Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Sa modernong katumanan, ang tawo nga may tintiro sa sekretaryo nagrepresentar kang Jesu-Kristo, ang usa nga magmarka niadtong pagaluwason

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Kinsay gisimbolohan sa tawo nga may tintiro sa sekretaryo ug sa unom ka tawo nga may mga hinagibang pangdugmok nga gihubit sa panan-awon ni Ezequiel?

Sila naghulagway sa langitnong kasundalohan nga nalangkit sa kalaglagan sa Jerusalem ug malangkit usab sa kalaglagan sa daotang sistema ni Satanas sa Armagedon. Nganong kinahanglang himoon kini nga kausaban sa pagsabot?

Human makita ni Ezequiel ang daotang mga butang nga gihimo sa apostatang Jerusalem sa wala pa kini malaglag niadtong 607 B.C.E., siya gipakitaag panan-awon sa mga panghitabo nga misangpot sa maong kalaglagan. Iyang nakita ang unom ka tawo nga may mga hinagibang pangdugmok. Nakita sab niya sa ilang taliwala ang usa ka tawo nga “nagbesti ug lino” ug may “tintiro sa sekretaryo.” (Ezeq. 8:6-12; 9:2, 3) Kining tawhana gisugo sa paglatas sa siyudad ug sa pagbutang ug “marka sa agtang sa mga tawo nga nagapanghupaw ug nagaagulo tungod sa tanang dulumtanang mga butang nga ginahimo sa taliwala [sa siyudad].” Dayon ang mga tawo nga may mga hinagibang pangdugmok gisugo sa pagpatay sa tanang walay marka. (Ezeq. 9:4-7) Unsay atong makat-onan niini nga panan-awon, ug kinsa ang tawo nga may tintiro sa sekretaryo?

Kini nga tagna gihatag niadtong 612 B.C.E., ug una kining natuman dihang gilaglag ang Jerusalem sa kasundalohan sa Babilonya lima ka tuig sa ulahi. Gitugotan ang paganong mga Babilonyanhon sa pagpahinabo sa maong kalaglagan, pero sila nagsilbi lang nga mga tiglaglag ni Jehova. (Jer. 25:9, 15-18) Tungod kini kay gigamit sila ni Jehova sa pagsilot sa iyang apostatang katawhan. Pero wala laglaga ang tanan. Ang mga matarong wala maapil ug kalaglag sa mga daotan. Si Jehova mahigugmaong mihimog kahikayan aron maluwas ang mga Hudiyo nga wala mouyon sa dulumtanang mga butang nga nagakahitabo sa siyudad.

Si Ezequiel wala makigbahin sa pagpangmarka ni sa pagpanglaglag. Hinunoa, ang pagpahamtang sa paghukom gidumala sa mga anghel. Busa pinaagi niini nga tagna, atong nakita kon unsay nahitabo sa langit. Gisugo ni Jehova ang iyang mga anghel dili lang sa pagpahinabo sa kalaglagan sa mga daotan kondili sa pagtino usab nga maluwas ang mga matarong. *

Sa una, atong gipatin-aw nga sa modernong adlawng katumanan niini nga panan-awon, ang tawo nga may tintiro sa sekretaryo nagrepresentar sa dinihogang nanghibilin. Gituohan nga kadtong mosanong sa mensahe nga gisangyaw namarkahan na alang sa kaluwasan. Pero sa di pa dugayng katuigan, nahimong tin-aw nga kinahanglang usbon kini nga pagsabot. S umala sa giingon sa Mateo 25:31-33, si Jesus ang maghukom sa mga tawo. Himoon niya ang kataposang paghukom panahon sa dakong kasakitan, nga maglain sa mga tawo nga samag karnero, kinsa maluwas, gikan sa mga samag kanding, kinsa pagalaglagon.

Busa tungod niini nga kausaban sa pagsabot, unsay atong makat-onan sa panan-awon ni Ezequiel? Dunay labing menos lima ka leksiyon:

  1.  Sa hapit nang malaglag ang Jerusalem, si Ezequiel nagsilbing tigbantay kauban ni Jeremias, sama sa gibuhat ni Isaias kanhi. Karon, si Jehova naggamit ug usa ka gamayng grupo sa iyang dinihogang mga alagad sa pagpakaon sa iyang katawhan ug sa pagpasidaan sa uban sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan. Sa baylo, ang tanang sulugoon sa panimalay ni Kristo makigbahin usab sa paghatag sa pasidaan.—Mat. 24:45-47.

  2.  Si Ezequiel wala makigbahin sa aktuwal nga pagmarka niadtong luwason; mao man usab ang katawhan ni Jehova karon. Sila igo lang nagpahayag sa  mensahe ni Jehova, nga usa ka bahin sa ilang buluhatong pagsangyaw nga gihimo ilalom sa pagdumala sa mga anghel.—Pin. 14:6.

  3.  Sa adlaw ni Ezequiel, walay nakadawat ug literal nga marka sa iyang agtang. Mao man usab karon. Unsay kinahanglang buhaton sa mga tawo aron makadawat ug simbolikong marka alang sa kaluwasan? Sila kinahanglang mosanong sa mensahe nga gisangyaw, magsul-ob sa Kristohanong personalidad, magpahinungod sa ilang kaugalingon kang Jehova, ug maunongong magpaluyo sa mga igsoon ni Kristo. (Mat. 25:35-40) Kadtong mobuhat niana makadawat sa marka alang sa kaluwasan panahon sa dakong kasakitan.

  4.  Sa modernong katumanan, ang tawo nga may tintiro sa sekretaryo nagrepresentar kang Jesu-Kristo, ang usa nga magmarka niadtong pagaluwason. Ang dakong panon makadawat sa ilang marka dihang hukman sila ingong karnero panahon sa dakong kasakitan. Sila makabatog kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan sa yuta.—Mat. 25:34, 46. *

  5.  Sa modernong katumanan, ang unom ka tawo nga may mga hinagibang pangdugmok nagrepresentar sa langitnong kasundalohan nga gipangulohan ni Jesus. Hapit na nilang laglagon ang kanasoran ug ang tanang daotan.—Ezeq. 9:2, 6, 7; Pin. 19:11-21.

Kon atong masabtan kining hinungdanong mga leksiyon, molig-on ang atong pagsalig nga dili maapil ug kalaglag ang mga matarong dihang laglagon na ni Jehova ang mga daotan. (2 Ped. 2:9; 3:9) Mapahinumdoman usab kita sa kaimportante sa buluhatong pagsangyaw karon. Ang tanan kinahanglang makadungog sa pasidaan sa dili pa moabot ang kataposan!—Mat. 24:14.

^ par. 6 Ang mga tawo, sama kang Baruk (sekretaryo ni Jeremias), Ebed-melek nga Etiopianhon, ug sa mga Rekabita, naluwas bisag walay makitang marka diha sa ilang agtang. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Nakadawat silag simbolikong marka alang sa kaluwasan.

^ par. 12 Ang matinumanong mga dinihogan dili kinahanglang makadawat niini nga marka alang sa kaluwasan. Hinunoa, madawat nila ang kataposang pagtimbre sa dili pa sila mamatay o sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan.—Pin. 7:1, 3.