Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2016

“Ang Paghunahuna sa Espiritu Nagkahulogan ug Kinabuhi ug Kalinaw”

“Ang Paghunahuna sa Espiritu Nagkahulogan ug Kinabuhi ug Kalinaw”

“Kadtong nahiuyon sa espiritu [naghunahuna] . . . sa mga butang sa espiritu.”—ROMA 8:5.

AWIT: 57, 52

1, 2. Nganong ilabinang mainteres ang dinihogang mga Kristohanon sa Roma kapitulo 8?

MAY kalabotan sa tinuig nga paghandom sa kamatayon ni Jesus, nabasa ba nimo ang Roma 8:15-17? Lagmit imo kanang nabasa. Ang maong teksto nagpatin-aw kon sa unsang paagi nahibaloan sa mga Kristohanon nga sila gidihogan—ang balaang espiritu nagpamatuod uban sa ilang espiritu. Ug ang sinugdan sa maong bersikulo nagtumong niadtong “nahiusa kang Kristo Jesus.” Apan, mapadapat ba lamang sa mga dinihogan ang Roma kapitulo 8? O mapadapat usab kana sa mga Kristohanon nga dunay yutan-ong paglaom?

2 Ang dinihogang mga Kristohanon mao ang pangunang gitumong niana nga kapitulo. Ilang nadawat “ang espiritu” ingong mga “nagahulat sa pagsagop ingong mga anak, ang pagpagawas gikan sa [ilang unodnong] mga lawas.” (Roma 8:23) Oo, sila mahimong mga anak sa Diyos didto sa langit. Posible kana tungod kay sila nabawtismohan, ug gipadapat sa Diyos ang lukat ngadto kanila, gipasaylo ang ilang mga sala, ug gipahayag silang matarong ingong espirituwal nga mga anak.—Roma 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Nganong makahinapos kita nga ang Roma kapitulo 8 angayng makapainteres usab niadtong dunay yutan-ong paglaom?

3 Bisan pa niana, angay sab mainteres sa Roma kapitulo 8 kadtong  dunay yutan-ong paglaom kay sa usa ka diwa giisip sila sa Diyos ingong matarong. Gipaila kana sa gisulat ni Pablo sa nag-unang mga kapitulo. Sa kapitulo 4, iyang gihisgotan si Abraham. Ang maong tawo sa pagtuo nabuhi sa wala pa ihatag ni Jehova sa Israel ang Balaod ug sa wala pa mamatay si Jesus alang sa atong mga sala. Sa gihapon, nakita ni Jehova ang talagsaong pagtuo ni Abraham ug giisip siya nga matarong. (Basaha ang Roma 4:20-22.) Sa susama, mahimong isipon ni Jehova ingong matarong ang matinumanong mga Kristohanon karon nga dunay binase sa Bibliya nga paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa yuta. Busa, makabenepisyo usab sila sa tambag diha sa Roma kapitulo 8 nga gihatag alang sa mga matarong.

4. Dihang basahon nato ang Roma 8:21, unsay angay natong ipangutana sa kaugalingon?

4 Sa Roma 8:21, makita nato ang garantiya nga moabot gayod ang bag-ong kalibotan. Kining bersikuloha nagsaad nga “ang kalalangan usab ipagawas gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot ug makabaton sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos.” Ang pangutana kon tua ba ta didto, kon madawat ba nato ang ganti. Nakaseguro ka bang tua ka didto? Ang Roma kapitulo 8 naghatag ug tambag nga makatabang nimo sa paghimo niana.

“ANG PAGHUNAHUNA SA UNOD”

5. Sa Roma 8:4-13, unsang seryosong butang ang gihisgotan ni Pablo?

5 Basaha ang Roma 8:4-13. Ang Roma kapitulo 8 naghisgot niadtong nagalakaw nga “nahiuyon sa unod” nga kasukwahi niadtong nagalakaw nga “nahiuyon sa espiritu.” Ang pipila lagmit maghunahuna nga kini maoy pagtandi tali niadtong wala sa kamatuoran ug niadtong anaa sa kamatuoran, tali niadtong dili Kristohanon ug niadtong mga Kristohanon. Hinunoa, si Pablo nagsulat niadtong “anaa sa Roma ingong mga hinigugma sa Diyos, nga gitawag aron mahimong mga balaan.” (Roma 1:7) Busa, gitandi ni Pablo ang mga Kristohanon nga nagalakaw sumala sa unod ug ang mga Kristohanon nga nagalakaw sumala sa espiritu. Unsa may kalainan nila?

6, 7. (a) Unsa ang pipila ka paagi nga ang terminong “unod” gigamit sa Bibliya? (b) Sa Roma 8:4-13, sa unsang diwa gigamit ni Pablo ang “unod”?

6 Una, tagda ang terminong “unod.” Unsa may gitumong ni Pablo? Gigamit sa Bibliya ang “unod” sa lainlaing paagi. Usahay, kini mapadapat sa mismong unod sa atong pisikal nga lawas. (Roma 2:28; 1 Cor. 15:39, 50) Mahimong magpasabot usab kini ug relasyon sa pamilya. Si Jesus “naggikan sa binhi ni David sumala sa unod,” ug giisip ni Pablo ang  mga Hudiyo ingong “mga paryente sumala sa unod.”—Roma 1:3; 9:3.

7 Bisan pa niana, ang gisulat ni Pablo sa kapitulo 7 maghatag kanatog ideya kon unsa ang “unod” nga gihisgotan sa Roma 8:4-13. Iyang gilangkit ang pagkinabuhi nga ‘nahiuyon sa unod’ ug “ang makasasalang mga pangibog” nga kaniadto “naglihok diha sa [ilang] mga sangkap.” (Roma 7:5) Kini nagpatin-aw sa kahulogan sa ekspresyong “kadtong nahiuyon sa unod,” kinsa giingon ni Pablo nga “nagtumong sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa unod.” Siya nagtumong sa mga tawo nga gigamhan o nakapokus sa ilang mga tinguha ug kiling ingong dili hingpit nga mga tawo. Sa panguna, kini sila mao kadtong nagtuman sa ilang mga pangandoy, pagbati, ug pangibog, kini man may kalabotan sa sekso o dili.

8. Nganong angayng pasidan-an bisan ang dinihogang mga Kristohanon batok sa paglakaw nga “nahiuyon sa unod”?

8 Apan tingali makapangutana ka kon nganong gipasiugda ni Pablo sa mga dinihogan ang kapeligrohan sa pagkinabuhi nga “nahiuyon sa unod.” Ug ang susama bang kapeligrohan karon mahimong hulga usab sa mga Kristohanon, kinsa gidawat sa Diyos ingong iyang mga higala ug giisip nga matarong? Ikasubo, si bisan kinsa nga Kristohanon posibleng magsugod sa paglakaw nga nahiuyon sa makasasalang unod. Pananglitan, si Pablo misulat nga may pipila ka igsoon sa Roma nga nahimong ulipon “sa ilang kaugalingong mga tiyan [o, gana],” nga lagmit nagpasabot sa gana sa sekso o gana sa pagkaon, ilimnon, o ubang butang. Ang pipila kanila ‘nagdaldal sa mga inosente.’ (Roma 16:17, 18; Filip. 3:18, 19; Jud. 4, 8, 12) Hinumdomi usab, dihay panahon nga may usa ka Kristohanon sa Corinto nga “nagkuha sa asawa sa iyang amahan.” (1 Cor. 5:1) Nan, masabtan nato kon nganong gigamit sa Diyos si Pablo sa pagpasidaan sa mga Kristohanon batok sa “paghunahuna sa unod.”—Roma 8:5, 6.

9. Unsay wala ipasabot sa pasidaan ni Pablo diha sa Roma 8:6?

9 Kana nga pasidaan mapadapat usab karon. Human mag-alagad sa Diyos sa daghang katuigan, ang usa ka Kristohanon posibleng magsugod sa paghunahuna bahin sa mga butang sa unod. Wala kana magtumong sa usa ka Kristohanon nga matag karon ug unya maghunahuna bahin sa pagkaon, trabaho, kalingawan, o kon minyo, bisan sa seksuwal nga relasyon. Kana normal na sa kinabuhi sa usa ka alagad sa Diyos. Si Jesus nalipay sa pagkaon, ug iyang gipakaon ang uban. Nakita niya nga kinahanglan ang paglingawlingaw. Ug si Pablo misulat  nga ang seksuwal nga relasyon maoy usa ka hinungdanong bahin sa kaminyoon.

Ang imo bang sinultian nagpakita nga ikaw naghunahuna sa espiritu o sa unod? (Tan-awa ang parapo 10, 11)

10. Sa Roma 8:5, 6, unsay gipasabot sa ekspresyong “paghunahuna sa unod”?

10 Busa, unsa may gipasabot ni Pablo sa ekspresyong “paghunahuna sa unod”? Ang Gregong pulong nga gigamit ni Pablo nagpasabot “sa pagpokus sa hunahuna ug kasingkasing diha sa usa ka butang, sa paggamit sa katakos sa pagplano pag-ayo, nga nagpasiugda sa kinaiya o panglantaw sa usa.” Kadtong nagkinabuhi nga nahiuyon sa unod nagtugot nga ang ilang kinabuhi kontrolahon sa ilang pagkamakasasala. Ang usa ka eskolar miingon bahin nianang pulonga sa Roma 8:5: “Sila naghunahuna—interesado kaayo, kanunayng naghisgot, nakigbahin ug nagkalipay—sa mga butang nga nalangkit sa unod.”

11. Unsang mga butanga ang tingali malakip dihang mangutana ta sa kaugalingon, ‘Unsay panguna nakong gitinguha?’

11 Haom alang sa mga Kristohanon sa Roma ang pagpamalandong kon unsa gayoy sentro sa ilang kinabuhi. Dili kaha nga ang ilang kinabuhi gidominar o nasentro sa “mga butang sa unod”? Ug haom sab nato kanang palandongon maylabot sa atong paagi sa pagkinabuhi. Unsa may labing hinungdanon kanato, ug unsa may pirme natong ginahisgotan? Unsa man gyoy ganahan natong buhaton? Naamgohan tingali sa pipila nga sila kanunayng naghunahuna bahin sa pagtilaw ug lainlaing matang sa bino, pagpanindot sa balay, pagpamalit ug bag-ong sinina, pagpamuhonan, pagplanog mga bakasyon, ug susama niana. Kanang mga butanga dili man daotan; kana tingali maoy normal nga mga bahin sa kinabuhi. Pananglitan, dihay higayon nga si Jesus naghimog bino, ug giawhag ni Pablo si Timoteo sa pag-inom ug “diyutayng bino.” (1 Tim. 5:23; Juan 2:3-11) Apan si Jesus ba ug Pablo “kanunayng naghisgot” o “nagkalipay” sa bino? Mao ba nay ilang hilig, ang ‘kanunay nilang ginahisgotan’? Dili. Komosta sa atong bahin? Unsay panguna natong gitinguha?

12, 13. Nganong angay tang mag-amping sa mga butang nga atong gihunahuna?

12 Importante ang pagsusi sa kaugalingon. Ngano? Si Pablo misulat: “Ang paghunahuna sa unod nagkahulogan ug kamatayon.” (Roma 8:6) Seryoso kana—espirituwal nga kamatayon karon ug pisikal nga kamatayon sa umaabot. Bisan pa niana, wala ipasabot ni Pablo nga kon ang usa magsugod sa “paghunahuna sa unod” siya tinong mamatay. Posible ang pagbag-o. Hunahunaa ang imoral nga tawo sa Corinto kinsa nangagpas sa “unod” ug kinahanglang ipalagpot. Apan, mahimo siyang mausab ug nag-usab gyod siya. Wala na siya maglakaw sumala sa unod ug mibalik siya pagsubay sa tul-id nga dalan.—2 Cor. 2:6-8.

13 Kon posible nianang tawhana ang pagbag-o, posible usab alang sa usa ka Kristohanon karon ang pagbag-o, ilabina kon wala pa siya makahimog susama ka bug-at sa gihimo sa tawo sa Corinto. Sa pagkatinuod, ang pasidaan ni Pablo bahin sa posibleng resulta sa usa kinsa ‘naghunahuna sa unod’ angayng magpalihok sa mga Kristohanon sa paghimog gikinahanglang mga kausaban!

“ANG PAGHUNAHUNA SA ESPIRITU”

14, 15. (a) Imbes ‘maghunahuna sa unod,’ unsay angay natong hunahunaon? (b) Unsay wala ipasabot sa “paghunahuna sa espiritu”?

14 Human kita pasidan-i sa apostol batok sa “paghunahuna sa unod,” siya nagpasalig kanato: “Ang paghunahuna sa espiritu nagkahulogan ug kinabuhi ug kalinaw.” Pagkanindot niana nga resulta o ganti—kinabuhi ug kalinaw! Sa unsang paagi nato madawat ang maong ganti?

15 “Ang paghunahuna sa espiritu” wala magpasabot nga ang usa dili na realistiko. Wala kini magpasabot nga ang Bibliya o ang iyang gugma sa Diyos ug ang iyang paglaom sa umaabot mao na lang gyoy pirme niyang hunahunaon ug hisgotan. Atong hinumdoman nga si Pablo ug ang uban sa unang siglo nga nagpahimuot sa Diyos nagkinabuhi nga  normal sa daghang bahin. Sila mikaon ug miinom. Daghan ang nagminyo, nagpamilya, ug nagtrabaho aron masuportahan ang ilang kaugalingon.—Mar. 6:3; 1 Tes. 2:9.

16. Bisag nakigbahin si Pablo sa daghang normal nga kalihokan, sa unsa siya nagpokus?

16 Bisan pa niana, wala tugoti sa maong mga alagad sa Diyos nga ang normal nga kalihokan mahimong sentro sa ilang kinabuhi. Human ipakita nga si Pablo nagtrabaho ingong tighimog tolda, ang asoy nagpadayag kon asa nasentro ang iyang kinabuhi: Regular siyang nakigbahin sa buluhatong pagsangyaw ug pagpanudlo. (Basaha ang Buhat 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Ug kadto nga mga buluhaton ang iyang girekomendar sa mga igsoon didto sa Roma. Oo, ang kinabuhi ni Pablo nasentro sa espirituwal nga mga tagana ug buluhaton. Kinahanglang sundogon siya sa taga-Roma, ug mao man usab kita.—Roma 15:15, 16.

17. Kon atong ‘hunahunaon ang espiritu,’ unsang matanga sa kinabuhi ang atong matagamtam?

17 Unsay resulta kon padayon tang magpokus sa espirituwal nga mga butang? Ang Roma 8:6 tin-awng nagtubag: “Ang paghunahuna sa espiritu nagkahulogan ug kinabuhi ug kalinaw.” Kana nagpasabot nga tugotan nato ang atong hunahuna nga maimpluwensiyahan ug madominar sa balaang espiritu, ug mahiuyon sa Diyos ug sa iyang mga hunahuna. Makasalig kita nga kon atong himoon ang “espiritu” ingong sentro sa atong kinabuhi, makabaton kitag makapatagbaw ug makahuloganong kinabuhi karon. Ug ang dumalayong resulta maoy kinabuhing walay kataposan, sa langit man o sa yuta.

18. Sa unsang paagi ang “paghunahuna sa espiritu” moresulta sa kalinaw?

18 Atong palandongon ang pasalig nga “ang paghunahuna sa espiritu nagkahulogan ug . . . kalinaw.” Daghan ang naglisod sa pagbaton ug kalinaw sa hunahuna. Samtang sila naningkamot sa pagpangitag kalinaw sa hunahuna, kita nakatagamtam na niana. Ang usa ka rason kon nganong nakabaton ta niana nga kalinaw mao ang atong pagpaningkamot nga motunhay ang kalinaw diha sa atong pamilya ug sa kongregasyon. Nasayod ta nga kita ug ang atong mga igsoon dili hingpit. Tungod niini, motungha usahay ang problema. Ug kon mahitabo kana, kita natudloan sa pagsunod sa tambag ni Jesus: “Pakigdait . . . sa imong igsoon.” (Mat. 5:24) Mas sayon kining himoon kon hinumdoman nato nga ang atong mga igsoon nag-alagad usab sa “Diyos nga nagahatag ug kalinaw.”—Roma 15:33; 16:20.

19. Unsang talagsaong kalinaw ang atong matagamtam?

19 Ug dunay laing matang sa kalinaw nga bililhon kaayo. Pinaagi sa “paghunahuna sa espiritu,” nabatonan nato ang malinawong relasyon uban sa atong Magbubuhat. Gisulat ni Isaias ang mga pulong nga natuman sa iyang adlaw apan dunay mas dakong katumanan karon: “Hatagan mo, O [Jehova], ug hingpit nga kalinaw kadtong kanunay nga naglaom kanimo ug misalig kanimo.”—Isa. 26:3, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia; basaha ang Roma 5:1.

20. Nganong mapasalamaton ka sa tambag diha sa Roma kapitulo 8?

20 Busa, kita man dinihogan sa espiritu o naglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa paraisong yuta, kita makabenepisyo sa inspiradong tambag diha sa Roma kapitulo 8. Mapasalamaton gayod kita sa awhag nga dili tugotan ang “unod” nga mahimong panguna sa atong kinabuhi! Dugang pa, nakat-onan nato ang kaalam sa pagkinabuhi nga uyon sa inspiradong saad: “Ang paghunahuna sa espiritu nagkahulogan ug kinabuhi ug kalinaw.” Ang ganti sa pagbuhat niana maoy hangtod sa hangtod, kay si Pablo misulat: “Ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.”—Roma 6:23.