Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hunyo 2016

Pabilhi si Jehova Ingong Atong Magkukulon

Pabilhi si Jehova Ingong Atong Magkukulon

“Oh Jehova, . . . ikaw ang among Magkukulon; ug kaming tanan maoy buhat sa imong kamot.”—ISA. 64:8.

AWIT: 89, 26

1. Nganong si Jehova ang kinalabwang Magkukulon?

NIADTONG Nobyembre 2010, usa ka seramik nga plorera nga gihimo sa ika-18ng siglo sa China ang gustong paliton sa kantidad nga mga 70 ka milyong dolyares didto sa London, England. Klaro, ang usa ka magkukulon makahimog nindot ug mahalong plorera gikan sa butang nga abunda ug barato sama sa yutang kulonon. Pero, walay tawhanong magkukulon nga makatupong kang Jehova. Sa ulahing bahin sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, ang Diyos naghimo “gikan sa abog sa yuta” ug usa ka hingpit nga tawo ug naghatag kaniya sa katakos sa pagsundog sa mga hiyas sa iyang Magbubuhat. (Gen. 2:7) Ang maong hingpit nga tawo, si Adan, nga gihimo gikan sa yuta haom nga gitawag ug “anak sa Diyos.”—Luc. 3:38.

2, 3. Unsaon nato pagsundog ang tinamdan sa mahinulsolong mga Israelinhon?

2 Apan, dihang mirebelde si Adan sa iyang Magbubuhat, dili na siya anak sa Diyos. Bisan pa niana, usa ka ‘bagang panganod’ sa mga kaliwat ni Adan ang mipili sa pagdapig sa pagkasoberano sa Diyos. (Heb. 12:1) Pinaagi sa mapainubsanong pagpasakop sa ilang Maglalalang, ilang gipakita nga siya, dili si Satanas, ang gusto nilang mahimong Amahan ug Magkukulon. (Juan 8:44) Ang ilang pagkamaunongon sa Diyos magpahinumdom nato sa mga pulong ni Isaias  maylabot sa mahinulsolong mga Israelinhon: “Oh Jehova, ikaw ang among Amahan. Kami ang yutang-kulonon, ug ikaw ang among Magkukulon; ug kaming tanan maoy buhat sa imong kamot.”—Isa. 64:8.

3 Karon, ang tanang nagasimba kang Jehova sa espiritu ug kamatuoran naningkamot usab nga mahimong mapainubsanon ug mapinasakopon. Giisip nilang kadungganan ang pagtawag kang Jehova ingong Amahan ug ang pagpasakop kaniya ingong ilang Magkukulon. Ikaw ba samag humok nga yutang kulonon diha sa kamot sa Diyos, nga andam magpaumol aron mahimong sudlanan nga bililhon sa iyang mga mata? Giila ba sab nimo nga padayon pang ginaumol sa Diyos ang imong mga igsoon sa pagtuo? Aron tabangan kita niining bahina, atong konsiderahon ang tulo ka bahin sa buluhaton ni Jehova ingong atong Magkukulon: Kon giunsa niya pagpili kadtong iyang umolon, kon nganong ginaumol niya sila, ug kon giunsa niya kini paghimo.

SI JEHOVA NAGPILI NIADTONG IYANG UMOLON

4. Giunsa pagpili ni Jehova kadtong iyang gikabig ngadto kaniya? Paghatag ug pananglitan.

4 Dihang susihon ni Jehova ang mga tawo, dili siya magtan-aw sa panggawas nga panagway. Hinunoa, iyang susihon ang kasingkasing, ang pangsulod nga pagkatawo. (Basaha ang 1 Samuel 16:7b.) Gipakita kini sa Diyos dihang iyang gitukod ang Kristohanong kongregasyon. Iyang gikabig ngadto kaniya ug sa iyang Anak ang daghang indibiduwal nga sa panglantaw sa tawo dili kaayo bililhon. (Juan 6:44) Usa kanila mao ang Pariseo nga si Saulo—“usa ka tigpasipala ug maglulutos ug tawong bagis.” (1 Tim. 1:13) Pero “ang tig-usisa sa mga kasingkasing” wala mag-isip kang Saulo ingong way pulos nga yutang kulonon. (Prov. 17:3) Hinunoa, nakita sa Diyos nga puwede siyang umolon ingong maayong sudlanan—usa ka “piniling sudlanan” nga maghatag ug pamatuod “ngadto sa tanang kanasoran maingon man sa mga hari ug sa mga anak sa Israel.” (Buh. 9:15) Ang uban nga giisip sa Diyos ingong potensiyal nga mga sudlanan “alang sa gamit nga dungganon” naglakip sa kanhing mga palahubog, imoral, ug kawatan. (Roma 9:21; 1 Cor. 6:9-11) Samtang nakabaton silag tukmang kahibalo sa Pulong sa Diyos, milig-on ang ilang pagtuo ug ilang gitugotan si Jehova sa pag-umol kanila.

5, 6. Sa unsang paagi ang atong pagsalig kang Jehova ingong atong Magkukulon makaapektar sa atong tinamdan sa (a) mga tawo sa atong teritoryo? (b) atong mga igsoon?

5 Sa unsang paagi ang maong impormasyon makatabang kanato? Ang atong pagtuo sa katakos ni Jehova sa pagbasa sa kasingkasing ug sa pagkabig niadtong iyang gipili angayng magpugong kanato sa paghukom sa uban, diha sa atong teritoryo ug sa kongregasyon. Tagda ang pananglitan ni Michael. “Dihang manuktok ang mga Saksi ni Jehova,” siya nahinumdom, “isira lang nako ang pultahan ug dili sila tagdon. Wa gyod koy batasan! Sa ulahi, may nakaila kong pamilya nga akong gidayeg tungod sa ilang maayong panggawi. Dayon usa ka adlaw niana nakurat ko—mga Saksi ni Jehova diay sila! Ang ilang panggawi nagpalihok nako sa pagsusi kon nganong dili ko ganahan nila. Naamgohan nako nga wala gyod koy hibangkaagan [sa mga Saksi] ug ang akong tinamdan gibase lang sa akong nadunggan, dili sa kon unsay tinuod.” Aron masayran ang tinuod, misugot si Michael nga magtuon sa Bibliya. Ngadtongadto, siya nabawtismohan ug misulod sa bug-os panahong pag-alagad.

6 Ang pagdawat kang Jehova ingong atong Magkukulon makaapektar usab sa atong tinamdan sa mga isigkamagtutuo. Imo bang giisip ang mga igsoon sama sa pag-isip sa Diyos kanila—dili ingong nahuman na pag-umol, kondili padayon pang ginaumol? Iyang makita ang pangsulod nga pagkatawo sa usa maingon man ang matang sa pagkatawo niini kon maumol na. Busa, si Jehova dunay positibong panglantaw sa mga tawo ug wala  magpokus sa temporaryong mga kahuyangan. (Sal. 130:3) Masundog nato siya pinaagi sa pagbaton ug positibong panglantaw sa iyang mga alagad. Gani, kita makatabang sa buluhaton sa atong Magkukulon pinaagi sa pagpaluyo sa atong mga igsoon samtang sila naningkamot nga mouswag sa espirituwal. (1 Tes. 5:14, 15) Ingong “gasa nga mga lalaki,” ang mga ansiyano angayng magpakitag maayong ehemplo niining bahina.—Efe. 4:8, 11-13.

NGANONG GINAUMOL KITA NI JEHOVA?

7. Nganong giapresyar nimo ang disiplina ni Jehova?

7 Lagmit nakadungog na ka nga may miingon: ‘Ayha pa nako naapresyar pag-ayo ang disiplina sa akong ginikanan dihang naa na koy mga anak.’ Dihang mas daghan na tag kasinatian sa kinabuhi, mahimong isipon na nato ang disiplina sama sa panglantaw ni Jehova, ingong pamatuod sa gugma. (Basaha ang Hebreohanon 12:5, 6, 11.) Oo, tungod sa gugma ni Jehova kanato ingong iyang mga anak, siya mapailobong nag-umol kanato. Gusto niya nga kita magmaalamon, magmalipayon, ug mahigugma usab kaniya. (Prov. 23:15) Dili niya gusto nga kita mag-antos ni mamatay ingong “mga anak sa kapungot,” nga maoy atong napanunod kang Adan.—Efe. 2:2, 3.

8, 9. Sa unsang paagi si Jehova nagtudlo kanato karon, ug sa unsang paagi kini nga pagtudlo magpadayon sa umaabot?

8 Ingong “mga anak sa kapungot,” kita kaniadto may mga kinaiya nga dili makapahimuot sa Diyos, tingali mga kinaiya pa gani nga sama nianang sa bangis nga mga hayop! Pero tungod sa pag-umol ni Jehova, kita nausab ug mas nahisama nag mga karnero. (Isa. 11:6-8; Col. 3:9, 10) Busa, ang kahimtang diin si Jehova nagaumol kanato karon giisip ingong espirituwal nga paraiso nga padayon pang ginapalambo. Kita mobating luwas ug may kasegurohan bisan pag nagpuyo ta niining daotang kalibotan. Dugang pa, niining espirituwal nga paraiso, ang pipila kanato nga nagdako sa way gugma ug bungkag nga pamilya sa kataposan nakasinati nag tinuod nga gugma. (Juan 13:35) Ug nakakat-on kita sa pagpakitag gugma sa uban. Labaw sa tanan, atong nailhan si Jehova ug nasinati ang iyang amahanong gugma.—Sant. 4:8.

9 Sa bag-ong kalibotan, bug-os na natong matagamtam ang mga panalangin sa espirituwal nga paraiso. Matagamtam usab nato ang kinabuhi sa literal nga paraiso ubos sa Gingharian sa Diyos. Nianang panahona, si Jehova padayong mag-umol ug magtudlo kanato sa sukod nga dili pa tingali nato bug-os nga mahanduraw karon. (Isa. 11:9) Dugang pa, himoon na sa Diyos nga hingpit ang atong hunahuna ug lawas, aron bug-os natong masabtan ug mabuhat ang iyang kabubut-on. Busa magmadeterminado kita nga padayong magpasakop kang Jehova, nga ipakita kaniya nga giisip nato ang iyang pag-umol ingong pamatuod sa iyang gugma kanato.—Prov. 3:11, 12.

KON GIUNSA KITA PAG-UMOL NI JEHOVA

10. Giunsa pagpakita ni Jesus ang pailob ug kahanas sa Dakong Magkukulon?

10 Sama sa hanas kaayong magkukulon, si Jehova nahibalo sa matang ug kalidad sa “yutang-kulonon” nga iyang umolon. (Basaha ang Salmo 103:10-14.) Gani, siya makiglabot nato ingong mga indibiduwal, nga magkonsiderar sa atong mga kahuyangan, limitasyon, ug espirituwal nga pag-uswag. Ang tinamdan niya sa dili hingpit nga mga alagad gipakita sa iyang Anak. Tagda kon giunsa pag-atubang ni Jesus ang kahuyangan sa iyang mga apostoles, ilabina ang ilang kiling nga maglalis kon kinsay labaw. Kon nasaksihan pa nimo ang grabeng panaglalis sa mga apostoles, isipon kaha nimo sila ingong mapainubsanon ug daling umolon? Bisan pa niana, dili negatibo ang panglantaw ni Jesus kanila. Siya nahibalo nga ang iyang matinumanong mga apostoles mahimong umolon pinaagi sa mabination, mapailobong tambag ug pinaagi sa pagpaniid sa iyang ehemplo sa pagkamapainubsanon. (Mar. 9:33-37; 10:37,  41-45; Luc. 22:24-27) Human mabanhaw si Jesus ug mabubo ang balaang espiritu kanila, ang mga apostoles nagpokus, dili na sa posisyon o pagkalabaw, kondili sa buluhaton nga gihatag niya kanila.—Buh. 5:42.

11. Sa unsang mga paagi gipamatud-an ni David nga siya samag humok nga yutang kulonon, ug unsaon nato siya pagsundog?

11 Si Jehova pangunang nagaumol sa iyang mga alagad karon pinaagi sa iyang Pulong, balaang espiritu, ug kongregasyon. Ang Pulong sa Diyos makaumol kanato samtang atong basahon ug pamalandongon kini ug hangyoon si Jehova nga tabangan ta sa pagpadapat niini. “Mahinumdom ako kanimo sa akong higdaanan,” misulat si David. “Panahon sa mga pagbantay sa gabii mamalandong ako kanimo.” (Sal. 63:6) Siya misulat usab: “Dayegon ko si Jehova, nga naghatag ug tambag kanako. Sa pagkatinuod, sa mga panahon sa kagabhion ang akong mga rinyon [o, kinasulorang mga hunahuna] nagtul-id kanako.” (Sal. 16:7) Oo, gitugotan ni David ang tambag sa Diyos sa pagtandog ug pag-umol sa iyang kinasulorang mga hunahuna ug pagbati, bisan pag lisod kadtong dawaton. (2 Sam. 12:1-13) Pagkamaayong ehemplo sa pagkamapainubsanon ug pagpasakop ang gipakita ni David! Imo bang gipamalandong ang Pulong sa Diyos, nga gitugotan kana sa pagtandog sa imong kinasulorang mga hunahuna ug pagbati? Mapauswag pa ba nimo ang pagbuhat niana?—Sal. 1:2, 3.

12, 13. Sa unsang paagi ginaumol kita ni Jehova pinaagi sa balaang espiritu ug sa kongregasyon?

12 Ang balaang espiritu makaumol kanato sa lainlaing paagi. Pananglitan, kini makatabang nato sa pag-ugmad sa samag Kristong personalidad, nga naglakip sa bunga sa espiritu sa Diyos. (Gal. 5:22, 23) Usa ka bahin sa maong bunga mao ang gugma. Gihigugma nato ang Diyos ug gusto natong mosugot ug magpaumol kaniya kay atong giila nga ang iyang mga sugo dili mabug-at. Ang balaang espiritu makahatag sab natog kusog aron masuklan ang impluwensiya ug ang dili maayong espiritu sa kalibotan. (Efe. 2:2) Si apostol Pablo, kinsa sa batan-on pa naimpluwensiyahan pag-ayo sa garbosong tinamdan sa Hudiyong mga lider sa relihiyon, sa ulahi misulat: “Sa tanang butang ako adunay kusog pinaagi kaniya nga naghatag ug gahom kanako.” (Filip. 4:13) Busa sama kang Pablo, magpadayon kita sa pagpangayo  ug balaang espiritu. Dili gayod balewalaon ni Jehova ang sinserong pag-ampo sa mga maaghop.—Sal. 10:17.

Si Jehova naggamit sa mga ansiyano sa pag-umol kanato, pero angay natong himoon ang atong bahin (Tan-awa ang parapo 12, 13)

13 Si Jehova naggamit sa kongregasyon ug sa mga ansiyano aron umolon ang matag usa kanato. Pananglitan, kon mamatikdan sa mga ansiyano nga kita may problema sa espirituwal, sila maningkamot sa pagtabang kanato—pero dili pinaagi sa tawhanong kaalam. (Gal. 6:1) Hinunoa, sila mapainubsanong moduol sa Diyos, nga mangayog kaalam ug pagsabot. Sila molihok uyon sa ilang mga pag-ampo pinaagig pagpanukiduki sa Pulong sa Diyos ug sa atong mga publikasyon. Pinaagi niini, sila makahatag kanatog tabang nga haom sa atong kahimtang. Dihang moduol sila nimo aron mohatag ug mabination ug mahigugmaong tabang, pananglitan bahin sa imong sininaan, isipon ba nimo ang ilang tambag ingong pamatuod sa gugma sa Diyos kanimo? Kon buhaton nimo kana, imong gipamatud-an nga ikaw samag humok nga yutang kulonon, nga andam magpaumol kang Jehova alang sa imong kaayohan.

14. Bisan pag si Jehova may katungod sa pag-umol kanato, giunsa niya pagpakita nga siya nagtahod sa atong kagawasan sa pagpili?

14 Kon masabtan nato kon sa unsang paagi kita ginaumol ni Jehova, kini makatabang nato sa pagbaton ug maayong relasyon sa mga igsoon ug positibong tinamdan sa mga tawo sa atong teritoryo, apil na sa atong mga Bible study. Sa kapanahonan sa Bibliya, ang usa ka magkukulon dili lang mokuhag yutang kulonon ug moumol dayon niini. Iya una kining hinloan pinaagi sa pagkuha sa mga bato ug mga hugaw. Sa espirituwal nga diwa, ginaandam usab sa Diyos ang mga tawong gustong magpaumol. Dili siya mamugos kanila sa paghimog kausaban, pero ipadayag niya ang iyang matarong nga mga sukdanan aron sila kinabubut-ong mohimog mga kausaban sa ilang kinabuhi.

15, 16. Sa unsang paagi ikapakita sa mga Bible study nga gusto nilang magpaumol kang Jehova? Iilustrar.

15 Tagda ang pananglitan ni Tessie, usa ka sister sa Australia. “Dali rang nakakat-on si Tessie sa kamatuoran sa Bibliya,” miingon ang sister nga nag-Bible study niya. “Pero, wala kaayo siya mouswag sa espirituwal—wa pa gani siya makatambong sa mga tigom! Human ko mag-ampo ug mamalandong bahin niini, nakadesisyon ko nga undangon ang pagtuon. Apan nakurat ko sa sunod nga nahitabo. Sa akong gihunahuna nga kataposan namong pagtuon, si Tessie misulti sa iyang pagbati. Siya miingon nga mora siyag salingkapaw kay ganahan gihapon siyang manugal. Pero karon midesisyon siya nga hunongon na kini nga bisyo.”

16 Wala madugay human niana, si Tessie misugod pagtambong sa mga tigom ug sa pagpakitag Kristohanong mga hiyas—bisan pag giyagayagaan siya sa iyang kanhing mga higala. Ang sister midugang: “Ngadtongadto, si Tessie nabawtismohan ug sa ulahi nagregular payunir, bisag gagmay pa ang iyang mga anak.” Oo, dihang ang mga Bible study mohimog kausaban sa ilang kinabuhi aron pahimut-an ang Diyos, siya makigsuod ug mag-umol kanila ingong bililhong mga sudlanan.

17. (a) Unsay imong naapresyar kang Jehova ingong imong Magkukulon? (b) Unsang mga bahin sa pag-umol ang hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Karon, ang pipila ka magkukulon mainampingong mag-umol sa yutang kulonon aron himoon kining nindot nga mga sudlanan. Sa susama, ang atong Magkukulon mainampingon ug mapailobong nagaumol kanato pinaagi sa iyang tambag, ug siya maniid kon unsay atong sanong. (Basaha ang Salmo 32:8.) Gibati ba nimo nga si Jehova interesado kanimo? Nakita ba nimo kon sa unsang paagi si Jehova mainampingong nag-umol kanimo? Kon mao, unsa pa nga mga hiyas ang makatabang nimo aron padayon kang mahisama sa humok ug daling umolon nga yutang kulonon atubangan ni Jehova? Unsang mga kinaiya ang angay nimong likayan aron dili ka mahisama sa gahi nga yutang kulonon nga dili maumol? Ug sa unsang paagi ang mga ginikanan makigkooperar kang Jehova sa pag-umol sa ilang mga anak? Hisgotan kini sa sunod nga artikulo.