kinabuhi. Nahibalo ka nga sayop ang nahimong desisyon Cain. Kana miresulta sa kamatayon sa iyang matinumanong igsoon nga si Abel. Ug ang desisyon ni Cain nakadaot sa iyang relasyon sa Maglalalang.​—Gen. 4:3-16.

2. Nganong hinungdanon ang paghimog maalamong mga desisyon?

2 Kita usab kinahanglang mopili ug mohimog desisyon. Dili tanan natong desisyon nagkahulogag kinabuhi ug kamatayon. Bisan pa niana, daghan sa atong mga desisyon, mga pagpili nga atong himoon, dunay dakong epekto kanato. Busa, kon maayo ang atong desisyon, kita magkinabuhing malinawon. Pero, kon sayop ang atong desisyon, ang atong kinabuhi punog kagubot, kontrobersiya, ug kahigawad.​—Prov. 14:8.

3. (a) Aron makahimog maalamong mga desisyon, kinahanglang may pagtuo ta sa unsa? (b) Unsang mga pangutana ang atong konsiderahon?

3 Unsay makatabang nato sa paghimog maalamong mga desisyon? Kinahanglang may pagtuo ta sa Diyos, nga bug-os mosalig sa iyang kaandam ug katakos sa pagtabang nato nga  mahimong maalamon. Kinahanglang may pagtuo sab ta sa Pulong ni Jehova ug sa iyang mga pamaagi, nga mosalig sa iyang inspiradong tambag. (Basaha ang Santiago 1:5-8.) Samtang kita masuod kaniya ug modako ang atong gugma sa iyang Pulong, makakat-on ta sa pagsalig sa iyang paghukom. Unya, mabatasan nato ang pagkonsulta sa Pulong sa Diyos sa dili pa modesisyon. Apan sa unsang paagi nato mapauswag ang atong katakos sa paghimog mga desisyon? Ug dili na ba gayod nato usbon ang atong mga desisyon?

KINAHANGLAN TANG MODESISYON

4. Unsang desisyon ang kinahanglang himoon ni Adan, ug unsay mga sangpotanan?

4 Sukad sa sinugdan, ang mga tawo kinahanglang mohimog importanteng mga desisyon. Si Adan kinahanglang modesisyon kon mamati ba siya sa iyang Maglalalang o kang Eva. Andam siyang mohimog desisyon, apan unsay imong hunahuna sa iyang desisyon? Ang iyang nalimbongang asawa nag-impluwensiya niya sa paghimog dili maayong desisyon, nga miresulta sa pagpalagpot kaniya sa Paraiso ug sa ulahi sa iyang kamatayon. Ug sinugdanan lamang kana sa daotang resulta. Kita nag-antos gihapon sa mga sangpotanan sa sayop nga desisyon ni Adan.

5. Unsay angay natong pagbati sa responsabilidad sa paghimog mga desisyon?

5 Ang uban maghunahuna tingali nga mas hayahay ang kinabuhi kon dili ta kinahanglang modesisyon. Gibati ba usab nimo kana? Hinumdomi, wala lalanga ni Jehova ang mga tawo nga samag robot, nga walay katakos sa paghunahuna ug pagpili. Sa pagkatinuod, ang Bibliya nagtudlo kanato kon unsaon paghimog maalamong mga desisyon. Gusto ni Jehova nga mohimo tag mga desisyon, ug alang kini sa atong kaayohan. Tagda ang pipila ka pamatuod niana.

6, 7. Unsang desisyon ang kinahanglang himoon sa mga Israelinhon, ug nganong nalisdan sila sa paghimog maalamong desisyon? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

6 Dihang nagpuyo sa Yutang Saad, ang mga Israelinhon angayng modesisyon: Simbahon si Jehova o alagaron ang ubang diyos (o mga diyos). (Basaha ang Josue 24:15.) Kana nga desisyon daw sayon rang buhaton. Apan, ang ilang desisyon nagkahulogag kinabuhi o kamatayon. Panahon sa mga Maghuhukom, ang mga Israelinhon kadaghan mihimog dili maalamong desisyon. Gitalikdan nila si Jehova ug gisimba ang bakak nga mga diyos. (Maghu. 2:3, 11-23) O tagda ang nahitabo sa ulahi dihang ang katawhan sa Diyos kinahanglang modesisyon. Ang propetang si Elias tin-awng nagsaysay sa kapilian: Alagaron si Jehova o ang bakak nga diyos nga si Baal. (1 Hari 18:21) Gibadlong ni Elias ang maduhaduhaon nga katawhan. Lagmit makaingon ka nga sayon ra ni nga desisyon kay kanunayng maalamon ug makaayo ang pag-alagad kang Jehova. Gani, walay makataronganong tawo ang angayng madani o malangkit kang Baal. Sa gihapon, ang maong mga Israelinhon ‘nagkiangkiang sa duha ka lainlaing hunahuna.’ Si Elias maalamong nag-awhag nila nga pilion ang kinalabwang paagi sa pagsimba​—ang pagsimba kang Jehova.

7 Nganong daw lisod kaayo niadtong maong mga Israelinhon ang paghimog maalamong desisyon? Una, sila nawad-ag pagtuo kang Jehova ug wala na mamati kaniya. Wala silay maayong pundasyon sa tukmang kahibalo o kaalam gikan sa Diyos; wala sab silay pagsalig kang Jehova. Kon sila midesisyon pa pinasukad sa tukmang kahibalo, makahimo unta silag maalamong desisyon. (Sal. 25:12) Dugang pa, gitugotan nila ang uban nga moimpluwensiya nila o modesisyon para nila. Ang katawhan sa maong nasod nga dili magsisimba ni Jehova nag-impluwensiya sa panghunahuna sa mga Israelinhon, nga nagdani  kanila sa pagsunod nianang paganong katawhan. Dugay nang nagpasidaan si Jehova nga posibleng mahitabo kana.​—Ex. 23:2.

ANGAY BANG MODESISYON ANG UBAN PARA NATO?

8. Unsang importanteng leksiyon bahin sa pagdesisyon ang atong makat-onan sa mga Israelinhon?

8 Ang mga pananglitan nga atong gihisgotan nagtudlo kanatog leksiyon. Nagdepende sa matag usa kanato ang pagdesisyon, ug ang maalamon, hustong mga desisyon gipasukad sa kahibalo sa Kasulatan. Ang Galacia 6:5 nagpahinumdom nato: “Ang matag usa magpas-an sa iyang kaugalingong luwan [o, responsabilidad].” Dili gayod nato tugotan nga ang uban maoy modesisyon para nato. Hinuon, kinahanglang personal natong makat-onan kon unsay matarong sa mga mata sa Diyos ug modesisyon sa paghimo niana.

9. Nganong peligroso kon tugotan nato ang uban nga modesisyon para nato?

9 Sa unsang paagi kaha kita maaghat sa pagtugot sa uban nga modesisyon para nato? Ang presyur gikan sa atong mga kauban mahimong makaimpluwensiya nato sa paghimog dili maayong desisyon. (Prov. 1:10, 15) Bisan pa niana, bisag presyuron pa ta sa uban, responsabilidad nato ang pagsunod sa atong nabansay sa Bibliya nga konsensiya. Hinunoa, kon tugotan nato ang uban nga modesisyon para nato, kita midesisyon sa “paglakat sa dalan [o, pagsunod] . . . kanila.” Ang maong desisyon moresulta sa kadaot.

10. Unsay gipasidaan ni Pablo sa mga taga-Galacia?

10 Si apostol Pablo tin-awng nagpasidaan sa mga taga-Galacia bahin sa kapeligrohan sa pagtugot sa uban nga modesisyon para nila. (Basaha ang Galacia 4:17.) Ang pipila sa kongregasyon gustong mohimog desisyon para sa uban aron ipahilayo sila sa mga apostoles. Ngano? Gusto nianang hakog nga mga tawo nga mahimong prominente. Sila nagmapahitas-on ug wala motahod sa katungod sa ilang isigka-Kristohanon sa paghimog kaugalingong desisyon.

11. Unsaon nato pagtabang ang uban dihang mohimo silag personal nga desisyon?

11 Si Pablo nagpakitag maayong ehemplo sa pagtahod sa katungod sa uban sa paghimog desisyon. (Basaha ang 2 Corinto 1:24.) Karon, dihang magtambag maylabot sa mga butang nga naglangkit sa personal nga desisyon, ang mga ansiyano angayng mosundog sa maong ehemplo. Malipay sila  sa pagpaambit sa mga igsoon ug binase sa Bibliya nga impormasyon. Bisan pa niana, tinoon sa mga ansiyano nga ang mga igsoon maoy modesisyon. Makataronganon kana kay ang mga igsoon maoy moabaga sa resulta sa ilang desisyon. Kini ang importanteng leksiyon: Makatabang ta sa uban sa pagsabot sa prinsipyo o tambag sa Kasulatan nga mapadapat sa ilang kahimtang. Bisan pa niana, ang mga igsoon may katungod ug responsabilidad sa pagdesisyon. Kon buhaton nila kini nga maalamon, makabenepisyo sila. Tin-aw, kinahanglang likayan nato ang paghunahuna nga may katungod kita sa pagdesisyon alang sa atong mga igsoon.

Ang mahigugmaong mga ansiyano nagtabang sa uban sa paghimog personal nga mga desisyon (Tan-awa ang parapo 11)

PAGDESISYON BASE SA PAGBATI

12, 13. Nganong peligroso ang paghimog desisyon kon kita nasuko o nahigawad?

12 Ang usa ka komon nga panultihon karon mao kini: Sunda ang imong kasingkasing. Apan peligroso kana. Ug sa usa ka diwa, dili kana Kasulatanhon. Ang Bibliya nagpasidaan nga dili nato tugotan ang atong dili hingpit nga kasingkasing o emosyon nga mopatigbabaw dihang modesisyon. (Prov. 28:26) Ug ang mga asoy sa Bibliya nagpakita sa mapait nga sangpotanan sa pagsunod sa kasingkasing. Ang hinungdan niini mao nga sa mga tawong dili hingpit, “ang kasingkasing labaw nga malimbongon kay sa bisan unsa pa ug desperado.” (Jer. 3:17; 13:10; 17:9; 1 Hari 11:9) Busa, unsay mahitabo nato kon atong sundon ang atong kasingkasing?

13 Hinungdanon ang kasingkasing sa usa ka Kristohanon, kay kita gisugo sa paghigugma kang Jehova sa bug-os natong kasingkasing ug sa paghigugma sa atong silingan sama sa kaugalingon. (Mat. 22:37-39) Apan ang mga teksto nga gisitar sa nag-unang parapo nagpasiugda sa kapeligrohan kon tugotan nato ang atong emosyon nga magdiktar sa atong panghunahuna ug mga buhat. Pananglitan, unsay lagmit mahitabo kon modesisyon ta dihang masuko? Tingali nahibalo na kita sa tubag kon nahimo na nato kana kaniadto. (Prov. 14:17; 29:22) O makahimo ba kitag maayong mga desisyon kon kita nahigawad? (Num. 32:6-12; Prov. 24:10) Hinumdomi nga gipakita sa Pulong sa Diyos nga maalamon nga mahimong “ulipon ngadto sa balaod sa Diyos.” (Roma 7:25) Klaro, dali ra tang malimbongan sa atong emosyon kon atong tugotan nga mopatigbabaw kini dihang mohimog importanteng mga desisyon.

KON KANUS-A MAAYONG USBON ANG DESISYON

14. Unsaon nato pagkahibalo nga haom tingaling usbon ang atong desisyon?

14 Kinahanglan tang mohimog maalamong mga desisyon. Apan wala kana magpasabot nga dili na nato puwedeng usbon ang atong desisyon. Usahay, maayong konsiderahon pag-usab ang usa ka desisyon ug tingali usbon kini. Matikdi ang ehemplo ni Jehova maylabot sa mga taga-Nineve sa adlaw ni Jonas. “Nakita sa matuod nga Diyos ang ilang mga buhat, nga sila mitalikod sa ilang daotang dalan; ug mao nga ang matuod nga Diyos nagbasol [o, wala magpahinabo] sa katalagman nga iyang giingon nga ipahinabo kanila.” (Jon. 3:10) Human maobserbahi ang paghinulsol ug pagbag-o sa mga taga-Nineve, giusab ni Jehova ang iyang desisyon. Sa pagbuhat niana, gipakita niya nga siya makataronganon, mapainubsanon, ug maluluy-on. Dili sama sa kadaghanan, ang Diyos dili magpatakag desisyon bisan pag nasuko siya.

15. Unsa tingaliy makatabang nato sa pagbag-o sa atong desisyon?

15 May mga higayon tingali nga maayong konsiderahon pag-usab ang atong desisyon. Lagmit tungod kini kay nausab ang kahimtang. Usahay, bag-ohon ni Jehova ang iyang desisyon dihang mausab ang mga kahimtang. (1 Hari 21:20, 21, 27-29; 2 Hari 20:1-5)  O kaha may bag-ong impormasyon nga maghatag ug balidong rason sa pagbag-o sa usa ka desisyon. Si Haring David gihatagag sayop nga impormasyon bahin sa apo ni Saul nga si Mepiboset. Dihang sa ulahi nakadawat si David ug tukmang impormasyon, gibag-o niya ang iyang desisyon. (2 Sam. 16:3, 4; 19:24-29) Usahay, mas maayo tingali nga buhaton sab nato kana.

16. (a) Unsay pipila ka mapuslanong sugyot sa paghimog maalamong mga desisyon? (b) Nganong angay natong susihon pag-usab ang atong mga desisyon kaniadto, ug sa unsang paagi nato kana himoon?

16 Ang Pulong sa Diyos nagtambag nato nga dili magdalidali dihang mohimog hinungdanong desisyon. (Prov. 21:5) Kon mogahin tag panahon sa pagtimbangtimbang sa tanang bahin o impormasyon maylabot sa usa ka desisyon, lagmit makahimo tag maalamong desisyon. (1 Tes. 5:21) Sa dili pa modesisyon, ang ulo sa pamilya mogahig panahon sa pagsusi sa Kasulatan ug sa atong mga publikasyon, ug sa pagkonsiderar sa mga opinyon o sugyot sa uban diha sa pamilya. Hinumdomi nga ang Diyos nagdasig kang Abraham sa pagpamati sa gisulti sa iyang asawa. (Gen. 21:9-12) Ang mga ansiyano angayng mogahin usab ug panahon sa pagpanukiduki. Ug kon sila makataronganon ug makasaranganon, dili sila mahadlok nga mawad-ag pagtahod ang uban kanila dihang may makaplagan silang bag-o ug importanteng impormasyon nga magpaila nga kinahanglang usbon ang ilang desisyon. Kinahanglang andam silang usbon ang ilang hunahuna ug desisyon kon nahiangay, ug maayong sundogon nato ang maong ehemplo. Kini magpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa kongregasyon.​—Buh. 6:1-4.

BUHATA ANG IMONG GIHIMONG DESISYON

17. Sa unsang paagi kita magmalamposon sa paghimog mga desisyon?

17 Ang pipila ka desisyon mas bug-at kay sa uban. Kini nga mga desisyon nagkinahanglag dugang pagpamalandong ug pag-ampo, nga lagmit gahinag panahon. Ang pipila ka Kristohanon kinahanglang modesisyon kon magminyo ba o kon kinsay minyoan. Ang laing seryosong desisyon nga nagdalag daghang panalangin mao, kon unsaon ug kon kanus-a mosulod sa bug-os panahong pag-alagad. Niining bahina, importante ang bug-os nga pagsalig nga si Jehova makatagana ug motagana gayod ug maalamong giya. (Prov. 1:5) Busa, hinungdanon nga gamiton ang Bibliya ingong kinamaayohang tuboran sa tambag ug mangayo sa giya ni Jehova pinaagig pag-ampo. Ug hinumdomi nga si Jehova makahatag kanato sa mga hiyas nga gikinahanglan aron makahimog mga desisyon nga kaharmonya sa iyang kabubut-on. Dihang mohimog importanteng mga desisyon, batasana ang pagpangutana: ‘Kini ba nga desisyon magpamatuod sa akong gugma kang Jehova? Kini ba makahatag ug kalipay ug kalinaw sa akong pamilya? Ug kini ba magpakita nga ako mapailobon ug maluloton?’

18. Nganong gidahom ni Jehova nga kita ang mohimog mga desisyon?

18 Si Jehova dili mamugos kanato sa paghigugma ug pag-alagad kaniya. Kita ang modesisyon niana. Nahiuyon sa kagawasan sa pagpili nga iyang gihatag kanato, gitahod niya ang atong responsabilidad ug katungod sa ‘pagpili alang sa atong kaugalingon’ kon moalagad ba kita kaniya. (Jos. 24:15; Eccl. 5:4) Apan gidahom niya nga buhaton nato ang ubang desisyon nga atong gihimo base sa iyang giya. Kon kita may pagtuo sa paagi ni Jehova sa pagbuhat sa mga butang ug kon ipadapat nato ang mga prinsipyo nga iyang gitagana, kita makahimog maalamong mga desisyon ug makapamatuod nga kita dili mabalhinon sa tanan natong dalan.​—Sant. 1:5-8; 4:8.