ANG mga Kazakh kaniadto magbalhinbalhin ug puy-anan. Bisag karon, ang ubang Kazakh nga magbalantay manugway sa ilang mga hayop diha sa lainlaing sibsibanan depende sa panahon. Kon ting-init, mangadto sila sa mga sibsibanan sa bugnawng kabukiran. Dayon, kon tingtugnaw na, mamalhin sila sa init-init nga sibsibanan sa kapatagan.

Ang ubang Kazakh namuyo sa dagkong mga siyudad. Pero makita diha sa ilang daghang tradisyon, pagkaon, ug mga handicraft ang paagi sa kinabuhi sa ilang mga katigulangan nga magsigeg balhinbalhin ug puy-anan. Ang mga Kazakh daghag karaang mga balak, awit, ug musika nga tugtogon pinaagig lumad nga mga instrumento.

 Ang yurt, nga ilang naandang balay nga mabalhinbalhin, nahimong simbolo sa usa ka tawo nga mapabilhon sa kinaiyahan. Ang mga magbalantay mas mopilig puyo sa yurt, pero ang mga Kazakh nga taga-siyudad mopuyo lang niini panahon sa espesyal nga okasyon. Ang mga yurt nagsilbing sak-anan sab sa mga turista. Makita diha sa sulod sa yurt ang nahimo sa mga babaye sa pagborda, paghabol, ug paghimog carpet.

Sulod sa yurt

Minahal kaayo sa mga Kazakh nga nagpuyo sa kabaryohan ang ilang mga kabayo. Sila dunay mga 21 ka pulong para sa kabayo, nga lainlaig kahulogan, ug kapin sa 30 ka pulong ug ekspresyon para sa kolor sa balhibo sa kabayo. Ang maayog liwat nga kabayo mahal ug makapalipay kaayo nga regalo. Sa kabaryohan, ang mga batang lalaki makamao nang mangabayo.

Ang pagkaon sa mga Kazakh duna gyoy karne pirme ug sagad dili halang. Kinaham nila nga ilimnon ang koumiss, nga hinimo gikan sa gatas sa kabayo ug daghag sustansiya, ug ang espiso ug medyo aslom nga shubat, nga gikan sa gatas sa kamelyo.

Ang sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova sa Almaty bukas alang sa mga bisita nga gustong mag-tour.

Ang idlas nga snow leopard manimuyo sa kabukiran sa Kazakhstan panahon sa ting-init