Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Num. 5 2017

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Giyera

Giyera

Sa karaang panahon, ang mga Israelitas nakiggubat sa ngalan sa ilang Diyos, si Jehova. Nagpasabot ba kini nga giuyonan sa Diyos ang mga giyera karon?

Nganong ang karaang Israel nakiggubat?

ANG GIINGON SA UBAN

 

Ang mga Israelitas nagsimba sa bangis nga diyos sa gubat.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

 

Ang mga nasod nga gipildi sa Israel grabe ka pintas ug ka daotan kay sila nakigrelasyon sa mga hayop ug sa mga paryente, ug naghalad ug mga anak. Human sila gihatagag gatosan ka tuig sa pagbag-o, ang Diyos miingon: “Pinaagi niining tanang butanga ang kanasoran nga akong papahawaon gikan sa inyong atubangan naghugaw sa ilang kaugalingon.”​—Levitico 18:21-25; Jeremias 7:31.

“Tungod sa pagkadaotan niining mga nasora nga si Jehova nga imong Diyos nag-abog kanila gikan sa imong atubangan.”​—Deuteronomio 9:5.

Ang Diyos ba dunay dapigan sa mga giyera karon?

TINGALI NAKAMATIKOD KA

 

Sa mga giyera, ang mga lider sa relihiyon sa nagkontrahayng mga nasod nag-ingon nga dapig nila ang Diyos. Ang librong The Causes of War nag-ingon: “Ang relihiyon nag-apil-apil gayod sa mga giyera.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA

 

Ang mga Kristiyano gidid-an sa pagpakiggubat. Si apostol Pablo miingon ngadto sa iyang isigka-Kristohanon: “Kon mahimo, kutob sa inyong maarangan, makigdinaitay sa tanang tawo. Ayaw kamo pagpanimalos.”​—Roma 12:18, 19.

Imbes mosugo sa iyang mga sumusunod sa pagpakiggubat, si Jesus nagsugo: “Magpadayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway ug sa pag-ampo alang sa mga nagalutos kaninyo; aron inyong mapamatud-an ang inyong kaugalingon nga mga anak sa inyong Amahan nga anaa sa mga langit.” (Mateo 5:44, 45) Bisag ang nasod nga ilang gipuy-an makiggubat, ang mga Kristiyano kinahanglang magpabiling neyutral, nga dili mahimong bahin sa kalibotan. (Juan 15:19) Kon buot sa Diyos nga higugmaon sa iyang mga magsisimba ang ilang mga kaaway ug magpabiling dili bahin sa kalibotan, modapig kaha siya sa mga giyera sa bisan unsang nasod?

“Ang akong gingharian dili bahin niining kalibotana. Kon ang akong gingharian bahin pa niining kalibotana, ang akong mga alagad makig-away na unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan, sa pagkatinuod, ang akong gingharian dili gikan niini nga tinubdan.”​—Juan 18:36.

 Matapos pa kaha ang giyera?

ANG GIINGON SA UBAN

 

Ang giyera dili gayod kalikayan. “Ang giyera dili gyod mawala,” matod pa sa librong War and Power in the 21st Century. “Imposibleng makabaton ug kalinaw ang tibuok kalibotan niini nga siglo.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA

 

Ang giyera matapos kon walay gustong makiggubat. Ang Gingharian sa Diyos​—usa ka tinuod nga gobyerno nga magmando gikan sa langit—​molihok sa dili madugay sa pagwagtang sa tanang hinagiban sa gubat ug sa pagtudlo sa mga tawo nga magmakigdaiton. Ang Bibliya nagpasalig nato nga ang Diyos “magatul-id sa mga butang labot sa gamhanang mga nasod sa halayo. Ug ilang pagasalsalon ang ilang mga espada nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw nga mga galab. Dili sila mobakyaw sa espada, nasod batok sa nasod, ni makakat-on pa sila sa gubat.”​—Miqueas 4:3.

Ang Bibliya nagtudlo nga ubos sa Gingharian sa Diyos, wala na unyay gobyerno sa mga nasod nga makiggubat para sa ilang kaugalingong intereses, wala nay dili makataronganong mga balaod nga makaaghat sa mga tawo sa pagrebolusyon, o diskriminasyon nga makapahinabog panagbahinbahin sa mga tribo. Busa, mawala na ang giyera. Ang Diyos nagsaad nga wala na unyay magpahinabog kadaot o kagun-oban, “kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova ingon sa katubigan nga nagtabon sa dagat.”​—Isaias 11:9.

‘Pahunongon niya ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta. Balion niya ang busogan ug putolputolon ang bangkaw; ang mga karomata [sa gubat] iyang sunogon.’​—Salmo 46:9.