Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2016

Nganong Kinahanglan Tang “Magpadayon sa Pagbantay”?

Nganong Kinahanglan Tang “Magpadayon sa Pagbantay”?

“Kamo wala mahibalo kon unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo.”MAT. 24:42.

AWIT: 136, 129

1. Iilustrar kon nganong importanteng magmabinantayon kita kon unsa nang panahona ug kon unsay nagakahitabo sa atong palibot. (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

HAPIT nang magsugod ang kombensiyon. Ang tsirman misaka na sa entablado ug nag-abiabi sa tanan. Magsugod na ang musika. Ang mga mamiminaw nahibalo nga panahon na nga manglingkod. Panahon na sa pagpaminaw sa maanindot nga musika sa orkestra sa Watchtower ug sa pag-andam sa atong hunahuna ug kasingkasing sa mosunod nga mga pakigpulong. Apan komosta kon ang pipila nalinga, nagsuroysuroy o nakig-estorya pa sa ilang mga higala, nga daw wala makamatikod nga nagsugod na ang programa? Dayag nga napakyas sila sa pagbantay kon unsa na kanang panahona ug kon unsay nagakahitabo sa ilang palibot. Ang maong situwasyon mahimong makatabang kanato nga magmaandam sa mas dakong panghitabo, nga nagkinahanglan gayod sa atong pagkamabinantayon. Unsa kana nga panghitabo?

2. Nganong giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga “magpadayon sa pagbantay”?

2 Dihang naghisgot si Jesu-Kristo bahin sa “kataposan sa sistema sa mga butang,” siya nag-awhag sa iyang mga tinun-an:  “Magpadayon sa pagtan-aw, magpadayon sa pagtukaw, kay wala kamo mahibalo kon kanus-a ang tinudlong panahon.” Human niana, si Jesus balikbalik nga miingon: “Magpadayon sa pagbantay.” (Mat. 24:3; basaha ang Marcos 13:32-37.) Ang asoy ni Mateo sa maong panaghisgot nagpadayag usab nga si Jesus nagpasidaan sa iyang mga sumusunod nga magmaalerto: “Busa, magpadayon sa pagbantay tungod kay kamo wala mahibalo kon unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo. . . . Pamatud-i usab ninyo nga kamo andam, tungod kay sa takna nga wala ninyo hunahunaa, ang Anak sa tawo moabot.” Sa makausa pa, siya miingon: “Busa, magpadayon sa pagbantay tungod kay wala kamo mahibalo sa adlaw ni sa takna.”Mat. 24:42-44; 25:13.

3. Nganong importante kanato ang pasidaan ni Jesus?

3 Ingong mga Saksi ni Jehova, importante kanato ang pasidaan ni Jesus. Kita nahibalo nga nagkinabuhi na kita sa “panahon sa kataposan” ug diyutay na lang ang panahong nahibilin sa dili pa magsugod ang “dakong kasakitan”! (Dan. 12:4; Mat. 24:21) Atong nakita ang makapasubong mga gubat, pag-uswag sa imoralidad ug kalapasan, kalibog maylabot sa relihiyon, kakulang sa pagkaon, kamatay, ug mga linog sa lainlaing dapit sa kalibotan. Nahibalo kita nga ang talagsaong buluhatong pagsangyaw sa Gingharian ginahimo sa katawhan ni Jehova bisan asa. (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luc. 21:11) Mahinamon natong gihulat ang pag-abot ni Jesus ug ang pagtuman niya sa katuyoan sa Diyos.Mar. 13:26, 27.

NAGKADUOL NA ANG KATAPOSAN

4. (a) Nganong makaingon ta nga si Jesus nahibalo na karon kon kanus-a mahitabo ang Armagedon? (b) Bisag wala kita mahibalo kon kanus-a magsugod ang dakong kasakitan, unsay atong maseguro?

4 Nahibalo kita nga ang matag sesyon sa kombensiyon dunay gitakdang oras sa pagsugod. Pero, bisag unsaon natog paningkamot, dili nato matino ang eksaktong tuig, labi na ang adlaw ug oras, sa pagsugod sa dakong kasakitan. Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, siya miingon: “Mahitungod nianang adlawa ug taknaa walay nahibalo, ni ang mga manulonda sa mga langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang.” (Mat. 24:36) Apan si Kristo gihatagan nag awtoridad nga makiggubat sa kalibotan ni Satanas. (Pin. 19:11-16) Busa, makataronganon ang paghinapos nga nahibalo na si Jesus karon kon kanus-a mahitabo ang Armagedon. Pero, wala ta mahibalo niana. Busa, kinahanglan gayod kitang magmabinantayon hangtod moabot ang maong kasakitan. Hinunoa, nahibalo na daan si Jehova kon kanus-a kana mahitabo. Iya nang gitakda kon kanus-a moabot ang kataposan ug nagakaduol na ang dakong kasakitan. “Kini dili maulahi”! (Basaha ang Habacuc 2:1-3.) Nganong makaseguro kita niana?

5. Paghatag ug pananglitan sa pagpakita nga ang mga tagna ni Jehova kanunayng matuman sa hustong panahon.

5 Ang mga tagna ni Jehova kanunayng natuman sa hustong panahon! Hunahunaa ang panahon nga giluwas niya ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto. Nahitabo kadto sa Nisan 14, 1513 B.C.E. Sa ulahi, si Moises misulat bahin niadtong adlawa: “Sa pagkatapos sa [430] ka tuig, nahitabo gayod niini mismong adlawa nga ang tanang panon ni Jehova nanggula sa yuta sa Ehipto.” (Ex. 12:40-42) Ang maong ‘430 ka tuig’ nagsugod dihang ang pakigsaad ni Jehova kang Abraham nahimong balido niadtong 1943 B.C.E. (Gal. 3:17, 18) Sa ulahi, giingnan ni Jehova si Abraham: “Ikaw tinong mahibalo nga ang imong binhi mahimong langyawng pumoluyo sa usa ka yuta nga dili ilaha, ug sila magaalagad kanila, ug kini sila tinong magapaantos kanila sulod sa [400] ka tuig.” (Gen. 15:13; Buh. 7:6) Ang maong  ‘400 ka tuig’ nga pagpaantos dayag nga nagsugod sa 1913 B.C.E. dihang gibugalbugalan ni Ismael si Isaac panahon sa paglutas niini, ug natapos kini dihang ang mga Israelinhon migula sa Ehipto niadtong 1513 B.C.E. (Gen. 21:8-10; Gal. 4:22-29) Oo, upat ka siglo pa nga abante, gitakda ni Jehova ang eksaktong panahon sa pagluwas sa iyang katawhan!

6. Nganong makaseguro ta nga luwason ni Jehova ang iyang katawhan?

6 Si Josue, nga apil niadtong naluwas gikan sa Ehipto, nagpahinumdom sa mga Israelinhon: “Kamo nahibalo pag-ayo sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa bug-os ninyong kalag nga walay usa ka pulong gikan sa tanang maayong pulong nga gisulti ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo nga napakyas. Kining tanan natuman alang kaninyo. Walay usa ka pulong kanila nga napakyas.” (Jos. 23:2, 14) Makaseguro usab kita nga tumanon ni Jehova ang iyang gisaad nga kaluwasan panahon sa dakong kasakitan. Busa kon gusto natong maluwas sa kalaglagan niining sistemaha, kinahanglan tang magmabinantayon.

PAGKAMABINANTAYON HINUNGDANON SA KALUWASAN

7, 8. (a) Sa karaang panahon, unsay papel sa tigbantay, ug unsay atong makat-onan niana? (b) Paghatag ug pananglitan kon unsay mahitabo dihang makatulog ang mga tigbantay.

7 Duna tay makat-onan sa karaang panahon bahin sa kahinungdanon sa pagkamabinantayon. Niadtong panahona, daghang dagkong siyudad—sama sa Jerusalem—ang gilibotag tag-as nga mga paril. Kini nanalipod kanila batok sa mga kaaway ug gikan niana makita sa mga tigbantay ang palibot. Adlaw ug gabii, may mga tigbantay diha sa mga paril ug sa mga ganghaan. Sila magpahibalo sa mga molupyo sa siyudad kon dunay nagsingabot nga mga kaaway. (Isa. 62:6) Hinungdanon nga padayon silang magtukaw ug magbantay, kay kon dili, mameligro ang kinabuhi sa mga tawo.Ezeq. 33:6.

8 Ang Hudiyong historyano nga si Josephus nag-ingon nga sa 70 C.E., nailog sa Romanhong kasundalohan ang Torre sa Antonia, nga sumpay sa paril sa Jerusalem, kay ang mga guwardiya sa ganghaan nakatulog! Busa nakasulod ang mga Romano sa templo ug gisunog kini. Kini ang kataposang bahin sa dakong kasakitan nga nasinati sa Jerusalem ug sa nasod sa mga Hudiyo.

9. Unsay wala mahibaloi sa kadaghanan karon?

9 Kadaghanang nasod karon may “mga tigbantay” o mga guwardiya diha sa ilang mga utlanan ug high-tech nga mga surveillance system. Magbantay sila kon may mosulod sa ilang teritoryo ug kon dunay magpameligro sa seguridad sa nasod. Apan, makita lamang sa maong “mga tigbantay” ang mga kapeligrohan gikan sa mga gobyerno sa tawo o sa mga tawo mismo. Wala sila mahibalo sa paglungtad sa langitnong Gingharian sa Diyos nga gimandoan ni Kristo ug sa mga buluhaton niini karon ug sa papel niini sa pagpahamtang ug paghukom sa tanang kanasoran. (Isa. 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44) Sa laing bahin, kon kita magmaalerto ug magmabinantayon sa espirituwal, mahimo kitang andam bisag kanus-a moabot ang adlaw sa paghukom.Sal. 130:6.

AYAW PAGPALINGA

10, 11. (a) Sa unsa kita angayng mag-amping, ug ngano? (b) Nganong kombinsido ka nga ang Yawa nag-impluwensiya sa mga tawo aron dili sila magpakabana sa mga tagna sa Bibliya?

10 Hunahunaa ang usa ka tigbantay nga nagtukaw sa tibuok gabii. Siya kapoyon ug magduka sa kataposang mga oras sa iyang pagbantay. Sa susama, samtang magkaduol kita sa kataposan niining sistema sa mga butang, mas lisod ang pagpabiling  magtukaw. Pagkamakapasubo kon makatulog kita! Atong hisgotan ang tulo ka negatibong impluwensiya nga makapaduka nato sa espirituwal kon dili ta mag-amping.

11 Ang Yawa nag-impluwensiya sa mga tawo aron dili sila magpakabana sa espirituwal nga mga butang. Sa hapit na siyang mamatay, katulo gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an bahin sa “magmamando niining kalibotana.” (Juan 12:31; 14:30; 16:11) Nahibalo si Jesus nga gustong butaan sa Yawa ang hunahuna sa mga tawo aron dili sila magpakabana sa mga tagna sa Diyos nga duol na ang kataposan sa kalibotan. (Sof. 1:14) Gibutaan ni Satanas ang hunahuna sa mga tawo pinaagi sa tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. Unsay imong namatikdan sa imong pagpakigsulti sa mga tawo? Di ba gibutaan na ni Satanas ang hunahuna sa mga dili magtutuo maylabot sa nagsingabot nga kataposan sa kalibotan ug sa kamatuoran nga si Kristo nagmando na karon sa Gingharian sa Diyos? (2 Cor. 4:3-6) Di ba pirme nimo silang madungog nga moingon, “Dili ko interesado”? Kasagaran, dili sila magpakabana dihang sultian nato sila kon unsay dangatan niining kalibotana.

12. Nganong dili ta angayng magpalimbong sa Yawa?

12 Ayaw tugoti ang dili pagpakabana sa uban nga makapawala sa imong pagkamabinantayon kay nahibalo ka nga hinungdanon kaayo kana. Si Pablo misulat: “Kamo nahibalo pag-ayo nga ang adlaw ni Jehova moabot sama sa kawatan sa kagabhion.” (Basaha ang 1 Tesalonica 5:1-6.) Si Jesus nagpasidaan: “Mangandam kanunay, tungod kay sa takna nga wala ninyo hunahunaa, ang Anak sa tawo moabot.” (Luc. 12:39, 40) Sa dili madugay, patuohon ni Satanas ang katawhan nga dunay “kalinaw ug kasegurohan,” nga maayo ra ang dagan sa kalibotan. Komosta sa atong bahin? Dili ta “makalitan nianang adlawa [sa paghukom] nga moabot sama sa mga kawatan,” kon “magtukaw kita ug maghupot ug maayong panghunahuna.” Mao nga kinahanglan natong basahon ang Pulong sa Diyos kada adlaw ug pamalandongon kon unsay gisulti ni Jehova kanato.

13. Sa unsang paagi ang espiritu sa kalibotan nag-impluwensiya sa katawhan, ug sa unsang paagi malikayan nato kanang daotang impluwensiya?

13 Ang espiritu sa kalibotan makapaduka sa espirituwal. Daghan ang puliki kaayo sa adlaw-adlawng kalihokan maong wala na  sila ‘maghunahuna sa ilang espirituwal nga panginahanglan.’ (Mat. 5:3) Sila nalinga sa makapadani nga mga butang sa kalibotan nga nagpukaw sa ‘tinguha sa unod ug sa tinguha sa mata.’ (1 Juan 2:16) Dugang pa, daghan kaayong kalingawan sa kalibotan ang nagdasig sa mga tawo nga mahimong “mahigugmaon sa kalipayan,” ug ang mga tentasyon nagkagrabe matag tuig. (2 Tim. 3:4) Kanay hinungdan kon nganong gitambagan ni Pablo ang mga Kristohanon nga ‘dili maglaraw daan alang sa mga tinguha sa unod,’ nga makapaduka sa espirituwal.Roma 13:11-14.

14. Unsay gipasidaan kanato sa Lucas 21:34, 35?

14 Imbes magpaimpluwensiya sa espiritu sa kalibotan, nagpagiya kita sa espiritu sa Diyos nga pinaagi niana si Jehova naghatag kanatog tin-awng pagsabot sa mahitabo sa umaabot. [1] (1 Cor. 2:12) Bisan pa niana, nahibalo kita nga bisan ang ordinaryong mga butang sa kinabuhi makapaduka usab kon tugotan nato kana nga mosapaw sa atong espirituwal nga mga kalihokan. (Basaha ang Lucas 21:34, 35.) Ang uban magbugalbugal tingali kanato tungod sa atong pagkamabinantayon, apan dili kana rason nga mawala ang atong pagbati sa pagkadinalian. (2 Ped. 3:3-7) Hinunoa, kinahanglang regular kitang makig-uban sa atong mga igsoon diha sa mga tigom, diin anaa ang espiritu sa Diyos.

Gihimo ba nimo ang tanan aron makapabiling nagtukaw sa espirituwal? (Tan-awa ang parapo 11-16)

15. Unsay nahitabo kang Pedro, Santiago, ug Juan, ug sa unsang paagi posible nang mahitabo kanato?

15 Ang atong pagkadili-hingpit makapaluya sa atong determinasyon nga magmaalerto. Si Jesus nahibalo sa kiling sa dili hingpit nga mga tawo nga madaog sa mga kahuyangan. Tagda kon unsay nahitabo sa gabii una patya si Jesus. Aron makapabiling matinumanon, kinahanglang mangayo siyag kusog sa iyang langitnong Amahan. Gihangyo ni Jesus si Pedro, Santiago, ug Juan nga “magpadayon sa pagbantay” samtang siya mag-ampo. Apan, wala nila makita kon unsa kana ka hinungdanon. Imbes bantayan ang ilang Agalon, sila gidaog sa katulogon. Pero bisag gikapoy usab si Jesus, siya padayong nagtukaw ug kinasingkasing nga nag-ampo sa iyang Amahan. Mao unta nay angayng buhaton sa iyang mga kauban.Mar. 14:32-41.

16. Sumala sa Lucas 21:36, sa unsang paagi kita gitudloan ni Jesus aron ‘makapadayon sa pagtukaw’?

16 Dili igo ang maayong intensiyon aron ‘makapadayon sa pagtukaw’ sa espirituwal. Pipila ka adlaw una ang panghitabo sa tanaman sa Getsemane, giingnan ni Jesus ang mao gihapong mga tinun-an nga padayong mag-ampo kang Jehova. (Basaha ang Lucas 21:36.) Busa aron makapabiling nagtukaw, kinahanglan usab kitang padayon nga mag-ampo.1 Ped. 4:7.

PADAYONG MAGBANTAY

17. Unsaon nato pagseguro nga andam kita sa hapit nang mahitabo?

17 Sanglit miingon si Jesus nga ang kataposan moabot “sa takna nga wala [nato] hunahunaa,” dili kini panahon nga magduka sa espirituwal. Dili sab kini panahon sa pagpangagpas sa mga butang nga gitanyag ni Satanas ug sa iyang kalibotan nga maoy gitinguha sa atong unod. (Mat. 24:44) Pinaagi sa Bibliya, gipahibalo kita sa Diyos ug ni Kristo kon unsay ilang gitagana sa umaabot ug kon sa unsang paagi kita makapadayon sa pagbantay. Kinahanglan natong hatagag pagtagad ang atong espirituwalidad, relasyon kang Jehova, ug ang Gingharian. Kinahanglang nahibalo kita sa panahon ug mga panghitabo aron mahimo kitang andam sa hapit nang mahitabo. (Pin. 22:20) Nagdepende niana ang atong kinabuhi!

^ [1] (parapo 14) Tan-awa ang kapitulo 21 sa librong Gingharian sa Diyos Nagmando Na!