“DIHANG mamati ko sa eksperyensiya sa akong mga higala nga nag-alagad sa mga dapit diin gikinahanglan kaayo ang mga payunir, mangandoy ko nga masulayan sab nâ,” matod ni Sylviana, payunir nga nag-edad ug 27. “Pero,” siya midugang, “nahadlok ko nga dili nako kaya nga mahimong need-greater.”

Pareho ba mog gibati ni Sylviana? Nangandoy ba pod ka nga makaalagad sa teritoryo nga nagkinahanglag dugang magsasangyaw sa Gingharian, pero nagduhaduha ka kon makab-ot ba ang maong tumong? Kon mao, ayawg kaluya! Sa tabang ni Jehova, linibo sa atong mga igsoon ang nagmalamposon sa pagbuntog sa mga babag sa pagpalapad sa ilang ministeryo. Aron atong mahibaloan kon giunsa pagtabang ni Jehova ang pipila kanila, atong bisitahon ang Madagascar, ang ikaupat nga kinadak-ang isla sa yuta.

Sa milabayng 10 ka tuig, kapig 70 ka madasigong mga magmamantala ug payunir gikan sa 11 ka nasod * ang nag-alagad niining mabungahong teritoryo sa Africa, diin daghan ang nagtahod sa Bibliya. Daghang lokal nga magmamantala ang kinabubut-on pong mibalhin aron makatabang sa pagsangyaw sa mensahe sa Gingharian niining dako kaayong teritoryo. Atong ilailahon ang pipila kanila.

PAGBUNTOG SA KAHADLOK UG KALUYA

Si Perrine ug Louis

Si Louis ug Perrine, magtiayon nga kapig 30 ang edad, mibalhin sa Madagascar gikan sa France. Dugay na nilang gihunahuna ang pagpalapad sa ilang ministeryo pinaagi sa pagbalhin sa laing nasod, pero nagduhaduha si Perrine. Miingon siya: “Mahadlok kong mobalhin sa lugar nga wala pa nako maadtoi. Mabalaka ko nga biyaan ang among pamilya, kongregasyon, apartment, tanang pamilyar nga lugar, ug ang among rutina. Sa tinuod lang, ang akong mga kabalaka ang kinalisdang babag nga kinahanglan nakong buntogon.” Pagka-2012, nabuntog ni Perrine ang iyang kahadlok, ug mibalhin silang duha ni Louis. Unsay iyang gibati sa ilang desisyon? “Kon maghunahuna ko sa nangagi, makapadasig kaayong makita nga gitabangan gyod mi ni Jehova.” Si Louis midugang, “Hunahunaa ra, sa among unang Memoryal sa Madagascar, 10 sa among mga Bible study ang mitambong!”

 Unsay nakatabang sa magtiayon sa pagpabilin sa ilang asaynment dihang mitungha ang mga problema? Sila miampo ug nangayo kang Jehova ug kusog aron makalahutay. (Filip. 4:13) Si Louis miasoy: “Among naeksperyensiyahan nga gitubag ni Jehova ang among mga pag-ampo ug gihatag niya namo ang ‘kalinaw sa Diyos.’ Nakapokus mi sa kalipay nga among gibati sa pag-alagad. Dugang pa, ang among mga higala sa France nagpadalag mga e-mail ug sulat aron dasigon mi nga dili mosurender.”​—Filip. 4:6, 7; 2 Cor. 4:7.

Gigantihan gyod ni Jehova ang paglahutay ni Louis ug Perrine. “Niadtong Oktubre 2014, nakaeskuyla mi sa Bible School for Christian Couples * sa France,” matod ni Louis. “Ang pag-eskuyla sa maong tunghaan maoy dili malimtang regalo gikan kang Jehova.” Sa ilang graduwasyon, nalipay ang magtiayon nga giasayn silag balik sa Madagascar.

“IPASIGARBO MO NAMO!”

Si Nadine ug Didier

Dihang si Didier ug Nadine, magtiayon gikan sa France, mibalhin sa Madagascar niadtong 2010, edaran na sila. Si Didier miasoy: “Batabata pa mi dihang nagpayunir, ug tulo ang among anak. Dihang dagko na sila, naghunahuna ming moalagad sa laing nasod.” Si Nadine miadmitir: “Nagduhaduha ko kay mahimulag ko sa among mga anak, pero giingnan mi nila: ‘Kon mobalhin mog laing nasod aron mahimong need-greater, ipasigarbo mo namo!’ Ang ilang gisulti nakadasig namo nga mobalhin. Bisag layo na mi karon sa among mga anak, nalipay mi kay pirme gihapon namo silang maestorya.”

Para kang Didier ug Nadine, hagit ang pagtuon sa pinulongang Malagasy. Mipahiyom si Nadine ug miingon: “Edaran na mi.” Sa unsang paagi sila milampos? Una, nagpasakop sila sa kongregasyon nga nagsultig French. Dayon, dihang gibati nila nga may panahon na silang tun-an ang lokal nga pinulongan, mibalhin sila sa kongregasyon nga nagsultig Malagasy. Si Nadine miingon: “Daghan sa among masangyawan ang gustong magtuon ug Bibliya. Sagad, pasalamatan mi nila sa among pagbisita. Sa sinugdan, morag dili ko katuo sa resulta. Ganahan kaayo kong magpayunir niini nga teritoryo. Inigmata nako sa buntag, sultihan nako ang kaugalingon, ‘Mosangyaw gyod ko ron!’”

Mipahiyom si Didier dihang nahinumdoman niya ang panahon nga nagsugod pa siyag tuon ug Malagasy. “Ako ang nagdumala sa tigom pero dili nako masabtan ang tubag sa mga igsoon. Moingon ra kog, ‘Salamat.’ Human nako pasalamati ang usa ka sister nga mitubag, ang nanglingkod sa iyang luyo misenyas nga sayop ang iyang tubag. Gitawag dayon nako ang usa ka brader kinsa mihatag sa hustong tubag​—aw, unta husto ang iyang tubag.”

GIDAWAT DAYON NIYA ANG IMBITASYON

Niadtong 2005 nga kombensiyon, nakita ni Thierry ug sa iyang asawang si Nadia ang dramang “Pangab-ot sa mga Tumong nga Nagpasidungog sa Diyos.” Ang maong drama, nga bahin kang Timoteo, nakatandog sa ilang kasingkasing ug nakapasamot  sa ilang tinguha nga moalagad sa lugar nga nagkinahanglag dugang magsasangyaw sa Gingharian. Si Thierry miingon: “Pagkahuman sa drama, samtang namakpak mi, midip-ig ko sa akong asawa ug nangutana, ‘Asa ta moadto?’ Ang akong asawa miingon nga parehas mig gihunahuna.” Wala madugay, nangandam sila aron makab-ot ang ilang tumong. Si Nadia miasoy, “Gimenosan namo ang among mga butang hangtod nga ang nahibilin maigo na lang sa upat ka maleta!”

Wala, sa tumoy: Si Nadia ug Marie-Madeleine; Tuo, sa tumoy: Si Thierry

Miabot sila sa Madagascar niadtong 2006 ug nalingaw dayon sila sa ilang ministeryo. Si Nadia miingon, “Ang mga tawo nga among nakaila nakapalipay kaayo namo.”

Pero unom ka tuig sa ulahi, nakaatubang ug problema ang magtiayon. Ang mama ni Nadia nga si Marie-Madeleine, nga nagpuyo sa France, nahulog ug nabaliag bukton ug nasamdan ang ulo. Human sila mangonsulta sa doktor ni Marie-Madeleine, gihangyo nila ang ilang mama nga mouban nila sa Madagascar. Bisag 80 anyos na niadtong panahona, misugot dayon siya. Unsay iyang gibati sa pagpuyo sa laing nasod? Miingon siya: “Lisod usahay ang pagpasibo, pero bisag gamay na lang kog mahimo, gibati nako nga mapuslanon kaayo ko sa kongregasyon. Ug nalipay kaayo ko kay tungod niini, makapadayon ang akong mga anak sa ilang mabungahong ministeryo.”

“GITABANGAN KO NI JEHOVA”

Si Riana nga nagpakigpulong sa Tandroy nga pinulongan

Si Riana maoy usa ka brader nga kapig 20 anyos. Nagdako siya sa Alaotra Mangoro, usa ka tabunok nga dapit sa sidlakang Madagascar. Hawod siya sa klase ug gustong makakuhag taas nga edukasyon. Pero, nausab ang iyang hunahuna dihang natun-an niya ang Bibliya. Siya miasoy: “Naningkamot kong makahumag sayo sa hayskul ug misaad kang Jehova, ‘Kon makapasar ko sa final exam, magpayunir ko.’” Paggraduwar ni Riana, gituman niya ang iyang saad. Siya mipuyo uban sa usa ka payunir nga brader, mitrabahog partaym, ug misugod pagpayunir. Miingon siya, “Kadto ang kinamaayohang desisyon nga akong nahimo.”

Pero wala masabti sa mga paryente ni Riana kon nganong wala siya mangagpas ug sekular nga karera. Miasoy siya: “Gidasig ko sa akong papa, tiyo, ug sa igsoon ni Lola nga mangab-ot ug taas nga edukasyon. Pero dili ko gustong moundag payunir bisag unsa pay mahitabo.” Dugay nang gusto ni Riana nga moalagad sa lugar nga gikinahanglan ang dugang magsasangyaw. Unsay nakaamot sa maong tinguha? Siya miasoy: “Gilungkab sa mga kawatan ang among gipuy-an ug daghan sa akong gamit ang gikawat. Tungod niana, napamalandong nako ang giingon ni Jesus bahin sa pagtigom ug mga ‘bahandi sa langit.’ Maong nakadesisyon ko nga mangab-ot ug espirituwal nga mga bahandi.” (Mat. 6:19, 20) Mibalhin siya sa kinatumyang bahin sa habagatan sa nasod​—usa ka pobreng rehiyon nga 1,300 kilometros gikan sa iyang gipuy-an. Kana nga rehiyon maoy pinuy-anan sa mga tawong Antandroy. Nganong miadto siya didto?

Usa ka bulan una gilungkab ang iyang gipuy-an, nasugdan pag-Bible study ni Riana ang duha ka Antandroy. Nakakat-on siyag pipila ka ekspresyon sa ilang pinulongan ug naghunahuna sa daghang Antandroy nga wala pa masangyawi. Miingon siya, “Nag-ampo ko kang Jehova nga unta tabangan ko niyang makabalhin sa dapit nga nagsultig Tandroy.”

Mibalhin si Riana, ug nakaatubang dayon siyag problema. Dili siya makakitag trabaho. Giingnan siya sa usa ka lalaki: “Nganong mianhi man ka? Ang mga taga-dinhi moadto sa inyong lugar aron makatrabaho!” Paglabayg duha ka semana, mitambong si Riana sa rehiyonal nga kombensiyon nga halos walay kuwarta ug naglibog kon unsay himoon. Sa kataposang adlaw sa kombensiyon, may gisuksok ang usa ka brader sa bulsa sa amerkana ni Riana. Kuwarta diay kadto nga ang kantidad igong ikaplete pauli sa lugar sa mga Antandroy ug ikasugod ug gamayng negosyo sa pagpanindag yogurt. Si Riana miingon: “Gitabangan ko ni Jehova sa hustong panahon. Makapadayon ko sa pagtabang niadtong wala pa makaila kang Jehova!” Daghan pod kaayog buluhaton sa kongregasyon. Si Riana midugang: “Giasayn ko nga mopakigpulong kaduha o katulo sa usa ka bulan. Gibansay ko ni Jehova pinaagi sa iyang organisasyon.” Karon, nagpadayon gihapon si Riana sa pagsangyaw sa mga tawong nagsultig Tandroy nga gustong makaila kang Jehova.

 ‘GIPANALANGINAN SA DIYOS SA PAGTUO’

Gipasaligan ta ni Jehova nga ‘si bisan kinsa nga nagpanalangin sa iyang kaugalingon dinhi sa yuta panalanginan sa Diyos sa pagtuo.’ (Isa. 65:16) Kon maningkamot tang mabuntog ang mga babag sa pagpalapad sa atong ministeryo, panalanginan gyod ta ni Jehova. Konsideraha si Sylviana nga gihisgotan sa introduksiyon. Hinumdomi, nahadlok siya kay basig dili niya kaya nga mahimong need-greater. Nganong nakahunahuna siya ana? Siya miingon: “Mas mubo ang akong wala nga tiil ug mga nuybe sentimetros. Maong magtakiang ko ug dali rang kapoyon.”

Si Sylviana (wala) ug Sylvie Ann (tuo) uban ni Doratine sa adlaw sa iyang bawtismo

Pero pagka-2014, si Sylviana nakigpartner kang Sylvie Ann, usa ka batan-ong sister sa iyang kongregasyon, ug mibalhin sila sa usa ka gamayng baryo nga 85 kilometros gikan sa ilang lugar. Bisan pa sa mga babag, natuman ang pangandoy ni Sylviana​—ug nindot kaayo nga panalangin ang iyang nadawat! Siya miasoy: “Human sa usa ka tuig nga pag-alagad sa akong bag-ong asaynment, nabawtismohan sa among sirkitong asembliya ang akong Bible study, si Doratine, nga usa ka batan-ong inahan.”

‘AKO MAGATABANG KANIMO’

Sama sa gipakita sa mga ekspresyon sa pagtuo niini nga mga need-greater, kon maningkamot tang buntogon ang babag sa pagpalapad sa atong ministeryo, atong maeksperyensiyahan nga tinuod ang saad ni Jehova sa iyang mga alagad: “Ako magapalig-on kanimo. Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo.” (Isa. 41:10) Ingong resulta, mas masuod ta kang Jehova. Dugang pa, ang kinabubut-ong pagtanyag sa atong kaugalingon​—sa atong lugar o sa laing nasod—​mag-andam nato para sa teokratikanhong mga kalihokan sa bag-ong kalibotan. Sama sa giingon ni Didier nga gihisgotan ganina, “ang pag-alagad sa dapit nga may dakong panginahanglan maoy maayong pagbansay para sa umaabot!” Hinaot daghan pang kinabubut-ong magsasangyaw ang magpabansay dayon!

^ par. 4 Ang mga need-greater naggikan sa Canada, Czech Republic, France, Germany, Guadeloupe, Luxembourg, New Caledonia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, ug United States.

^ par. 8 Karon, gipulihan na ni sa School for Kingdom Evangelizers. Ang bug-os panahong mga ministro nga nag-alagad sa laing nasod ug nakakab-ot sa mga kinahanglanon puwedeng moaplay niini nga tunghaan sa ilang nasod nga gigikanan o sa laing nasod nga may gipahigayong klase sa ilang pinulongan.