Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ayawg Kapandol sa Kasaypanan sa Uban

Ayawg Kapandol sa Kasaypanan sa Uban

‘Kinabubut-ong magpasaylo sa usag usa.’—COL. 3:13.

AWIT: 121, 75

1, 2. Giunsa pagtagna sa Bibliya ang pagdaghan sa katawhan ni Jehova?

ANG matinumanong mga alagad ni Jehova sa yuta, ang iyang mga Saksi, naglangkob sa usa ka organisasyon nga talagsaon gayod. Tinuod, gilangkoban kini sa mga tawong dili hingpit ug may mga kasaypanan. Bisan pa niana, ang balaang espiritu sa Diyos naggiya sa iyang tibuok yutang kongregasyon aron kini mouswag. Tagda ang pipila ka kahibulongang mga butang nga ginahimo ni Jehova sa iyang masinugtanon, apan dili hingpit, nga katawhan.

2 Dihang nagsugod ang kataposang mga adlaw niadtong 1914, diyutay pa lang ang mga alagad sa Diyos dinhi sa yuta. Pero gipanalanginan ni Jehova ang ilang buluhatong pagsangyaw. Sa misunod nga mga dekada, minilyon ang nakakat-on sa kamatuoran sa Bibliya ug nahimong mga Saksi ni Jehova. Sa pagkatinuod, gitagna na ni Jehova kining talagsaong pag-uswag dihang siya miingon: “Ang diyutay mahimong usa ka libo, ug ang gamay usa ka gamhanang nasod. Ako, si Jehova, magpadali niini sa kaugalingong panahon niini.” (Isa. 60:22) Kini nga tagna natuman gayod niining kataposang mga adlaw. Gani, daghang nasod ang mas diyutayg populasyon kay sa gidaghanon sa katawhan sa Diyos.

3. Giunsa pagpakita sa mga alagad sa Diyos ang ilang gugma?

 3 Niining panahona, gitabangan usab ni Jehova ang iyang katawhan nga mas maugmad ang iyang pangunang hiyas—ang gugma. (1 Juan 4:8) Si Jesus, kinsa nagsundog sa gugma sa Diyos, miingon sa iyang mga sumusunod: “Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, nga kamo maghigugmaay sa usag usa . . . Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.” (Juan 13:34, 35) Kini ilabinang hinungdanon niining milabayng katuigan dihang ang mga nasod grabeng naggubatay. Pananglitan, sa Gubat sa Kalibotan II lamang, mga 55 ka milyong tawo ang nangamatay. Apan ang mga Saksi ni Jehova wala moapil nianang tibuok yutang pagpamatay. (Basaha ang Miqueas 4:1, 3.) Nakatabang kini kanila sa pagpabiling “hinlo gikan sa dugo sa tanang tawo.”—Buh. 20:26.

4. Nganong talagsaon ang pag-uswag sa katawhan ni Jehova?

4 Ang katawhan sa Diyos nagpadayon sa pag-uswag bisan niining kalibotan nga gikontrolar sa kaaway, si Satanas. Ang Bibliya nag-ingon nga siya “ang diyos niini nga sistema sa mga butang.” (2 Cor. 4:4) Iyang gimaniobra ang politikal nga sistema niining kalibotana, sama sa iyang gihimo sa media. Pero dili niya mapahunong ang pagsangyaw sa maayong balita. Hinunoa, kay nahibalo si Satanas nga mubo na lang ang iyang panahon, siya naningkamot sa pagpatalikod sa mga tawo sa matuod nga pagsimba, ug siya naggamit ug lainlaing paagi sa paghimo niana.—Pin. 12:12.

DIHANG MASULAYAN ANG PAGKAMAUNONGON

5. Nganong ang uban makapasakit usahay kanato? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

5 Gipasiugda sa Kristohanong kongregasyon nga hinungdanon ang paghigugma sa Diyos ug sa isigkatawo. Gipasiugda sab kini ni Jesus. Dihang gipangutana kon unsa ang kinadak-ang sugo, siya mitubag: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.’ Kini mao ang kinadak-an ug unang sugo. Ang ikaduha, nga susama niini, mao kini, ‘Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’” (Mat. 22:35-39) Bisan pa niana, tin-awng gipakita sa Bibliya nga tungod sa sala ni Adan, kitang tanan natawong dili hingpit. (Basaha ang Roma 5:12, 19.) Busa may mga higayon nga kita masakitan sa gisulti o gibuhat sa usa ka igsoon. Masulayan niini ang atong gugma kang Jehova ug sa iyang katawhan. Unsay atong himoon sa maong mga kahimtang? Bisan ang matinumanong mga alagad sa Diyos kaniadto misulti ug mibuhat ug mga butang nga nakapasakit sa uban, ug duna tay makat-onan sa gisulti sa Bibliya bahin kanila.

Kon nabuhi ka sa Israel sa panahon ni Eli ug sa iyang mga anak, unsa kahay imong reaksiyon? (Tan-awa ang parapo 6)

6. Sa unsang paagi napakyas si Eli sa pagdisiplina sa iyang mga anak?

6 Pananglitan, ang Hataas nga Saserdoteng si Eli may duha ka anak nga wala mosunod sa mga balaod ni Jehova. Atong mabasa: “Ang mga anak nga lalaki ni Eli maoy mga tawong walay-silbi; wala sila moila kang Jehova.” (1 Sam. 2:12) Bisag may pangunang papel ang ilang amahan sa pagpalambo sa matuod nga pagsimba, sila nakahimog seryosong mga sala. Nahibalo si Eli niini ug angay untang pahamtangan niya silag bug-at nga disiplina, pero wala niya kana himoa. Busa gisilotan sa Diyos ang panimalay ni Eli. (1 Sam. 3:10-14) Sa ulahi, ang iyang mga kaliwat wala tugoti nga mag-alagad ingong hataas nga saserdote. Kon nabuhi ka niadtong panahona, unsa kahay imong reaksiyon sa pagkonsentir ni Eli sa mga sala sa iyang mga anak? Mapandol ka ba ug dili na moalagad sa Diyos?

7. Unsang seryosong sala ang nahimo ni David, ug unsay gibuhat sa Diyos maylabot niana?

7 Si David gihigugma ug giisip ni Jehova  ingong tawong “gikahimut-an sa iyang kasingkasing.” (1 Sam. 13:13, 14; Buh. 13:22) Pero sa ulahi, si David nakapanapaw uban kang Bat-seba, ug nagmabdos kini. Nahitabo kana dihang ang bana niini nga si Urias tua sa panggubatan. Dihang miuli kadiyot si Urias, nangitag paagi si David nga makigdulog kini kang Bat-seba aron mopatim-aw nga si Urias ang amahan sa bata. Wala sunda ni Urias ang gisugyot sa hari, busa gihikay ni David nga mamatay kini sa panggubatan. Giani ni David ang mapait nga sangpotanan sa iyang sala—ang mga kalamidad nahitabo kaniya ug sa iyang panimalay. (2 Sam. 12:9-12) Apan si Jehova nagpakitag kaluoy kang David kinsa sa katibuk-an naglakaw atubangan kaniya “uban ang integridad sa kasingkasing.” (1 Hari 9:4) Kon nabuhi ka niadtong panahona, unsa kahay imong reaksiyon? Mapandol ka ba sa sala ni David?

8. (a) Sa unsang paagi napakyas si Pedro sa pagtuman sa iyang giingon? (b) Human makasala si Pedro, nganong padayon siyang gigamit ni Jehova?

8 Ang laing pananglitan sa Bibliya mao si apostol Pedro. Gipili siya ni Jesus ingong usa sa iyang mga apostoles; bisan pa niana, may mga higayong si Pedro nakasulti o nakabuhat ug mga butang nga gibasolan niya sa ulahi. Pananglitan, sa malisod nga kahimtang, gitalikdan si Jesus sa iyang mga apostoles. Una pa niana, si Pedro miingon nga bisag mobiya ang uban, dili gyod niya kana buhaton. (Mar. 14:27-31, 50) Apan dihang gidakop si Jesus, ang tanang apostoles—apil na si Pedro—mitalikod kaniya. Balikbalik pa ganing gilimod ni Pedro nga nakaila siya kang Jesus. (Mar. 14:53, 54, 66-72) Apan si Pedro nagbasol, ug padayon siyang gigamit ni Jehova. Kon usa ka sa mga tinun-an ni Jesus, ang gibuhat ba ni Pedro makaapektar sa imong pagkamaunongon kang Jehova?

9. Nganong makasalig ka nga si Jehova kanunayng magpakitag hustisya?

9 Ang nahisgotan na maoy pipila lamang ka pananglitan niadtong nakahimog mga butang nga nakapasakit sa uban. Daghan pang kahimtang sa milabayng kasiglohan ug ning bag-o pa ang puwedeng hisgotan, diin ang pipila nga nag-alagad kang Jehova nakasala ug nakapasakit sa uban. Ang punto mao, unsay  imong reaksiyon? Mapandol ka ba sa ilang mga sayop ug mobiya kang Jehova ug sa iyang katawhan, lakip na sa imong mga kauban sa kongregasyon? O ilhon ba nimo nga mahimong hatagan ni Jehova ang nakasala ug higayon sa paghinulsol ug sa hustong panahon, iya rang tul-iron ang sayop? Usahay ang nakahimog seryosong mga sala dili modawat sa kaluoy ni Jehova ug dili maghinulsol. Sa maong mga situwasyon, mosalig ka ba nga sa hustong panahon, hukman ra ni Jehova ang maong mga makasasala, tingali palagpoton sa kongregasyon?

MAGMAUNONGON

10. Unsay nasabtan ni Jesus bahin sa kasaypanan ni Judas Iskariote ug ni Pedro?

10 Ang Bibliya naghisgot ug mga asoy bahin sa mga alagad sa Diyos nga nagmaunongon kang Jehova ug sa iyang katawhan bisan pa sa seryosong kasaypanan sa mga tawo sa ilang palibot. Pananglitan, human mogugol ug usa ka gabii sa pag-ampo sa iyang Amahan, gipili ni Jesus ang 12 ka apostoles. Usa kanila si Judas Iskariote. Sa ulahi, gibudhian siya ni Judas, pero wala kana tugoti ni Kristo nga makabungkag sa iyang relasyon sa iyang Amahan, si Jehova; wala sab niya tugoti nga mabungkag kini dihang gilimod siya ni Pedro. (Luc. 6:12-16; 22:2-6, 31, 32) Nahibalo si Jesus nga dili kadto sala ni Jehova o sa iyang katawhan sa katibuk-an. Gipadayon ni Jesus ang iyang buluhaton bisan pag nadismayar siya sa gibuhat sa pipila niya ka sumusunod. Gigantihan siya ni Jehova pinaagi sa pagbanhaw kaniya, sa ingon nagbukas sa kahigayonan nga mahimo siyang Hari sa langitnong Gingharian.—Mat. 28:7, 18-20.

11. Unsay gitagna sa Bibliya bahin sa mga alagad ni Jehova niining panahona?

11 May basehanan ang pagsalig ni Jesus kang Jehova ug sa Iyang katawhan, ug mao man usab karon. Sa pagkatinuod, mahingangha gyod ta kon atong konsiderahon ang mga butang nga ginahimo ni Jehova pinaagi sa iyang mga alagad niining kataposang mga adlaw. Walay laing katawhan ang nagsangyaw sa kamatuoran sa tibuok yuta, kay ang uban wala giyahi ni Jehova sama sa iyang paggiya sa iyang nahiusang kongregasyon. Gihubit sa Isaias 65:14 ang espirituwal nga kahimtang sa katawhan sa Diyos: “Tan-awa! Ang akong mga alagad managhugyaw sa kalipay tungod sa maayong kahimtang sa kasingkasing.”

12. Unsay angay natong panglantaw sa kasaypanan sa uban?

12 Malipayon ang mga alagad ni Jehova sa maayong mga butang nga ilang mahimo kay sila gigiyahan ni Jehova. Sa kasukwahi, magul-anon ang kalibotan ilalom sa impluwensiya ni Satanas samtang nagkagrabe ang kahimtang. Dili gyod maalamon ug makataronganon nga basolon si Jehova o ang iyang kongregasyon tungod sa kasaypanan sa pipila lang niya ka alagad. Kinahanglan tang magmaunongon kang Jehova ug sa iyang mga kahikayan. Kinahanglan sab natong makat-onan kon unsay angay natong panglantaw o reaksiyon sa kasaypanan sa uban.

UNSAY ANGAY NIMONG REAKSIYON SA KASAYPANAN?

13, 14. (a) Nganong angay tang magmapailobon sa usag usa? (b) Unsang saad ang angay natong hinumdoman?

13 Unsay angay natong reaksiyon kon ang usa ka alagad sa Diyos makasulti o makahimog butang nga makapasakit kanato? Dunay maayong tambag ang Bibliya: “Ayaw pagdalidali . . . sa pagkasuko, kay ang pagkasuko nagapuyo sa sabakan sa mga hungog.” (Eccl. 7:9) Angay natong hunahunaon nga kitang tanan mga 6,000 ka tuig nang nahilayo sa kahingpitan nga naglungtad kaniadto sa Eden. Ang mga tawong dili hingpit masayop gayod. Busa dili ta makadahom nga pirmeng husto ang isulti ug buhaton sa atong mga igsoon.  Kon magsige tag hunahuna sa ilang kasaypanan, mawad-an tag kalipay sa pag-alagad sa Diyos. Ug ilabinang dili maayo nga mapandol ta sa kasaypanan sa uban ug mobiya sa organisasyon ni Jehova. Kon mahitabo kana, dili na kita makabuhat sa kabubut-on sa Diyos ni makalaom nga mabuhi sa bag-ong kalibotan.

14 Aron mahuptan nato ang atong kalipay ug paglaom, angayng hinumdoman nato ang makapahupayng saad ni Jehova: “Ania, ako naglalang ug bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta; ug ang unang mga butang dili na pagahinumdoman, ni kini sila motungha pa sa kasingkasing.” (Isa. 65:17; 2 Ped. 3:13) Ayaw tugoti ang kasaypanan sa uban nga mobabag nimo sa pagdawat sa maong mga panalangin.

15. Unsay giingon ni Jesus nga angay natong buhaton dihang masayop ang uban?

15 Pero kay wala pa man ta sa bag-ong kalibotan, angay natong hunahunaon kon unsay gusto sa Diyos nga atong himoon dihang ang uban mosulti o mobuhat ug mga butang nga makapasakit kanato. Pananglitan, hinumdoman nato ang prinsipyo nga gihatag ni Jesus: “Kon kamo magapasaylo sa mga tawo sa ilang kalapasan, pasayloon usab kamo sa inyong langitnong Amahan; apan kon kamo dili magapasaylo sa mga tawo sa ilang kalapasan, dili usab pasayloon sa inyong Amahan ang inyong kalapasan.” Hinumdomi usab nga dihang nangutana si Pedro kon “hangtod ba sa makapito” nga kita mopasaylo, si Jesus mitubag: “Ako magaingon kanimo, dili, Hangtod sa makapito, kondili, Hangtod sa kapitoag-pito.” Klaro, gipasabot ni Jesus nga kinahanglang kanunay tang andam mopasaylo; kini ang una natong buhaton.—Mat. 6:14, 15; 18:21, 22.

16. Unsang maayong ehemplo ang gihatag ni Jose?

16 Usa ka maayong ehemplo niini mao si Jose, ang unang anak ni Jacob kang Raquel. Ang 10 ka igsoon ni Jose sa amahan nasina kaniya kay mas pinangga siya sa ilang amahan. Busa gibaligya nila si Jose aron mahimong ulipon. Paglabay sa katuigan, si Jose nahimong ikaduha sa kinatas-ag posisyon sa Ehipto tungod sa iyang maayong nahimo para sa nasod. Dihang miabot ang gutom, ang mga igsoon ni Jose nangadto sa Ehipto aron mopalit ug pagkaon, pero wala sila makaila kaniya. Puwede untang gamiton ni Jose ang iyang posisyon aron manimalos sa dili maayong gihimo sa iyang mga igsoon. Hinunoa, gisulayan niya ang iyang mga igsoon aron mahibaloan kon nagbag-o na ba sila. Dihang nakita niya nga sila nagbag-o na, gipaila ni Jose ang iyang kaugalingon. Sa ulahi siya miingon: “Ayaw kamo kahadlok. Ako magtagana ug pagkaon alang kaninyo ug sa inyong gagmayng mga bata.” Ang Bibliya nagpadayon: “Siya naghupay kanila ug misulti nga mapasaligon kanila.”—Gen. 50:21.

17. Unsay imong himoon kon masayop ang uban?

17 Maayong hinumdoman usab nato nga kay kitang tanan masayop, kita makapasakit pod sa uban. Kon naamgohan nato nga nakapasakit ta, ang Bibliya nagtambag nga atong adtoon ang maong igsoon ug makig-uli kaniya. (Basaha ang Mateo 5:23, 24.) Malipay ta kon pasayloon ta sa uban, busa mao pod nay atong buhaton kanila. Ang Colosas 3:13 nag-awhag: “Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain. Ingon nga si Jehova kinabubut-on nga nagpasaylo kaninyo, buhata usab ninyo ang ingon.” Ang gugma “dili maghupot ug talaan sa kadaot,” matod sa 1 Corinto 13:5. Kon magmapinasayloon ta sa uban, pasayloon sab ta ni Jehova. Oo, kon ang uban masayop, hinaot magmapinasayloon kita, sama nga ang atong Amahan, si Jehova, nagmapinasayloon kanato.—Basaha ang Salmo 103:12-14.