“Hukasa ang daang pagkatawo uban ang mga buhat niini.”​—COL. 3:9.

AWIT: 83, 129

1, 2. Unsay namatikdan sa daghan maylabot sa mga Saksi ni Jehova?

DAGHAN ang nakadayeg sa talagsaong mga hiyas sa katawhan ni Jehova. Pananglitan, maylabot sa atong mga igsoon sa Nazi Germany, ang awtor nga si Anton Gill misulat: “Ang mga Saksi ni Jehova ilabinang gidumtan sa mga Nazi. . . . Pagka-1939, dihay 6,000 kanila sa [mga kampo konsentrasyon].” Bisan pa sa grabeng paglutos nga ilang nasinati, siya midugang, ang mga Saksi “kasaligan ug kalmado” ug “maunongon ug nahiusa.”

2 Di pa dugay, ang mga tawo sa South Africa nakamatikod usab nianang nindot nga mga hiyas sa katawhan sa Diyos. May panahon nga ang mga Saksi nianang nasora nga lainlaig kolor sa panit wala tugoting mag-uban. Apan, niadtong Dominggo sa Disyembre 18, 2011, makapalipayng makita ang kapig 78,000 ka igsoon nga lainlaig rasa gikan sa South Africa ug sa silingang mga nasod. Sila nagtigom diha sa kinadak-ang estadyum sa siyudad sa Johannesburg aron sa pagpamati sa espirituwal nga programa. Mikomento ang usa sa mga manedyer sa estadyum: “Kamo ang pinakamaayog batasan nga grupo nga migamit niini nga estadyum. Ang tanan desenteg sinina. Ug gilimpiyohan ninyo pag-ayo ang estadyum. Apan labaw sa tanan, wala moy gipalabi nga rasa.”

3. Unsay nakapatalagsaon sa atong panag-igsoonay?

 3 Ang maong mga komento gikan sa mga dili Saksi nagpakita nga talagsaon ang atong internasyonal nga panag-igsoonay. (1 Ped. 5:9) Busa, unsa may nakapalahi nato sa ubang organisasyon? Sa tabang sa Pulong sa Diyos ug sa balaang espiritu, naningkamot ta pag-ayo sa ‘paghukas sa daang pagkatawo.’ Dayon, atong ‘gisul-ob ang bag-ong pagkatawo.’​—Col. 3:9, 10.

4. Unsay hisgotan niining artikuloha, ug ngano?

4 Human nato mahukas ang daang pagkatawo, kinahanglan nato kining biyaan. Niining artikuloha, atong hisgotan kon sa unsang paagi nato hukason ang daang pagkatawo ug kon nganong dinalian ang paghimo niini. Hisgotan sab nato kon sa unsang paagi posible kini bisan pag nakagamot na pag-ayo ang daotang panggawi. Susihon sab nato kon unsay mahimo niadtong dugay na sa pag-alagad nga padayong biyaan ang ilang daang pagkatawo. Nganong gikinahanglan kini nga mga pahinumdom? Ikasubo, ang pipila ka alagad ni Jehova kanhi wala mag-amping ug mibalik sa ilang daang pagkatawo. Busa, kinahanglang hinumdoman natong tanan ang pasidaan: “Siya nga naghunahuna nga siya nagabarog magbantay nga siya dili mapukan.”​—1 Cor. 10:12.

“PATYA” ANG TANANG TINGUHA “MAYLABOT SA PAKIGHILAWAS”

5. (a) Iilustrar kon nganong dinalian ang paghukas sa daang pagkatawo. (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Sumala sa Colosas 3:5-9, unsang mga panggawi ang apil sa daang pagkatawo?

5 Unsay imong buhaton kon magkahugaw ang imong sinina, tingali manimaho pa gani? Seguradong imo dayon kining hukason. Sa susama, kinahanglang sundon dayon nato ang sugo nga hukason ang mga panggawi nga supak sa personalidad sa Diyos. Tumanon nato ang klarong instruksiyon ni Pablo sa mga Kristohanon sa iyang panahon: “Isalikway gayod kining tanan gikan kaninyo.” Atong konsiderahon ang duha sa makasasalang panggawi nga gisulat ni Pablo​—pakighilawas ug kahugawan.​—Basaha ang Colosas 3:5-9.

6, 7. (a) Sa unsang paagi ang giingon ni Pablo nagpakita nga gikinahanglan ang dakong paningkamot aron mahukas ang daang pagkatawo? (b) Unsay kinabuhi ni Sakura kaniadto, ug unsay nakahatag niyag kusog sa pagbiya niana?

6 Pakighilawas. Ang kahulogan sa orihinal nga pulong sa Bibliya nga gihubad ug “pakighilawas” naglakip sa homoseksuwalidad ug sa seksuwal nga relasyon tali sa mga tawo nga dili minyo. Si Pablo nagsugo sa mga isigka-Kristohanon nga ‘patyon’ ang ilang “mga sangkap sa lawas”​—sa ato pa, wagtangon ang tanang tinguha—​“maylabot sa pakighilawas.” Sa paggamit niana nga ilustrasyon, klarong gipakita ni Pablo nga gikinahanglan ang dakong paningkamot aron mawagtang kanang daotang tinguha. Pero posible tang makadaog!

7 Konsideraha ang nahitabo kang Sakura * nga taga-Japan. Samtang nagdako, siya mibating nag-inusara ug magul-anon. Sa nag-edad siyag 15, siya misugod pagpakigsekso sa lainlaing tawo aron mahuwasan ang iyang gibating kamingaw. Maulawon siyang miangkon, “Katulo ko nakapakuha sa akong gisabak.” Siya miingon: “Sa sinugdan, mobati kog seguridad kon makigsekso ko, nga maghunahunang dunay nanginahanglan ug nagmahal nako. Pero sa sige nakong pagpakigsekso, misamot ang akong pagbating walay kasegurohan.” Kini nga paagi sa pagkinabuhi ni Sakura nagpadayon hangtod nag-edad siyag 23. Dayon nagsugod siyag tuon sa Bibliya uban sa mga Saksi. Giganahan si Sakura sa iyang nakat-onan. Sa tabang ni Jehova, nabuntog niya ang kaulaw ug wala na siya  tulisoka sa iyang konsensiya, ug nabiyaan niya ang seksuwal nga imoralidad. Karon, si Sakura nag-alagad ingong regular payunir ug wala na mobating nag-inusara. Hinunoa, sama sa iyang giingon, “Nalipay kaayo kong matagamtam ang gugma ni Jehova kada adlaw.”

PAGHUNONG SA MAHUGAWNG PANGGAWI

8. Unsa ang pipila ka panggawi nga makapahimo natong mahugaw sa panan-aw sa Diyos?

8 Kahugawan. Ang orihinal nga pulong sa Bibliya nga gihubad ug “kahugawan” lapad ug kahulogan, nga naglakip ug labaw pa kay sa seksuwal nga mga sala. Kini puwedeng magtumong sa dili maayong panggawi sama sa pagpanigarilyo o pagsultig law-ay nga mga komedya. (2 Cor. 7:1; Efe. 5:3, 4) Apil usab niini ang mahugaw nga mga buhat diha sa pribado, sama sa pagbasag makapukaw sa sekso nga basahon o pagtan-awg pornograpiya, nga lagmit motultol sa mahugawng bisyo sa masturbasyon.​—Col. 3:5. *

9. Unsay mga resulta sa pag-ugmad ug dili makontrolar nga “seksuwal nga gana”?

9 Kadtong nagbatasan sa pagtan-awg pornograpiya makaugmad ug dili makontrolar nga “seksuwal nga gana,” nga mahimong moresulta sa pagkaadik sa sekso. Sumala sa research, ang mga tawong dili makapugong sa pagtan-awg pornograpiya nagpakitag mga simtoma sa pagkaadik nga susama nianang sa mga alkoholiko ug adik sa droga. Dili ikatingala nga may makadaot nga mga resulta sa pagtan-awg pornograpiya​—sama sa grabeng kaulaw, pagkawalay-ganang motrabaho, dili malipayong kaminyoon, diborsiyo, ug paghikog. Human makaundang sa pagtan-awg pornograpiya sulod sa usa ka tuig, usa ka tawo misulat: “Mibalik ang akong pagtahod sa kaugalingon.”

10. Sa unsang paagi nabuntog ni Ribeiro ang iyang pagkaadik sa pornograpiya?

10 Alang sa daghan, gikinahanglan gihapon ang pagpakigbisog aron padayong makabiya sa pornograpiya. Bisan pa niana, sama sa nahitabo kang Ribeiro nga taga-Brazil, puwede kining madaog. Si Ribeiro mibiya sa ilang balay sa tin-edyer pa ug sa ngadtongadto nakatrabaho siya sa planta nga mag-recycle ug papel. Didto, nakita niya ang pornograpikong mga magasin. Siya miingon: “Hinayhinay kong naadik. Migrabe kaayo ni, hangtod sa punto nga dili na ko makahulat nga mobiya sa balay ang akong puyopuyo aron makatan-aw kog pornograpikong mga salida.” Dayon, usa ka adlaw niana sa trabahoan, diha sa mga librong tinapok aron ma-recycle, si Ribeiro nakakitag libro nga nag-ulohang Ang Sekreto sa Kalipay sa Pamilya. Gipunit ug gibasa niya kini. Ang iyang nakat-onan nagpalihok niya sa pagtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, pero dugay siyang nakabiya sa daotang panggawi. Unsay nakatabang niya? Siya miingon: “Pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa Bibliya, ug pagpamalandong sa akong nakat-onan, ang akong apresasyon sa mga hiyas sa Diyos midako hangtod sa punto nga ang akong gugma kang Jehova mas kusganon kay sa akong gana sa pornograpiya.” Sa tabang sa gahom sa Pulong sa Diyos ug sa balaang espiritu, nahukas ni Ribeiro ang daang pagkatawo. Siya nabawtismohan ug karon ansiyano na.

11. Unsay kinahanglang buhaton aron mabiyaan sa usa ang pornograpiya?

11 Aron molampos sa iyang pagpakigbisog, dili lang pagtuon sa Bibliya ang gihimo ni Ribeiro. Siya namalandong aron matisok ang mensahe sa Bibliya diha sa iyang kasingkasing. Pinaagi sa pag-ampo ug pagpamalandong, ang iyang gugma sa Diyos milabaw sa iyang gana sa pornograpiya. Ang pag-ugmad sa lawom nga gugma kang Jehova ug pagdumot sa daotan mao ang kinamaayohang  paagi sa pagbiya sa pornograpiya.​—Basaha ang Salmo 97:10.

BIYAI ANG KASUKO, MAPASIPALAHONG SINULTIHAN, UG PAGPAMAKAK

12. Unsay nakatabang kang Stephen sa pagbiya sa kasuko ug mapasipalahong sinultihan?

12 Ang tawong daling masuko sagad magpahungaw sa iyang gibati pinaagig mapasipalahong sinultihan. Klarong dili kana makapalipay sa pamilya. Si Stephen nga usa ka amahan sa Australia miingon: “Pirme kong mamalikas ug masuko bisag gamay ray hinungdan. Katulo na ming nagbulag sa akong asawa, ug amo nang gihikay ang papeles sa diborsiyo.” Dayon, kini nga magtiayon nagsugod pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi. Unsay resulta dihang gipadapat ni Stephen ang tambag sa Bibliya? Siya miingon: “Kusog ang pag-uswag sa among pamilya. Sa tabang ni Jehova, malinawon ug kalmado na ko. Sa una, mora kog bomba nga puno sa kasuko ug kapungot, nga mobuto bisag tandogon lag gamay.” Karon, si Stephen nag-alagad ingong ministeryal, ug ang iyang asawa regular payunir sulod na sa pipila ka katuigan. Ang mga ansiyano sa kongregasyon ni Stephen mikomento: “Si Stephen hilomon, kugihan, ug mapainubsanon.” Wala pa nila siya makita nga nasuko. Para kang Stephen, dili niya kini mahimo nga siyasiya ra. Siya miingon: “Dili nako maangkon ang nindot nga mga panalangin kon wala nako dawata ang tabang ni Jehova sa pagbag-o sa akong pagkatawo.”

13. Nganong peligroso kaayo ang kasuko, ug unsay pasidaan sa Bibliya?

13 Ang Bibliya nag-ingon nga likayan nato ang kasuko, mapasipalahong sinultihan, ug sininggitay. (Efe. 4:31) Ang maong panggawi sagad moresultag bayolenteng mga buhat. Ang kalibotan lagmit naghunahuna nga normal lang ang pagkamasuk-anon. Pero makapasipala kini sa atong Maglalalang. Gihukas sa daghan kining makadaot nga mga panggawi sa wala pa nila isul-ob ang bag-ong pagkatawo.​—Basaha ang Salmo 37:8-11.

14. Posible ba nga ang usa ka tawong agresibo mahimong buotan?

14 Konsideraha si Hans, nga usa ka ansiyano sa Austria. “Usa siya sa labing buotang brader nga lagmit imong makaila,” miingon ang koordinetor sa mga ansiyano sa kongregasyon ni Hans. Pero dili ingon niana si Hans kaniadto. Sa tin-edyer pa, siya nagsugod paghuboghubog maong nahimo siyang agresibo. Sa usa ka higayon nga nahubog siya, puwerte niyang sukoa nga napatay niya ang iyang trato, maong nasentensiyahan siyag 20 ka tuig nga pagkapriso. Sa sinugdan, ang pagkapriso wala makapausab sa iyang pagkaagresibo. Ngadtongadto, ang iyang inahan mihangyo sa usa ka ansiyano sa pagbisita sa iyang anak sa prisohan, ug nagsugod pag-Bible study si Hans. Siya miingon: “Naglisod ko paghukas sa akong daang pagkatawo. Ang mga teksto nga nakadasig nako mao ang Isaias 55:7, nga nag-ingon: ‘Pabiyaa ang tawong daotan sa iyang dalan,’ ug ang 1 Corinto 6:11, nga naghisgot niadtong mibiya sa ilang daotang binuhatan: ‘Ug gani ingon niana ang pipila kaninyo kaniadto.’ Sa daghang katuigan, si Jehova mapailobong nagtabang nako pinaagi sa iyang balaang espiritu sa pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo.” Human maprisog 17 ka tuig ug tunga, si Hans gipagawas sa prisohan ingong bawtismadong Kristohanon. Siya miingon: “Mapasalamaton ko sa sinserong kaluoy ug pasaylo ni Jehova.”

15. Unsang panggawi ang naandan karon, pero unsay giingon sa Bibliya bahin niini?

15 Gawas sa mapasipalahong sinultihan, ang pagpamakak maoy laing bahin sa daang pagkatawo. Pananglitan, naandan na ang pagpamakak aron dili makabayad ug buhis o aron dili masilotan sa nahimong sala. Sa kasukwahi, si Jehova ang “Diyos sa kamatuoran.” (Sal. 31:5) Busa, iyang gisugo ang  “matag usa” sa iyang magsisimba nga “magsulti sa tinuod . . . sa iyang silingan” ug dili ‘mamakak.’ (Efe. 4:25; Col. 3:9) Mao nga kinahanglan natong isulti ang tinuod bisan tingalig kini dili sayon o moresultag kaulawan.​—Prov. 6:16-19.

KON SA UNSANG PAAGI SILA NAGMADAOGON

16. Sa unsang paagi molampos ang usa sa paghukas sa daang pagkatawo?

16 Ang paghukas sa daang pagkatawo dili molampos sa kaugalingong paningkamot. Ang mga indibiduwal nga gihisgotan niining artikuloha​—si Sakura, Ribeiro, Stephen, ug Hans—​naningkamot pag-ayo aron mabiyaan ang ilang daotang mga panggawi. Nagmadaogon sila kay ilang gidawat sa hunahuna ug kasingkasing ang gahom sa Pulong sa Diyos ug sa balaang espiritu. (Luc. 11:13; Heb. 4:12) Aron makabenepisyo sa maong gahom, kinahanglan tang magbasa sa Bibliya adlaw-adlaw, mamalandong niana, ug kanunayng mag-ampo para sa kaalam ug kusog sa pagpadapat sa tambag sa Bibliya. (Jos. 1:8; Sal. 119:97; 1 Tes. 5:17) Makabenepisyo sab ta sa Pulong sa Diyos ug sa balaang espiritu kon mangandam ta ug motambong sa mga tigom. (Heb. 10:24, 25) Dugang pa, angay natong pahimuslan ang lainlaing paagi nga ang Diyos nagtaganag espirituwal nga pagkaon sa iyang katawhan sa tibuok kalibotan.​—Luc. 12:42.

Sa unsang paagi molampos ta sa paghukas sa daang pagkatawo? (Tan-awa ang parapo 16)

17. Unsay hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Atong nahisgotan ang pipila ka daotang panggawi nga kinahanglang hukason ug biyaan sa mga Kristohanon. Apan mao lang ba gyod ni ang kinahanglan aron maangkon ang pag-uyon sa Diyos? Dili. Kinahanglang isul-ob sab nato ang bag-ong pagkatawo. Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan ang mga bahin sa bag-ong personalidad nga kinahanglan natong himoong permanente nga bahin sa atong simbolikong sinina.

^ par. 7 Ang ubang ngalan niining artikuloha giilisan.

^ par. 8 Tan-awa ang kapitulo 25 sa librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on​—Mga Tubag nga Mosaler, Tomo 1.