Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2016

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Unsay kahulogan sa paghiusa sa duha ka pudlos nga gihisgotan sa Ezequiel 37?

Gihatagan ni Jehova si Ezequiel ug mensahe sa paglaom nga nagsaad nga mahiusa ang nasod sa Israel inigbalik niini sa Yutang Saad. Kini nga mensahe nagtumong usab sa panaghiusa sa katawhan sa Diyos nga magsugod panahon sa kataposang mga adlaw.

Si Jehova nagsugo kang propetang Ezequiel nga sulatan ang duha ka pudlos, o estik. Ang usa iyang sulatan, “Alang sa Juda ug alang sa mga anak sa Israel nga iyang kaubanan,” ug ang ikaduha, “Alang kang Jose, ang pudlos ni Epraim, ug sa tibuok balay sa Israel nga iyang kaubanan.” Ang duha ka pudlos “hiusahon” diha sa kamot ni Ezequiel.Ezeq. 37:15-17.

 Sa unsa nagrepresentar ang terminong “Epraim”? Ang unang hari sa napulo ka tribo nga gingharian sa amihanan mao si Jeroboam nga gikan sa tribo ni Epraim—ang prominenteng tribo. (Deut. 33:13, 17; 1 Hari 11:26) Kini nga tribo gikan kang Epraim nga anak ni Jose. (Num. 1:32, 33) Si Jose nakadawat ug talagsaong panalangin gikan sa iyang amahan nga si Jacob. Busa, haom nga ang pudlos nga nagrepresentar sa napulo ka tribo nga gingharian tawgong “ang pudlos ni Epraim.” Dihang girekord ni Ezequiel ang maong tagna, ang amihanang gingharian sa Israel nabihag na sa mga Asiryanhon niadto pang 740 B.C.E. (2 Hari 17:6) Tungod niana, ang kadaghanan sa mga Israelinhon nagkatibulaag sa tibuok Imperyo sa Babilonya—ang mipuli sa Imperyo sa Asirya.

Niadtong 607 B.C.E., nabihag sa Babilonya ang duha ka tribo nga gingharian sa habagatan ug lagmit ang mga nahibilin gikan sa gingharian sa amihanan. Ang mga hari sa banay ni Juda mao ang nagmando niining duha ka tribo, ug kauban nila ang mga saserdote kay nag-alagad kini sa templo sa Jerusalem. (2 Cron. 11:13, 14; 34:30) Busa haom lang nga ang duha ka tribo nga gingharian nagrepresentar sa pudlos “alang sa Juda.”

Kanus-a gihiusa kining duha ka simbolikal nga pudlos? Dihang ang mga Israelinhon mibalik sa Jerusalem aron tukoron pag-usab ang templo niadtong 537 B.C.E. Dihay mga Israelinhon nga sakop sa duha ka tribong gingharian ug sa napulo ka tribong gingharian ang nagkahiusang namalik gikan sa pagkabihag. Wala na mabahin ang mga anak sa Israel. (Ezeq. 37:21, 22) Sa makausa pa, ang mga Israelinhon nagkahiusa sa pagsimba kang Jehova. Ang ilang panaghiusa gitagna usab ni propetang Isaias ug Jeremias.Isa. 11:12, 13; Jer. 31:1, 6, 31.

Unsang hinungdanong kamatuoran bahin sa matuod nga pagsimba ang gipasiugda niini nga tagna? Si Jehova magpahinabo nga ang iyang mga magsisimba “mahimong usa.” (Ezeq. 37:18, 19) Natuman na ba kini nga saad sa atong panahon? Oo. Kini unang natuman niadtong 1919 dihang ang katawhan sa Diyos anam-anam na usab nga naorganisar ug nahiusa. Napakyas ang mga paningkamot ni Satanas nga bungkagon sila.

Sa maong panahon, kadaghanan nila dunay paglaom nga mahimong mga hari ug saserdote kauban ni Jesus sa langit. (Pin. 20:6) Sa simbolikal nga paagi, sila nahisama sa pudlos alang sa Juda. Pero paglabay sa panahon, nanaghan ang may yutan-ong paglaom nga miduyog sa espirituwal nga mga Hudiyo. (Zac. 8:23) Sila nahisama sa pudlos alang kang Jose, ug dili sila magmando kauban ni Kristo.

Kining duha ka grupo nagkahiusa karon sa pag-alagad ingong katawhan ni Jehova nga gimandoan sa usa ka Hari, si Jesu-Kristo, nga gihubit sa tagna ingon nga “akong alagad nga si David.” (Ezeq. 37:24, 25) Miampo si Jesus nga ang tanan niyang mga sumusunod ‘mahimong usa, ingon nga ang Amahan nahiusa kaniya ug siya nahiusa sa Amahan.’ * (Juan 17:20, 21) Gitagna sab ni Jesus nga ang gamayng panon sa mga dinihogan “mahimong usa ka panon” kauban sa “ubang mga karnero.” Silang tanan mosunod sa “usa ka magbalantay.” (Juan 10:16) Maayo kaayo ang pagkahubit ni Jesus sa espirituwal nga panaghiusa sa katawhan ni Jehova karon, bisag unsa pay ilang paglaom!

^ par. 6 Makapainteres ang pagkasunodsunod sa mga ilustrasyon ni Jesus nga nahimong bahin sa ilhanan sa iyang presensiya. Una, iyang gihisgotan ang “matinumanon ug maalamong ulipon,” ang gamayng grupo sa mga dinihogan nga maoy manguna. (Mat. 24:45-47) Dayon, mihimo siyag mga ilustrasyon nga mapadapat ilabina niadtong may langitnong paglaom. (Mat. 25:1-30) Sa kataposan, iyang gihisgotan kadtong may yutan-ong paglaom, kinsa mopaluyo sa mga igsoon ni Kristo. (Mat. 25:31-46) Sa susama, ang modernong katumanan sa tagna ni Ezequiel pangunang nagtumong sa mahitabo niadtong may langitnong paglaom. Hinuon, ang napulo ka tribong gingharian dili kanunayng nagtumong niadtong may yutan-ong paglaom. Pero ang panaghiusa nga gihisgotan sa tagna nagpahinumdom nato sa panaghiusa nga naglungtad tali niadtong may yutan-on ug langitnong paglaom.