GISULTI ni David ang maong pagdayeg ngadto sa usa ka babaye nga iyang nakaila. Abigail ang ngalan niini. Nganong gidayeg man siya ni David, ug unsay atong makat-onan kang Abigail?

Nakaila ni David kining minyong babaye dihang mikalagiw siya gikan kang Haring Saul. Si Abigail asawa ni Nabal, usa ka datong tawo nga nagpasibsib sa iyang dakong panon sa kahayopan sa kabukiran sa habagatang Juda. Si David ug ang iyang mga sundalo “nahimong usa ka paril” kay ilang giproteksiyonan ang mga magbalantay ni Nabal ug ang kahayopan niini. Sa ulahi, si David nagpadalag mga mensahero kang Nabal, nga nangayog bisan unsang pagkaon nga ikahatag ni Nabal. (1 Sam. 25:8, 15, 16) Makataronganon gyod nâ nga hangyo, kay si David ug ang iyang kasundalohan nanalipod man sa mga kabtangan ni Nabal.

Ang ngalan ni Nabal nagkahulogang “Walay Salabotan” o “Hungog,” ug siya migawi sumala sa iyang ngalan. Siya nangasaba ug nanginsulto, ug iyang gibalibaran ang hangyo ni David. Busa, si David nangandam sa pagsilot kang Nabal tungod sa sakit ug dili makataronganong tubag niini. Si Nabal ug ang iyang panimalay manubag sa iyang pagkawalay-salabotan.​—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.

Kay nakita niya ang mapait nga resulta sa dinalidaling desisyon ni David, si Abigail maisogong nangilabot. Matinahoron niyang gihangyo si David ug gihisgotan ang posibleng epekto niini diha sa relasyon ni David kang Jehova. Gihatagan sab niyag daghang pagkaon ang umaabot nga hari, si David, ug ang kasundalohan niini. Sa baylo, giila ni David nga gigamit ni Jehova si Abigail aron pugngan siya sa pagpakasala. Giingnan ni David si Abigail: “Dalayegon ang imong pagkamay-salabotan, ug dalayegon ikaw nga nagpugong kanako niining adlawa gikan sa pagkasad-an sa dugo.”​—1 Sam. 25:18, 19, 23-35.

Seguradong dili gyod nato gustong sundogon si Nabal, kinsa walay apresasyon sa kaayo nga gipakita kaniya. Dugang pa, dihang mamatikdan nato nga posibleng mahitabo ang usa ka daotang butang, mohimo kitag paagi nga masulbad kana. Oo, mapakita nato ang samang pagbati sa salmista nga miingon sa Diyos: “Tudloi ako sa . . . pagkamay-salabotan ug kahibalo.”​—Sal. 119:66.

Mamatikdan tingali sa uban ang atong kaalam o pagkamay-salabotan diha sa atong binuhatan. Isulti man nila kini o dili, lagmit mobati sila sama kang David, kinsa miingon: “Dalayegon ang imong pagkamay-salabotan”!