Si Toñi, usa ka propesyonal nga caregiver, mitulpok sa doorbell, ug usa ka edarang babaye ang mitubag. Giinsulto ug gikasab-an siya sa babaye kay wala kuno siya mosayog abot aron atimanon ang tigulang nga inahan niini. Wala maatrasado si Toñi sa trabaho. Bisan pa niana, kalmado siyang nangayog pasaylo sa babaye.

SA SUNOD niyang pag-adto, gikasab-an na pod sa babaye si Toñi. Unsay iyang reaksiyon? “Lisod kaayo to nga situwasyon,” miingon siya. “Dili makataronganon nga insultohon ko niya.” Bisan pa niana, nangayo gihapog pasaylo si Toñi ug giingnan ang babaye nga nakasabot siya sa kalisod nga nasinati niini.

Kon ikaw si Toñi, unsa kahay imong reaksiyon? Makapakita kaha kag kalumo? Malisdan kaha ka sa pagkontrolar sa imong kasuko? Walay duhaduha, dili sayon ang pagpabiling kalmado sa mga situwasyon nga sama sa gihisgotan sa ibabaw. Kon kita ma-stress o gihagit, mas lisod ang pagpabiling lumo.

Sa laing bahin, ang Bibliya nagdasig sa mga Kristohanon sa pagpakitag kalumo. Gani, ang Pulong sa Diyos naglangkit niana sa kaalam. “Kinsay maalamon ug masinaboton kaninyo?” nangutana si Santiago. “Ipakita niya gikan sa iyang maayong panggawi ang iyang binuhatan nga may kalumo nga iya sa kaalam.” (Sant. 3:13) Sa unsang paagi ang pagpakitag kalumo maoy pamatuod sa kaalam gikan sa itaas? Ug unsay makatabang nato sa pag-ugmad niining diyosnong hiyas?

 MAALAMON ANG PAGPAKITAG KALUMO

Ang pagpakitag kalumo makapawala sa tensiyon. “Ang tubag, kon malumo, makapahilayo sa kaaligutgot, apan ang pulong nga makapasakit makapapukaw sa kasuko.”Prov. 15:1.

Ang pagsilaob sa kasuko makapasamot sa tensiyon kay sama ra kanag gisugnoran ang kalayo. (Prov. 26:21) Sa laing bahin, ang malumong tubag sagad makapakalma. Makapalukmay gani kini sa tawo nga nasuko.

Napamatud-an kini ni Toñi. Tungod sa malumong tubag ni Toñi, ang babaye mihilak. Gipatin-aw sa babaye nga nabug-atan siya sa iyang mga problema ug nianang sa iyang pamilya. Si Toñi nakasangyaw kaniya, ug nasugdan ang pagtuon sa Bibliya—tungod kini sa iyang kalmado ug makigdaiton nga panggawi.

Ang pagpakitag kalumo makapalipay kanato. “Malipayon ang mga malumog-buot, sanglit sila magapanunod sa yuta.”Mat. 5:5.

Nganong malipayon man kadtong nagpakitag kalumo? Daghan niadtong kanhing masuk-anon ang malipayon na karon kay ilang gisul-ob ang kalumo. Miuswag ang kalidad sa ilang kinabuhi, ug nahibalo sila nga may nindot nga kaugmaon nga naghulat kanila. (Col. 3:12) Si Adolfo, usa ka tigdumala sa sirkito sa Spain, nahinumdom kon unsay iyang kinabuhi sa wala pa makadangat sa kamatuoran.

“Walay direksiyon ang akong kinabuhi,” miingon si Adolfo. “Dali rang mosilaob ang akong kasuko, maong bisan ang pipila nako ka higala mahadlok sa akong arogante ug bayolenteng reaksiyon. Sa ulahi, may nakapausab kanako. Sa usa ka rambol, kaunom ko dunggaba ug hapit kong mamatay.”

Karon, si Adolfo nagtudlo sa uban sa pagpakitag kalumo pinaagi sa pulong ug panig-ingnan. Daghan ang madani sa iyang pagkamabination ug pagkabuotan. Miingon si Adolfo nga malipayon siya sa mga kausaban nga iyang nahimo. Ug mapasalamaton siya kang Jehova sa pagtabang kaniya nga maugmad ang kalumo.

Ang pagpakitag kalumo makapalipay kang Jehova. “Magmaalamon, anak ko, ug lipaya ang akong kasingkasing, aron matubag ko siya nga nagatamay kanako.”Prov. 27:11.

Sa diwa, si Jehova gitamay sa iyang pangunang kaaway, ang Yawa. May katarongan gayod ang Diyos nga masuko nianang tinuyo nga pagpanginsulto, apan ang Bibliya naghubit kang Jehova ingong “mahinay sa kasuko.” (Ex. 34:6) Kon maningkamot ta sa pagsundog sa Diyos kinsa mahinay sa kasuko ug malumo, kita nagpakitag kaalam, ug kini makapahimuot gayod kang Jehova.—Efe. 5:1.

Ang mga tawo karon sagad dili mahigalaon. Lagmit makatagbo tag mga tawong “mapagawalon, mapahitas-on, mapasipalahon, . . . tigbutangbutang, walay pagpugong-sa-kaugalingon, mabangis.” (2 Tim. 3:2, 3) Bisan pa niana, dili kana angayng mopugong sa usa ka Kristohanon sa pag-ugmad sa kalumo. Ang Pulong sa Diyos nagpahinumdom nato nga “ang kaalam nga gikan sa itaas . . . makigdaiton, makataronganon.” (Sant. 3:17) Kon kita makigdaiton ug makataronganon, gipamatud-an nato nga atong nabatonan ang diyosnong kaalam. Kana nga kaalam magpalihok kanato sa pagpakitag kalumo dihang hagiton ug mas makapasuod kanato sa Tuboran sa walay kinutobang kaalam, si Jehova.