Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

“Ayaw Kahadlok. Ako Magatabang Kanimo”

“Ayaw Kahadlok. Ako Magatabang Kanimo”

HANDURAWA nga nagbaktas ka sa dalan sa lawom nga kagabhion. Kalit lang, nakamatikod ka nga dunay nagsunod nimo. Kon mohunong ka, mohunong sab ang nagsunod nimo. Dihang paspasan nimog lakaw, mopaspas pod ang nagsunod nimo. Midagan ka, ug nagdali kag adto sa balay sa imong higala nga naa ra sa duol. Pag-abli sa imong higala ug gipasulod ka niya, nakaginhawa kag lawom ug nahupayan.

Seguro, wala ka nakasulay ug parehas niana nga situwasyon, pero ang ubang problema sa kinabuhi makapabalaka gyod nato. Pananglitan, nakigbisog ba ka sa usa ka kahuyangan, pero may panahon nga mapakyas? Dugay na ba kang way trabaho ug wala ka makakitag trabaho bisan pag gihimo na nimo ang tanan? Nabalaka ba ka sa imong kahimsog tungod kay nagkaedaran na? O kaha duna ba kay ubang gikabalak-an?

Bisag unsay imong problema, malipay gyod ka kon duna kay kapahungawan sa imong gibati ug kaduolan kon nanginahanglan kag tabang. Duna ka bay ingon ana nga higala? Siyempre! Ingon ana nga higala si Jehova, sama sa iyang pagpakighigala kang Abraham nga narekord sa Isaias 41:8-13. Sa bersikulo 10 ug 13, giingnan ni Jehova ang iyang mga alagad: “Ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo. Ayaw iliraw ang imong panan-aw [o, kabalaka], kay ako imong Diyos. Ako magapalig-on kanimo. Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo. Ako sa pagkatinuod magahawid kanimo sa akong tuong kamot sa pagkamatarong. . . . Kay ako, si Jehova nga imong Diyos, nagahawid sa imong tuong kamot, ang Usa nga nag-ingon kanimo, ‘Ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo.’”

“AKO SA PAGKATINUOD MAGAHAWID KANIMO”

Makapahupay gyod kana nga mga pulong. Ibutang ang imong kaugalingon sa gustong ipahanduraw ni Jehova kanato. Dinhi, wala giilustrar nga ikaw naglakaw samtang naghawid sa kamot ni Jehova, bisan pag kana maayong pamalandongon. Kon maglakaw mo nga naghawid sa kamot, ang iyang tuong kamot maghawid sa imong wala nga kamot. Pero dinhi, ang “tuong kamot sa pagkamatarong” ni Jehova naghawid sa “imong tuong kamot,” samag gibira ka niya palayo sa makapaguol nga situwasyon sa kinabuhi. Samtang buhaton niya kini, gipasaligan ka niya: “Ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo.”

Giisip ba nimo si Jehova ingong mahigugmaong Amahan ug Higala nga andam motabang nimo panahon sa kasakitan? Siya interesado nimo, naghunahuna sa imong kaayohan, ug determinadong motabang nimo. Kon naa kay problema, gusto ni Jehova nga mobati kag kasegurohan kay gimahal ka niya pag-ayo. Siya “usa ka katabang nga daling hikaplagan panahon sa mga kasakitan.”Sal. 46:1.

 GITULISOK SA KONSENSIYA TUNGOD SA NANGAGING KASAYPANAN

Ang pipila gihasol gihapon sa ilang kanhing binuhatan ug nagduhaduha kon napasaylo na ba sila sa Diyos. Kon kana sab ang imong gibati, hunahunaa ang matinumanong si Job, nga miangkon sa ‘kasaypanan sa iyang pagkabatan-on.’ (Job 13:26) Kana sab ang gibati sa salmistang David ug siya nagpakiluoy kang Jehova: “Ayaw hinumdomi ang mga sala sa akong pagkabatan-on ug ang akong mga kalapasan.” (Sal. 25:7) Kay dili hingpit, kitang tanan “nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Diyos.”Roma 3:23.

Ang mensahe sa Isaias kapitulo 41 orihinal nga gisulat para sa katawhan sa Diyos kaniadto. Bug-at kaayo ang ilang sala maong gihukman sila ni Jehova pinaagig pagtugot nga mabihag sila sa Babilonya. (Isa. 39:6, 7) Bisan pa niana, naa sa hunahuna sa Diyos ang panahon nga iyang luwason kadtong mahinulsolon ug mobalik kaniya! (Isa. 41:8, 9; 49:8) Gipakita gihapon ni Jehova karon ang iyang dakong kaluoy niadtong naningkamot nga maangkon ang iyang pabor.Sal. 51:1.

Tagda ang kahimtang ni Takuya, * nga nakigbisog sa mahugaw nga bisyo sa pagtan-awg pornograpiya ug masturbasyon, ug kadaghan siyang mapakyas. Unsay iyang gibati? “Gibati nako nga wala koy pulos, pero dihang mangayo kog pasaylo kang Jehova, iya kong bangonon.” Giunsa kana paghimo ni Jehova? Giingnan sa mga ansiyano si Takuya nga tawgan sila kon mapakyas na sab siya. Siya miangkon: “Dili sayon para nako ang pagtawag nila, pero kon buhaton nâ nako, mapalig-on gyod ko.” Dayon, gihikay sa mga ansiyano nga i-shepherding siya sa tigdumala sa sirkito. Giingnan siya sa tigdumala sa sirkito: “Dili kay naatol lang nga miduaw ko nimo. Nia ko kay gusto sa mga ansiyano nga duawon ka. Gipili ka nila nga i-shepherding.” Miingon si Takuya: “Nakasala ko, pero gitabangan gihapon ko ni Jehova pinaagi sa mga ansiyano.” Niuswag si Takuya sa espirituwal ug nahimong regular payunir, ug karon siya nag-alagad sa sangang buhatan. Sama kang Takuya, ang Diyos magbangon kanimo gikan sa pagkatumba.

NABALAKA SA PANGINABUHIAN

Daghan ang nabalaka tungod kay walay trabaho. Ang uban nawad-ag trabaho ug naglisod sa pagpangitag laing panginabuhian. Unsa kahay imong bation kon balibaran ka sa tanan nimong giaplayan? Sa maong kahimtang, ang uban nawad-ag pagtahod sa kaugalingon. Sa unsang paagi si Jehova motabang nimo? Lagmit, dili dayon niya ihatag ang gihunahuna nimong trabaho, pero tabangan ka niya nga hinumdoman ang giingon ni Haring David: “Batan-on ako kaniadto, ako natigulang na usab, apan wala ako makakita ug matarong nga gibiyaan sa bug-os, ni sa iyang kaliwat nga nagapangita ug tinapay.” (Sal. 37:25) Oo, bililhon ka para kang Jehova, ug pinaagi sa iyang “tuong kamot sa pagkamatarong,” tabangan ka niya nga matagan-an ang imong panginahanglan aron padayon kang makaalagad.

Sa unsang paagi tabangan ka ni Jehova kon mawad-an kag trabaho?

Naeksperyensiyahan ni Sara nga taga-Colombia ang gahom ni Jehova sa pagluwas. Nagtrabaho  siya sa iladong kompaniya, ug dako siyag suweldo. Pero, gusto niya nga mas dako pa ang iyang mahimo para kang Jehova, maong miundang siya sa trabaho ug nagpayunir. Pero wala dayon siya makakitag part-time nga trabaho. Nagnegosyo siyag sorbetes pero anam-anam nga nahurot ang puhonan maong iyang gisira ang tindahan. “Gidangtan kadtog tulo ka tuig, pero sa tabang ni Jehova, nakalahutay ko,” miingon si Sara. Iyang nakat-onan ang kalainan sa luho ug panginahanglan, ug dili mabalaka sa sunod nga adlaw. (Mat. 6:33, 34) Ngadtongadto, ang iyang amo sa una mitawag niya ug gipabalik siya sa iyang trabaho. Giingnan niya iyang amo nga motrabaho lang siyag part-time, ug dawaton niya kini kon hatagan siyag libreng mga adlaw para sa espirituwal nga kalihokan. Bisag gamay na lang siyag suweldo, nakapadayon gihapon siya sa pagpayunir. Niining tanan, siya nakahinapos, “Gibati nako ang mahigugmaong kamot ni Jehova.”

NABALAKA TUNGOD SA PANGEDARON

Ang pagkatigulang maoy laing hinungdan sa kabalaka. Daghang retirado ang nabalaka kon duna ba silay ikasuportar sa ilang panginahanglan ug padayong magkinabuhi nga komportable. Nabalaka sab sila sa problema sa panglawas nga posible nilang bation samtang magkatigulang. Lagmit si David mismo ang mihangyo kang Jehova: “Ayaw ako isalikway sa panahon sa akong pagkatigulang; sa diha nga ang akong kusog maluya na, ayaw ako pagbiyai.”Sal. 71:9, 18.

Sa unsang paagi ang mga alagad ni Jehova mobatig kasegurohan samtang nagkaedaran? Kinahanglang padayon nilang palig-onon ilang pagtuo sa Diyos, nga masaligong tagan-an ang ilang panginahanglan. Siyempre, kon naanad sila sa hayahay nga kinabuhi kaniadto, lagmit kinahanglan nilang pasimplehon ilang kinabuhi ug magmakontento. Tingali mas maayo ug makapahimsog nila ang “pagkaong utanon” kay sa “pinatambok nga torong baka”! (Prov. 15:17) Kon kanunay nimong pahimut-an si Jehova, tagan-an ka niya bisan panahon sa imong pagkatigulang.

Si José ug Rose kauban ni Tony ug Wendy

Tagda ang kahimtang ni José ug Rose, nga bug-os panahong nag-alagad kang Jehova sa kapig 65 ka tuig. Daghang katuigan nga ilang gitabangan ang amahan ni Rose, nga nagkinahanglag 24 oras nga pag-atiman. Gawas pa, si José gioperahan tungod sa kanser ug nagkinahanglag chemotherapy. Gitabangan ba ni Jehova ang matinumanong magtiayon? Oo, sa unsang paagi? Gitagan-an silag apartment ni Tony ug Wendy, usa ka magtiayon sa ilang kongregasyon. Gusto ni Tony ug Wendy nga libre kining papuy-an para sa mga payunir. Katuigan kanhi, pirmeng makita ni Tony gikan sa bentana sa eskuylahan si José ug Rose nga nagsangyaw. Nadasig kaayo siya sa panig-ingnan sa maong magtiayon, ug dako kinig epekto kaniya. Kay ilang nakita nga gigamit sa edarang magtiayon ang tibuok nilang kinabuhi para kang Jehova, gitagan-an silag kapuy-an ni Tony ug Wendy. Sa milabayng 15 ka tuig, gitabangan nila si José ug Rose, nga karon kapig 80 anyos na. Ang edarang magtiayon nag-isip sa tabang ni Tony ug Wendy ingong regalo gikan kang Jehova.

Gitanyag sab sa Diyos kanimo ang iyang “tuong kamot sa pagkamatarong.” Mohawid ba ka sa kamot sa Usa nga nagsaad kanimo: “Ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo”?

^ par. 11 Ang ubang ngalan giilisan.