Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2017

Pagkahimong Higala Dihang Mameligro ang Panaghigalaay

Pagkahimong Higala Dihang Mameligro ang Panaghigalaay

Si Gianni ug Maurizio maoy managhigala sulod na sa mga 50 ka tuig. Apan, dihay panahon nga nameligro ang ilang panaghigalaay. Si Maurizio miingon: “Dihay higayon nga nakahimo kog seryosong sala nga nakabungkag sa among panaghigalaay.” Midugang si Gianni: “Si Maurizio ang nag-Bible study nako. Siya ang akong espirituwal nga magtutudlo. Mao nga dili ko katuo nga nabuhat niya kadto. Morag nahugno ang akong kalibotan kay nagpasabot kini nga kinahanglan na nakong putlon ang among panaghigalaay. Mibati kong nag-inusara.”

BILILHON kaayo ang maayong mga higala, ug ang usa ka dumalayong panaghigalaay dili sulagmang mahitabo. Kon mameligro ang panaghigalaay, unsay makatabang aron masalbar kini? Daghan tag makat-onan gikan sa pipila ka karakter sa Bibliya kinsa tinuod nga managhigala pero kansang panaghigalaay nameligro sa ulahi.

DIHANG MAKASALA ANG HIGALA

Si David, nga magbalantay sa karnero ug hari, may tinuod gyong mga higala. Lagmit usa sa atong mahunahunaan mao si Jonatan. (1 Sam. 18:1) Apan si David may uban pang higala, sama kang propetang Natan. Wala hisgoti sa Bibliya kon kanus-a nagsugod ang ilang panaghigala. Bisan pa niana, sa usa ka higayon, gipahibalo ni David kang Natan ang iyang tinguha, nga maoy sagad buhaton sa managhigala. Gusto ni David nga magtukod ug balay alang kang Jehova. Gipabilhan gyod sa hari ang opinyon ni Natan ingong higala ug ingong tawo nga may espiritu ni Jehova.​—2 Sam. 7:2, 3.

Ugaling lang, dihay hitabo nga nagpameligro sa ilang panaghigalaay. Nakapanapaw si Haring David kang Bat-seba, ug human niana gipapatay niya ang bana niini nga si Urias.  (2 Sam. 11:2-21) Sa daghang katuigan, si David nagmaunongon kang Jehova ug nagtuboy sa hustisya. Apan karon, nakahimo siyag seryosong sala! Unsay nahitabo nianang maayo nga hari? Nahibalo ba siya kon unsa ka seryoso ang iyang nahimo? Naghunahuna ba siyang matago niya kini sa Diyos?

Unsay buhaton ni Natan? Maghulat ba siya nga laing tawo ang mosulti niana sa hari? Ang uban nahibalo kon giunsa pagplano ni David ang kamatayon ni Urias. Busa nganong mag-apil-apil man si Natan ug ipameligro ang ilang dugay nang panaghigalaay? Puwede pa ganing mameligro ang kinabuhi ni Natan kon atubangon niya si David. Kon buot hunahunaon, gipapatay na ni David ang inosenteng si Urias.

Apan si Natan maoy tigpamaba sa Diyos. Nahibalo ang propeta nga kon magpakahilom siya, maapektohan ang ilang panaghigala ni David ug mahasol ang iyang konsensiya. Ang iyang higalang si David misubay sa dalan nga wala uyoni ni Jehova. Gikinahanglan gyod sa hari ang tabang aron makabalik sa hustong dalan. Oo, si David nagkinahanglag tinuod nga higala. Ug ingon niana nga higala si Natan. Midesisyon siya nga hisgotan ang maong situwasyon gamit ang usa ka ilustrasyon nga makatandog sa kasingkasing sa kanhing magbalantay sa karnero. Gipahibalo ni Natan ang mensahe sa Diyos pero sa paagi nga masabtan ni David ang kagrabe sa iyang mga sala ug mapalihok siya sa paghinulsol.​—2 Sam. 12:1-14.

Unsay imong buhaton kon duna kay higala nga nakahimog seryosong sayop o sala? Basin mangatarongan ka nga madaot ang inyong panaghigalaay kon imong ipaamgo niya ang iyang sala. O basin maghunahuna ka nga gitraydoran nimo ang imong higala kon imong itug-an ang iyang sala ngadto sa mga ansiyano, kinsa makatabang niya sa espirituwal. Unsay imong buhaton?

Si Gianni, nga gihisgotan ganina, nahinumdom: “Nakamatikod ko nga may nausab. Dili na kaayo makig-estorya si Maurizio nako. Midesisyon ko nga estoryahon siya, bisan pag lisod kaayo tong buhaton. Namalandong ko: ‘Unsa may isulti nako niya nga wala pa niya mahibaloi? Basin masuko siya nako!’ Pero dihang namalandong ko sa tanan namong natun-an, nakabaton kog kaisog nga estoryahon siya. Dako kaayog tabang si Maurizio nako sa panahon nga nanginahanglan ko niana. Dili nako gustong madaot ang among panaghigalaay, pero gusto nakong tabangan siya kay naghunahuna ko sa iyang kaayohan.”

Si Maurizio midugang: “Sinsero si Gianni​—ug sakto siya. Nahibalo ko nga dili niya sala ug dili sala ni Jehova ang resulta sa akong sayop nga mga desisyon. Mao nga gidawat nako ang disiplina, ug sa ngadtongadto naulian ko sa espirituwal.”

DIHANG MAY PROBLEMA ANG HIGALA

Si David may uban pang higala nga nagmaunongon niya bisan pa sa lisod nga mga panahon. Usa nila mao si Husai, nga gitawag sa Bibliya ingong “higala ni David.” (2 Sam. 16:16; 1 Cron. 27:33) Lagmit usa siya ka opisyal sa palasyo kinsa suod nga higala ug kauban sa hari, nga saligan usahay sa pagbuhat sa kompidensiyal nga mga sugo.

Dihang giilog sa anak ni David nga si Absalom ang trono, daghang Israelinhon ang midapig kang Absalom, pero si Husai wala moapil kanila. Dihang mikalagiw si David, si Husai miuban niya. Nasakitan gyod si David kay gitraydoran siya sa iyang anak ug sa pipila niya ka sinaligan. Bisan pa niana, si Husai nagmaunongon ug andam magpameligro sa iyang kinabuhi aron molampos ang usa ka misyon nga magtapos sa panagkunsabo. Gibuhat kadto ni Husai dili lang tungod kay opisyal siya sa palasyo kondili gipamatud-an niya nga usa siya ka maunongong higala.​—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Makapatandog gayong makita ang mga igsoon karon nga nagkahiusa dili lang tungod sa ilang papel o pribilehiyo diha sa kongregasyon. Pinaagi sa ilang panggawi sila samag miingon, “Higala ko nimo, dili tungod kay  kinahanglan nako ning buhaton, kondili tungod kay importante ka nako.”

Kini ang naeksperyensiyahan sa brader nga si Federico. Sa tabang sa iyang suod nga higalang si Antonio, nasagubang niya ang usa ka malisod nga yugto sa iyang kinabuhi. Si Federico miasoy: “Dihang mibalhin si Antonio sa among kongregasyon, nagkasuod dayon mi. Ministeryal ming duha, ug ganahan ming moalagad nga magkauban. Wala madugay, natudlo siya ingong ansiyano. Gawas nga higala nako siya, usa siya ka espirituwal nga ehemplo nako.” Dayon, nakasala si Federico. Nangayo dayon siyag tabang sa mga ansiyano, apan dili na siya kuwalipikado ingong payunir ug ministeryal nga alagad. Unsay gibuhat ni Antonio?

Dihang nagkaproblema si Federico, ang iyang higalang si Antonio naminaw ug nagdasig niya

Nahinumdom si Federico: “Nakita nako nga gibati ni Antonio ang akong kasakit. Gibuhat niya ang tanan aron tabangan ko sa emosyonal nga paagi. Gusto gyod niyang maulian ko sa espirituwal ug wala ko niya pasagdi. Iya kong gidasig nga palig-onon pag-usab ang akong espirituwalidad ug dili mosurender.” Si Antonio miingon: “Migahin kog dugang panahon uban kang Federico. Gusto nako nga dili siya magpanuko sa pag-estorya nako bahin sa bisan unsa, bisag bahin pa sa iyang kaguol.” Makapalipay nga sa ngadtongadto naulian si Federico sa espirituwal ug sa ulahi natudlo pag-usab ingong payunir ug ministeryal nga alagad. Si Antonio mihinapos: “Bisag magkalahi na ang among kongregasyon, mas nasuod mi sa usag usa.”

BATION BA NIMONG GITRAYDORAN KA?

Unsay imong bation kon talikdan ka sa usa ka suod nga higala sa panahon nga gikinahanglan kaayo nimo siya? Masakitan gyod kaayo ka. Mapasaylo pa kaha nimo siya? Mabalik pa kaha ninyo ang inyong kasuod?

Handurawa ang nahitabo kang Jesus sa iyang kataposang mga adlaw sa yuta. Migahin siyag dakong panahon uban sa iyang mga apostoles, ug suod sila sa usag usa. Haom lang nga gitawag sila ni Jesus nga iyang mga higala. (Juan 15:15) Apan, unsay nahitabo dihang siya gidakop? Ang mga apostoles namiya. Una pa niana, miingon si Pedro nga dili gyod niya biyaan ang iyang Agalon. Pero niana mismong  gabhiona, iyang gilimod si Jesus!​—Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

Nahibalo si Jesus nga atubangon niya ang iyang kataposang pagsulay nga siyasiya ra. Bisan pa niana, may katarongan siyang mahigawad, masakitan pa gani. Apan sa iyang pagpakig-estorya sa iyang mga tinun-an pipila ka adlaw human siya mabanhaw, wala gyoy timailhan sa kahigawad, kasuko, o pagmahay. Wala hunahunaa ni Jesus nga kinahanglan niyang usausahon paghisgot ang mga kasaypanan sa iyang mga tinun-an, lakip na sa ilang gibuhat sa gabii nga siya gidakop.

Sa kasukwahi, gipasaligan ni Jesus si Pedro ug ang ubang apostoles. Gipamatud-an niya ang iyang pagsalig kanila pinaagi sa paghatag kanilag mga instruksiyon maylabot sa kinadak-ang edukasyonal nga buluhaton sa kasaysayan. Para kang Jesus, higala gihapon niya ang mga apostoles. Natandog gyod sila pag-ayo sa iyang gugma. Buhaton nila ang tanan aron dili na mahigawad pag-usab kanila ang ilang Agalon. Oo, gituman gyod nila ang sugo nga gihatag niya sa iyang mga sumusunod.​—Buh. 1:8; Col. 1:23.

Ang sister nga si Elvira nahinumdom sa panahon nga nagkabikil sila sa iyang suod nga higalang si Giuliana: “Dihang giingnan ko niya nga nasakitan siya sa akong gibuhat,” matod ni Elvira, “naguol kaayo ko. May katarongan gyod siyang masuko. Pero natandog ko kay mas nabalaka siya sa akong kahimtang ug sa mahimong resulta sa akong panggawi. Giapresyar gyod nako nga wala siya magpokus sa sayop nga akong nahimo kaniya kondili nagpokus siya sa kadaot nga akong gihimo sa akong kaugalingon. Mapasalamaton ko kang Jehova nga naa koy higala nga naghunahuna sa akong kaayohan imbes sa iyang kaugalingong pagbati.”

Busa, unsay buhaton sa usa ka maayong higala dihang mameligro ang panaghigalaay? Angay nga andam siyang makig-estorya sa malumong paagi apan prangka kon gikinahanglan. Kana nga higala mahisama kang Natan ug Husai, kinsa nagmaunongon gihapon bisan sa dili maayong kahimtang, ug sama kang Jesus nga andam mopasaylo. Ingon ka ba niana nga higala?