Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hunyo 2016

Si Jehova ‘Nahingawa Kanimo’

Si Jehova ‘Nahingawa Kanimo’

NGANONG makaseguro ka nga tinuod kining mga pulonga, nga si Jehova nahingawa gayod kanimo? Ang usa ka rason mao nga gihisgotan kana sa Bibliya. Ang 1 Pedro 5:7 nag-ingon: ‘Itugyan kaniya ang tanan nimong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kanimo.’ Unsay ebidensiya nga si Jehova nga Diyos interesado kanimo?

ANG DIYOS NAGTAGANA SA MATERYAL NGA PANGINAHANGLAN

Sa paghatag ug ehemplo, si Jehova nagpakitag kaayo ug kamahinatagon

Ang Diyos may mga hiyas nga lagmit pangitaon nimo sa imong suod nga mga higala. Kadtong nagpakitag kaayo ug kamahinatagon sa usag usa sagad mahimong suod nga managhigala. Sa imo nang naobserbahan, si Jehova nagpakitag kaayo ug kamahinatagon sa mga tawo sa matag adlaw. Tagda ang usa ka pananglitan: “Siya magapasubang sa iyang adlaw diha sa mga tawong daotan ug sa mga maayo ug magapaulan diha sa mga tawong matarong ug sa mga dili-matarong.” (Mat. 5:45) Unsa may epekto sa adlaw ug ulan? Tungod niini, ang mga tawo natagbaw sa pagkaon ug nagmalipayon. (Buh. 14:17) Oo, gipaneguro ni Jehova nga ang yuta magtaganag daghang pagkaon, ug ang lamiang pagkaon maoy usa sa pipila ka butang nga makapalipay kanato.

Nan, nganong daghan man kaayo ang gigutom? Tungod kay ang tawhanong mga magmamando sagad nagpokus sa pagbaton ug politikal nga gahom ug pinansiyal nga bentaha kay sa pagpauswag sa kinabuhi sa mga tawo. Sa di madugay, sulbaron ni Jehova ang maong problema. Iyang wagtangon ang presenteng politikal nga sistema ug pulihan kini sa langitnong Gingharian, diin ang iyang Anak  maoy magmando ingong Hari. Nianang panahona, wala nay gutom. Sa kasamtangan, ang Diyos nagtagana sa panginahanglan sa iyang matinumanong mga alagad. (Sal. 37:25) Dili ba nagpakita kana nga siya nahingawa kanato?

SI JEHOVA MOGAHIN UG PANAHON

Sa paghatag ug ehemplo, si Jehova mogahin ug panahon

Ang usa ka suod nga higala mogahin ug panahon kanimo. Dugay mong mag-estoryahanay bahin sa mga butang nga makapainteres kaninyo. Ug ang usa ka suod nga higala maminaw pag-ayo dihang mosulti ka bahin sa imong mga problema ug gikabalak-an. Ingon ba sab niana si Jehova? Oo! Mamati siya sa atong mga pag-ampo. Busa, ang Bibliya nag-awhag nato sa ‘paglahutay sa pag-ampo,’ gani sa “pag-ampo nga walay-hunong.”—Roma 12:12; 1 Tes. 5:17.

Unsa ka taas nga panahon ang andam igahin ni Jehova sa pagpaminaw sa imong mga pag-ampo? Ang usa ka pananglitan sa Bibliya nagtubag niana. Sa wala pa pilia ni Jesus ang iyang mga apostoles, siya ‘tibuok gabiing nag-ampo sa Diyos.’ (Luc. 6:12) Sa maong pag-ampo, daghan sa iyang mga tinun-an ang lagmit tagsatagsa niyang gihisgotan, nga gikonsiderar ang ilang mga hiyas ug kahuyangan, ug gihangyo ang iyang Amahan sa pagtabang niya sa pagpili. Pagkasunod adlaw, segurado si Jesus nga iyang napili ang labing kuwalipikado nga moalagad ingong iyang mga apostoles. Ingong “Tigpatalinghog sa pag-ampo,” si Jehova malipayng mamati sa tanang sinserong pag-ampo. (Sal. 65:2) Bisan pag ang usa ka tawo mogahin ug taas nga panahon sa pag-ampo bahin sa iyang mga kabalaka, si Jehova mamati gyod kaniya.

ANG DIYOS ANDAM MOPASAYLO

Sa paghatag ug ehemplo, si Jehova andam mopasaylo

May mga higayon nga bisan ang suod nga managhigala malisdan sa pagpasaylo sa usag usa. Tungod niana, maputol usahay ang dugay nang panaghigalaay. Dili ingon niana si Jehova. Ang Bibliya nag-awhag sa tanang sinserong indibiduwal sa pagpangayog pasaylo kaniya, “kay siya magpasaylo sa madagayaon gayod.” (Isa. 55:6, 7) Nganong mapinasayloon kaayo ang Diyos?

Tungod kana sa dili hitupngang gugma sa Diyos. Gihigugma niya pag-ayo ang kalibotan maong  gihatag niya ang iyang Anak, si Jesus, sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala ug sa kadaot nga dala niini. (Juan 3:16) Gani, labaw pa niana ang nalampos sa lukat. Pinaagi sa halad ni Kristo, ang Diyos bug-os nga magpasaylo niadtong iyang gihigugma. Si apostol Juan misulat: “Kon atong isugid ang atong mga sala, siya kasaligan ug matarong nga mopasaylo kanato sa atong mga sala.” (1 Juan 1:9) Tungod sa pagpasaylo ni Jehova, ang katawhan padayon nga mahimong iyang mga higala, ug makapatandog gayod ang pagkahibalo niana.

SIYA ANDAM MOTABANG

Sa paghatag ug ehemplo, si Jehova andam motabang

Ang usa ka tinuod nga higala andam motabang kon gikinahanglan nimo kana. Buhaton ba sab na ni Jehova? Ang iyang Pulong nag-ingon: “Bisan pa ug matumba [ang usa sa mga alagad sa Diyos], dili siya malup-og, kay si Jehova magasapnay kaniya.” (Sal. 37:24) Si Jehova nagtabang sa iyang mga alagad sa lainlaing paagi. Matikdi ang usa ka eksperyensiya gikan sa St. Croix nga isla sa Caribbean.

Usa ka batang babaye ang gipit-os sa iyang mga klasmet kay dili siya mosaludar sa bandera tungod sa relihiyosong baroganan. Human mag-ampo kang Jehova alang sa tabang, iyang giatubang ang isyu. Mihatag siyag report sa klase bahin sa pagsaludar sa bandera. Gamit ang librong Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya, gipatin-aw niya kon nganong ang estorya bahin kang Sadrak, Mesak, ug Abednego nakaapektar sa iyang desisyon. Siya miingon, “Gipanalipdan ni Jehova ang tulo ka Hebreohanon kay wala sila mosimba sa imahen.” Dayon gitanyag niya ang libro ngadto sa iyang mga klasmet. Onse kanila ang nangayog kopya. Nalipay kaayo ang batang babaye kay nahibalo siya nga si Jehova naghatag niyag kusog ug kaalam sa pagpamatuod bahin sa maong kontrobersiyal nga isyu.

Kon nagduhaduha ka nga si Jehova nahingawa kanimo, pamalandonga ang mga teksto sama sa Salmo 34:17-19; 55:22; ug 145:18, 19. Pangutan-a ang dugay nang mga Saksi kon giunsa sila pag-atiman ni Jehova. Ug kon magkinahanglan ka sa tabang sa Diyos, iampo kana kaniya. Imo gayong makita nga si Jehova ‘nahingawa kanimo.’