Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Num. 4 2017

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Tentasyon

Tentasyon

Bungkag nga kaminyoon, dili maayong panglawas, ug pagtulisok sa konsensiya​—kini maoy pipila lang sa mga resulta kon kita magpadala sa tentasyon. Sa unsang paagi malikayan nato kini?

Unsa ang tentasyon?

Ikaw ginatental kon maibog kag usa ka butang​—ilabina sa dili maayo. Pananglitan, samtang nag-shopping, duna kay nakit-ang nindot nga baligya. Unya misantop sa imong hunahuna nga makawat nimo ang baligya nga dili ra masakpan. Pero dili mosugot ang imong konsensiya! Busa imo kanang giwala sa imong hunahuna. Nianang higayona, ang tentasyon natapos ug ikaw ang nakadaog.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

 

Kon ginatental ka, wala kana magpasabot nga daotan ka. Ang Bibliya nag-ingon nga kitang tanan makaagig tentasyon. (1 Corinto 10:13) Ang importante maoy kon unsay atong buhaton dihang kita tentalon. Ang uban magsigeg hunahuna bahin sa dili maayong mga pangibog ug sa ulahi magpadala niana. Pero wad-on dayon kini sa uban diha sa ilang hunahuna kay kini daotan.

“Ang matag usa masulayan pinaagi sa pagkaganoy ug pagkahaylo sa iyang kaugalingong tinguha.”​—Santiago 1:14.

Nganong kinahanglang isalikway dayon ang tentasyon?

Gipakita sa Bibliya ang mga lakang nga moresultag buhat nga daotan. Ang Santiago 1:15 nag-ingon: “Ang [daotang] tinguha, sa dihang kini makapanamkon na, manganak ug sala.” Busa kon dili nato wad-on diha sa atong hunahuna ang daotang pangibog, moabot ang panahon nga dili na kana kapugngan, sama nga dili kapugngan sa babayeng mabdos ang iyang pagpanganak. Pero, dunay mga paagi aron dili kita maulipon sa daotang mga pangibog. Ato kanang mabuntog.

KON SA UNSANG PAAGI MAKATABANG ANG BIBLIYA

 

Kon ang atong hunahuna makahaling ug daotang pangibog, kini usab makapalong niana. Sa unsang paagi? Pinaagi sa paghunahunag maayong mga butang, sama sa usa ka kalihokan, nindot nga panag-estoryahay sa usa ka higala, o makapadasig nga mga hunahuna. (Filipos 4:8) Makatabang usab ang pagpamalandong sa dili maayong mga resulta kon magpadala kita sa tentasyon, sama sa emosyonal, pisikal, o espirituwal nga kadaot. (Deuteronomio 32:29) Ang pag-ampo dako usab kaayong tabang. Si Jesu-Kristo miingon: ‘Pag-ampo nga mapinadayonon, aron dili kamo mahiagom sa tentasyon.’​—Mateo 26:41.

“Ayaw pagpahisalaag: Ang Diyos dili kayagayagaan. Kay bisan unsay ginapugas sa usa ka tawo, kini usab iyang anihon.”​—Galacia 6:7.

 Unsay atong himoon aron dili kita madala sa tentasyon?

ANG TINUOD

 

Ayaw padala sa tentasyon, kay kini usa gayod ka bitik, o paon, nga makahatag ug kadaot niadtong walay maayong panghunahuna, walay kasinatian, o wala mag-amping. (Santiago 1:14) Tinuod kana ilabina sa tentasyon sa paghimog seksuwal nga imoralidad, nga moresultag grabeng mga kadaot.​—Proverbio 7:22, 23.

KON SA UNSANG PAAGI MAKATABANG ANG BIBLIYA

 

Si Jesu-Kristo miingon: “Kon kanang imong tuo nga mata nagapapandol kanimo, lusoka kini ug isalibay kini gikan kanimo.” (Mateo 5:29) Siyempre dili literal ang giingon ni Jesus! Ang buot niyang ipasabot mao nga kon gusto natong mapalipay ang Diyos ug makabaton ug kinabuhing walay kataposan, kinahanglang patyon nato ang mga sangkap sa atong lawas, ingnon ta, kon bahin sa mga buhat nga daotan. (Colosas 3:5) Sa ato pa, kinahanglang dili gayod kita magpadala sa tentasyon. “Ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtan-aw sa butang nga walay-pulos,” miampo ang usa ka tawong matinumanon sa Diyos.​—Salmo 119:37.

Siyempre, ang pagpugong sa kaugalingon dili sayon. Kay ang tinuod, “ang unod” mahuyang. (Mateo 26:41) Busa kita makahimo ug mga sayop. Bisan pa niana, kon kita tinuod nga maghinulsol ug maningkamot nga dili na mohimog daotan, ang atong Maglalalang, si Jehova nga Diyos, maluluy-on ug masinabtanon kanato. (Salmo 103:8) Kana makapahupay gayod!

“Kon mga kasaypanan mao pa ang imong gibantayan, Oh Jah, Oh Jehova, kinsa ba ang makabarog?”​—Salmo 130:3.