Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2016

Mapasalamaton sa Dili-takos nga Kalulot sa Diyos

Mapasalamaton sa Dili-takos nga Kalulot sa Diyos

“Kitang tanan nakadawat . . . [sa] dili-takos nga kalulot diha sa dili-takos nga kalulot.”JUAN 1:16.

AWIT: 95, 13

1, 2. (a) Iasoy ang ilustrasyon ni Jesus bahin sa tag-iya sa parasan. (b) Sa unsang paagi gipakita sa maong ilustrasyon ang hiyas nga pagkamanggihatagon ug dili-takos nga kalulot?

USA ka tag-iyag parasan ang miadto sa merkado sayo sa buntag aron mangitag mga tawo nga motrabaho sa iyang parasan. Ang mga tawong iyang nakita miuyon sa suhol nga iyang gitanyag ug misugod pagtrabaho. Pero ang tag-iya nagkinahanglan pag mga trabahador maong nagbalikbalik siya sa merkado aron mangitag dugang mga tawo, nga nagtanyag ug samang kantidad bisan niadtong hapon na motrabaho. Pagkagabii, iyang gipatawag ang tanang trabahador ug gisuholan ug parehas ra nga kantidad, nagtrabaho man ug daghang oras o usa ra ka oras. Dihang nahibaloan kini sa unang nangabot, mireklamo sila. Ang tag-iya miingon: “Dili ba miuyon ka man sa pagtrabaho sa kantidad nga usa ka denario? . . . Wala ba diay akoy katungod paggasto sa akong kuwarta sumala sa akong gusto? O nasina ba ikaw tungod kay ako manggihatagon?”Mat. 20:1-15, Ang Biblia—Bag-ong Hubad Nga Binisaya.

2 Ang ilustrasyon ni Jesus magpahinumdom kanato sa hiyas ni Jehova nga kanunayng hisgotan sa Bibliya—ang iyang “dili-takos nga kalulot.” [1] (Basaha ang 2 Corinto 6:1.) Ang mga nagtrabahog usa ra ka oras morag dili angayang makadawat ug usa ka  denario, pero gipakitaan sila sa tag-iya ug talagsaong kalulot, o pagkamaayo. Kon bahin sa ekspresyong “dili-takos nga kalulot,” nga gihubad ug “grasya” sa ubang bersiyon sa Bibliya, usa ka eskolar misulat: “Ang kinatibuk-ang ideya niining pulonga mao kanang libre ug dili-takos nga gasa, usa ka butang nga gihatag ngadto sa usa ka tawo nga wala niya hagoi ug dili unta niya angayng madawat.”

KINADAK-ANG GASA NI JEHOVA

3, 4. Ngano ug sa unsang paagi gipakita ni Jehova ang dili-takos nga kalulot ngadto sa tanang tawo?

3 Ang Kasulatan naghisgot bahin “sa walay bayad nga gasa sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.” (Efe. 3:7) Ngano ug sa unsang paagi gihatag ni Jehova kining “walay bayad nga gasa”? Kon bug-os natong masunod ang tanang kinahanglanon ni Jehova, angayan tang modawat sa iyang kalulot, o pagkamaayo. Pero dili nato kana mahimo. Busa, ang maalamong hari nga si Solomon misulat: “Walay tawong matarong sa yuta nga nagpadayon sa pagbuhat sa maayo ug dili makasala.” (Eccl. 7:20) Si apostol Pablo miingon: “Ang tanan nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Diyos,” ug “ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon.” (Roma 3:23; 6:23a) Kana ang angay kanato.

4 Hinunoa, si Jehova nagpahayag sa iyang gugma sa makasasalang katawhan pinaagi sa dili matupngang buhat sa dili-takos nga kalulot. Ang iyang kinadak-ang gasa, “ang iyang bugtong nga Anak,” iyang gipadala sa yuta aron mamatay alang kanato. (Juan 3:16) Busa si Pablo misulat bahin kang Jesus nga siya karon “gipurongpurongan ug himaya ug dungog tungod sa pag-antos sa kamatayon, aron nga pinaagi sa dili-takos nga kalulot sa Diyos makatilaw siya ug kamatayon alang sa matag tawo.” (Heb. 2:9) Oo, “ang gasa nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.”Roma 6:23b.

5, 6. Unsay resulta kon kita mandoan sa (a) sala? (b) dili-takos nga kalulot?

5 Sa unsang paagi napanunod sa mga tawo ang sala ug kamatayon nga naghampak natong tanan? Ang Bibliya nag-ingon: “[Tungod] sa paglapas sa usa ka tawo [si Adan] ang kamatayon nagmando ingong hari” sa iyang mga kaliwat. (Roma 5:12, 14, 17) Pero ikalipay kay makapili ta nga dili na mandoan o gamhan sa sala. Pinaagi sa pagpasundayag ug pagtuo sa halad lukat ni Kristo, kita nagpailalom sa pagmando sa dili-takos nga kalulot ni Jehova. Sa unsang paagi? “Diin gani nga ang sala midagaya, ang dili-takos nga kalulot midagaya nga labi pa. Sa unsang katuyoan? Aron nga, ingon nga ang sala nagmando ingong hari uban sa kamatayon, sa ingon usab ang dili-takos nga kalulot magmando ingong hari pinaagi sa pagkamatarong alang sa kinabuhing walay kataposan pinaagi kang Jesu-Kristo.”Roma 5:20, 21.

6 Bisag makasasala pa ta, duna tay mahimo aron dili ta magamhan sa sala. Kon madaog ta sa sala, mangayo tag pasaylo kang Jehova. Si Pablo nagpasidaan sa mga Kristohanon: “Ang sala dili angay nga mahimong agalon ibabaw kaninyo, sanglit kamo dili ilalom sa balaod kondili ilalom sa dili-takos nga kalulot.” (Roma 6:14) Busa, kita mailalom sa pagmando sa dili-takos nga kalulot. Unsay resulta? Si Pablo miingon: “Ang dili-takos nga kalulot sa Diyos . . . nagtudlo kanato sa pagsalikway sa pagkadili-diyosnon ug sa kalibotanong mga tinguha ug sa pagkinabuhi uban ang maayong panghunahuna ug pagkamatarong ug diyosnong pagkamahinalaron taliwala niini nga sistema sa mga butang.”Tito 2:11, 12.

ANG DILI-TAKOS NGA KALULOT “GIPAHAYAG SA NAGKADAIYANG PAAGI”

7, 8. Unsay ipasabot nga ang dili-takos nga kalulot ni Jehova “gipahayag sa nagkadaiyang paagi”? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

7 Si apostol Pedro misulat: “Sumala sa nadawat nga gasa sa matag usa, gamita kini sa  pag-alagad sa usag usa ingon nga maayong mga piniyalan sa dili-takos nga kalulot sa Diyos nga gipahayag sa nagkadaiyang paagi.” (1 Ped. 4:10) Unsay ipasabot niana? Kana nagpasabot nga bisag unsa man ang atong mga pagsulay, si Jehova magtabang kanato sa pagsagubang niana. (1 Ped. 1:6) Magpakita kanunay ang Diyos ug kalulot, o pagkamaayo, matag panahon nga duna tay pagsulay.

8 Oo, ang dili-takos nga kalulot ni Jehova gipahayag sa nagkadaiyang paagi. Si apostol Juan misulat: “Kitang tanan nakadawat gikan sa iyang kabug-osan, ang dili-takos nga kalulot diha sa dili-takos nga kalulot.” (Juan 1:16) Si Jehova nagpakitag pagkamaayo sa lainlaing paagi ug kini miresultag daghang panalangin. Unsay pipila niana?

9. Sa unsang paagi nakabenepisyo ta sa dili-takos nga kalulot ni Jehova, ug unsaon nato pagpakita ang atong pagpasalamat niana?

9 Napasaylo ang atong mga sala. Tungod sa dili-takos nga kalulot ni Jehova, mapasaylo ang atong mga sala kon kita maghinulsol ug padayong suklan ang atong makasasalang mga tinguha. (Basaha ang 1 Juan 1:8, 9.) Tungod sa kaluoy sa Diyos, kita mapalihok sa pagpasalamat ug paghimaya kaniya. Si Pablo misulat sa iyang kaubang mga dinihogan: “[Si Jehova] nagpagawas kanato gikan sa awtoridad sa kangitngit ug nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa Anak nga iyang gihigugma, nga pinaagi kaniya atong nabatonan ang kagawasan pinaagi sa lukat, ang kapasayloan sa atong mga sala.” (Col. 1:13, 14) Ang pagpasaylo sa atong mga sala miresultag dugang mga panalangin.

10. Unsay atong natagamtam tungod sa dili-takos nga kalulot sa Diyos?

10 Dunay malinawong relasyon uban sa Diyos. Kay makasasala, kita mga kaaway sa Diyos sukad nga kita gipanganak. Giila kana ni Pablo: “Dihang kita mga kaaway pa, kita gipasig-uli ngadto sa Diyos pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak.” (Roma 5:10) Tungod sa maong pagpasig-uli, duna tay malinawong relasyon uban kang Jehova. Gikonektar kini ni Pablo sa dili-takos nga kalulot ni Jehova dihang iyang giingnan ang iyang kaubang mga dinihogan: “Karon nga kita gipahayag na nga matarong tungod sa pagtuo, tagamtamon nato ang pakigdait uban sa Diyos pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga pinaagi kaniya usab kita makaduol pinaagi sa pagtuo niining dili-takos nga kalulot diin kita karon nagabarog.” (Roma 5:1, 2) Pagkadako nga panalangin!

Kapahayagan sa dili-takos nga kalulot sa Diyos: Makadawat sa maayong balita (Tan-awa ang parapo 11)

11. Giunsa pagtabang sa mga dinihogan ang “ubang mga karnero” nga mahimong matarong?

11 Natabangan nga mahimong matarong. Natural sa mga tawo ang pagkadili-matarong. Pero, gitagna ni propetang Daniel nga sa panahon sa kataposan, “ang mga may hait nga salabotan,” nga mao ang mga dinihogan, ‘magpadangat sa daghan ngadto sa pagkamatarong.’ (Basaha ang Daniel 12:3.) Pinaagi sa ilang pagsangyaw ug pagpanudlo, ilang gitabangan ang milyonmilyong “ubang mga karnero” aron mahimong matarong atubangan ni Jehova. (Juan 10:16) Pero, nahimo lang ning posible tungod sa dili-takos nga kalulot ni Jehova. Si Pablo miingon: “Walay bayad nga gasa nga sila gipahayag nga matarong pinaagi sa . . . dili-takos nga kalulot [sa Diyos] tungod sa pagpagawas pinaagi sa lukat nga gibayad ni Kristo Jesus.”—Roma 3:23, 24.

Pribilehiyo sa pag-ampo (Tan-awa ang parapo 12)

12. Sa unsang paagi konektado ang pag-ampo ug ang dili-takos nga kalulot sa Diyos?

12 Makaduol sa trono sa Diyos pinaagi sa pag-ampo. Tungod sa dili-takos nga kalulot ni Jehova, kita gitugotan nga makaduol sa iyang langitnong trono pinaagi sa pag-ampo. Gani, si Pablo nagtawag sa trono ni Jehova nga “trono sa dili-takos nga kalulot” ug nagdasig kanato nga moduol “uban ang kagawasan sa pagsulti.” (Heb. 4:16a) Si Jehova naghatag kanato niini nga pribilehiyo pinaagi sa iyang  Anak, nga “kaniya kita nakabaton niining kagawasan sa pagsulti ug pagduol uban ang pagsalig pinaagi sa atong pagtuo kaniya.” (Efe. 3:12) Usa gyod ka talagsaong kapahayagan sa dili-takos nga kalulot ni Jehova ang kagawasan nga makaduol kaniya pinaagi sa pag-ampo.

Matabangan sa hustong panahon (Tan-awa ang parapo 13)

13. Sa unsang paagi ang dili-takos nga kalulot mahimong “tabang sa hustong panahon”?

13 Makakaplag ug tabang sa hustong panahon. Gidasig ta ni Pablo nga kanunayng moduol kang Jehova pinaagi sa pag-ampo, “aron makadawat kita ug kaluoy ug makakaplag ug dili-takos nga kalulot ingong tabang sa hustong panahon.” (Heb. 4:16b) Matag higayon nga kita makasinatig daghang pagsulay ug problema, mahimo tang motuaw kang Jehova alang sa kaluoy ug tabang. Bisag dili ta takos, iyang ginatubag ang atong mga pag-ampo, kasagaran pinaagi sa atong mga igsoon, “sa ingon kita magmaisogon ug makaingon: ‘Si Jehova ang akong magtatabang; dili ako mahadlok. Unsay arang mabuhat sa tawo kanako?’”Heb. 13:6.

14. Sa unsang paagi makabenepisyo ang atong kasingkasing sa dili-takos nga kalulot ni Jehova?

14 Makadawat ug kahupayan. Dihang magul-anon ang atong kasingkasing, usa sa dakong panalangin nga dala sa dili-takos nga kalulot mao ang kahupayan. (Sal. 51:17) Para sa gilutos nga mga Kristohanon sa Tesalonica, si Pablo misulat: “Hinaot nga ang atong Ginoong Jesu-Kristo ug ang Diyos nga atong Amahan, nga nahigugma kanato ug naghatag ug walay kataposang paghupay ug maayong paglaom pinaagi sa dili-takos nga kalulot, maghupay sa inyong mga kasingkasing ug magpalig-on kaninyo.” (2 Tes. 2:16, 17) Makapahupay gayod ang pagkahibalo nga giatiman ta ni Jehova tungod sa iyang pagkamaayo!

15. Tungod sa dili-takos nga kalulot sa Diyos, unsay atong paglaom?

15 Makalaom nga mabuhi sa walay kataposan. Kay makasasala, kon sa atong kaugalingong paningkamot, wala gyod tay paglaom. (Basaha ang Salmo 49:7, 8.) Pero gihatagan ta ni Jehova ug talagsaong paglaom. Si Jesus  nagsaad sa iyang mga sumusunod: “Kini ang kabubut-on sa akong Amahan, nga ang matag usa nga makakita sa Anak ug magpasundayag ug pagtuo kaniya makabaton ug kinabuhing walay kataposan.” (Juan 6:40) Oo, ang paglaom nga mabuhi sa walay kataposan usa gayod ka gasa, nga kapahayagan sa dili-takos nga kalulot sa Diyos. Kay nakaapresyar niana, si Pablo miingon: “Ang dili-takos nga kalulot sa Diyos nga magdalag kaluwasan sa tanang matang sa tawo gipadayag na.”Tito 2:11.

AYAW ABUSOHI ANG DILI TAKOS NGA KALULOT SA DIYOS

16. Giunsa pag-abuso sa pipila ka Kristohanon sa unang siglo ang dili-takos nga kalulot sa Diyos?

16 Bisan pag ang dili-takos nga kalulot ni Jehova naghatag kanatog daghang panalangin, dili ta angayng maghunahuna nga konsentihon ni Jehova ang tanang panggawi. Ang pipila sa unang siglong mga Kristohanon, nangahas sa ‘paghimo sa dili-takos nga kalulot sa Diyos nga katarongan alang sa malaw-ayng panggawi.’ (Jud. 4) Kining dili matinumanong mga Kristohanon naghunahuna nga puwede ra silang magpakasala, dayon pasayloon ni Jehova. Mas grabe pa, ilang gidani ang mga igsoon nga sundogon ang ilang salawayong binuhatan. Bisag karon, ang mga nagabuhat ug ingon niana “nagpasipala sa espiritu sa dili-takos nga kalulot.”Heb. 10:29.

17. Unsa ang puwersadong tambag ni Pedro?

17 Gipatuo ni Satanas ang pipila ka Kristohanon karon nga puwede ra silang magpakasala unya awtomatikong pasayloon sa Diyos. Bisan pag andam si Jehova nga pasayloon ang mga mahinulsolon, iyang gidahom nga suklan nato ang atong makasasalang tendensiya. Iyang gipasulat si Pedro: “Busa kamo, mga hinigugma, kay nasayod na kamong daan niini, pagbantay kamo nga dili madaldal uban kanila pinaagi sa kasaypanan sa masupilon-sa-balaod nga katawhan ug mangahulog gikan sa inyong kaugalingong kalig-on. Dili, kondili magpadayon kamo sa pagtubo sa dili-takos nga kalulot ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo.”2 Ped. 3:17, 18.

MGA RESPONSABILIDAD NGA NALANGKIT SA DILI-TAKOS NGA KALULOT

18. Tungod sa dili-takos nga kalulot ni Jehova, unsay atong obligasyon?

18 Ingong pagpasalamat sa pagkamaayo ni Jehova, obligasyon nato nga himayaon ang Diyos ug tabangan ang atong isigkatawo. Sa unsang paagi? Si Pablo mitubag: “Sanglit kita may mga gasa nga magkalahi sumala sa dili-takos nga kalulot nga gihatag kanato . . . [kon] ministeryo, tumanon nato kini nga ministeryo; o siya nga nagatudlo, patudloa siya; o siya nga nagatambag, patambaga siya; . . . siya nga nagapakitag kaluoy, ipabuhat kini kaniya uban ang pagmaya.” (Roma 12:6-8) Tungod sa dili-takos nga kalulot ni Jehova, obligasyon nato nga buhaton ang tanan diha sa pagsangyaw, pagtudlo sa uban bahin sa Bibliya, pagdasig sa isigka-Kristohanon, ug pagpasaylo sa nakasala kanato.

19. Unsa nga responsabilidad ang hisgotan sa sunod nga artikulo?

19 Ingong pagpasalamat sa dakong gugma sa Diyos, kinahanglang buhaton nato ang tanan aron “bug-os magpamatuod sa maayong balita bahin sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.” (Buh. 20:24) Kana nga mga responsabilidad detalyadong hisgotan sa sunod nga artikulo.

^ [1] (parapo 2) Tan-awa ang “Dili-Takos nga Kalulot” ubos sa ulohang “Kalulot” sa librong Pagtugkad sa Kasulatan, Tomo 1, p. 1408-1409.