“Aron ang katawhan makaila nga ikaw, kansang ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta.”​—SAL. 83:18.

AWIT: 46, 136

1, 2. (a) Unsang hinungdanong isyu ang nag-apektar sa tanang tawo? (b) Nganong importante kanato ang maong isyu?

DAGHAN ang naghunahuna karon nga kuwarta ang labing hinungdanon. Nagpokus sila sa pagpangitag kuwarta o sa pagtigom niana. Para sa uban, ang pamilya, maayong panglawas, o personal nga kalamposan maoy labing importante.

2 Apan, ang labing hinungdanong isyu nga nag-apektar natong tanan mao ang pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova. * Kinahanglan tang magbantay aron dili makalimtan kanang hinungdanong isyu. Sa unsang paagi mahitabo kana? Basin mapuliki na kaayo ta sa adlaw-adlawng pagkinabuhi o kaha maghunahuna ta pag-ayo sa atong mga problema ug makalimtan na nato kon unsa ka importante ang pagbindikar sa pagkasoberano sa Diyos. Sa laing bahin, kon atong paluyohan ang pagkasoberano ni Jehova, mas masagubang nato ang mga hagit sa adlaw-adlawng pagkinabuhi ug mas masuod ta kaniya.

NGANONG IMPORTANTE KAAYO?

3. Unsay mga pangangkon ni Satanas maylabot sa pagmando sa Diyos?

3 Gikuwestiyon ni Satanas nga Yawa ang pagkamatarong sa pagkasoberano  ni Jehova. Gusto niyang maghunahuna ang mga tawo nga dili matarong ang pagmando sa Diyos ug wala ihatag ni Jehova ang kinamaayohan ngadto sa iyang mga linalang. Sumala sa Yawa, ang mga tawo mas malipayon ug maayo ang kahimtang kon silay magmando. (Gen. 3:1-5) Nangangkon usab si Satanas nga walay tawong tinuod nga maunongon sa Diyos​—nga kon lisodlisoron na, isalikway nila ang pagmando ni Jehova. (Job 2:4, 5) Tungod sa hagit sa Yawa, gitugotan ni Jehova nga molabay ang panahon aron masinati mismo sa mga tawo kon unsa ka miserable ang kinabuhi kon dili sila magpasakop sa matarong nga pagmando sa Diyos.

4. Nganong kinahanglang husayon ang isyu sa pagkasoberano?

4 Siyempre, nahibalo si Jehova nga sayop ang mga pangangkon sa Yawa. Busa nganong gihatagan sa Diyos si Satanas ug panahon sa pagpamatuod sa iyang mga pangangkon? Ang tubag naglangkit sa tanang intelihenteng linalang. (Basaha ang Salmo 83:18.) Kon buot hunahunaon, gisalikway sa unang magtiayon ang pagmando ni Jehova, ug mao sab nay gibuhat sa daghan sukad niadto. Tungod niana, mahimong maghunahuna ang uban nga husto ang pangangkon sa Yawa. Samtang dili pa mahusay ang isyu diha sa hunahuna sa mga tawo o anghel, mahimong mahitabo ang pag-awayay sa mga nasod, rasa, tribo, pamilya, ug mga indibiduwal. Apan dihang mabindikar na ang pagkasoberano ni Jehova, ang tanan magpasakop sa iyang matarong nga pagmando sa walay kataposan. Mapasig-uli na ang kalinaw sa tibuok uniberso.​—Efe. 1:9, 10.

5. Sa unsang paagi mapaluyohan nato ang pagkasoberano ni Jehova?

5 Ang pagkasoberano sa Diyos mapamatud-ang matarong, ug ang pagmando ni Satanas ug sa mga tawo mapakyas ug matapos. Ang pagmando sa Diyos pinaagi sa iyang Mesiyanikong Gingharian molampos, ug mapamatud-an sa mga matinumanon nga posible diay nga ang mga tawo maunongong magpaluyo sa pagmando sa Diyos. (Isa. 45:23, 24) Gusto ba nimong maapil nianang maunongong nagpaluyo sa pagkasoberano ni Jehova? Siyempre! Aron mahimo nato kana, kinahanglan natong ipokus ang atong mata sa hinungdanong isyu ug sabton kon unsa kana ka importante.

PAGBINDIKAR​—MAS IMPORTANTE KAY SA KALUWASAN

6. Unsa ka importante ang pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova?

6 Sa nahisgotan na, ang pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova maoy hinungdanong isyu nga nag-apektar sa mga tawo. Mas importante kana kay sa kalipay ni bisan kinsa. Apan wala kana magpasabot nga dili hinungdanon ang atong kaluwasan o wala magtagad si Jehova kanato. Giunsa nato pagkahibalo niana?

7, 8. Nganong ang pagbindikar sa pagkasoberano sa Diyos naglakip sa pagtuman sa iyang mga saad?

7 Si Jehova nahigugma ug nagpabili gayod sa mga tawo. Kinabubut-on niyang gihatag ang iyang Anak aron kita maluwas. (Juan 3:16; 1 Juan 4:9) Kon dili tumanon ni Jehova ang iyang mga saad, may katarongan ang Yawa nga tawgon ang Diyos ug bakakon, nga wala maghatag sa mga tawo ug maayong mga butang ug sa ingon nagmando sa dili maayong paagi. Mapamatud-an usab nga tinuod ang pagbugalbugal sa mga magsusupak kinsa nag-ingon: “Hain na man kining gisaad nga presensiya niya? Aw, sukad sa adlaw nga ang atong mga katigulangan nangatulog sa kamatayon, ang tanang butang nagpadayon nga mao ra gayod sukad sa sinugdan sa kalalangan.” (2 Ped. 3:3, 4) Busa, seguroon ni Jehova nga ang pagbindikar sa iyang pagkasoberano maglakip sa kaluwasan sa matinumanong katawhan! (Basaha ang Isaias 55:10, 11.) Dugang pa, ang pagkasoberano ni Jehova gipasukad sa gugma. Busa makaseguro ta nga kanunay niyang higugmaon, pabilhan, ug apresyahon ang iyang maunongong mga alagad.​—Ex. 34:6.

 8 Sa atong pag-ila sa kaimportante sa pagkasoberano ni Jehova, wala nato pakamenosa ang atong kaluwasan o ang atong bili sa atubangan niya. Gilantaw lang nato sa hustong paagi ang iyang pagkasoberano ug ang atong kaluwasan. Importante kana aron mapokus nato ang atong mata niining hinungdanong isyu ug mapaluyohan ang matarong nga pagmando ni Jehova.

HUSTONG PANGLANTAW

9. Unsay pangangkon ni Satanas maylabot kang Job? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

9 Importante nga mabatonan nato ang hustong panglantaw sa pagkasoberano ni Jehova. Tin-aw kining gipakita sa basahon sa Job, usa sa unang nasulat nga mga basahon sa Bibliya. Diha, atong masayran ang pangangkon ni Satanas nga kon si Job mag-antos pag-ayo, isalikway niini ang Diyos. Misugyot si Satanas nga pasakitan sa Diyos si Job. Wala kana buhata ni Jehova, pero gitugotan niya si Satanas sa pagsulay kang Job, nga nag-ingon: “Ang tanan nga anaa kaniya anaa sa imong kamot.” (Basaha ang Job 1:7-12.) Wala madugay human niana, nangamatay ang mga sulugoon ni Job, nahanaw ang iyang panginabuhian, ug namatay ang iyang 10 ka pinalanggang anak. Gihimo kini ni Satanas sa paagi nga morag ang Diyos mismo ang nagpahinabo sa mga kasakit ni Job. (Job 1:13-19) Dayon, gipahinabo ni Satanas nga takboyan si Job ug masakit ug makaluod nga balatian. (Job 2:7) Misamot ang kaguol ni Job kay ang iyang asawa ug tulo ka nagpakaaron-ingnong higala misultig sakit ug makapaluyang mga pulong.​—Job 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Unsay gibuhat ni Job nga nagpakita sa iyang pagkamaunongon sa Diyos? (b) Unsay sayop ni Job?

10 Unsay resulta? Napamatud-ang sayop ang pangangkon ni Satanas. Si Job wala gayod motalikod kang Jehova. (Job 27:5) Apan, temporaryong nakalimtan ni Job kon unsa gyoy labing importante. Nagsige siyag ingon nga wala siya makasala, nga nangutana pa gani kon nganong nag-antos siya. (Job 7:20; 13:24) Maghunahuna tingali ta nga makataronganon kana tungod sa tanan niyang giantos. Bisan pa niana, nakita sa Diyos nga kinahanglang tul-iron ang panghunahuna ni Job. Unsay gisulti ni Jehova kaniya?

11, 12. Unsay gusto ni Jehova nga masabtan ni Job, ug unsay sanong ni Job?

11 Mabasa nato ang gipamulong sa Diyos kang Job diha sa upat ka kapitulo sa basahon sa Job​—kapitulo 38-41. Wala tay mabasa nga gisultian sa Diyos si Job sa hinungdan sa pag-antos niini. Wala ipatin-aw ni Jehova kang Job kon nganong nag-antos kini, nga daw kinahanglang pakamatarongon sa Diyos ang iyang kaugalingon. Hinunoa, gusto ni Jehova nga tabangan si Job nga makita kon unsa siya ka gamay kon itandi sa pagkadako sa Diyos. Ug gitabangan niya si Job nga masabtan nga dunay mas hinungdanong mga isyu nga  angayng hatagag pagtagad. (Basaha ang Job 38:18-21.) Nakatabang kini kang Job nga mabatonan ang hustong panglantaw.

12 Sa paghatag ni Jehova nianang prangka nga tambag, nagpakita ba si Jehova ug pagkadili-mabination kang Job human kini mag-antos sa grabeng pagsulay? Wala, ug wala sab maghunahuna niana si Job. Bisan pa sa iyang pag-antos, si Job sa ulahi misulti sa iyang apresasyon. Siya miingon pa gani: “Ako naghimog pagbakwi, ug ako naghinulsol sa abog ug sa abo.” Mao nay epekto sa prangka apan makapadasig nga tambag ni Jehova. (Job 42:1-6) Una pa niana, gitul-id usab ni Elihu ang panglantaw ni Job. (Job 32:5-10) Human mosanong si Job sa pagbadlong sa Diyos ug magtul-id sa iyang panglantaw, gipahayag ni Jehova sa uban nga nalipay Siya sa pagkamatinumanon ni Job ilalom sa pagsulay.​—Job 42:7, 8.

13. Sa unsang paagi nakahatag ug benepisyo kang Job ang tambag ni Jehova bisan human sa iyang mga pag-antos?

13 Ang tambag ni Jehova padayong makahatag ug kaayohan kang Job bisag natapos na ang iyang pagsulay. Sa unsang paagi? Aw, bisag “gipanalanginan [ni Jehova] ang kaulahian ni Job labaw pa kay sa iyang sinugdan,” lagmit taastaas nga panahon ang milabay. Sa ulahi, siya “nakabaton . . . ug pito ka anak nga lalaki ug tulo ka anak nga babaye.” (Job 42:12-14) Seguradong gimingaw si Job sa iyang mga anak nga namatay sa kamot ni Satanas. Ug lagmit wala siya malimot sa tanang trahedya nga nahitabo kaniya ug sa iyang pamilya. Bisag sa ngadtongadto mas nasabtan niya ang rason sa iyang mga pag-antos, basin may mga higayon nga maghunahuna siya kon nganong kinahanglan man siyang mag-antos pag-ayo. Bisag unsay iyang gihunahuna, mahimong palandongon niya ang tambag sa Diyos. Ang pagbuhat niana makatabang niya sa pagbaton ug hustong panglantaw ug, sa baylo, maghupay kaniya.​—Sal. 94:19.

Puwede tang magpokus sa tinuod nga isyu imbes sa atong mga problema (Tan-awa ang parapo 14)

14. Unsay atong makat-onan sa kasinatian ni Job?

14 Mahimong mabatonan usab nato ang hustong panglantaw ug paghupay gikan sa kasinatian ni Job. Kon buot hunahunaon, gipasulat kana ni Jehova “alang sa pagtudlo kanato, aron nga pinaagi sa atong pag-antos ug pinaagi sa paghupay gikan sa mga Kasulatan kita makabatog paglaom.” (Roma 15:4) Unsay atong makat-onan niini? Ang panguna mao: Dili ta sobrang maghunahuna sa atong mga problema nga makalimtan na hinuon kining hinungdanong isyu​—ang pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova. Ug angay natong masabtan nga ang atong papel niining hinungdanong isyu naglakip sa pagpabiling matinumanon bisan sa lisod nga mga kahimtang, sama sa gibuhat ni Job.

15. Unsay resulta sa atong pagkamatinumanon bisan pa sa pagsulay?

15 Nganong makapahupay ang pagpamalandong  sa pagkabililhon sa atong pagkamatinumanon? Tungod kay ang mga pagsulay wala magpasabot nga nasuko si Jehova kanato. Naghatag nâ natog kahigayonan sa pagpakita sa atong pagpaluyo sa pagkasoberano sa Diyos. (Prov. 27:11) Ang atong paglahutay moresulta sa “inuyonang kahimtang” ug magpalig-on sa atong paglaom. (Basaha ang Roma 5:3-5.) Ang kasinatian ni Job nagpakita nga “si Jehova malumo kaayo sa pagmahal ug maluluy-on.” (Sant. 5:11) Busa makaseguro ta nga siya magganti kanato ug sa tanang magpaluyo sa iyang pagkasoberano. Ang pagkahibalo niini makatabang nato nga “makaantos sa bug-os ug magpakitag hataas-nga-pailob uban ang kalipay.”​—Col. 1:11.

PADAYON SA PAGPOKUS DIHA SA HINUNGDANONG ISYU

16. Nganong kinahanglan natong pahinumdoman ang kaugalingon sa kaimportante sa pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova?

16 Tinuod, lisod tingali ang pagpokus sa atong mata diha sa pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova. Usahay, mabug-atan ta sa atong mga problema. Bisan ang gagmayng suliran morag modako kon magsige tag hunahuna bahin ana. Busa, maayong pahinumdoman nato kanunay ang atong kaugalingon sa kaimportante sa pagpaluyo sa pagkasoberano sa Diyos dihang nag-atubang tag malisod nga mga kahimtang.

17. Sa unsang paagi ang regular nga pagpakig-ambit sa buluhaton ni Jehova makatabang nato sa pagpokus sa hinungdanong isyu?

17 Ang regular nga pagpakig-ambit sa buluhaton ni Jehova makatabang nato sa pagpokus sa hinungdanong isyu. Pananglitan, usa ka sister nga ginganlag Renee ang naestrok ug nag-antos sa kanunayng panakit sa lawas, ug may kanser sab siya. Samtang naospital, gisangyawan niya ang mga trabahante, pasyente, ug mga bisita. Sa usa ka ospital, migugol siyag 80 oras sa pagsangyaw sulod lang sa duha ka semana ug tunga. Bisan dihang hapit na siyang mamatay, wala gyod makalimti ni Renee ang pagkasoberano ni Jehova. Kana, sa baylo, nakahupay niya.

18. Sa unsang paagi ang eksperyensiya sa usa ka sister nagpakita sa benepisyo sa pagpaluyo sa pagkasoberano ni Jehova?

18 Siyempre, gusto sab natong paluyohan ang pagkasoberano ni Jehova dihang mag-atubang sa adlaw-adlawng mga problema. Si Jennifer natanggong ug tulo ka adlaw sa erport samtang naghulat ug biyahe pauli. Sunodsunod nga nakansel ang iyang biyahe. Kay walay kauban ug gikapoy, posible gayong maguol siya pag-ayo. Hinunoa, siya miampo kon sa unsang paagi makahatag siyag espirituwal nga tabang niadtong naghulat usab sa ilang biyahe. Unsay resulta? Daghan siyag nasangyawan ug napahimutangag basahon. Siya miingon, “Gibati nako nga gipanalanginan ko ni Jehova bisan pa sa kalisdanan nga akong nasinati ug gihatagan ko niyag kalig-on sa pagdala sa iyang ngalan sa mapuslanong paagi.” Nagpokus gyod siya sa katuyoan ni Jehova.

19. Unsay baroganan sa katawhan ni Jehova maylabot sa iyang pagkasoberano?

19 Ang apresasyon alang sa pagkasoberano ni Jehova dugay nang nagpaila sa matuod nga relihiyon. Ang katawhan sa Diyos dugay nang nagpaluyo sa iyang pagkasoberano. Ingong tigpaluyo sa matuod nga pagsimba, kinahanglang maningkamot ang tagsatagsa kanato sa paghupot nianang maong Kasulatanhong panglantaw.

20. Unsay pagbati ni Jehova sa imong mga paningkamot sa pagpaluyo sa iyang pagkasoberano?

20 Magmasaligon nga gipabilhan ni Jehova ang imong mga paningkamot sa pagpaluyo sa iyang pagkasoberano pinaagi sa imong matinumanong pag-alagad ug paglahutay sa mga pagsulay. (Sal. 18:25) Hisgotan pa sa sunod nga artikulo kon nganong ang pagkasoberano ni Jehova takos sa imong kinasingkasing nga pagpaluyo ug kon sa unsang paagi buhaton nimo kana.

^ par. 2 Niining artikuloha, ang ekspresyong “pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova” nagkahulogan ug “pagpamatuod sa pagkamatarong sa pagmando ni Jehova.”