ANG tuig 2017 gisugdan ug makapaguol nga proklamasyon sa mga siyentista. Niadtong Enero, usa ka grupo sa mga siyentista miingon nga duol na kaayo ang kataposan sa kalibotan. Gamit ang simbolikong Doomsday Clock aron iilustrar kon unsa na ka duol ang kataposan sa kalibotan, gipaabante sa mga siyentista ug 30 segundos ang orasan. Ang Doomsday Clock naa na karon sa dos minutos ug 30 segundos unâ mag-alas dose sa gabii​—mas duol na sa kataposan sa kalibotan kay sa niadtong kapig 60 ka tuig nga milabay!

Sa 2018, ang mga siyentista nagplano sa pagsusi pag-usab kon unsa na ka duol ang kataposan sa kalibotan. Magpakita ba gihapon ang Doomsday Clock ug ilhanan nga hapit na ang kataposan sa kalibotan? Unsay imong hunahuna? May paglaom pa ba ning kalibotana? Tingali mobati ka nga lisod kanang tubagon. Gani, bisan ang mga eksperto lainlain ug opinyon bahin niana. Dili tanan ang nagtuo nga matapos ang kalibotan.

Sa pagkatinuod, milyonmilyong tawo ang nagtuo sa usa ka nindot nga kahimtang sa umaabot. Sila miingon nga dunay ebidensiya nga nagpakita nga ang katawhan ug ang atong planeta dili gayod matapos ug nga mouswag ang kahimtang sa atong kinabuhi. Katuohan ba kana nga ebidensiya? May paglaom pa ba gyod ning kalibotana o wala na?