Nabasa ba nimog maayo ang bag-ong mga gula sa Ang Bantayanang Torre? Sulayi kon makatubag ka sa mosunod nga mga pangutana:

Sa pagtabang sa ilang mga anak sa espirituwal, nganong angayng konsiderahon sa lalin nga mga ginikanan ang pinulongan?

Ang mga anak lagmit makakat-on sa lokal nga pinulongan diha sa eskuylahan ug sa ilang palibot. Mahimong makaayo para sa anak ang pagkat-on ug labaw sa usa ka pinulongan. Angayng konsiderahon sa mga ginikanan kon asa mas makakat-on sa kamatuoran ug mouswag sa espirituwal ang ilang anak, sa kongregasyon ba nga nagsulti sa lokal nga pinulongan o sa kongregasyon nga naggamit sa pinulongan sa ginikanan. Unahon sa Kristohanong mga ginikanan ang espirituwal nga kaayohan sa ilang anak kay sa ilang gusto.​—w17.05, p. 9-11.

Dihang gipangutana ni Jesus si Pedro: “Gihigugma mo ba ako labaw pa niini?” sa unsa nagtumong ang “niini”? (Juan 21:15)

Lagmit gitumong ni Jesus ang mga isda ug/o ang pagpangisda. Human mamatay si Jesus, mibalik si Pedro sa iyang kanhing trabaho​—ang pagpangisda. Kinahanglang timbangtimbangon sa mga Kristohanon kon unsay dapit sa sekular nga trabaho diha sa ilang kasingkasing.​—w17.05, p. 22-23.

Nganong gihangyo ni Abraham ang iyang asawa nga moingong igsoon niya kini? (Gen. 12:10-13)

Sa pagkatinuod, si Sara igsoon ni Abraham sa amahan. Kon miingon pa si Sara nga asawa siya ni Abraham, basin patyon si Abraham ug dili unta kini makapatungha sa binhi nga gisaad kaniya sa Diyos.​—wp17.3, p. 14-15.

Unsang pamaagi ang gigamit ni Elias Hutter para matabangan kadtong gustong makakat-on ug Hebreohanon?

Gusto niyang matabangan ang mga estudyante nga makita ang kalainan tali sa root word sa Hebreohanong mga pulong diha sa Bibliya ug sa mga prefix ug suffix. Aron mahimo kana, iyang giimprenta ang root word sa matag pulong diha sa solid nga letra pero sa mga prefix ug suffix, siya migamit ug outline nga mga letra. Ang samang pamaagi makita diha sa mga footnote sa New World Translation of the Holy Scriptures—With References.​wp17.4, p. 11-12.

Unsay angayng hinumdoman sa usa ka Kristohanon kon bahin sa pagtener ug armas ingong proteksiyon batok sa ubang tawo?

Aniay pipila: Gilantaw sa Diyos ang kinabuhi ingong balaan. Wala mag-ingon si Jesus sa iyang mga sumusunod nga magdalag espada aron gamitong proteksiyon. (Luc. 22:36, 38) Gisugo ta nga salsalon ang atong mga espada ingong mga punta sa daro. Mas bililhon ang kinabuhi kay sa materyal nga mga butang. Atong gitahod ang konsensiya sa uban, ug gusto nato nga mahimong maayong panig-ingnan. (2 Cor. 4:2)​—w17.07, p. 31-32.

Nganong managlahi ang asoy ni Mateo ug Lucas bahin kang Jesus sa bata pa kini?

Si Mateo nagpokus kang Jose, sama sa reaksiyon ni Jose sa pagmabdos ni Maria ug sa mensahe sa Diyos sa pagkalagiw sa Ehipto ug sa pagbalik. Si Lucas mas nagpokus kang Maria; pananglitan, ang iyang pagbisita kang Elisabet ug ang iyang reaksiyon dihang ang batang si Jesus nagpabilin sa templo.​—w17.08, p. 32.

Sa unsa nakalahutay ang Bibliya?

Ang kahulogan sa mga pulong ug ekspresyon nga gigamit sa Bibliya nausab paglabay sa panahon. Ang mga kausaban sa politika nakaapektar sa komon nga pinulongan. Dihay pagsupak sa paghubad sa Bibliya ngadto sa komon nga mga pinulongan.​—w17.09, p. 19-21.

Duna ba tay anghel dela guwardiya?

Wala. Si Jesus naghisgot nga ang mga anghel sa iyang mga disipulo nagtan-aw sa nawong sa Diyos. (Mat. 18:10) Gustong ipasabot ni Jesus nga ang mga anghel interesado sa iyang mga disipulo, dili nga ang mga anghel milagrosong manalipod sa matag usa kanila.​—wp17.5, p. 5.

Unsa ang kinalabwang matang sa gugma?

Kon ibase sa matarong nga mga prinsipyo, ang a·gaʹpe mao ang kinalabwang matang sa gugma. Mahimong mag-apil kini sa pagmahal ug pagkamabination. Pero gipakita niini ang taas nga mga prinsipyo, sama sa dili mahakogong mga buhat para sa kaayohan sa uban.​—w17.10, p. 7.