Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pagpangitag Butang nga Labaw pa sa Bulawan

Pagpangitag Butang nga Labaw pa sa Bulawan

Nakakita ka na ba sukad ug tibugol nga bulawan? Pipila lang ang nakakita ug tibugol nga bulawan, pero milyonmilyon ang nakakaplag ug mas labaw pa niana. Kini mao ang kahibalo gikan sa Diyos, nga bisan “ang lunsayng bulawan dili ikabaylo niini.”Job 28:12, 15.

SA PIPILA ka paagi, ang sinserong mga estudyante sa Bibliya ikatandi sa tigpangitag bulawan, o mamulawanay. Ang maong mga estudyante kinahanglang maningkamot pag-ayo ug padayong magsusi sa Kasulatan aron makakitag bililhong kaalam. Niining bahina, unsay atong makat-onan sa pagkonsiderar sa tulo ka paagi nga makaplagan ang bulawan?

NAKAKITA KAG BULAWAN!

Handurawa nga naglakaw ka daplin sa suba ug nakakita kag usa ka gamayng bato nga nahayagan sa adlaw. Miyuko ka ug nalipay kay bulawan diay kini. Mas gamay kini kay sa ulo sa posporo ug mas talagsaon kay sa taas ug kalidad nga diamante. Siyempre, motan-aw ka sa palibot kon duna pa bay lain.

Sa susama, sa usa ka adlaw nga dili nimo malimtan, may alagad ni Jehova nga nanuktok tingali sa imong pultahan ug naghisgot sa paglaom nga anaa sa Bibliya. Seguro mahinumdoman nimo ang panahon dihang nadiskobrehan nimo ang imong unang espirituwal nga bulawan, ingnon ta. Tingali mao kana ang panahon nga una nimong nakita ang ngalan sa Diyos nga Jehova diha sa Bibliya. (Sal. 83:18) O lagmit nakat-onan nimo nga puwede kang mahimong higala ni Jehova. (Sant. 2:23) Dihadiha, nakombinsir ka nga nakakita kag butang nga labaw pa sa bulawan! Ug tingali naghinamhinam ka nga makakita pag dugang espirituwal nga mga bulawan.

DAGHAN KA PAG NAKITA!

Ang gagmayng tipik sa bulawan matigom usahay diha sa mga sapa ug suba. Sa usa ka higayon, ang makugihong mamulawanay lagmit makakita nianang dapita ug pipila ka kilong bulawan, nga mokantidad ug tinagpulo ka libong dolyares.

Dihang nagsugod kag tuon sa Bibliya uban sa usa ka Saksi ni Jehova, lagmit gibati nimo nga sama ka sa mamulawanay nga nag-ayag diha sa dakong deposito sa bulawan. Ang pagpamalandong sa mga teksto sa Bibliya nakadugang sa imong pondo sa kahibalo, nga nakapadato nimo sa espirituwal. Samtang maikagon nimong ginatigom ang bililhong mga kamatuoran sa Bibliya, nakat-onan nimo kon sa unsang paagi masuod ka kang Jehova ug magpabilin sa iyang gugma uban ang paglaom nga mabuhi sa walay kataposan.Sant. 4:8; Jud. 20, 21.

Sama sa makugihong mamulawanay, naningkamot ka ba aron makakat-on ug bililhong mga kamatuoran sa Bibliya?

Sama sa makugihong mamulawanay, tingali naningkamot sab ka sa pagpangitag bililhong espirituwal nga bahandi. Human makakat-on sa paninugdang  kamatuoran sa Bibliya, lagmit napalihok ka sa paghimog mga tikang nga motultol sa dedikasyon ug bawtismo.Mat. 28:19, 20.

PADAYON SA PAGPANGITA!

Ang usa ka mamulawanay lagmit makakitag pipila ka gagmayng bulawan diha sa mga bato gikan sa bolkan. Ang pipila niini nga mga bato dunay igong gidaghanon sa bulawan mao nga minahon ang maong bato [o, ore] ug dugmokon aron makuha ang bulawan gikan niini. Sa unang tan-aw, ang bulawan dili maklaro diha sa ore. Ngano? Tungod kay ang taas ug kalidad nga ore duna ray 10 gramos nga bulawan matag usa ka toneladang bato! Bisan pa niana, nahibalo ang mamulawanay nga dili makawang ang iyang paningkamot sa pagmina niana.

Gikinahanglan usab ang paningkamot human makat-oni ang “pangunang doktrina mahitungod kang Kristo.” (Heb. 6:1, 2) Kinahanglan kang magkugi aron makakat-og bag-ong mga punto ug praktikal nga mga leksiyon gikan sa imong pagtuon sa Bibliya. Busa, unsay imong mahimo aron maseguro nga ang imong personal nga pagtuon magpabiling mapuslanon, bisan pag gitun-an na nimo ang Kasulatan sa daghang katuigan?

Ayaw wad-a ang imong kadasig sa pagtuon. Tun-i ang matag detalye. Padayon sa pagpaningkamot, ug imong makit-an ang bililhong Kasulatanhon nga mga bulawan—ang kaalam ug giya nga gikan sa Diyos. (Roma 11:33) Aron mouswag ang imong kahibalo sa Kasulatan, gamita pag-ayo ang mga himan sa pagpanukiduki nga mabatonan sa imong pinulongan. Mapailobong pangitaa ang mga giya ug tubag sa imong mga pangutana sa Bibliya. Pangutana sa uban kon unsa nga mga teksto ug artikulo ang ilang nakaplagan nga mapuslanon ug makapadasig. Ipaambit ang makapainteres nga mga punto nga imong nadiskobrehan diha sa imong pagtuon sa Pulong sa Diyos.

Siyempre, ang imong tumong dili lang ang pagpauswag sa imong kahibalo. Si apostol Pablo nagpasidaan nga “ang kahibalo nagapaburot,” o makapahimo sa usa nga mapahitas-on. (1 Cor. 8:1) Busa, paningkamoti nga magpabilin kang mapainubsanon ug lig-on sa pagtuo. Ang regular nga pamilyahanong pagsimba ug personal nga pagtuon sa Bibliya makatabang nimo sa pagkinabuhi nga kaharmonya sa mga sukdanan ni Jehova ug makapalihok nimo sa pagtabang sa uban. Labaw sa tanan, magmalipayon ka kay nakakita kag usa ka butang nga labaw pa sa bulawan.—Prov. 3:13, 14.