“Salamat sa pagtagana niining tukma gayod sa panahon nga mga magasin.”—Amy

Ingong inahan, si Amy nakakitag praktikal nga mga solusyon diha sa Pagmata! para sa adlaw-adlawng pagkinabuhi. Sama niya, minilyong magbabasa nakabenepisyo sa pagbasa niining magasina nga mogula kas-a sa duha ka bulan. Ablihi ang www.jw.org/ceb aron sa pagtan-aw sa 2016 nga mga ulohan nga nalista sa ubos.

ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

INTERBIYO

 • Usa ka Embryologist Nagpatin-aw sa Iyang Pagtuo (Y. Hsuuw): Num. 2

KAYUTAAN UG KATAWHAN

MGA HAYOP UG MGA TANOM

MGA SAKSI NI JEHOVA

 • “Bag-o Kini nga Pamaagi!” (jw.org): Num. 5

 • Pagbungkag sa Babag—Ang Pinulongan: Num. 3

 • Unsay Imong Nahibaloan Bahin sa mga Saksi ni Jehova?: Num. 1

MGA TAWO SA KASAYSAYAN

PANGLAWAS UG MEDISINA

 • Alerdyik sa Pagkaon ug Pagkadili-mahilisan—Unsay Kalainan? Num. 3

 • Sakit—Kon Unsay Himoon Aron Kini Malikayan: Num. 6

RELIHIYON

 • Bibliya Maayong Libro Lang Ba? Num. 2

 • Jesus Nabuhi ba Gayod sa Yuta? Num. 5

 • Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Homoseksuwalidad? Num. 4

SIYENSIYA

 • Abilidad sa Kubotan sa Pag-usab-usab ug Kolor: Num. 1

 • Bungot-bungot sa Amahong: Num. 6

 • Katingalahang Elemento (carbon): Num. 5

 • Kinabuhi sa Gangis: Num. 4

 • Liog sa Hulmigas: Num. 3

TAWHANONG MGA RELASYON

 • Kon Unsaon Pagbaton ug Tinuod nga Higala: Num. 1

 • Kon Unsaon Pagpakitag Pagtahod (kaminyoon): Num. 6

 • Mga Paagi sa Paghisgot ug mga Problema (pamilya): Num. 3

 • Pagtabang sa Anak nga Hapit Nang Magtin-edyer: Num. 2

 • Tudloi ang Imong Anak Bahin sa Sekso: Num. 5

UBAN PA

 • Kon Unsaon Pag-atubang sa Kausaban: Num. 4

 • Kon Unsaon Pagkontrolar sa Imong mga Nabatasan: Num. 4

 • Tinamdan Dako ug Epekto: Num. 1