Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2016

Kamo Gipahigawas Pinaagi sa Dili Takos nga Kalulot

Kamo Gipahigawas Pinaagi sa Dili Takos nga Kalulot

“Ang sala dili angay nga mahimong agalon ibabaw kaninyo, sanglit kamo . . . ilalom sa dili-takos nga kalulot.”—ROMA 6:14.

AWIT: 2, 61

1, 2. Nganong interesado ang mga Saksi ni Jehova sa Roma 5:12?

IBUTANG ta nga gusto nimong ilista ang mga teksto nga kanunayng gamiton sa mga Saksi ni Jehova. Mag-una ba ang Roma 5:12 sa imong listahan? Hunahunaa kon unsa ka subsob nimong gikutlo ang maong teksto: “Ingon nga ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man.”

2 Kanang tekstoha kadaghang gigamit sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? Samtang gitun-an nimo ang imong mga anak o ang uban gamit kining libroha, lagmit basahon nimo ang Roma 5:12 dihang maghisgot bahin sa katuyoan sa Diyos alang sa yuta, sa lukat, ug sa kahimtang sa mga patay—kapitulo 3, 5, ug 6. Apan unsa ka subsob nimong mahunahunaan ang Roma 5:12 maylabot sa imong baroganan atubangan ni Jehova, imong mga buhat, ug imong umaabot nga paglaom?

3. Unsang kamatuoran ang angay natong dawaton maylabot sa sala?

3 Siyempre, angay natong dawaton ang kamatuoran nga kitang tanan makasasala. Kita masayop adlaw-adlaw. Bisan pa niana, gipasaligan kita nga ang Diyos nahinumdom nga kita abog, ug andam siyang magpakitag kaluoy kanato. (Sal. 103:13, 14) Giapil ni Jesus  diha sa modelong pag-ampo ang hangyo ngadto sa Diyos: “Pasayloa kami sa among mga sala.” (Luc. 11:2-4) Busa, walay rason nga magsige tag hunahuna sa mga sayop nga gipasaylo na sa Diyos. Bisan pa niana, makabenepisyo kita sa pagpamalandong kon sa unsang paagi kita iyang pasayloon ug gipasaylo.

GIPASAYLO PINAAGI SA DILI TAKOS NGA KALULOT

4, 5. (a) Unsay makatabang nato sa pagsabot sa Roma 5:12? (b) Unsa ang “dili-takos nga kalulot” nga gihisgotan sa Roma 3:24?

4 Makaplagan nato ang importanteng impormasyon diha sa palibot nga mga kapitulo sa gisulti ni apostol Pablo sa Roma 5:12, ilabina sa kapitulo 6. Makatabang ni nato sa pagsabot kon sa unsang paagi kita pasayloon ni Jehova. Sa kapitulo 3, atong mabasa: “Ang tanan nakasala . . . , ug ingong walay bayad nga gasa nga sila gipahayag nga matarong pinaagi sa iyang dili-takos nga kalulot tungod sa pagpagawas pinaagi sa lukat nga gibayad ni Kristo Jesus.” (Roma 3:23, 24) Unsay gipasabot ni Pablo sa ekspresyong “dili-takos nga kalulot”? Gigamit niya ang Gregong pulong nga, sumala sa usa ka reperensiya, nagtumong sa “pabor nga kinabubut-ong gibuhat, nga walay gipangayo o gidahom nga balos.” Kini wala hagoi ug dili unta angayng madawat.

5 Ang eskolar nga si John Parkhurst miingon: “Dihang gamiton maylabot sa Diyos o kang Kristo, kini [ang maong Gregong pulong] sagad magtumong sa ilang walay bayad ug dili takos nga pabor o kalulot sa pagtubos ug pagluwas sa tawo.” Busa haom ang hubad nga “dili-takos nga kalulot” diha sa Bag-ong Kalibotang Hubad. Apan sa unsang paagi gipakita sa Diyos kining dili takos nga kalulot? Ug unsay kalabotan niana sa imong paglaom ug sa imong relasyon kaniya? Atong tan-awon.

6. Sa unsang paagi makabenepisyo ang mga tawo sa dili takos nga kalulot sa Diyos?

6 Si Adan ang “usa ka tawo” nga pinaagi kaniya ang sala “misulod sa kalibotan.” Busa pinaagi “sa paglapas sa usa ka tawo ang kamatayon nagmando ingong hari.” Si Pablo midugang nga ang “kadagaya sa dili-takos nga kalulot [sa Diyos]” gipadayag “pinaagi sa usa ka persona, si Jesu-Kristo.” (Roma 5:12, 15, 17) Ug kanang dili takos nga kalulot nakahatag ug kaayohan sa tanang tawo. “Pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka persona [si Jesus] daghan ang mahimong matarong.” Sa pagkatinuod, ang dili takos nga kalulot sa Diyos motultol sa “kinabuhing walay kataposan pinaagi kang Jesu-Kristo.”—Roma 5:19, 21.

7. Nganong ang pagtagana sa Diyos sa lukat maoy kalulot nga dili takos?

7 Dili obligado si Jehova nga ipadala ang iyang Anak sa yuta aron mahimong lukat. Dugang pa, ang dili hingpit, makasasalang katawhan dili takos, o angayan, sa gibuhat sa Diyos ug ni Jesus sa pagtagana sa lukat nga pinaagi niana mapasaylo ang mga sala. Busa ang iyang pagpasaylo kanato ug pagtanyag sa paglaom nga mabuhi sa walay kataposan maoy usa gayod ka kalulot nga dili takos. Angay gayod natong pabilhan pag-ayo ang gasa sa Diyos nga dili takos nga kalulot ug tugotan kana nga mogiya sa atong kinabuhi sa adlaw-adlaw.

PAGPABILI SA DILI TAKOS NGA KALULOT SA DIYOS

8. Unsay sayop nga panglantaw sa pipila bahin sa ilang mga sala?

8 Ingong dili hingpit nga mga kaliwat ni Adan, kita masayop, makahimog daotan, ug makasala. Bisan pa niana, dili gayod nato gamiton ang dili takos nga kalulot sa Diyos ingong rason nga mohimog sayop ug maghunahuna: ‘Bisag makahimo kog sayop—usa ka buhat nga isipon sa Diyos ingong sala—dili ko angayng mabalaka. Pasayloon ra ko ni Jehova.’ Ikasubo, ang ubang Kristohanon mibatig ingon niana bisag buhi pa ang pipila sa mga apostoles. (Basaha ang Judas 4.) Tingali dili gyod nato isulti ang maong hunahuna; bisan pa niana, ang mga binhi niining sayop nga panglantaw tingali anaa na kanato o mahimo kining itanom kanato ug motubo.

9, 10. Sa unsang paagi si Pablo ug ang uban nahigawas gikan sa sala ug kamatayon?

 9 Gipasiugda ni Pablo nga kinahanglang isalikway nato kini nga panglantaw: ‘Ah, makasabot ra ang Diyos. Palabyon ra niya ang akong kasal-anan.’ Ngano? Tungod kay, sumala kang Pablo, ang mga Kristohanon “namatay labot sa sala.” (Basaha ang Roma 6:1, 2.) Samtang nagkinabuhi pa sa yuta, nganong ikaingon nga sila “namatay labot sa sala”?

10 Gipadapat sa Diyos ang lukat ngadto kang Pablo ug sa ubang Kristohanon sa iyang adlaw. Busa, gipasaylo ni Jehova ang ilang mga sala, gidihogan silag balaang espiritu, ug gitawag sila nga iyang espirituwal nga mga anak. Dayon nabatonan nila ang langitnong paglaom. Kon sila magmatinumanon, sila mabuhi ug magmando uban kang Kristo sa langit. Apan miingon si Pablo nga sila “namatay labot sa sala” samtang buhi pa ug nag-alagad pa sa Diyos dinhi sa yuta. Gigamit niya ang ehemplo ni Jesus, kinsa namatay ingong tawo ug dayon gibanhaw ingong imortal nga espiritu didto sa langit. Ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kang Jesus. Mao man usab ang dinihogang mga Kristohanon, kinsa mahimong mag-isip sa ilang kaugalingon ingong “patay labot sa sala apan buhi labot sa Diyos pinaagi kang Kristo Jesus.” (Roma 6:9, 11) Lahi na ang ilang paagi sa pagkinabuhi. Wala na sila magtuman sa mga diktar o panukmod sa ilang makasasalang tinguha. Sila namatay maylabot nianang kanhing paagi sa pagkinabuhi.

11. Sa unsang diwa nga kitang naglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa Paraiso “namatay labot sa sala”?

11 Komosta sa atong bahin? Aw, sa wala pa ta mahimong Kristohanon, kita sagad makasala, tingali wala ta makaamgo kon unsa ka sayop o ka daotan ang atong gibuhat diha sa panglantaw sa Diyos. Kita samag “mga ulipon ngadto sa kahugawan ug pagkamalinapason.” Ikaingon nga kita “mga ulipon pa sa sala.” (Roma 6:19, 20) Dayon kita nakakat-on sa kamatuoran, naghimog mga kausaban sa atong kinabuhi, nagpahinungod sa Diyos, ug nabawtismohan. Sukad niadto, ato nang tinguha nga ‘magmasinugtanon gikan sa kasingkasing’ sa mga pagtulon-an ug sukdanan sa Diyos. Kita “gipagawas na gikan sa sala” ug “nahimong mga ulipon sa pagkamatarong.” (Roma 6:17, 18) Busa ikaingon usab nga kita “namatay labot sa sala.”

12. Unsang desisyon ang kinahanglang himoon sa matag usa kanato?

12 Karon, susiha ang imong kaugalingon base sa mga pulong ni Pablo: “Ayaw tugoti nga magpadayon sa pagmando ang sala ingong hari sa inyong may-kamatayong mga lawas nga inyong sugton ang ilang mga tinguha.” (Roma 6:12) Atong ‘gitugotan nga magpadayon pagmando ang sala’ kon magpadaog ta sa atong makasasalang mga hunahuna ug tinguha. Tungod kay mahimong ‘tugotan’ nato o dili nga mandoan ta sa sala, motungha ang pangutana, Unsa man gyoy gitinguha sa atong kasingkasing? Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘May mga higayon ba nga gitugotan nako ang akong dili hingpit nga lawas o hunahuna nga motultol nako sa daotang dalan ug dayon mosubay niana? O ako ba namatay maylabot sa sala? Nagkinabuhi ba ko maylabot sa Diyos pinaagi kang Kristo Jesus?’ Nagdepende gayod kana kon unsa ka dako ang atong pagpabili sa dili takos nga kalulot nga gipakita sa Diyos pinaagi sa pagpasaylo kanato.

POSIBLENG MAGMADAOGON KA

13. Nganong makasalig ta nga posibleng talikdan nato ang sala?

13 Gitalikdan sa katawhan ni Jehova “ang bunga nga [ilang] nabatonan” sa wala pa sila makaila, mahigugma, ug mag-alagad sa Diyos. Ang ilang kanhing pagkinabuhi mahimong naglakip sa “mga butang nga [ila] nang gikaulaw karon” ug takos unta sa kamatayon. (Roma 6:21) Dayon sila nagbag-o. Mao nay gibuhat sa daghan didto sa Corinto kinsa gisulatan ni Pablo. Ang pipila kaniadto mga tigsimbag idolo, mananapaw, homoseksuwal,  kawatan, palahubog, ug susama niana. Apan sila “nahugasan na” ug “nabalaan na.” (1 Cor. 6:9-11) Lagmit mao sab nay nahitabo sa pipila diha sa kongregasyon sa Roma. Si Pablo giinspirar sa pagsulat kanila: “[Ayaw pagpadayon] sa pagtugyan sa inyong mga sangkap ngadto sa sala ingon nga mga hinagiban sa pagkadili-matarong, apan itugyan ang inyong kaugalingon sa Diyos ingon nga mga nabuhi gikan sa mga patay, usab ang inyong mga sangkap ngadto sa Diyos ingon nga mga hinagiban sa pagkamatarong.” (Roma 6:13) Segurado si Pablo nga sila makapabiling hinlo sa espirituwal ug sa ingon makapadayon sa pagdawat sa dili takos nga kalulot sa Diyos.

14, 15. Unsay angay natong ipangutana sa kaugalingon maylabot sa pagkahimong ‘masinugtanon gikan sa kasingkasing’?

14 Mao man usab karon. Tingali may pipila ka igsoon nga kaniadto susama sa mga taga-Corinto. Pero sila usab nagbag-o. Gitalikdan nila ang ilang kanhing kasal-anan ug sila “nahugasan na.” Kon tinuod man ugaling kana sa imong kahimtang, unsa may imong baroganan karon atubangan sa Diyos? Karon nga nakabenepisyo ka na sa dili takos nga kalulot sa Diyos nga moresultag kapasayloan, determinado ka ba nga dili na ‘itugyan ang imong mga sangkap ngadto sa sala’? Imo bang ‘itugyan ang imong kaugalingon sa Diyos ingong nabuhi gikan sa patay’?

15 Aron mahimo nato kana, kinahanglang dili nato batasanon ang seryosong mga sala nga gibuhat sa pipila kaniadto sa Corinto. Hinungdanon kana aron kita makaingon nga atong gidawat ang dili takos nga kalulot sa Diyos ug nga ‘ang sala dili na nato agalon.’ Apan, determinado ba sab ta nga ‘magmasinugtanon gikan sa kasingkasing’ pinaagi sa pagpaningkamot nga likayan ang mga sala nga isipon tingali sa pipila nga dili seryoso?—Roma 6:14, 17.

16. Giunsa nato pagkahibalo nga ang pagka-Kristohanon naglangkit ug labaw pa kay sa dili pagbatasan sa seryosong mga sala?

16 Hunahunaa si apostol Pablo. Makaseguro ta nga wala niya buhata ang grabeng mga sala nga gihisgotan sa 1 Corinto 6:9-11. Bisan pa niana, giangkon niya nga siya nakasala. Siya misulat: “Ako unodnon, gibaligya ilalom sa sala. Kay ako wala makasabot sa akong ginabuhat. Kay ang buot nakong buhaton, wala nako buhata; apan ang akong gidumtan mao ang akong ginabuhat.” (Roma 7:14, 15) Nagpakita kini nga dihay ubang butang nga giisip ni Pablo ingong sala, ug siya nakigbisog usab niana. (Basaha ang Roma 7:21-23.) Hinaot buhaton usab nato kana samtang naningkamot kita nga ‘magmasinugtanon gikan sa kasingkasing.’

17. Nganong gusto nimong magmatinud-anon?

17 Pananglitan, tagda ang mahitungod sa pagkamatinud-anon. Kini maoy hinungdanong bahin sa Kristiyanidad. (Basaha ang Proverbio 14:5; Efeso 4:25.) Si Satanas “ang amahan sa bakak.” Si Ananias ug ang iyang asawa namatay tungod sa pagpamakak. Dili nato gustong sundogon sila—likayan nato ang pagpamakak. (Juan 8:44; Buh. 5:1-11) Apan, mao ra ba nay nalangkit sa pagkamatinud-anon? Sa pagkatinuod, ang atong pagkamatinud-anon angayng magpakita sa atong dakong pagpabili sa dili takos nga kalulot sa Diyos.

18, 19. Gawas sa dili pagsultig direktang bakak, unsa pay nalangkit sa pagkamatinud-anon?

18 Ang pagpamakak maoy pagsultig dili tinuod. Pero, gusto ni Jehova nga dili lang ang direktang pagpamakak ang likayan sa iyang katawhan. Giawhag niya ang mga Israelinhon kaniadto: “Kamo magmabalaan, tungod kay ako si Jehova nga inyong Diyos balaan.” Dayon gihatag niya ang mga pananglitan sa pagkahimong balaan. Sa bahin, ang Diyos miingon: “Dili kamo mangawat, ug dili kamo manglimbong, ug ang bisan kinsa kaninyo dili makiglabot nga binakak sa iyang isigkatawo.” (Lev. 19:2, 11) Ikasubo, ang usa nga naningkamot nga dili gayod direktang mamakak mahimong manglimbong gihapon sa uban, nga makiglabot nga binakak kanila.

Determinado ba ta nga parehong likayan ang pagpamakak ug ang pagpanglimbong? (Tan-awa ang parapo 19)

 19 Pananglitan, sultihan tingali sa usa ka tawo ang iyang amo o mga kauban sa trabaho nga dili siya makatrabaho pagkaugma o kaha kinahanglan siyang mobiyag sayo kay duna siyay “medical” appointment. Sa pagkatinuod, ang iyang “medical” appointment nagpasabot nga mohapit lang siya sa botika o kaha moadto sa klinika aron mobayad. Ang iya diayng tinuod nga rason maoy aron makasayo siyag gikan o aron maligog dagat uban ang iyang pamilya. Duna tingali gamayng tinuod sa iyang giingon nga “medical” appointment, apan makaingon ka ba nga siya matinud-anon? O siya nanglimbong? May nahibaloan ka tingaling susamang mga kahimtang sa tinuyong pagpanglimbong. Lagmit gihimo kini aron malikayan ang silot o kaha aron makabentaha. Bisag walay direktang pagpamakak, komosta ang sugo sa Diyos: “Dili kamo manglimbong”? Hunahunaa usab ang Roma 6:19, nga nag-ingon: “Itugyan ang inyong mga sangkap ingong mga ulipon ngadto sa pagkamatarong nga mosangpot sa pagkabalaan.”

20, 21. Kon gipabilhan nato ang dili takos nga kalulot sa Diyos, unsa pay angay natong likayan?

20 Ang punto mao nga ang atong pagpabili sa dili takos nga kalulot sa Diyos naglangkit ug labaw pa kay sa paglikay sa pagpanapaw, paghuboghubog, o ubang sala nga gihimo kaniadto sa pipila sa Corinto. Ang pagdawat sa dili takos nga kalulot sa Diyos wala lamang magpasabot ug paglikay sa seksuwal nga imoralidad kondili sa pagpakigbisog usab sa tendensiya nga motan-awg law-ayng kalingawan. Ang pagtugyan sa atong mga sangkap ingong mga ulipon sa pagkamatarong dili lang magpugong kanato sa paghuboghubog kondili magpalihok usab kanato sa paglikay nga moinom hangtod sa punto nga hapit nang mahubog. Nagkinahanglan tingalig dakong paningkamot ang pagpakigbisog nianang sayop nga mga buhat; bisan pa niana, posibleng magmadaogon ta.

21 Angay nga ang atong tumong mao ang paglikay sa seryosong mga sala maingon man sa mga sayop nga dili ingon niana ka seryoso. Dili nato kana hingpit nga matuman. Bisan pa niana, angay tang maningkamot sa pagbuhat niana, sama sa gihimo ni Pablo. Giawhag niya ang iyang mga igsoon: “Ayaw tugoti nga magpadayon sa pagmando ang sala ingong hari sa inyong may-kamatayong mga lawas nga inyong sugton ang ilang mga tinguha.” (Roma 6:12; 7:18-20) Samtang makigbisog ta sa tanang matang sa sala, gipakita nato nga ato gayong gipabilhan ang dili takos nga kalulot sa Diyos pinaagi kang Kristo.

22. Unsay madawat niadtong nagpabili sa dili takos nga kalulot sa Diyos?

22 Pinaagi sa dili takos nga kalulot sa Diyos, ang atong mga sala gipasaylo ug padayong mapasaylo. Ingong pagpabili, maningkamot kita sa pagbuntog sa bisan unsang tendensiya nga magpadaog sa giisip tingali sa uban nga gagmayng sala. Gipasiugda ni Pablo ang ganti nga atong madawat: “Karon, tungod kay kamo gipagawas na gikan sa sala apan nahimong mga ulipon sa Diyos, kamo nakabaton sa inyong bunga pinaagi sa pagkabalaan, ug ang sangpotanan maoy kinabuhing walay kataposan.”—Roma 6:22.