Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2017

Pabilhi ang Imong Kagawasan sa Pagpili

Pabilhi ang Imong Kagawasan sa Pagpili

“Kon asa gani ang espiritu ni Jehova, adunay kagawasan.”2 COR. 3:17.

AWIT: 62, 65

1, 2. (a) Unsay lainlaing opinyon sa mga tawo labot sa kagawasan sa pagpili? (b) Unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa atong kagawasan sa pagpili, ug unsang mga pangutana ang atong tagdon?

DIHANG padesisyonon, usa ka babaye miingon sa iyang higala: “Ayaw kog pahunahunaa; sultii na lang ko kon unsay buhaton. Mas sayon nâ.” Gusto sa babaye nga sultian na lang siya kon unsay buhaton imbes gamiton ang bililhong gasa gikan sa iyang Maglalalang, ang kagawasan sa pagpili. Komosta sa imong bahin? Ganahan ka bang mohimog kaugalingong desisyon, o mas gusto nimo nga ang uban maoy modesisyon para nimo? Giunsa nimo pag-isip ang kagawasan sa pagpili?

2 Dugay nang gidebatehan sa mga tawo kining butanga. Ang pipila moingon nga wala gyoy kagawasan sa pagpili—nga ang tanan natong kalihokan gitakda nang daan sa Diyos. Ang uban mangatarongan nga ang tinuod nga kagawasan sa pagpili posible lang kon duna tay bug-os nga kagawasan. Apan, aron masabtan nato kini sa hustong paagi, kinahanglang konsultahon nato ang Pulong sa Diyos, ang Bibliya. Ngano? Kini nagpadayag nga si Jehova naglalang kanato uban ang kagawasan sa pagpili; sa ato pa, ang katakos ug kagawasan sa paghimog maalamong personal nga mga desisyon. (Basaha ang Josue 24:15.) Gitubag usab sa Bibliya ang mga pangutana sama sa: Sa unsang paagi nato gamiton ang atong kagawasan sa paghimog mga desisyon? May mga limitasyon ba kini? Sa unsang  paagi ang atong paggamit sa kagawasan sa pagpili magpadayag sa kadako sa atong gugma kang Jehova? Sa unsang paagi nato ikapakita ang pagtahod sa mga desisyon sa uban?

UNSAY ATONG MAKAT-ONAN KANG JEHOVA UG JESUS?

3. Unsang panig-ingnan ang gihatag ni Jehova labot sa paggamit sa iyang kagawasan?

3 Si Jehova lamang ang may bug-os nga kagawasan, apan makakat-on ta sa iyang paagi sa paggamit niana. Pananglitan, midesisyon siya nga pilion ang nasod sa Israel ingong iyang katawhan, “[iyang] linaing katigayonan.” (Deut. 7:6-8) May katarongan siya sa paghimo niana. Gituman ni Jehova ang iyang saad kasiglohan kanhi sa iyang higalang si Abraham. (Gen. 22:15-18) Dugang pa, kanunayng gamiton ni Jehova ang iyang kagawasan nga kaharmonya sa iyang mga hiyas nga gugma ug hustisya. Dayag kini sa iyang paagi sa pagdisiplina sa mga Israelinhon, kinsa balikbalik nga mibiya sa matuod nga pagsimba. Dihang sila kinasingkasing nga naghinulsol, si Jehova kinabubut-ong nagpakitag gugma ug kaluoy, nga nag-ingon: “Ayohon ko ang ilang pagkadili-matinumanon. Higugmaon ko sila sa kinabubut-on.” (Os. 14:4) Maayo gayong panig-ingnan si Jehova sa paggamit sa iyang kagawasan alang sa kaayohan sa uban!

4, 5. (a) Kinsay unang nakadawat sa gasa sa Diyos nga kagawasan sa pagpili, ug giunsa niya kana paggamit? (b) Unsang pangutana ang kinahanglan natong isukna?

4 Dihang gisugdan ni Jehova ang paglalang, mahigugmaon niyang gihatagag kagawasan sa pagpili ang iyang intelihenteng mga linalang. Ang unang nakadawat niini nga gasa mao ang iyang panganayng Anak, “ang larawan sa dili-makita nga Diyos.” (Col. 1:15) Bisan sa wala pa siya moanhi sa yuta, si Jesus midesisyon nga magmaunongon sa iyang Amahan ug wala moduyog kang Satanas sa pagrebelde. Dihang dinhi si Jesus sa yuta, gigamit niya ang iyang kagawasan sa pagpili sa pagsukol sa mga tentasyon gikan sa pangunang Kaaway. (Mat. 4:10) Sa iyang kinasingkasing nga pag-ampo una sa iyang kamatayon, gisulti pag-usab ni Jesus ang iyang determinasyon nga buhaton ang kabubut-on sa Diyos. Siya miingon: “Amahan, kon buot mo, kuhaa kining kopa gikan kanako. Hinuon, matuman unta dili ang akong kabubut-on, kondili ang imoha.” (Luc. 22:42) Hinaot nga sundogon nato si Jesus ug gamiton ang atong kagawasan sa pagpili sa pagpasidungog kang Jehova ug pagbuhat sa iyang kabubut-on! Posible ba god nâ?

5 Oo, masundog nato si Jesus, kay kita gibuhat usab sumala sa larawan ug dagway sa Diyos. (Gen. 1:26) Pero, duna tay mga limitasyon. Dili sama kang Jehova, wala tay bug-os nga kagawasan. Gipatin-aw sa Pulong sa Diyos nga ang atong kagawasan may mga kinutoban ug kinahanglan natong sundon ang mga limitasyon nga gibutang ni Jehova. Dugang pa, ang mga asawa kinahanglang magpasakop sa ilang bana ug ang mga anak sa ilang ginikanan. (Efe. 5:22; 6:1) Sa unsang paagi kini nga mga limitasyon makaimpluwensiya sa atong paggamit sa kagawasan sa pagpili? Ang tubag sa maong pangutana mahimong makaapektar sa atong dumalayong kaugmaon.

PAGGAMIT UG PAG-ABUSO SA KAGAWASAN SA PAGPILI

6. Iilustrar kon nganong angay lang nga may mga limitasyon ang atong kagawasan.

6 Ang kagawasan sa pagpili nga may mga limitasyon tinuod ba nga kagawasan? Oo! Nganong makaingon ta niana? Ang mga limitasyon sa atong kagawasan makapanalipod kanato. Pananglitan, mahimong gamiton nato ang atong kagawasan sa pagpili sa pagmaneho sa atong sakyanan paingon sa usa ka layong siyudad. Apan, mobati ba tang luwas kon magbiyahe ta sa dalan nga walay balaod sa trapiko, diin ang tanan makadesisyon kon unsa ka paspas mopadagan o kon asang bahina sa karsada mosubay? Siyempre dili. Gikinahanglan ang mga limitasyon aron matagamtam natong tanan ang mga panalangin sa tinuod nga kagawasan. Aron ipakita pa nga maalamon ang paggamit sa atong kagawasan sa pagpili sumala sa  mga limitasyon nga gitakda ni Jehova, atong hisgotan ang pipila ka pananglitan sa Bibliya.

7. (a) Sa unsang paagi ang kagawasan sa pagpili nakapalahi kang Adan sa ubang linalang didto sa Eden? (b) Isaysay ang usa ka paagi nga gigamit ni Adan ang iyang kagawasan sa pagpili.

7 Dihang gilalang ang unang tawo nga si Adan, gihatagan siya sa Diyos sa samang gasa nga gihatag Niya sa iyang intelihenteng mga linalang sa langit, ang kagawasan sa pagpili. Kini ang nakapalahi kang Adan sa mga mananap, kay sila nagkinabuhi sumala sa kinaiyanhong katakos. Tagda ang usa ka pananglitan kon sa unsang paagi gigamit ni Adan ang iyang kagawasan sa pagpili sa hustong paagi. Ang mga mananap mas unang gilalang kay sa tawo. Pero, gihatag ni Jehova sa iyang unang tawhanong anak ang makapalipayng pribilehiyo sa pagngalan sa maong mga linalang. Gidala kini sa Diyos “ngadto sa tawo aron makita kon unsay iyang itawag sa matag usa.” Human maobserbahi ni Adan ang matag mananap ug mahatagig haom nga ngalan, wala usba ni Jehova ang desisyon ni Adan. Hinunoa, “kon unsay itawag sa tawo niini, sa matag buhing kalag, kadto maoy ngalan niini.”Gen. 2:19.

8. Sa unsang paagi gigamit ni Adan ang iyang kagawasan sa pagpili sa sayop nga paagi, ug unsay resulta?

8 Ikasubo, wala makontento si Adan sa asaynment nga gihatag sa Diyos—ang pagtikad ug pag-atiman sa paraiso. Wala siya matagbaw sa iyang dakong kagawasan sa pagtuman sa sugo sa Diyos: “Magmabungahon ug magdaghan kamo ug pun-a ang yuta ug gamhi kini, ug pagabut-i ang mga isda . . . , ang nagalupad nga mga linalang . . . , ug ang matag buhing linalang nga nagalihok diha sa yuta.” (Gen. 1:28) Hinunoa, midesisyon siya nga lapason ang gitakda sa Diyos nga limitasyon pinaagi sa pagkaon sa gidiling bunga. Kining grabeng pag-abuso sa kagawasan sa pagpili miresulta sa libolibo ka tuig nga pag-antos ug kasakit sa mga kaliwat ni Adan. (Roma 5:12) Kay nahibalo na ta sa sangpotanan sa desisyon ni Adan, angay tang mapalihok sa paggamit sa atong kagawasan sa hustong paagi ug sumala sa mga limitasyon nga gitakda ni Jehova.

9. Unsang kagawasan ang gihatag ni Jehova sa iyang katawhan, ang Israel, ug unsay ilang sanong?

9 Ang mga kaliwat ni Adan ug Eva nakapanunod sa pagkadili-hingpit ug kamatayon gikan sa ilang masinupakong ginikanan. Hinunoa, magamit gihapon nila ang ilang kagawasan sa pagpili. Makita kini sa paagi nga nakiglabot ang Diyos sa Israel. Pinaagi sa iyang alagad nga si Moises, gihatagan ni Jehova ang katawhan ug kagawasan sa pagdawat o pagsalikway sa pribilehiyo nga mahimong Iyang linaing katigayonan. (Ex. 19:3-6) Unsay ilang sanong? Sila kinabubut-ong midesisyon nga tumanon ang mga sukdanan sa pagkahimong katawhan sa Diyos, ug sila nagkahiusa sa pag-ingon: “Andam kami sa pagbuhat sa tanan nga gisulti ni Jehova.” (Ex. 19:8) Ikasubo nga sa ulahi gigamit nila sa sayop nga paagi ang ilang kagawasan sa pagpili ug wala nila tumana ang maong saad. Hinaot nga tagdon nato kini nga pasidaan ug kanunayng pabilhan ang atong kagawasan sa pagpili pinaagi sa pagpabiling suod kang Jehova ug pagtuman sa iyang matarong nga mga balaod.1 Cor. 10:11.

10. Unsang mga pananglitan ang nagpamatuod nga posible alang sa dili hingpit nga mga tawo ang paggamit sa ilang kagawasan sa pagpili sa paagi nga nagpasidungog sa Diyos? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

10 Sa Hebreohanon kapitulo 11, atong makita ang ngalan sa 16 ka alagad sa Diyos nga midesisyon sa paggamit sa ilang kagawasan sa pagpili sumala sa mga limitasyon nga gitakda ni Jehova. Ingong resulta, nabatonan nila ang dagayang panalangin ug seguradong paglaom sa umaabot. Pananglitan, si Noe nagpakitag lig-ong pagtuo ug midesisyon sa pagtuman sa mga instruksiyon sa Diyos sa pagtukod ug arka alang sa kaluwasan sa iyang pamilya ug sa umaabot nga kaliwatan. (Heb. 11:7) Si Abraham ug Sara kinabubut-ong misunod sa paggiya sa Diyos kanila ngadto sa yutang gisaad. Bisag layolayo na sila sa ilang panaw, sila may “kahigayonan unta sa pagbalik” sa dato nga siyudad sa Ur. Hinunoa, gipokus nila ang ilang mata sa pagtuo sa umaabot nga “katumanan sa  mga saad sa [Diyos]”; sila “nagtinguha sa usa ka mas maayong dapit.” (Heb. 11:8, 13, 15, 16) Gitalikdan ni Moises ang mga bahandi sa Ehipto, “nga mipalabi nga daogdaogon uban sa katawhan sa Diyos inay magpahimulos sa umalaging kalipay sa pagpakasala.” (Heb. 11:24-26) Hinaot nga sundogon nato ang pagtuo nianang matinumanong mga alagad pinaagi sa pagpabili sa atong kagawasan sa pagpili ug paggamit niana sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos.

11. (a) Unsa ang usa sa dagkong panalangin sa kagawasan sa pagpili? (b) Unsay nagpalihok kanimo sa paggamit sa imong kagawasan sa pagpili sa hustong paagi?

11 Tinuod, mas sayon kon ang uban maoy modesisyon para nato, pero dili nato masinati ang usa sa dagkong panalangin sa kagawasan sa pagpili. Ang maong panalangin gipadayag sa Deuteronomio 30:19, 20. (Basaha.) Ang bersikulo 19 naghubit sa kagawasan nga gihatag sa Diyos sa mga Israelinhon. Sa bersikulo 20, atong masayran nga gihatagan sila ni Jehova ug bililhong kahigayonan nga ipakita kaniya kon unsay anaa sa ilang kasingkasing. Kita usab mahimong modesisyon sa pagsimba kang Jehova. Ang kinadak-ang rason kon nganong gamiton nato ang atong kagawasan sa pagpili mao ang atong pagpakita sa atong gugma kang Jehova ug paghatag kaniyag pasidungog ug himaya!

AYAW ABUSOHI ANG IMONG KAGAWASAN SA PAGPILI

12. Unsay dili gayod nato buhaton sa atong kagawasan sa pagpili?

12 Ibutang ta nga gihatagan nimog bililhong gasa ang usa ka higala. Masakitan gyod ka kon imong mahibaloan nga iyang gilabay ang imong gasa o, mas grabe pa, gigamit niya kana aron pasakitan ang uban! Karon hunahunaa kon unsay bation ni Jehova samtang magtan-aw siya nga daghan ang nag-abuso sa ilang kagawasan sa pagpili ug mihimog mga desisyon nga nakadaot sa uban. Sama gayod kana sa gitagna sa Bibliya nga “sa kataposang mga adlaw” ang mga tawo “dili-mapasalamaton.” (2 Tim. 3:1, 2) Hinaot nga dili gayod nato abusohan o balewalaon kining bililhong gasa ni Jehova. Apan, sa unsang paagi malikayan nato ang pag-abuso sa atong kagawasan sa pagpili?

13. Unsa ang usa ka paagi nga malikayan nato ang pag-abuso sa atong kagawasan?

13 Kitang tanan may kagawasan sa pagpili maylabot sa pakig-uban, sinina ug pamostura, ug kalingawan. Apan, ang atong kagawasan mahimong “takoban sa pagkadaotan” kon magpaulipon ta sa atong unodnong mga tinguha o kon sundogon nato ang kalibotanong mga uso. (Basaha ang 1 Pedro 2:16.) Imbes gamiton ang atong kagawasan “ingon nga  panghaylo alang sa [tinguha sa] unod,” determinado tang mohimog mga desisyon nga motabang nato sa pagsunod sa tambag: “Himoa ang tanang butang alang sa kahimayaan sa Diyos.”Gal. 5:13; 1 Cor. 10:31.

14. Nganong kinahanglan tang mosalig kang Jehova dihang gamiton nato ang atong kagawasan sa pagpili?

14 Maampingan sab nato ang atong kagawasan sa pagpili kon kita mosalig kang Jehova ug magpagiya kaniya sumala sa mga sukdanan nga iyang gitakda. Siya lamang ‘ang Usa nga nagtudlo kanato aron kita makabaton ug kaayohan, ang Usa nga nagpalakaw kanato sa dalan nga angay natong pagalaktan.’ (Isa. 48:17) Kinahanglang mapainubsanon natong ilhon nga tinuod kining inspiradong mga pulong: “Dili iya sa yutan-ong tawo ang iyang dalan. Dili iya sa tawo nga nagalakaw bisan ang pagtultol sa iyang lakang.” (Jer. 10:23) Hinaot nga dili kita mosalig sa atong kaugalingong pagsabot, sama sa gibuhat ni Adan ug sa rebelyosong mga Israelinhon. Hinunoa, mosalig ta kang Jehova sa bug-os natong kasingkasing.Prov. 3:5.

PAGTAHOD SA KAGAWASAN SA UBAN

15. Unsay atong makat-onan sa prinsipyo diha sa Galacia 6:5?

15 Ang pagtahod sa kagawasan sa uban sa paghimog kaugalingong mga desisyon maoy laing limitasyon sa atong kagawasan. Ngano? Tungod kay kitang tanan dunay kagawasan sa pagpili, dili kanunayng pareho ang atong desisyon. Tinuod kini bisan sa mga butang nga may kalabotan sa atong panggawi ug pagsimba. Hinumdomi ang prinsipyo sa Galacia 6:5. (Basaha.) Kon atong hinumdoman nga ang matag Kristohanon “magpas-an sa iyang kaugalingong luwan,” atong tahoron ang katungod sa uban sa paggamit sa ilang kagawasan sa pagpili.

Makahimo tag mga desisyon nga dili ipugos sa uban ang gidiktar sa atong konsensiya (Tan-awa ang parapo 15)

16, 17. (a) Sa unsang paagi ang kagawasan sa pagpili nahimong problema sa Corinto? (b) Giunsa kadto paghusay ni Pablo, ug unsay atong makat-onan niana bahin sa kagawasan sa uban?

16 Tagda ang usa ka pananglitan sa Bibliya nga nagpakita kon nganong angay natong tahoron ang kagawasan sa atong mga igsoon sa pagdesisyon base sa ilang konsensiya. Ang mga Kristohanon sa Corinto nagkabahinbahin maylabot sa pagkaon ug karne nga lagmit gihalad ngadto sa mga idolo ug dayon gibaligya diha sa merkado. Diha tingaliy nangatarongan: ‘Tungod kay ang idolo walay pulos, dili ra mahasol ang akong konsensiya kon akong kaonon ang karne.’ Pero ang uban nga nagsimba kanhi sa maong mga idolo mibati nga ang pagkaon sa maong karne maoy usa ka buhat sa pagsimba. (1 Cor. 8:4, 7) Seryoso kini nga problema, nga posibleng makapabahinbahin sa kongregasyon. Sa unsang paagi gitabangan ni Pablo ang mga Kristohanon sa Corinto aron mabatonan nila ang panglantaw sa Diyos sa maong isyu?

17 Una, gipahinumdoman ni Pablo ang duha ka grupo nga ang pagkaon dili makapasuod nila sa Diyos. (1 Cor. 8:8) Dayon, gipasidan-an niya sila nga dili tugotan ang ilang “awtoridad [o, kagawasan sa pagpili]” nga mahimong “kapandolan . . . sa mga maluya.” (1 Cor. 8:9) Sa ulahi, giingnan niya kadtong mas sensitibog konsensiya nga dili hukman kadtong mokaon sa maong karne. (1 Cor. 10:25, 29, 30) Busa, niining importanteng butang maylabot sa pagsimba, ang matag Kristohanon kinahanglang modesisyon base sa iyang konsensiya. Nan, dili ba angay sab natong tahoron ang katungod sa atong igsoon sa pagdesisyon bisan sa mga butang nga dili sama niana ka seryoso?1 Cor. 10:32, 33.

18. Sa unsang paagi nimo ipakita nga imong gipabilhan ang imong kagawasan sa pagpili?

18 Gihatagan ta ni Jehova ug kagawasan sa pagpili, nga makahatag ug tinuod nga kagawasan. (2 Cor. 3:17) Gipabilhan nato kini nga gasa kay pinaagi niini makahimo tag mga desisyon nga magpakita sa kadako sa atong gugma kang Jehova. Hinaot nga padayon natong pabilhan kini nga gasa pinaagi sa paggamit niini sa paagi nga magpasidungog sa Diyos ug pinaagi sa pagtahod sa kagawasan sa uban sa paggamit niini.