Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2017

Sila Kinabubut-ong Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon

Sila Kinabubut-ong Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon

LAKIP sa madasigong mga Saksi nga nag-alagad sa mga dapit nga nagkinahanglag dugang magwawali sa Gingharian mao ang tagsaanong mga sister. Ang pipila kanila dugay nang nag-alagad sa laing nasod. Unsay nakatabang nila kaniadto sa pagdesisyon nga molangyaw? Unsay ilang nakat-onan sa pag-alagad sa laing nasod? Unsa nay ilang kahimtang karon? Among giinterbiyo ang pipila niining eksperyensiyadong mga sister. Kon ikaw usa ka tagsaanong sister nga gustong makigbahin sa ministeryo nga makapalipay kaayo, seguradong makabenepisyo ka sa ilang mga komento. Sa pagkatinuod, kitang tanan makabenepisyo sa pagkonsiderar sa ilang panig-ingnan.

PAGBUNTOG SA MGA PAGDUHADUHA

Anita

Nagduhaduha ka ba kon molampos ba gyod ka ingong tagsaanong payunir sa laing nasod? Si Anita, nga karon mga 75 anyos, nagduhaduha kaniadto sa iyang mga katakos. Siya nagdako sa England, diin siya nagsugod pagpayunir sa edad nga 18. “Gusto kaayo nakong magtudlo sa mga tawo bahin kang Jehova,” siya miingon, “pero wala gyod mosantop sa akong hunahuna nga makaalagad ko sa laing nasod. Wala gyod ko makatuon sukad ug langyawng pinulongan ug kombinsido ko nga dili gyod ko mahimong larino sa laing pinulongan. Mao nga nakurat ko dihang nakadawat ko ug imbitasyon sa Gilead School. Natingala ko nga ang usa ka ordinaryong tawo sama nako makadawat sa maong imbitasyon. Pero akong gihunahuna, ‘Kon para kang Jehova kaya nako ni, ako ning sulayan.’ Nahitabo kadto kapig 50 ka tuig kanhi. Sukad niadto, nag-alagad ko ingong misyonarya sa Japan.” Si Anita midugang: “Usahay, mapahiyomon kong moingon sa bata-batang mga sister, ‘Pag-empake na mo, ug uban mo nako sa labing makapalipay nga panaw!’ Malipay ko sa pag-ingon nga daghan ang misanong.”

PAGBATOG KAISOG

Daghang sister nga nag-alagad sa laing nasod ang sa sinugdan nagduhaduha sa maong desisyon. Sa unsang paagi nabatonan nila ang gikinahanglang kaisog?

Maureen

“Sa nagdako ko, nangandoy kog makahuloganong kinabuhi, nga mao ang pagtabang sa uban,” matod ni Maureen, nga karon mga 65 anyos. Niadtong 20 anyos siya, mibalhin siya sa Quebec, Canada, diin gikinahanglan ang dugang mga payunir. “Sa ulahi, nakadawat kog imbitasyon sa Gilead School, pero nahadlok kong moadto sa usa ka lugar nga wala koy kaila.” Siya midugang: “Nabalaka sab kong mobiya kang Mama kinsa nag-atiman sa masakiton nakong amahan. Daghang gabii nga maghilak kong mag-ampo kang Jehova bahin ini. Dihang giingnan nako ang akong  ginikanan bahin sa akong mga gikabalak-an, gidasig ko nila sa pagdawat sa maong imbitasyon. Nakita sab nako nga gitabangan sa lokal nga kongregasyon ang akong ginikanan. Pinaagi sa pagpamalandong sa pag-atiman ni Jehova, masaligon ko nga dili ko niya biyaan. Niadtong tungora, andam na ko!” Sugod niadtong 1979, si Maureen nag-alagad sa kapig 30 ka tuig ingong misyonarya sa West Africa. Karon, samtang nag-atiman sa iyang inahan sa Canada, si Maureen nag-alagad gihapon ingong espesyal payunir. Sa paghinumdom sa mga tuig nga siya nag-alagad sa laing nasod, siya miingon: “Si Jehova kanunayng nagtagana sa akong gikinahanglan sa hustong panahon.”

Wendy

Si Wendy, nga mga 65 anyos na, nagsugod pagpayunir sa Australia sa tin-edyer pa. Nahinumdom siya: “Maulawon kaayo ko ug malisdan kong makig-estorya sa dili nako kaila. Pero pinaagi sa pagpayunir nakakat-on ko sa pagpakig-estorya sa tanang matang sa tawo, maong midako ang akong kompiyansa sa kaugalingon. Sa ulahi, dili na nako problema ang pagkamaulawon. Ang pagpayunir nagtudlo nako sa pagsalig kang Jehova, ug mas ganahan na kong moalagad sa laing nasod. Dugang pa, usa ka tagsaanong sister nga misyonarya kaniadto sa Japan sa kapig 30 ka tuig ang nag-imbitar nako nga mouban sa pagsangyaw sa Japan sulod sa tulo ka bulan. Ang pag-alagad uban niya naghaling sa akong tinguha nga mobalhin sa laing nasod.” Sa mga 1985, si Wendy mibalhin sa Vanuatu, usa ka gamayng nasod nga nahimutang mga 1,770 kilometros sidlakan sa Australia.

Si Wendy tua gihapon sa Vanuatu, nga karon nag-alagad sa usa ka remote translation office. “Lipay kaayo kong makita nga naporma ang mga grupo ug kongregasyon sa hilit nga mga dapit,” siya miingon. “Ang akong gamayng natampo sa buluhaton ni Jehova niining mga islaha maoy pribilehiyo nga dili mahubit sa mga pulong.”

Kumiko (tunga)

Si Kumiko, nga karon mga 65 anyos, nag-alagad ingong regular payunir sa Japan dihang gidapit siya sa iyang kaubang payunir sa pagbalhin sa Nepal. “Balikbalik ko niyang gidapit, pero pirme kong mobalibad,” miingon si Kumiko. “Naghunahuna ko nga lisod ang pagkat-og bag-ong pinulongan ug pagpasibo sa bag-ong palibot. Problema sab kon asa ko mangitag kuwarta nga gamiton sa pagbalhin sa laing nasod. Sa mga panahon nga gihunahuna pa nako ni, naaksidente ko sa motor ug naospital. Niadtong tungora, nakahunahuna ko: ‘Kinsay nasayod kon unsa pay puwedeng mahitabo nako? Posibleng masakit ko ug di na ko makapayunir sa laing nasod. Dili ba ko makaalagad sa laing nasod bisag usa lang ka tuig?’ Sinsero kong nag-ampo kang Jehova nga tabangan ko niya sa pagdesisyon.” Human makagawas sa ospital, si Kumiko  mibisita sa Nepal, ug sa ulahi siya ug ang iyang kaubang payunir mibalhin didto.

Sa paghinumdom sa iyang halos 10 ka tuig nga pag-alagad sa Nepal, si Kumiko miingon: “Ang akong mga gikabalak-an naiway, sama sa Pulang Dagat. Lipay kaayo ko sa akong desisyon sa pag-alagad diin mas dako ang panginahanglan. Sagad, dihang magsangyaw ko sa balay sa usa ka pamilya, lima o unom ka silingan ang moadto aron maminaw. Bisag ang gagmayng bata matinahorong mangayo nakog tract. Makapalipay kaayo ang pagsangyaw sa teritoryo nga daghag interesado.”

PAGSAGUBANG SA MGA HAGIT

Siyempre, nakaatubang ug mga hagit ang maisogon ug tagsaanong mga sister nga atong giinterbiyo. Sa unsang paagi sila nakasagubang?

Diane

“Sa sinugdan, nalisdan ko nga mahilayo sa akong pamilya,” miingon si Diane nga taga-Canada. Karon nga kapig 60 anyos na, misyonarya gihapon siya sa Ivory Coast (karon Côte d’Ivoire) sulod sa 20 ka tuig. “Nag-ampo ko kang Jehova nga tabangan ko niyang higugmaon ang mga tawo sa akong asaynment. Usa sa akong mga instruktor sa Gilead, si Brader Jack Redford, nagpatin-aw kanamo nga sa sinugdan mahimong mabalaka mi, makurat pa gani, sa mga kahimtang sa among asaynment, ilabina kon makita namo ang grabeng kalisod sa mga tawo. Pero siya miingon: ‘Ayawg tan-awa ang kalisod. Tan-awa ang mga tawo, ang ilang nawong ug ilang mata. Panid-i ang ilang reaksiyon dihang madungog nila ang kamatuoran sa Bibliya.’ Kanay akong gibuhat, ug panalangin gyod kadto! Samtang magsangyaw sa makapahupayng mensahe sa Gingharian, makita nako ang kalipay sa mga tawo!” Unsa pay nakatabang kang Diane sa pagpasibo sa laing nasod? “Nasuod ko sa akong mga Bible study ug nalipay kaayo kong makita nga nahimo silang matinumanong mga alagad ni Jehova. Nakabaton kog espirituwal nga pamilya sa akong asaynment—mga inahan ug amahan, igsoong lalaki ug babaye, nga sama gayod sa gisaad ni Jesus.”Mar. 10:29, 30.

Si Anne, nga karon mga 45 anyos, nag-alagad sa usa ka nasod sa Asia diin gidili ang atong buluhaton. Siya miingon: “Sa daghang tuig nga pag-alagad sa lainlaing dapit sa laing nasod, nakauban nakog puyo ang mga sister nga lahi kaayog kagikan ug kinaiya. Usahay, moresulta kanag dili pagsinabtanay ug kahiubos. Dihang mahitabo kana, mas makigsuod ko sa mga kauban nako sa balay aron mas masabtan nako ang ilang kultura. Naningkamot sab ko nga mahimong mas mahigugmaon ug makataronganon kanila. Nalipay ko nga nagbunga ang akong mga paningkamot. Miresulta kinig suod ug dumalayong mga panaghigalaay nga nakatabang nako sa paglahutay sa akong asaynment.”

Ute

 Niadtong 1993, si Ute, nga taga-Germany ug karon kapig 50 anyos, naasayn ingong misyonarya sa Madagascar. Siya miingon: “Sa sinugdan, nalisdan ko sa pagkat-on sa lokal nga pinulongan, sa pagpasibo sa init nga klima, ug sa pagsagubang sa malarya, amoeba, ug bitok. Pero nakadawat kog daghang tabang. Ang mga sister sa maong dapit, ilang mga anak, ug ang akong mga Bible study mapailobong mitabang nako nga malarino sa pinulongan. Dihang nasakit ko, giatiman ko sa akong kaubang misyonarya. Pero labaw sa tanan, gitabangan ko ni Jehova. Kanunay nakong iampo kaniya ang akong mga kabalaka. Dayon mapailobon kong maghulat—usahay sa daghang adlaw o mga bulan—nga matubag ang akong mga pag-ampo. Gisulbad ni Jehova ang matag problema.” Si Ute nag-alagad karon sa Madagascar sulod na sa 23 ka tuig.

DAGAYANG GIPANALANGINAN

Sama sa ubang need-greater, ang tagsaanong mga sister nga namalhin sa laing nasod sagad moingon nga ang maong pag-alagad nakahatag ug kaayohan sa ilang kinabuhi. Unsa ang pipila sa mga panalangin nga ilang nadawat?

Heidi

Si Heidi, nga taga-Germany, ug karon kapig 70 anyos, nag-alagad ingong misyonarya sa Ivory Coast (karon Côte d’Ivoire) sukad sa 1968. “Ang nakapalipay pag-ayo nako,” siya miingon, “mao ang pagkakita nga ang akong espirituwal nga mga anak ‘nagpadayon sa paglakaw diha sa kamatuoran.’ Ang pipila sa akong mga Bible study kaniadto mga payunir ug ansiyano na karon. Daghan kanila ang motawag nakog Mama o Lola. Usa sa maong mga ansiyano, uban sa iyang asawa ug mga anak, nag-isip nako ingong bahin sa ilang pamilya. Busa gihatagan ko ni Jehova ug anak, umagad nga babaye, ug tulo ka apo.”3 Juan 4.

Karen (tunga)

Si Karen, nga taga-Canada, ug karon kapin nag 70 anyos, nag-alagad sa kapig 20 ka tuig sa West Africa. Siya miingon: “Ang pagkinabuhi ingong misyonarya nagtudlo nako nga mahimong mas masakripisyohon, mahigugmaon, ug mapailobon. Dugang pa, ang pag-alagad uban sa mga igsoon nga lainlaig nasyonalidad nakatabang nako nga mahimong mas masinaboton. Nakat-onan nako nga dunay daghang paagi sa pagbuhat sa mga butang. Ug panalangin gyod ang pagbatog suod nga mga higala sa lainlaing nasod! Bisag nausab ang among kinabuhi ug mga asaynment, managhigala gihapon mi.”

Si Margaret, nga taga-England, ug karon mag-80 anyos na, nag-alagad ingong misyonarya sa Laos. Siya miingon: “Ang pag-alagad sa laing nasod nakatabang nako nga makita kon sa unsang paagi si Jehova nagkabig sa mga tawong lainlaig rasa ug kagikan ngadto sa iyang organisasyon. Ang maong kasinatian nagpalig-on pag-ayo sa akong pagtuo. Tungod niini, masaligon kaayo ko nga si Jehova nagagiya sa iyang organisasyon ug nga matuman ang iyang katuyoan.”

Oo, ang tagsaanong mga sister nga nag-alagad sa laing nasod nakahimo ug maayo kaayong rekord sa pag-alagad. Takos gyod silang komendahan. (Maghu. 11:40) Nagkadaghan usab sila. (Sal. 68:11) Makahimo ka bag kausaban sa imong kinabuhi ug masundog ang panig-ingnan sa madasigong mga sister nga giinterbiyo niining artikuloha? Kon mao, seguradong imong matilawan ug makita “nga si Jehova maayo.”Sal. 34:8.